Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2869

1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių

OJ L 303, 15.12.1995, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; pakeitė ir anuliavo 32015R2424

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2869/oj

31995R2869Oficialusis leidinys L 303 , 15/12/1995 p. 0033 - 0038


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95

1995 m. gruodžio 13 d.

dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekės ženklo [1] su daliniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3288/94 [2], ir ypač į jo 139 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2868/95, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklų [3] įgyvendinimo tvarką,

kadangi Reglamento (EB) Nr. 40/94 (toliau — Reglamentas) 139 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad mokesčių taisyklės priimamos Reglamento 141 straipsnyje nustatyta tvarka;

kadangi Reglamento 139 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad mokesčių taisyklėse konkrečiai nurodomi mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo būdai;

kadangi Reglamento 139 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatomi tokio dydžio mokesčiai, kurie užtikrintų, kad iš jų gaunamų pajamų iš esmės pakaktų subalansuoti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau — Tarnybos) biudžetą;

kadangi vis dėlto Tarnybos veiklos pradiniame etape jos biudžetas gali būti subalansuotas tik skiriant subsidiją iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto pagal Reglamento 134 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarką;

kadangi į pagrindinį mokestį, imamą už paraiškos Bendrijos prekių ženklui įregistruoti padavimą, įeina ir tam tikra pinigų suma, kurią Tarnyba privalo sumokėti valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms už kiekvieną jų pateiktą paieškos ataskaitą, kaip numatyta Reglamento 39 straipsnio 4 dalies nuostatose;

kadangi, siekiant užtikrinti reikiamą lankstumą, Tarnybos vadovui (toliau — vadovui) turėtų būti suteikta teisė, atsižvelgiant į tam tikras išlygas, nustatyti Tarnybai mokamas įmokas už paslaugas, kurias ji gali suteikti, įmokas už naudojimąsi Tarnybos duomenų banku ir už galimybę padaryti šio duomenų banko informaciją prieinamą kompiuterio skaitoma forma, taip pat nustatyti įmokas už parduodamus leidinius;

kadangi siekiant palengvinti reglamentuose numatytų ir vadovo nustatytų mokesčių ir įmokų mokėjimą vadovui turėtų būti suteikta teisė nustatyti ir kitus mokėjimo būdus, kurie papildytų konkrečiai šiuo reglamentu nustatytuosius;

kadangi Tarnybos biudžetas sudaromas ekiu;

kadangi, be viso kito, nustatant šias sumas ekiu išvengiama neatitikimų, kurie gali atsirasti dėl valiutų kursų svyravimų;

kadangi įmokos grynaisiais turėtų būti atliekamos tos valstybės narės, kurioje Tarnyba turi savo buveinę, valiuta;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento 141 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Pagal šį reglamentą nustatomos tokios rinkliavos:

a) Reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 2868/95 numatyti Tarnybai mokami mokesčiai;

b) įmokos, kurias pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas nustato vadovas.

2 straipsnis

Reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 2868/95 numatyti mokesčiai

1 straipsnio a punkto pagrindu Tarnybai mokėtini mokesčiai yra:

(ekiu) |

1. | Pagrindinis mokestis už paraiškos individualiam ženklui padavimą (26 straipsnio 2 dalis; 4 taisyklės a punktas) | 975 |

2. | Klasės mokestis už kiekvieną papildomą klasę, kai individualų ženklą prašoma įregistruoti daugiau nei trims prekių ir paslaugų klasėms (26 straipsnio 2 dalis; 4 taisyklės b punktas) | 200 |

3. | Pagrindinis mokestis už paraiškos kolektyviniam ženklui padavimą (26 straipsnio 2 dalis ir 64 straipsnio 3 dalis; 4 taisyklės a punktas ir 42 taisyklė) | 1675 |

4. | Klasės mokestis už kiekvieną papildomą klasę, kai kolektyvinį ženklą prašoma įregistruoti daugiau nei trims prekių ir paslaugų klasėms (26 straipsnio 2 dalis ir 64 straipsnio 3 dalis; 4 taisyklės b punktas ir 42 taisyklė) | 400 |

5. | Mokestis už protesto padavimą (42 straipsnio 3 dalis; 18 taisyklės 1 dalis) | 350 |

6. | Mokestis už prekės ženklo vaizdo pakeitimą (140 straipsnio 2 dalies 1 punktas ir 44 straipsnio 2 dalis; 13 taisyklės 2 dalis) | 200 |

7. | Pagrindinis mokestis už individualaus ženklo įregistravimą (45 straipsnis; 23 taisyklės 1 dalies a punktas) | 1100 |

8. | Klasės mokestis už kiekvieną papildomą klasę, kai individualų ženklą prašoma įregistruoti daugiau nei trims prekių ir paslaugų klasėms (45 straipsnis; 23 taisyklės 1 dalies b punktas) | 200 |

