EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2255

1996 m. lapkričio 19 d., Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2255/96 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr.1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui

OJ L 304, 27.11.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 506 - 507
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 108 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; netiesiogiai panaikino 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2255/oj

31996R2255Oficialusis leidinys L 304 , 27/11/1996 p. 0003 - 0004


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2255/96

1996 m. lapkričio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr.1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi Reglamento (EEB) Nr.1107/70 [4] 3 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad valstybės narės gali teikti pagalbą ekonomiškesnių transporto sistemų ir technologijų, skirtų visuomenei, plėtrai palengvinti bei vežimui skirtingų transporto rūšių priemonėmis (kombinuotam susisiekimui) plėtoti;

kadangi pakrovimo ir iškrovimo išlaidos sudaro didelę visų vidaus vandenų transporto išlaidų dalį; kadangi vidaus vandenų transportui plėtoti svarbu padaryti stambias investicijas, siekiant padidinti vidaus vandenų terminalų pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei įrengimų efektyvumą bei jų šiuolaikinių logistikos reikalavimų atitikimą; kadangi todėl svarbu, kad valstybių narių teikiama pagalba arba valstybės ištekliai būtų prieinami suinteresuotoms įmonėms;

kadangi turi būti nustatytos suderintos sąlygos pagalbai, skirtai vidaus vandenų transportui plėtoti, ir kadangi šios paramos poveikį būtina reguliariai vertinti;

kadangi šią pagalbą reikia teikti pakankamai ilgą laikotarpį, kad užtektų laiko minėtomis investicijomis paveikti rinką bei pritraukti naujus krovinių srautus į vidaus vandenų transportą, ir kadangi Taryba turi nuspręsti dėl tolesnių planų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Vienintelis straipsnis

Prie Reglamento (EEB) Nr.1107/70 3 straipsnio 1 punkto pridedama:

"f) iki 1999 m. gruodžio 31 d., kai pagalba teikiama laikinai ir yra skirta vidaus vandenų transporto plėtrai palengvinti, šią pagalbą sudaro:

- investicijos į vidaus vandenų terminalų infrastruktūrą arba

- investicijos į stacionarius ir kilnojamus įrenginius, reikalingus pakrovimo ir iškrovimo darbams.

Teikiama pagalba negali viršyti 50 % visų investicijų.

Pagalbos tikslas - plėtoti naujus ir papildomus vežimo vidaus vandenų keliais pajėgumus. Naudos gavėjai turi laikytis išsamių, atitinkamos valstybės narės nustatytų planų, jie atsako už faktinį investicijų panaudojimą.

Kas dveji metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pažangos ataskaitą apie priemonių įgyvendinimą, visų pirma nurodydama pagalbos paskirtį, jos dydį bei jos poveikį vidaus vandenų transportui. Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją, reikalingą šiai ataskaitai parengti.

Ne vėliau kaip iki 1999 m. liepos 31 d. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir laikydamasi Sutartyje nustatytų sąlygų, priima sprendimą dėl tolesnių planų arba prireikus dėl planų nutraukimo sąlygų."

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. Coveney

[1] OL C 318, 1995 11 29, p. 12.

[2] OL C 39, 1996 2 12, p. 96.

[3] 1996 m. vasario 13 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 65, 1996 3 4, p. 33), 1996 m. birželio 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 264, 1996 9 11) ir 1996 m. rugsėjo 17 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 320, 1996 10 28).

[4] OL L 130, 1970 6 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3578/92 (OL L 364, 1992 12 12, p. 11).

--------------------------------------------------

Top