EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0080

1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatastekstas svarbus EEE

OJ L 24, 25.1.1997, p. 26–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 214 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 180 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 180 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 47 - 70

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/80(1)/oj

31997D0080Oficialusis leidinys L 024 , 25/01/1997 p. 0026 - 0049


Komisijos sprendimas

1996 m. gruodžio 18 d.

nustatantis Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas

(tekstas svarbus EEE)

(97/80/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyvą 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų [1], ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi, Direktyvą 72/280/EEB pakeitus Direktyva 96/16/EB, tikslinga naujai išdėstyti 1972 m. spalio 18 d. Komisijos sprendimą dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatų [2], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 86/180/EEB [3], taip užtikrinant nuolatinę statistikos plėtrą, darnią vyraujančiomis ekonominėmis sąlygomis;

kadangi taikant Sprendimą 72/356/EEB įgyta patirtis parodė, kad būtini išsamesni produktų ir lentelių paaiškinimai;

kadangi, siekiant patobulinti Bendrijos statistinių duomenų integraciją, būtų tikslinga ją visiškai suderinti su Bendrijos produktų sąrašu, nurodytu 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos Reglamente (EEB) Nr. 3924/91 dėl pramoninės gamybos tyrimo sukūrimo Bendrijoje [4];

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto nuomonę;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pieno produktų, kuriems taikomi Direktyvos 96/16/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti tyrimai, sąrašas yra pateiktas šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Direktyvos 96/16/EB 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų perdavimo lentelių pavyzdžiai yra pateikti šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Direktyvos 96/16/EB 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta darbo programa yra pateikta šio sprendimo III priede.

4 straipsnis

Sprendimas 72/356/EEB panaikinamas nuo 1997 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Yves-Thibault De Silguy

Komisijos narys

[1] OL L 78, 1996 3 28, p. 27.

[2] OL L 246, 1972 10 30, p. 1.

[3] OL L 138, 1986 5 24, p. 49.

[4] OL L 374, 1991 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PIENO PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Produkto kodas | Aprašymas |

1 | Švieži produktai |

11 | Geriamas pienas |

111 | Žalias pienas |

112 | Nenugriebtas pienas |

1121 | Pasterizuotas |

1122 | Sterilizuotas |

1123 | Ultraaukštos temperatūros pienas (UAT) |

113 | Pusriebis pienas |

1131 | Pasterizuotas |

1132 | Sterilizuotas |

1133 | Ultraaukštos temperatūros pienas (UAT) |

114 | Nugriebtas pienas |

1141 | Pasterizuotas |

1142 | Sterilizuotas |

1143 | Ultraaukštos temperatūros pienas |

12 | Pasukos |

13 | Grietinėlė, |

| kurios riebalų kiekis yra |

131 | ne daugiau kaip 29 % masės |

132 | daugiau kaip 29 % masės |

14 | Raugintas pienas (jogurtai, geriamieji jogurtai ir kiti) |

141 | su priedais |

142 | be priedų |

15 | Pieno pagrindo gėrimai |

16 | Kiti pieno produktai (pieno drebučiai ir kiti) |

2 | Pagaminti produktai |

21 | Koncentruotas pienas |

211 | Nesaldintas |

212 | Saldintas |

22 | Sausieji pieno produktai |

221 | Grietinėlės milteliai |

222 | Nenugriebto pieno milteliai |

223 | Iš dalies nugriebto pieno milteliai |

224 | Nugriebto pieno milteliai |

225 | Pasukų milteliai |

226 | Kiti sausieji produktai |

23 | Sviestas ir kiti pieno riebalų produktai |

231 | Sviestas |

232 | Lydytas sviestas ir pieno riebalai |

233 | Kiti pieno riebalų produktai |

24 | Sūris |

241 | Sūris pagal pieno kategorijas: |

2411 | Sūris tik iš karvių pieno |

2412 | Sūris tik iš avių pieno |

2413 | Sūris tik iš ožkų pieno |

2414 | Kiti (maišyti arba tik iš buivolių pieno) |

242 | Sūris (iš visų rūšių pieno) pagal kategorijas: |

2421 | Minkštas sūris |

2422 | Pusminkštis sūris |

2423 | Puskietis sūris |

2424 | Kietas sūris |

2425 | Labai kietas sūris |

2426 | Šviežias sūris |

25 | Lydytas sūris |

26 | Kazeinas ir kazeinatai |

27 | Visos išrūgos |

271 | Skystos išrūgos |

272 | Koncentruotos išrūgos |

273 | Išrūgų milteliai arba presuotos išrūgos |

274 | Laktozė (pieno cukrus) |

275 | Laktalbuminas |

28 | Kiti pagaminti produktai |

PAAIŠKINIMAI

GERIAMAS PIENAS (11)

Geriamas pienas:žalias pienas, nenugriebtas pienas, pusriebis pienas ir nugriebtas pienas, į kuriuos nepridėta priedų.

