EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997F0719(02)

1997 m. birželio 19 d. Tarybos aktas dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos Antrojo protokolo sudarymo (97/C 221/02)

OJ C 221, 19.7.1997, p. 11–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 155 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 95 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 95 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 140 - 140

31997F0719(02)Oficialusis leidinys C 221 , 19/07/1997 p. 0011 - 0011


Tarybos aktas

1997 m. birželio 19 d.

dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos Antrojo protokolo sudarymo

(97/C 221/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies c punktą,

kadangi, siekdamos Sąjungos tikslų, valstybės narės kovą su nusikaltimais, darančiais žalą Europos Bendrijų finansiniams interesams, laiko bendro intereso reikalu, priklausančiu Sutarties VI antraštinėje dalyje numatytai bendradarbiavimo sričiai;

kadangi 1995 m. liepos 26 d. Aktu [1] Taryba sudarė pirmąjį susitarimą – Konvenciją dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos, skirtą kovoti konkrečiai su tiems interesams kenkiančiu sukčiavimu;

kadangi 1996 m. rugsėjo 27 d. Aktu [2] Taryba antruoju etapu sudarė Konvencijos protokolą, skirtą visų pirma priešintis korupcijos veikoms, su kuriomis yra susiję valstybių narių ir Bendrijos pareigūnai ir kurios daro arba gali padaryti žalą Europos Bendrijų finansiniams interesams;

kadangi Konvenciją reikia papildyti dar vienu protokolu, skirtu visų pirma juridinių asmenų atsakomybei, konfiskavimui, pinigų plovimui bei valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimui siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus ir su jais susijusius asmens duomenis;

NUTARIA šiuo aktu sudaryti Antrąjį protokolą, kurio tekstas pateikiamas priede ir kurį šiandien pasirašė Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovai;

REKOMENDUOJA valstybėms narėms priimti jį pagal savo atitinkamus konstitucinius reikalavimus.

Priimta Liuksemburge 1997 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. De Boer

[1] OL C 316, 1995 11 27, p. 48.

[2] OL C 313, 1996 10 23, p. 1.

--------------------------------------------------

Top