EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0078

1996 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, nustatantis arklinių įrašymo į kilmės knygas veisimo tikslais kriterijustekstas svarbus EEE

OJ L 19, 25.1.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; panaikino 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/78(1)/oj

31996D0078Oficialusis leidinys L 019 , 25/01/1996 p. 0039 - 0040


Komisijos sprendimas

1996 m. sausio 10 d.

nustatantis arklinių įrašymo į kilmės knygas veisimo tikslais kriterijus

(tekstas svarbus EEE)

(96/78/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/427/EEB dėl Bendrijos vidaus prekybą arkliniais reguliuojančių zootechninių ir genealoginių reikalavimų [1], ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi remiantis Direktyvos 90/427/EB 4 straipsnio 2 dalies b punktu turi būti nustatyti suderinti arklinių įrašymo į kilmės knygas kriterijai;

kadangi dėl to būtina nustatyti arklinių įrašymo į kilmės knygas veisimo tikslais kriterijus;

kadangi prieš įrašant į kilmės knygą turi būti laikomasi tikslių giminystės linijos ir ženklinimo reikalavimų;

kadangi turėtų būti leidžiama kilmės knygą suskirstyti į įvairias dalis ir skyrius, kad į ją neliktų neįrašyti kai kurių rūšių gyvūnai;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Kad registruoti arkliniai būtų įrašytas į pagrindinį jų veislės kilmės knygos skyrių, jie turi būti:

- kilę iš tėvų, kurie yra įrašyti į tos pačios veislės kilmės knygos pagrindinę dalį, o jų kilmė būtų nustatoma pagal tos kilmės knygos taisykles,

- ženklinami kaip kumeliukai į koją pagal minėtos kilmės knygos taisykles, kuriose turėtų būti reikalaujama bent jau sukergimo pažymėjimo.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies pirmosios įtraukos, gyvulys gali būti įrašytas į pagrindinę dalį tam, kad dalyvautų kryžminio veisimo programoje, kurią pagal tos kilmės knygos taisykles patvirtino organizacija arba asociacija. Kryžminio veisimo programoje turėtų būti paminėtos programoje galinčios dalyvauti veislės.

2 straipsnis

1. Laikantis Komisijos sprendimo 92/353/EEB [2], nustatančio organizacijų ar asociacijų, tvarkančių ar užvedančių registruojamų arklinių kilmės knygas, patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus, 3 priedo b dalies penktosios įtraukos, kilmės knygos pagrindinė dalis pagal gyvulio privalumus gali būti suskirstyta į kelis skyrius. Į vieną šių skyrių gali būti įtraukti tik 1 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantys arkliniai.

2. Jei kilmės knygos pagrindinė dalis susideda iš kelių skyrių, kitoje kilmės knygoje įrašytas gyvulys įtraukiamas į tą skyrių, kurio kriterijus jis atitinka.

3 straipsnis

1. Kilmės knygą tvarkanti organizacija arba asociacija gali nuspręsti, kad 1 straipsnyje nurodytų reikalavimų neatitinkantis gyvulys būtų įrašytas į tos knygos papildomą dalį. Tas gyvulys turi atitikti šiuos reikalavimus:

- būti identifikuojamas pagal kilmės knygos reikalavimus,

- turi būti nuspręsta, kad jis atitinka veislės standartą,

- atitikti bent minimalius kilmės knygos taisyklėse nurodytus produktyvumo reikalavimus.

2. Organizacija arba asociacija turėtų nustatyti taisykles, pagal kurias į pagrindinę kilmės knygos dalį leidžiama įrašyti minimų gyvulių palikuonis.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 55.

[2] OL L 192, 1992 7 11, p. 63.

--------------------------------------------------

Top