- tik pienas, tiesiogiai skirtas vartojimui, paprastai pilstomas į 2 litrų arba mažesnės talpos indus,

- geriamajam pienui taip pat priskiriamas pienas su vitamininiais priedais.

Žalias pienas (111):vienos ar daugiau karvių, avių, ožkų ar buivolių pieno liaukų sekrecijos pirminis produktas, kuris nebuvo kaitintas iki aukštesnės nei 40 °C temperatūros arba apdorotas bet kokiu kitu lygiavertį poveikį turinčiu būdu (1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/46/EEB), OL L 268, 1992 9 14, p. 3).

Nenugriebtas pienas (112):termiškai apdorotas arba kitu leistu naudoti lygiavertį poveikį turinčiu būdu mažiausiai vieną kartą pieno perdirbimo įmonėje apdorotas pienas, kurio natūralus riebalų kiekis yra ne mažesnis kaip 3,5 % arba toks riebalų kiekis gautas normalizuojant pieną (1971 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1411/71, OL L 148, 1971 7 3, p. 4).

- Šiam pienui taip pat priskiriamos švediško geriamo pieno rūšys "Gammaldags mjölk" ir "Standardmjölk", kurių pieno riebalų kiekis atitinkamai 4,2 % ir 3 %.

Pusriebis pienas (113): termiškai apdorotas arba kitu leistu naudoti lygiavertį poveikį turinčiu būdu mažiausiai vieną kartą pieno perdirbimo įmonėje apdorotas ir normalizuotas pienas, kurio riebalų kiekis yra ne mažesnis kaip 1,50 % ir ne didesnis kaip 1,80 % (1971 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1411/71, OL L 148, 1971 7 3, p. 4).

- šiam pienui taip pat priskiriamas suomiškas geriamas pienas "ykkösmaito/ettans mjölk", kurio riebalų kiekis yra 1 %,

- šiam pienui taip pat priskiriamos švediško geriamo pieno rūšys "Ekologisk mjölk" ir "Mellanmjölk", kurių riebalų kiekis yra atitinkamai 2 % ir 1,5 %,

- šiam pienui taip pat priskiriamas austriškas geriamas pienas, kurio riebalų kiekis yra nuo 2 % iki 2,5 %.

Nugriebtas pienas (114): termiškai apdorotas arba kitu leistu naudoti lygiavertį poveikį turinčiu būdu mažiausiai vieną kartą pieno perdirbimo įmonėje apdorotas ir normalizuotas pienas, kurio riebalų kiekis yra ne didesnis kaip 0,30 % (1971 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1411/71, OL L 148, 1971 7 3, p. 4).

- šiam pienui taip pat priskiriamos švediško geriamo pieno rūšys "Lattmjölk" ir "Minimjölk", kurių riebalų kiekis yra atitinkamai 0,5 % ir 0,07 %,

- šiam pienui taip pat priskiriamas austriškas geriamasis pienas, kurio riebalų kiekis yra 0,5 %

Pasterizuotas pienas:pasterizuotas pienas gaunamas pieną trumpai pakaitinus aukštoje temperatūroje (15 sekundžių ne žemesnėje kaip 71,7 °C temperatūroje arba kitokiu ekvivalentišku deriniu) arba jį pasterizuojant tam tikrą laiką atitinkamoje temperatūroje (1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/46/EEB, OL L 268, 1992 9 14, p. 24).:

Sterilizuotas pienas:sterilizuotas pienas turi būti:

- kaitinamas ir sterilizuojamas hermetiškose fasuotėse arba talpyklose prieš tai jas užantspaudavus,

- tinkamas vartoti ir nesugedęs išlaikius jį 15 dienų uždaroje talpykloje + 30°C temperatūroje ir ištyrus atsitiktinės bandinių atrankos būdu (1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/46/EEB, OL L 268, 1992 9 14, p. 24).

Ultraaukštos temperatūros pienas:ultraaukštos temperatūros pienas (kitaip UAT pienas) - gaunamas veikiant pieną nuolatine karščio srove trumpai palaikius aukštoje temperatūroje (ne trumpiau kaip vieną sekundę ne žemesnėje kaip + 135 °C temperatūroje) (1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/46/EEB, OL L 268, 1992 9 14, p. 24).

