Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0198

1996 m. kovo 4 d. Tarybos Sprendimas dėl skubios ir ypatingos procedūros dalijantis perkeltųjų asmenų įsileidimo ir laikino apgyvendinimo našta

OJ L 63, 13.3.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 29 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/198/oj

31996D0198Oficialusis leidinys L 063 , 13/03/1996 p. 0010 - 0011


Tarybos Sprendimas

1996 m. kovo 4 d.

dėl skubios ir ypatingos procedūros dalijantis perkeltųjų asmenų įsileidimo ir laikino apgyvendinimo našta

(96/198/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos K.3 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 1995 m. rugsėjo 25 d. Tarybos rezoliuciją dėl dalijimosi perkeltųjų asmenų įsileidimo ir laikino apgyvendinimo našta [1],

kadangi norint, kad minėtoje rezoliucijoje išdėstyti principai būtų veiksmingai įgyvendinami, kai dėl krizinės situacijos reikia veikti greitai, ji turi būti papildyta;

kadangi tuo tikslu būtina nustatyti skubią ir ypatingą procedūrą,

NUSPRENDĖ:

1. Procedūros inicijavimas

Pirmininkaujančios valstybės narės, bet kurios kitos valstybės narės ar Komisijos iniciatyva gali būti sukviestas skubus Koordinavimo komiteto, minimo K.4 straipsnyje, posėdis, kurio dalyviams valstybių narių atsakingi už prieglobstį ir imigracijos reikalus pareigūnai praneša, kad būtina nuspręsti, ar yra susidariusi tokia padėtis, kai yra reikalingi Europos Sąjungos suderinti veiksmai sprendžiant perkeltųjų asmenų įsileidimo ir laikino apgyvendinimo klausimą.

Kai yra numatomi tokio pobūdžio veiksmai, turi būti vykdomi 1995 m. rugsėjo 25 d. Tarybos rezoliucijos 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai.

Reguliariai ar bent prieš posėdį, pirmininkaujanti valstybė narė, bendradarbiaudama su Komisija, atsižvelgdama į Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro valdybos nuomonę, Tarybos Generaliniam sekretoriatui padedant, rengia pranešimą apie situaciją. Pranešimas išsiuntinėjamas valstybėms narėms.

2. Posėdžio darbotvarkė

Į posėdžio darbotvarkę gali būti įtraukiami tokie klausimai:

- situacijos analizė ir gyventojų judėjimo masto įvertinimas,

- skubaus įsikišimo tikslingumas Europos Sąjungos lygmeniu,

- kitų galimybių, įskaitant vietinius veiksmus, analizė,

- tvarkaraščio ir numatomų poreikių įsileisti asmenis progresyvinio plano sudarymas,

- kiekvienos valstybės narės informacija apie tai, kiek asmenų ir kada bus įsileista, laikantis 1995 m. rugsėjo 25 d. Tarybos rezoliucijos 4 dalies,

- humanitarinės pagalbos veiksmų koordinavimas su Komisijos veiksmais,

- informacijos pasikeitimas su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro valdyba ir įsileidimo plano koordinavimas,

- derinimas su trečiosiomis šalimis.

3. Sprendimas dėl dalijimosi našta

Atsižvelgiant į aukščiau minėto Koordinavimo komiteto posėdžio išvadas parengiamas pasiūlymas, kuris teikiamas tvirtinti Tarybai.

Jei manoma, kad yra būtina, ir jei per mėnesį Koordinavimo komitetas nesusitaria, pagal 1995 m. rugsėjo 25 d. Tarybos rezoliucijos 3 dalį gali būti taikomos Tarybos darbo tvarkos taisyklėse skubiems atvejams numatytos nuostatos.

4. Padėties stebėjimas

Sprendimus dėl detalių priemonių, taikomų įsileidžiant perkeltuosius asmenis, priima kiekviena valstybė narė.

Krizei tęsiantis, minėtasis Koordinavimo komitetas gali dažnai rinktis į posėdžius; posėdžių dažnumą nustato pats komitetas remdamasis šio sprendimo 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 1996 m. kovo 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Baratta

[1] OL C 262, 1995 10 7, p. 1.

--------------------------------------------------

Top