9. | Pagrindinis mokestis už kolektyvinio ženklo įregistravimą (45 straipsnis ir 64 straipsnio 3 dalis; 23 taisyklės 1 dalies a punktas ir 42 taisyklė) | 2200 |

10. | Klasės mokestis už kiekvieną papildomą klasę, kai kolektyvinį ženklą prašoma įregistruoti daugiau nei trims prekių ir paslaugų klasėms (45 straipsnis ir 64 straipsnio 3 dalis; 23 taisyklės 1 dalies b punktas ir 42 taisyklė) | 400 |

11. | Papildomas mokestis už pavėluotą ženklo registravimo mokesčio mokėjimą (140 straipsnio 2 dalies 2 punktas; 23 taisyklės 3 dalis) | 25 %laiku nesumokėto registravimo mokesčio, bet ne daugiau kaip 750 |

12. | Pagrindinis mokestis už ženklo registravimo galiojimo laiko pratęsimą (47 straipsnio 1 dalis; 30 taisyklės 2 dalies a punktas) | 2500 |

13. | Klasės mokestis už kiekvieną papildomą klasę, kai ženklo registravimo galiojimo laiką prašoma pratęsti daugiau nei trims prekių ir paslaugų klasėms (47 straipsnio 1 dalis; 30 taisyklės 2 dalies b punktas) | 500 |

14. | Pagrindinis mokestis už kolektyvinio ženklo registravimo galiojimo laiko pratęsimą (47 straipsnio 1 dalis ir 64 straipsnio 3 dalis; 30 taisyklės 2 dalies a punktas ir 42 taisyklė) | 5000 |

15. | Klasės mokestis už kiekvieną papildomą klasę, kai prašoma pratęsti kolektyvinio ženklo registravimo galiojimo laiką daugiau nei trims prekių ir paslaugų klasėms (47 straipsnio 1 dalis ir 64 straipsnio 3 dalis; 30 taisyklės 2 dalies b punktas ir 42 taisyklė) | 1000 |

16. | Papildomas mokestis už pavėluotą ženklo registravimo galiojimo laiko pratęsimo mokesčio mokėjimą arba pavėluotą pratęsimo prašymo pateikimą (47 straipsnio 3 dalis; 30 taisyklės 2 dalies c punktas) | 25 %laiku nesumokėto pratęsimo mokesčio, bet ne daugiau kaip 1500 |

17. | Mokestis už prašymą panaikinti arba pripažinti negaliojančiu (55 straipsnio 2 dalis; 39 taisyklės 2 dalis) | 700 |

18. | Apeliacijos mokestis (59 straipsnis; 49 taisyklės 1 dalis) | 800 |

19. | Mokestis už restitutio in integrum (78 straipsnio 3 dalis) | 200 |

20. | Mokestis už prašymą pakeisti ženklą į paraišką nacionaliniam prekės ženklui (109 straipsnio 1 dalis; 45 taisyklės 2 dalis) | 200 |

21. | Mokestis už paraiškos Bendrijos prekių ženklui visiško ar dalinio perdavimo įregistravimą (24 straipsnis ir 140 straipsnio 2 dalies 4 papunktis; 31 taisyklės 4 ir 8 dalys) | 200už įrašą, bet kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiama daug prašymų, ne daugiau kaip 1000 iš viso |

22. | Mokestis už įregistruoto Bendrijos prekių ženklo visiško arba dalinio perdavimo įregistravimą (140 straipsnio 2 dalies 4 punktas; 31 taisyklės 4 dalis) | 200už įregistravimą, bet kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiama daug prašymų, ne daugiau kaip 1000 iš viso |

23. | Mokestis už licencijos ar kitų teisių į įregistruotą Bendrijos prekių ženklą (140 straipsnio 2 dalies 5 punktas; 33 taisyklės 1 dalis) arba paraiškos Bendrijos prekių ženklui įregistravimą (140 straipsnio 2 dalies 6 punktas; 33 taisyklės 4 dalis): a)licencijos suteikimas;b)licencijos perdavimas;c)teisės in rem sukūrimas;d)teisės in rem perdavimas;e)rinkliava už vykdymą | 200už įregistravimą, bet kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiama daug prašymų, ne daugiau kaip 1000 iš viso |

24. | Mokestis už licencijos ar kitų teisių įregistravimo panaikinimą (140 straipsnio 2 dalies 7 punktas; 35 taisyklės 3 dalis) | 200už vieną panaikinimo atvejį, bet kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiama daug prašymų, ne daugiau kaip 1000 iš viso |

25. | Mokestis už įregistruoto Bendrijos prekių ženklo pakeitimą (140 straipsnio 2 dalies 8 punktas; 25 taisyklės 2 dalis) | 200 |