- valstybės narės, kurios neatskiria sterilizuoto ir ultraaukštos temperatūros pieno, gali abi pieno rūšis priskirti tai pačiai kategorijai.

PASUKOS (12)

Pasukos: produktas (gali būti rūgštus arba raugintas), kuris lieka perdirbus pieną arba grietinėlę į sviestą (nepertraukiamo mušimo ir kietųjų riebalų atskyrimo būdu).

- Pasukos su priedais turi būti įtrauktos į pieno pagrindo gėrimus.

GRIETINĖLĖ (13)

Grietinėlė yra riebalų sluoksnis, natūraliai susidarantis pieno paviršiuje lėtai kaupiantis emulsiniams riebalų rutuliukams. Šis sluoksnis atskiriamas nugriebiant jį nuo pieno paviršiaus arba centrifuguojant pieną pieno separatoriuje; be kitų pieno komponentų grietinėlėje yra gana didelis kiekis riebalų (riebalai paprastai sudaro daugiau kaip 10 % produkto masės).

Grietinėlė (13): pagaminta grietinėlė, paruošta tiekimui iš pieninių (t. y., skirta vartoti žmonėms, kaip žaliava šokolado, ledų gamintojams ir pan.). Kaip ir kitų produktų atveju, grietinėlei nepriskiriami kitų pieno produktų gamybai skirti tarpiniai produktai.

Grietinėlė, kurios riebalų kiekis ne daugiau kaip 29 %masės (131).

Grietinėlė, kurios riebalų kiekis ne daugiau kaip 29 % masės (132).

- A lentelė/"Supirkimas":iš ūkių į pienines pristatoma žaliava (pieno ekvivalentu).

- B lentelė/"Turimi produktai":ūkyje separuota grietinėlė, pristatoma į pieninę.

- A lentelė/"Gauti produktai" ir B lentelė/"Panaudojimas":

- pasterizuota, sterilizuota ar UAT;

- taip pat apima raugintą grietinėlę;

- taip pat apima grietinėlę kartono pakeliuose ar dėžutėse.

RAUGINTAS PIENAS (14)

Raugintas pienas:pieno produktai, kurių pH yra nuo 3,8 iki 5,5.

- Raugintam pienui priskiriami jogurtai, geriamieji jogurtai, termiškai apdorotas fermentuotas pienas ir kiti produktai.

- Apima pagamintus su bifido bakterijomis ar bifidų bakterijų pagrindo produktus.

Raugintas pienas su priedais (141):apima pasaldintą raugintą pieną, nurodytą 142 pozicijoje.

Raugintas pienas be priedų (142):šiam pienui taip pat priskiriamas raugintas pienas su cukrumi ir (arba) saldikliais.

PIENO PAGRINDO GĖRIMAI (15)

Pieno pagrindo gėrimai:tai kiti skysti produktai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % pieno produktų, įskaitant iš išrūgų pagamintus produktus.

- šiems gėrimams priskiriamas kakavinis pienas, su priedais arba aromatintos pasukos ir t. t.

KITI ŠVIEŽI PRODUKTAI (16)

- tai kitur nenurodyti švieži pieno produktai, dažniausiai – pieno pagrindo desertai (pieno drebučiai, pieno pudingai, grietinėlės desertai, putėsiai ir t. t.) ir ledai (bei panašūs produktai), pagaminti šią informaciją teikiančiose įmonėse,

- šiems produktams taip pat priskiriami desertai dėžutėse,

- šiems produktams taip pat priskiriami švieži žemės ūkio produktai, surinkti iš ūkių (klasifikuojami Supirkti produktai III.4 subpozicijoje) ir pateikti į rinką jų neperdirbus (išskyrus pakavimą).

KONCENTRUOTAS PIENAS (21)

Koncentruotas pienas:produktas, gaunamas pašalinus dalį vandens iš nenugriebto, pusriebio ir nugriebto pieno.

- šios rūšies pienui taip pat priskiriamas sutirštintas (termiškai apdorotas) pienas ir koncentruotas pienas su cukrumi,

- šios rūšies pienui taip pat priskiriamas koncentruotas pienas, naudojamas "šokoladinių trupinių" gamybai; sausas produktas, kurio sudėtyje yra pieno, cukraus ir kakavos tokiomis dalimis:

- pieno riebalų masės kiekis: daugiau kaip 6,5 %, bet mažiau kaip 11 %,

- kakavos masės kiekis: daugiau kaip 6,5 %, bet mažiau kaip 15 %,

- sacharozės masės kiekis: (įskaitant invertuotą cukrų, kuris skaičiuojamas sacharoze) daugiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 60 %,

- sausosios neriebalinės pieno medžiagos masės kiekis: daugiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 60 %,

- vandens masės kiekis:: daugiau kaip 0,5 %, bet mažiau kaip 3,5 %.

