EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0030

1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/80/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir teise būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

OJ L 122, 22.5.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 60 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/30/oj

31996L0030Oficialusis leidinys L 122 , 22/05/1996 p. 0014 - 0014


Tarybos direktyva 96/30/EB

1996 m. gegužės 13 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 94/80/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir teise būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 8b straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 94/80/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir teise būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus [3] priede išvardyti pagrindiniai kiekvienos valstybės narės vietos savivaldos administraciniai vienetai;

kadangi, įstojus Austrijai, Suomijai ir Švedijai, Direktyvos 94/80/EB priedas turi būti atitinkamai pataisytas, kad būtų nurodyti pagrindiniai šių trijų valstybių vietos savivaldos administraciniai vienetai;

kadangi pagal šių šalių Stojimo aktą Direktyva 94/80/EB yra taikoma Alandų saloms, kuriose neturintiems šių salų regioninės pilietybės Suomijos piliečiams ir kitų Sąjungos valstybių narių piliečiams yra taikomi tokie patys reikalavimai dėl gyvenimo trukmės, ryšium su balsavimo teisės ir teisės kelti savo kandidatūrą vietos savivaldos rinkimuose įgyvendinimu,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

"Austrijoje:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

Suomijoje:

kunta, kommun, kommun på Åland

Švedijoje:

Kommuner, landsting."

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Agnelli

[1] OL C 65, 1996 3 4, p. 201.

[2] Nuomonė pareikšta 1996 m. vasario 29 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 368, 1994 12 30, p. 38.

--------------------------------------------------

Top