26. | Mokestis už paraiškos Bendrijos prekių ženklui kopijos (140 straipsnio 2 dalies 12 punktas; 89 taisyklės 5 dalis), įregistravimo liudijimo (140 straipsnio 2 dalies 3 punktas; 24 taisyklės 2 dalis) arba išrašo iš registro (140 straipsnio 2 dalies 9 punktas; 84 taisyklės 6 dalis) išdavimą: | |

a)nepatvirtintos kopijos arba išrašo; | 10 |

b)patvirtintos kopijos arba išrašo | 30 |

27. | Mokestis už susipažinimą su bylomis (140 straipsnio 2 dalies 10 punktas; 89 taisyklės 1 dalis) | 30 |

28. | Mokestis už bylose esančių dokumentų kopijų išdavimą (140 straipsnio 2 dalies 11 punktas; 89 taisyklės 5 dalis): | |

a)nepatvirtintos kopijos; | 10 |

b)patvirtintos kopijos | 30 |

ir papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10 | 1 |

29. | Mokestis už byloje esančios informacijos suteikimą (140 straipsnio 2 dalies 13 punktas; 90 taisyklė) | 10 |

ir papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10 | 1 |

30. | Mokestis už sprendimų atlyginti procesinių veiksmų išlaidas peržiūrėjimą (140 straipsnio 2 dalies 14 punktas; 94 taisyklės 4 dalis) | 100 |

3 straipsnis

Įmokos, kurias nustato vadovas

1. Vadovas nustato, kokio dydžio įmokos imamos už visas kitas Tarnybos teikiamas paslaugas, kurios nėra išvardytos 2 straipsnyje.

2. Vadovas nustato, kokio dydžio įmokos imamos už Bendrijos prekių ženklų biuletenį ir Tarnybos oficialųjį leidinį, taip pat už visus kitus Tarnybos leidžiamus leidinius.

3. Mokesčių dydžiai nustatomi ekiu.

4. Mokesčių dydžiai, kuriuos vadovas nustato pagal 1 ir 2 dalis, skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Mokesčių ir įmokų mokėjimo terminai

1. Mokesčiai ir įmokos, kurių mokėjimo terminas nenurodytas Reglamente arba Reglamente (EB) Nr. 2868/95, turi būti sumokami iki paraiškos atlikti tam tikrus veiksmus arba paslaugas, už kuriuos nustatomas atitinkamas mokestis, pateikimo dienos.

2. Vadovas gali nuspręsti 1 dalyje minėtų paslaugų nesaistyti su atitinkamų mokesčių ar įmokų išankstiniu apmokėjimu.

5 straipsnis

Mokesčių ir įmokų sumokėjimas

1. Mokesčiai ir įmokos sumokami:

a) įnešant arba pervedant į Tarnybos banko sąskaitą;

b) įteikiant arba persiunčiant Tarnybos vardu išrašytą čekį arba

c) grynaisiais.

2. Be 1 dalyje išvardytų mokėjimo būdų vadovas gali leisti naudoti ir kitus, visų pirma darant įnašus į Tarnybos einamąsias sąskaitas.

3. Pagal 2 dalies nuostatas priimti sprendimai skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Valiutos

1. Įmokos įnešant arba pervedant atitinkamą sumą į Tarnybos banko sąskaitą, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies a punkte, įteikiant arba persiunčiant Tarnybos vardu išrašytus čekius, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies b punkte, arba taikant bet kurį kitą pagal 5 straipsnio 2 dalies nuostatas vadovo leidžiamą mokėjimo būdą atliekamos ekiu.

2. Įmokos grynaisiais, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies c punkte, atliekamos tos valstybės narės, kurioje Tarnyba turi savo buveinę, valiuta. Vadovas nustato tos valiutos ekvivalentus ekiu pagal galiojančius valiutų keitimo kursus, kuriuos kasdien nustato ir Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje skelbia Komisija, vadovaudamasi Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 3320/94 [4].

7 straipsnis

Informacija, susijusi su mokėjimais

1. Vykdant mokėjimus kiekvieną kartą būtina nurodyti mokėtojo vardą ir pateikti reikiamą informaciją, kuri leistų Tarnybai iš karto nustatyti mokėjimo paskirtį. Visų pirma, pateikiami tokie duomenys:

a) mokant mokestį už paraišką, mokėjimo paskirtis, būtent, "mokestis už paraišką";

b) mokant mokestį už įregistravimą, paraiškos, kuri yra įregistravimo pagrindas, bylos numeris ir mokėjimo paskirtis, būtent, "mokestis už įregistravimą";

c) mokant mokestį už protestą, paraiškos bylos numeris bei pareiškėjo dėl Bendrijos prekės ženklo, kurio atžvilgiu pateikiamas protestas, pavadinimas ir mokėjimo paskirtis, būtent, "mokestis už protestą";

d) mokant mokesčius už prašymą panaikinti arba pripažinti negaliojančiu, įregistravimo numeris bei Bendrijos prekių ženklo, kurio atžvilgiu pateikiamas prašymas, savininko vardas ir mokėjimo paskirtis, būtent, "mokestis už panaikinimą" arba "mokestis už pripažinimą negaliojančiu".