Jo sudėtis nurodyta 1984 m. vasario 15 d. Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 380/84 I priede (OL L 46, 1984 2 16, p. 26).

SAUSIEJI PIENO PRODUKTAI (22)

Sausieji pieno produktai:produktai, gaunami išgarinus vandenį iš grietinėlės, nenugriebto, pusriebio ir nugriebto pieno, pasukų ir rauginto pieno.

- Šiems produktams taip pat priskiriami priedai, kurie dedami į žaliavą prieš perdirbant produktą į miltelius,

- Šiems produktams taip pat priskiriami pieno milteliai, kurie pagaminami pieninėse, dedami į kūdikių maistą ir gyvūnų pašarą.

Grietinėlės milteliai (221):pieno milteliai, kurių pieno riebalų kiekis yra ne mažiau kaip 42 % produkto masės.

Nenugriebto pieno milteliai (222):pieno milteliai, kurių pieno riebalų kiekis yra ne mažiau kaip 26 % ir mažiau kaip 42 % produkto masės.

Iš dalies nugriebto pieno milteliai (223):pieno milteliai, kurių pieno riebalų kiekis yra daugiau kaip 1,5 % ir mažiau kaip 26 % produkto masės.

Nugriebto pieno milteliai (224): pieno milteliai, kurių didžiausias pieno riebalų kiekis yra 1,5 % produkto masės.

Pasukų milteliai (225): sausasis produktas, pagamintas iš pasukų.

Kiti sausieji produktai (226): rūgpienis ir grietinėlė, kefyras ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, su cukrumi ir kitais saldikliais arba be jų, aromatinti arba su vaisiais ar kakava.

- šiems produktams taip pat priskiriami grietinėlė, pieno, pasukų ir (arba) išrūgų miltelių mišiniai.

- šiems produktams taip pat priskiriami sausieji baltymų pagrindo produktai.

SVIESTAS (23)

Visų rūšių sviestas ir kiti pieno riebalų produktai (23): šiems produktams priskiriamas sviestas, lydytas sviestas, pieno riebalai ir kiti pieno riebalų produktai, išreikšti sviesto ekvivalentu, kurio pieno riebalų kiekis yra 82 % produkto masės.

- A lentelė: Danija: įeina tik sviestas (231),

- B lentelė: pozicijose 231 (sviestas), 232 (lydytas sviestas ir pieno riebalai) ir 233 (kiti pieno riebalų produktai) reikia nurodyti produkto svorį. Tik 23 punkte įrašyti produktai turi būti nurodyti sviesto ekvivalentu.

Sviestas (231): produktas, kuriame pieno riebalų yra ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 %, didžiausias drėgmės kiekis 16 %, o didžiausias sausosios neriebalinės pieno medžiagos kiekis 2 %.

- Taip pat priskiriamas sviestas, kurio sudėtyje yra nedideli kiekiai žolelių, prieskonių, aromatinių medžiagų ir t. t., su sąlyga, kad produktas išlaiko sviesto savybes.

Lydytas sviestas ir pieno riebalai (232):

Lydytas sviestas: produktas, turintis daugiau kaip 85 % pieno riebalų. Lydytu sviestu taip pat vadinami panašūs sviesto gaminiai, iš kurių pašalintas vanduo ir kurie paprastai vadinami labai įvairiai, pavyzdžiui, "dehidruotas sviestas", "bevandenis sviestas", "pieno riebalai", "sviesto riebalai" (pieno riebalai) ir "koncentruotas sviestas".

Pieno riebalai:produktas, gautas iš pieno, grietinėlės arba sviesto, pašalinus iš jų vandenį ir sausąsias neriebalines medžiagas, turintis 99,3 % pieno riebalų, o didžiausias drėgmės kiekis 0,5 % masės.

- Taip pat priskiriamas "ghee"

- Siekiant išvengti dvigubo paskaičiavimo, priskiriami tik tiesiogiai iš grietinėlės gaminami produktai.

Kiti pieno riebalų produktai (233):

Mažesnio riebumo sviestas:produktas panašus į sviestą, turintis mažiau kaip 80 % pieno riebalų (išskyrus visus kitus riebalus). (Prekės aprašymas: trijų ketvirčių riebumo sviestas, pusiau riebus sviestas ir pieno pasta).

