EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996F0699

1996 m. lapkričio 29 d. Bendrieji veiksmai Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie narkotikų cheminės sudėties apibūdinimą siekiant lengvinti glaudesnį valstybių bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba narkotikais

OL L 322, 1996 12 12, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; panaikino 32016R0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/699/oj

31996F0699



Oficialusis leidinys L 322 , 12/12/1996 p. 0005 - 0006


Bendrieji veiksmai

1996 m. lapkričio 29 d.

Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie narkotikų cheminės sudėties apibūdinimą siekiant lengvinti glaudesnį valstybių bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba narkotikais

(96/699/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Airijos iniciatyvą,

prisimindama 1995 m. gruodžio 15–16 d. Madride Europos Vadovų Tarybos patvirtintą ekspertų narkotikų klausimais ataskaitą ir ypač joje siūlomus veiksmus dėl narkotikų cheminės sudėties apibūdinimo;

turėdama omenyje 1996 m. liepos 30 d. Dubline surengto seminaro narkotikų cheminės sudėties apibūdinimo klausimais išvadas, susijusias su daugelio komponentų kiekybiniu ir kokybiniu nustatymu konfiskuotų narkotikų pavyzdyje;

kadangi nustatyti neteisėtos narkotikų gamybos tendencijas ir kontroliuojamų narkotikų tiekimo kelius yra valstybių narių bendro intereso dalykas;

kadangi gerinti informaciją apie neteisėtos prekybos narkotikais šaltinius ir maršrutus bei jų žvalgybą teisėsaugos tikslais taip pat yra valstybių narių bendro intereso dalykas;

kadangi siekimas kuo labiau didinti įrodomąją medžiagą, susijusią su narkotikų konfiskavimu, valstybių narių teisminėms tarnyboms taip pat atitinka minėtą bendrą interesą;

atsižvelgdama į tai, kad valstybių narių teismo ekspertizės laboratorijos jau yra įgijusios kompetencijos, žinių ir profesinės patirties narkotikų cheminės sudėties apibūdinimo srityje ir tai nepaprastai praverčia teisėsaugos žinyboms atskirose valstybėse narėse kovojant su neteisėta narkotikų gamyba ir prekyba;

atsižvelgdama į tai, kad dalijimasis šia informacija būtų svarbus Europos Sąjungos indėlis kovoje su neteisėta narkotikų gamyba ir prekyba;

atsižvelgdama į tai, kad Europolo kovos su narkotikais padalinys yra įgijęs specialią kompetenciją konfiskuotų narkotikų balistinio apibūdinimo srityje;

kadangi šiuose bendruosiuose veiksmuose numatytas dalijimasis informacija nėra skirtas pakeisti ar paveikti dvišalius ar daugiašalius susitarimus dėl narkotikų cheminės sudėties apibūdinimo ir nereikalauja kurti naujų struktūrų Taryboje;

pripažindama valstybių narių teismo ekspertizės laboratorijų sustiprinto bendradarbiavimo naudą,

NUSTATĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai yra skirti nustatyti darnesnį narkotikų apibūdinimo rezultatų valstybėse narėse perdavimo ir platinimo mechanizmą. Jie numato keitimąsi informacija, susijusia su kokaino, heroino, LSD, amfetaminų ir jų ekstazio tipo darinių MDA, MDMA ir MDEA bei tokio tipo kitų narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kokias valstybės narės laiko joms priskirtinomis, cheminės sudėties apibūdinimu.

2 straipsnis

Europolo kovos su narkotikais padalinys yra paskiriamas institucija, kuriai turi būti perduodama valstybių narių informacija apie cheminės sudėties apibūdinimą.

3 straipsnis

Europolo kovos su narkotikais padaliniui teikiama informacija yra tokio pobūdžio:

i) tablečių formos narkotikų analizė:

a) pavyzdžio fiziniai rodikliai — dydis, svoris, spalva;

b) forma ir ženklinimas — ženklo tipas ir padėtis;

c) pavyzdyje rastos pagrindinės narkotinės medžiagos tipas ir kiekis;

d) analizės metu visų kitų rastų sudedamųjų medžiagų tipas ir kiekis;

e) pavyzdžio nuotrauka;

f) bylos registracijos (atpažinimo) numeris;

ii) ne tablečių formos narkotikų analizė:

a) pavyzdyje rastos pagrindinės narkotinės medžiagos tipas ir kiekis;

b) analizės metu visų kitų rastų sudedamųjų medžiagų tipas ir kiekis;

c) bylos registracijos (atpažinimo) numeris.

4 straipsnis

Pagal 3 straipsnį pateiktą informaciją Europolo kovos su narkotikais padalinys perduoda visoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos.

6 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1996 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. Owen

--------------------------------------------------

Top