2. Jei mokėjimo paskirties neįmanoma nustatyti iš karto, Tarnyba per savo pačios nustatytą laikotarpį paprašo mokėtoją raštu nurodyti jai mokėjimo paskirtį. Jei mokėtojas laiku neįvykdo šio prašymo, mokestis nelaikomas sumokėtu. Sumokėta suma grąžinama.

8 straipsnis

Data, kai mokėjimas laikomas atliktu

1. Bet kuris nustatytas mokėjimas laikomas atliktu Tarnybai toliau nurodyta data:

a) 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais atvejais - diena, kai mokėjimo arba pervedimo suma faktiškai įrašoma į Tarnybos banko sąskaitą;

b) 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju - diena, kai Tarnyba gauna čekį, jei čekis yra apmokėtas;

c) 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais atvejais - diena, kai gaunamas mokėjimas grynaisiais.

2. Kai vadovas pagal 5 straipsnio 2 dalies nuostatas leidžia taikyti naudoti kitus mokėjimo būdus nei tie, kurie nurodyti 5 straipsnio 1 dalyje, jis taip pat nustato datą, kurią nustatyti mokėjimai laikomi atliktais.

3. Tais atvejais, kai pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas nustatytas mokėjimas nelaikomas atliktu pasibaigus mokėjimo terminui, laikoma, kad mokėjimo terminų buvo laikomasi, jei Tarnybai pateikiami įrodymai, kad mokėtojas –

a) valstybėje narėje, nepažeisdamas laikotarpio, per kurį turėjo būti sumokėti nustatytieji mokesčiai, terminų:

i) sumokėjo reikiamą sumą banko įstaigai;

ii) tinkamai davė nurodymą banko įstaigai mokėjimą atlikti pervedimu;

iii) paštu ar kitaip išsiuntė Tarnybai adresuotą laišką su jame esančiu čekiu taip, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalies b punkte, su sąlyga, kad čekis yra apmokėtas;

ir –

b) sumokėjo nustatytojo mokesčio ar mokesčių papildomą 10 % priemoką, bet ne daugiau kaip 200 ekiu; priemokos mokėti nereikia, jei a papunkčio sąlyga įvykdoma ne vėliau kaip likus 10 dienų iki mokėjimo termino pabaigos.

4. Tarnyba gali paprašyti mokėtojo pateikti įrodymus apie tai, kokią dieną buvo įvykdyta 3 dalies a punkto sąlyga, ir, jei reikia, sumokėti 3 dalies b punkte nurodytą priemoką, atliekant šiuos veiksmus per Tarnybos nustatytą laikotarpį. Jei asmuo šio prašymo neįvykdo arba jei įrodymai nepakankami, arba jei reikiama priemoka nesumokėta laiku, laikoma, kad mokėjimo terminų nesilaikyta.

9 straipsnis

Ne visos sumos sumokėjimas

1. Laikoma, kad mokėjimo terminas iš principo nepažeidžiamas tik tuo atveju, jei laiku sumokama visa nustatyto mokesčio suma. Jei sumokamas ne visas mokestis, sumokėtoji suma grąžinama pasibaigus nustatytam mokėjimo terminui.

2. Tarnyba, nepažeisdama mokėtojo teisių, vis dėlto gali suteikti mokėtojui galimybę sumokėti trūkstamą sumą, jei tai dar įmanoma per laikotarpį, likusį iki mokėjimo termino pabaigos, arba, jei tai pateisinama, nepaisyti nereikšmingų trūkstamų sumų neapribodama mokėtojo teisių.

10 straipsnis

Nereikšmingų sumų grąžinimas

1. Jei už nustatytus mokesčius ar įmokas sumokama per didelė suma, permoka negrąžinama, jei suma nereikšminga ir jei permokėjusi šalis aiškiai nepareikalauja permokos grąžinimo. Vadovas nustato nereikšmingos sumos dydį.

2. Vadovo sprendimai dėl 1 dalies nuostatų skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Mario Monti

Komisijos narys

[1] OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

[2] OL L 349, 1994 12 31, p. 83.

[3] OL L 303, 1995 12 15, p. 1.

[4] OL L 350, 1994 12 31, p. 27.

--------------------------------------------------

Top