Riebalai, kurių sudėtyje yra augalinės ir (arba) gyvūninės kilmės produktų:tirštos, tąsios, dažniausiai "vandens riebaluose" emulsijos pavidalo produktai, gaminami iš kietų ir (arba) skystų augalinių ir (arba) gyvūninių riebalų, tinkamų žmonių maistui; šiuose produktuose pieno riebalai sudaro nuo 10 % iki 80 % riebalų kiekio.

SŪRIS (24)

Sūris: šviežias (nenokintas) arba nokintas, kietas arba pusiau kietas produktas, gaunamas atskirai arba kartu sutraukiant pieną, nugriebtą pieną, iš dalies nugriebtą pieną, grietinėlę, išrūgų grietinėlę arba pasukas, veikiant šliužo fermento (renino) arba kitų tinkamų pieną traukiančių fermentų preparatais ir iš dalies pašalinant sutraukinimo metu susidariusias išrūgas. (Codex Alimentarius – FAO, XVI tomas, A-6 standartas).

-A lentelė: | -tik karvių pienas,-taip pat įeina sūris, kuris naudojamas lydyto sūrio gamyboje,išskyrus lydytą sūrį. |

-B lentelė: | -įeina visų kategorijų sūris (ir varškė), gaunamas iš visų rūšių pieno (242),-taip pat įeina riccotta,-į nurodomus sūrio kiekius neturi įeiti lydyto sūrio gamybai panaudoti sūrio kiekiai,-suskirstymas į pagrindines kietumo kategorijas priklauso nuo sūrio neriebalinės medžiagos drėgmės kiekio (SNMD):sūrio drėgmės masėbendroji masė riebalų masė×100 |

Minkštas sūris (2421): sūris, kurio SNMD paprastai yra ne mažesnis kaip 68 %.

Pusminkštis sūris (2422): sūris, kurio SNMD paprastai yra ne mažesnis kaip 62 %, bet mažesnis kaip 68 %.

Puskietis sūris (2423): sūris, kurio SNMD paprastai yra ne mažesnis kaip 55 %, bet mažesnis kaip 62 %.

Kietas sūris (2424): sūris, kurio SNMD paprastai yra ne mažesnis kaip 47 %, bet mažesnis kaip 55 %.

Labai kietas sūris (2425): sūris, kurio SNMD paprastai yra mažesnis kaip 47 %.

Šviežias sūris (2426): produktas, gaunamas iš rūgštaus pieno, iš kurio buvo pašalintos beveik visos išrūgos (pvz., nusunkiant arba nuspaudžiant). Šiems produktams taip pat priskiriama varškė (išskyrus miltelių pavidalo varškę) su cukrumi ir vaisių priedais, kurie sudaro iki 30 % masės.

- šiam sūriui taip pat priskiriamas šviežias išrūgų sūris (gaunamas sutirštinant išrūgas ir pridedant pieno arba pieno riebalų).

LYDYTAS SŪRIS (25)

Lydytas sūris: produktas, gaunamas malant, maišant, lydant ir emulsuojant aukštoje temperatūroje ir naudojant emulsiklius vienos arba kelių rūšių sūrį, pridedant arba nepridedant pieno komponentų ir (arba) kitų maisto produktų arba be jų. (Codex Alimentarius -FAO, XVI tomas, A-8 b standartas).

KAZEINAS IR KAZEINATAI (26)

Kazeinas: pagrindinė pieno sudedamoji baltyminė medžiaga. Jis gaminamas traukinant nugriebtą pieną, paprastai tam naudojant rūgštis arba šliužo fermentą. Į šią poziciją įeina įvairios kazeino rūšys, kurios skiriasi priklausomai nuo pieno sutraukinimo būdo, pvz., rūgštinis kazeinas ir fermentinis kazeinas (parakazeinas). (Harmonizuotos sistemos paaiškinimai – VI skirsnis, 35 skyrius (Nr. 35.01)).

Kazeinatai: (kazeino druskoms) priklausančios natrio ir amonio druskos žinomos kaip "tirpieji kazeinai"; šios druskos paprastai naudojamos maisto koncentratų ir vaistų gamyboje. Kalcio kazeinatas priklausomai nuo jo savybių naudojamas maisto produktų gamyboje arba kaip klijai. (Harmonizuotos sistemos paaiškinimai – VI skirsnis, 35 skyrius (Nr. 35.01)).

IŠRŪGOS (27)

Išrūgos: sūrio arba kazeino gamybos šalutinis produktas. Skystose išrūgose yra natūralių sudedamųjų medžiagų (vidutiniškai 4,8 % laktozės, 0,8 % baltymų ir 0,2 %), kurie išlieka iš pieno atskyrus kazeiną ir didžiąją dalį riebalų.

