EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0157

1997 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimas, nustatantis kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) pajamų traktavimą įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimotekstas svarbus EEE.

OJ L 60, 1.3.1997, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 191 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 191 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 16 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/157/oj

31997D0157Oficialusis leidinys L 060 , 01/03/1997 p. 0063 - 0063


Komisijos sprendimas

1997 m. vasario 12 d.

nustatantis kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) pajamų traktavimą įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

(97/157/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [1],

kadangi norint apibrėžti bendrąjį nacionalinį produktą rinkos kainomis (BNPrk) pagal Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 1 straipsnį, kuris pagal 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų Bendrijoje sistemos [2] 8 straipsnio 1 dalį taikomas galiojant Sprendimui 94/728/EB, Euratomas [3], būtina paaiškinti kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) pajamų traktavimą pagal galiojančią Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemą (ESS);

kadangi antrajame ESS leidime nėra aiškių nuostatų dėl KIS pajamų, pirmiausia nepaskirstytųjų pajamų, registravimo;

kadangi dėl to, norint nurodyti minėtų pajamų registravimo metodą, antrojo ESS leidimo taisykles reikia aiškinti pagal šiuos pagrindinius principus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 6 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti Direktyvą 89/130/EEB, Euratomas, KIS pajamas sudaro, pirma, už indėlius gautos palūkanos bei kitos įgytos investicijos ir, antra, dividendai, gauti už minėtų subjektų turimas akcijas. Šios palūkanos ir dividendai gali būti išmokėti investuotojams arba įtraukti į kapitalą.

Paskirsčius minėtas pajamas, jos įrašomos akcininkų pajamų paskirstymo sąskaitoje kaip nuosavybės ir verslo pajamos (šiuo metu galiojančios ESS Kodas R40).

Nepaskirstytos minėtos pajamos turi būti laikomos pajamomis, kurias KIS išmoka savo akcininkams, ir kurias pastarieji iš karto reinvestuoja į KIS. Tai reiškia, kad šias pajamas, kaip ir paskirstytų pajamų atveju, būtina įrašyti kaip nuosavybės ir verslo pajamas. Be to, ta pati suma akcininkų finansinėje sąskaitoje bus apskaitoma kaip akcijų dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. vasario 12 d.

Komisijos vardu

Yves-Thibault De Silguy

Komisijos narys

[1] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

[2] OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

[3] OL L 293, 1994 11 12, p. 9.

--------------------------------------------------

Top