Visoms išrūgoms (27) taip pat priklauso išrūgos, naudojamos pieninėje gyvūnų pašarų gamybai.

- Punktuose 271 (skystos išrūgos), 272 (koncentruotos išrūgos), 273 (išrūgų milteliai arba presuotos išrūgos), 274 (laktozė), 275 (laktalbuminas) reikia nurodyti faktinį svorį. Tik 27 punkte (visos išrūgos) išrūgos turi būti nurodytos skystų išrūgų ekvivalentu, o nurodomas skaičius neturi būti visų pirmiau išvardintų kiekių suma.

Skystos išrūgos (271) dažniausiai yra skirtos gyvūnų pašarams. Į šį punktą neįtraukiami kiekiai, kurie naudojami kaip žaliava kituose procesuose.

Koncentruotos išrūgos (272).

Išrūgų milteliai arba presuotos išrūgos (273).

Laktozė (pieno cukrus) (274).

Laktalbuminas (275) yra vienas iš pagrindinių išrūgų baltymo komponentų.

KITI PAGAMINTI PRODUKTAI (28)

- Šioje pozicijoje nurodomi kitoje vietoje nenurodyti pagaminti pieno produktai (nurodyti kokie), dažniausiai laktoferinai.

- Į šią poziciją taip pat įeina ūkyje pagaminti produktai, surinkti iš ūkių (punkte Supirkti produktai III.4) ir pateikti į rinką neperdirbti (išskyrus pakavimą ar nokinimą).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

B LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

C LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

D LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

E LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

F LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

G.1 LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

G.2 LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

G.3 LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

G.4 LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

G.5 LENTELĖ

+++++ TIFF +++++

PAAIŠKINIMAI

A LENTELĖ

Šioje lentelėje pateikiami duomenys tik apie supirktą karvių pieną ir gautus produktus (duomenys apie pieno mišinius neįtraukiami).

Rengiant savaitės ataskaitas, duomenys už savaites, kurios įeina į kitą mėnesį, turi būti padalinti ir suskirstyti atsižvelgiant į abiejų mėnesių darbo dienų skaičių.

Riebalų kiekis: | -piene esantis riebalų kiekis, išreikštas produkto masės procentais,-svertinis nacionalinis vidurkis apskaičiuojamas remiantis duomenimis, gautais taikant Röse Gottlieb metodą (IDF/FIL 1 C: 1987). |

Baltymų kiekis: | -baltymų kiekis, esantis piene, išreikštas produkto masės procentais,-svertinis nacionalinis vidurkis apskaičiuojamas remiantis duomenimis, gautais taikant Kjeldahl metodą. |

Riebalų kiekis: piene esantis riebalų kiekis, išreikštas produkto masės procentais,

B LENTELĖ

Siekiant išvengti dvigubo paskaičiavimo, toje pačioje pieninėje kitų pieno produktų gamybai naudojami pieno produktai neįtraukiami.

Taip pat šios lentelės duomenys yra susiję su "nacionalinės pieninės" sąvoka. Atitinkamai, visa prekyba žaliavomis arba produktais tarp pieninių atitinkamoje valstybėje narėje į nacionalinės produkcijos apskaičiavimus neįtraukiami.

Turimi produktai/I ir II: supirktas pienas: visų rūšių supirktas nenugriebtas pienas (karvių, avių, ožkų ir buivolių pienas) ir tiesiai iš ūkių supirkti pieno produktai.

Turimi produktai/II.6: kiti pieno produktai (tokie kaip sūris, sviestas ir jogurtas) supirkti iš ūkių. Šie produktai, nepriklausomai nuo to, ar jie perdirbti, ar ne, yra skirti naudoti pieninių gamybos procese ir turi būti įtraukti į lentelės B dalį (panaudojimas).

Turimi produktai/III.4: kiti pieno produktai (tokie kaip sūris, sviestas ir jogurtas), importuoti iš kitų šalių. Šie produktai, nepriklausomai nuo to, ar jie perdirbti, ar ne, yra skirti naudoti pieninių gamybos procese ir turi būti įtraukti į lentelės B dalį (panaudojimas).

Jeigu šie produktai turi būti pateikti į rinką jų neperdirbus (išskyrus pakavimą arba nokinimą), juos reikia nurodyti 16 pozicijoje (kaip ir šviežių iš ūkio gautų produktų atveju) arba 28 pozicijoje (ūkyje pagamintų produktų atveju).

Turimi produktai/III – Importuojami ir pristatomi Bendrijos viduje: nefasuoti arba 2 litrų ar didesnės talpos induose.

1 skiltis – Kiekiai: jeigu nenurodyta kitaip, kiekiai nurodomi pagal žaliavos/gatavo produkto grynąją masę (išreikštą 1000 tonų).

Perdirbto šviežio pieno produktų kiekiai reiškia produktus, pieninės paruoštus realizacijai.

2/B skiltis. Panaudojimas – pieno riebalų kiekis: pieno riebalų kiekiai (tonomis), panaudoti atitinkamo produkto gamybai, įskaitant galimus nuostolius gamybos procese.

3/A skiltis. Turimi produktai –pieno baltymai: supirktame karvių piene esančių pieno baltymų kiekis (tonomis).

3/B skiltis. Panaudojimas – Sunaudotas nenugriebtas pienas: atitinkamo produkto gamybai sunaudoto nenugriebto pieno kiekiai (tonomis), įskaitant galimus nuostolius gamybos procese.

4/B skiltis. Panaudojimas – Sunaudotas nugriebtas pienas:

- teigiamas: atitinkamo produkto gamybai sunaudoto nugriebto pieno kiekiai (1000 tonų), įskaitant galimus nuostolius gamybos procese.

- neigiamas: atitinkamo produkto gamybos proceso metu gauti nugriebto pieno kiekiai (1000 tonų) (pavyzdžiui: nugriebtas pienas, gautas gaminant sviestą iš nenugriebto pieno arba grietinėlės).

Kiti panaudojimo atvejai (3–6 kodai):

Nugriebtas pienas ir pasukos, grąžinti ūkiui (3): ūkiams grąžintas nugriebtas pienas ir pasukos.

Eksportuotas ir išsiųstas nefasuotas pienas ir grietinėlė (4): eksportuojamas ir Bendrijos pieninių tiekiamas nenugriebtas pienas, nugriebtas pienas ir skysta grietinėlė, nefasuoti arba 2 l ar didesnės talpos induose.

Kiti panaudojimo atvejai (5): apima nenugriebtą arba nugriebtą pieną, kuris nefasuotas arba didesniuose nei 2l talpos induose pristatomas maisto pramonei (pvz., ledų gamybai) arba skirtas naudoti visokių rūšių gyvūnų pašarams, išskyrus 3 punktą.

Skirtumas (6): statistiniai skirtumai.

C LENTELĖ

Ūkis reiškia vieningai valdomą techninį ekonominį vienetą, gaminantį žemės ūkio produktus.

A. Turimi produktai:

Karvių pienas reiškia visų karvių pieną, išskyrus tiesiogiai sužindytą pieną, bet įskaitant primelžtą pieną (įskaitant krekenas), sunaudotą gyvūnų pašarui (pavyzdžiui, kibiruose arba kitais būdais).

Melžiamos karvės reiškia karves, laikomas išskirtinai arba daugiausia pieno, kuris skirtas žmonių maistui ir (arba) perdirbimui į pieno produktus, gamybai, įskaitant skerdimui numatytas melžiamas karves (penimas arba nepenimas laikotarpiu nuo jų paskutinės laktacijos iki skerdimo).

Nenugriebto pieno skiltis: skirta gauto pieno kiekiams nurodyti.

Nugriebto pieno ir pasukų skiltis:

- grąžinta pieninių (1): žr. apibrėžimą B/3 lentelėje,

- pristatytos grietinėlės likutis (2).

B. Panaudojimas:

Nenugriebtas pienas/suvartota ūkyje: nenugriebtas ūkininko šeimynos suvartotas pienas (todėl skirtas tik žmonių maistui).

Nenugriebtas pienas/pardavimas tiesiogiai vartoti: žmonių maistui skirtas pienas, tiesiogiai parduotas vartotojams.

Nenugriebtas pienas/ūkyje pagamintas sviestas ir grietinėlė: nenugriebtas pienas (visų rūšių), sunaudotas ūkyje sviesto ir grietinėlės gamybai.

Nenugriebtas pienas/ūkyje pagamintas sūris: nenugriebtas pienas (visų rūšių), sunaudotas ūkyje sūrio gamybai.

Nenugriebtas pienas/kiti produktai: nenugriebtas pienas (visų rūšių), sunaudotas gaminti pieno produktus, vartojamus žmonių maistui (pvz., jogurtas).

Nenugriebtas pienas/gyvūnų pašarai: nenugriebtas pienas, naudojamas ūkyje gyvūnų pašarui (natūraliu pavidalu arba kaip ūkyje pagaminti kombinuoti gyvūnų pašarai).

Nenugriebtas pienas/pristatytas į pienines:

- apima:

- visų rūšių nenugriebtą pieną (karvių, avių, ožkų ir buivolių), pristatytą pieninėms (valstybėje narėje arba už jos ribų) arba ūkiams, nurodytiems Direktyvos 96/16/EB 2 straipsnyje,

- kitus produktus (nurodyti), išreikštus pieno ekvivalentu,

- pristatyta grietinėlė turi būti nurodyta pieno ekvivalentu.

Nenugriebtas pienas/skirtumai ir nuostoliai:

- statistinis skirtumas ir gamybos metu prarasti kiekiai (nuostoliai),

- "nenugriebto pieno panaudojimo" skiltyje nurodytas bendras kiekis turi būti lygus turimo nenugriebto pieno kiekiui.

Nugriebtas pienas ir pasukos/geriamas pienas: nugriebtas pienas ir pasukos, vartojami ūkiuose žmonių maistui, ypač jų suvartojimas ūkiuose ir pardavimas tiesiogiai vartotojams.

Nugriebtas pienas ir pasukos/ūkyje pagamintas sūris: nugriebto pieno ir pasukų kiekis, kuris naudojamas ūkyje pagaminto sūrio gamybai.

C. Gauti produktai:

Ataskaitose kiekiai nurodomi gatavo produkto grynąja mase(1000 tonų).

Geriamas pienas: suvartojimas ūkiuose ir pardavimas tiesiogiai vartoti.

Naminė grietinėlė: ūkiuose pagaminta grietinėlė.

Naminis sviestas: ūkiuose pagamintas sviestas.

Naminis sūris: ūkiuose pagamintas sūris.

Kiti produktai: kiti produktai (nurodyti), pagaminti ūkiuose.

Iš kurių pristatyta į pienines: grietinėlės, sviesto, sūrio ir kitų ūkyje pagamintų produktų pristatymas į pienines (valstybėje narėje arba už jos ribų).

D ir E LENTELĖS

Supirktas pienas: pieno ir grietinėlės kiekiai (pieno ekvivalentu) supirkti tiesiogiai iš ūkių.

E LENTELĖ

Pieno supirkimo centrai: tik tos įmonės, kurios perka pieną iš ūkių ir savo vardu parduoda jį pieninėms. Todėl supirkimo centrai, kurie yra nuo pieninių priklausomi vietiniai padaliniai, neįtraukiami.

Dėl to šioje lentelėje taip pat būtina nurodyti duomenis apskaitos centrų, atliekančių nacionalinę pieno kiekių, kuriuos supirko nacionalinėje teritorijoje kitos valstybės narės įmonės (pieninės).

F LENTELĖ

Kiekis: bendras perdirbtų žaliavų kiekis, t. y., nenugriebto pieno (arba nenugriebto pieno ekvivalento) kiekiai, įmonėje panaudoti pieno produktų gamybai.

D, E, F ir G LENTELĖS

Įmonė yra mažiausias organizacinis juridinių vienetų junginys, gaminantis prekes ar teikiantis paslaugas, turintis tam tikrą savarankiškumą priimant sprendimus, ypač paskirstant savo esamus išteklius. Įmonė vykdo viena ar daugiau veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose. Įmonė gali būti vienasmenis juridinis vienetas (1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93, OL L 76, 1993 3 30).

Jeigu perduodami statistiniai duomenys yra konfidencialūs, tai turi būti aiškiai nurodyta.

Lenteles privalo pildyti visos įmonės, veikiančios ataskaitinių metų gruodžio 31 d. Tai apima pieninių veiklą, įskaitant ir metų bėgyje perimtų pieninių veiklą.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Darbo programa 1997 metams

1. Valstybės narės iki 1997 m. gegužės 1 d. pateikia Komisijai:

a) toliau tekste pateiktos lentelės 1 ir 2 ir (arba) 3 skiltyse nurodytus duomenis kartu su išsamia ataskaita, apibūdinančia šių duomenų gavimo metodus;

b) ataskaitą apie supirkto karvių pieno baltymų kiekio regioninius skirtumus;

c) ataskaitą apie baltymų panaudojimo pieno produktų gamyboje ir juose esančio baltymų kiekio santykį.

2. Valstybės narės tuo pačiu metu pateikia Komisijai ataskaitą apie 1 straipsnio dalyje nurodytų duomenų registravimo technines galimybes bei savo pasiūlymus dėl 1998 metų programos.

PIENINIŲ VEIKLA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top