EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2796

1995 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2796/95, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedątekstas svarbus EEE

OJ L 290, 5.12.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 295 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 49 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 49 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; netiesiogiai panaikino 32009R0470 . Latest consolidated version: 03/02/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2796/oj

31995R2796Oficialusis leidinys L 290 , 05/12/1995 p. 0001 - 0004


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2796/95

1995 m. gruodžio 4 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1798/95 [2], ypač į jo 7 ir 8 straipsnius,

kadangi pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 didžiausi likučių kiekiai palaipsniui turi būti nustatyti visoms farmakologiškai aktyvioms medžiagoms, Bendrijoje naudojamoms veterinariniuose vaistuose, kurie skiriami maistui skirtiems gyvūnams;

kadangi didžiausi likučių kiekiai turėtų būti nustatomi tik po to, kai Veterinarinių vaistų komitetas patikrina visą atitinkamą informaciją apie konkrečios medžiagos likučių saugą gyvūninės kilmės maisto produktų vartotojui ir likučių poveikį pramoniniam maisto produktų perdirbimui;

kadangi nustatant didžiausią veterinarinių vaistų likučių kiekį gyvūninės kilmės maisto produktuose būtina apibrėžti gyvūnų, kuriuose gali būti likučių, rūšis, likučių lygį kiekviename svarbiame gydyto gyvūno kūno audinyje (tiriamasis audinys) ir likučio (nustatomasis likutis), tinkamo stebėti ir kontroliuoti likučių kiekį, tipą;

kadangi siekiant kontroliuoti likučių kiekį, kaip numatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, didžiausias likučių lygis paprastai turėtų būti nustatytas tiriamuose kepenų arba inkstų audiniuose; tačiau kadangi kepenys ir inkstai dažnai pašalinami iš skerdenų, skirtų tarptautinei prekybai, todėl didžiausias likučių kiekis visuomet turėtų būti nustatytas raumenų arba riebalų audiniuose;

kadangi tais atvejais, kai veterinariniai vaistai skirti dėsliesiems paukščiams, gyvūnams laktacijos laikotarpiu arba bitėms, didžiausia likučių kiekis taip pat turi būti nustatomas kiaušiniams, pienui arba medui;

kadangi tam tikras skaičius vaistinių veikliųjų medžiagų paprastai yra pripažįstamos saugiomis; kadangi šios medžiagos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą;

kadangi medžiagos, naudojamos homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose, yra įtraukiamos į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą, jeigu jų kiekis neviršija vienos dalies 10000 dalių;

kadangi iki šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti numatytas 60 dienų laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visas pritaikomąsias pataisas, kurių gali prireikti leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, kurie buvo išduoti pagal Tarybos direktyvą 81/851/EEB [3] su paskutiniais pakeitimais padarytais Direktyva 93/40/EEB [4], kad būtų atsižvelgta į šio reglamento nuostatas;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo veterinarijos vaistų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedas keičiamas kaip nurodyta pridedamame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 60 dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 1.

[2] OL L 174, 1995 7 27, p. 20.

[3] OL L 317, 1981 11 6, p. 1.

[4] OL L 214, 1993 8 24, p. 31.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

II priedas keičiamas taip:

"3. Medžiagos, kurios paprastai pripažįstamos saugiomis

Farmakologiškai aktyvios medžiagos | Gyvūnų rūšys | Kitos nuostatos |

3.1.Absento ekstraktas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.2.Acetilmetioninas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.3.Aliuminio hidroksidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.4.Aliuminio monostearatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.5.Amonio sulfatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.6.Benzoilbenzoatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.7.Benzil p-hidroksibenzoatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.8.Kalcio boro gliukonatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.9.Kalcio citratas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.10.Kamparas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | Tik išoriniam naudojimui |

3.11.Kardamono ekstraktas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.12.Dietilo sebacatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.13.Dimetikonas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.14.Dimetilacetamidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.15.Dimetilsulfoksidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.16.Etilendinitrilotetraacetato rūgštis ir druskos | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.17.Eukaliptolis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.18.Adrenalinas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.19.Etilo oleatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.20.Formaldehidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.21.Skruzdžių rūgštis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.22.Folikulas stimuliuojantis hormonas (natūralus FSH iš visų veislių bei jų sintetiniai analogai) | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.23.Gliutaraldehidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.24.Gvajakolis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.25.Heparinas ir jo druskos | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.26.Žmogaus choriono gonadotropinas (natūralus ŽCG ir jo sintetiniai analogai) | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.27.Geležies amonio citratas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.28.Geležies dekstranas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.29.Geležies gliukoheptanonas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.30.Izopropanolis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.31.Lanolinas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.32.Tarpaudininių ląstelių stimuliavimo hormonas (natūralus hormonas iš visų veislių bei jo sintetiniai analogai) | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.33.Magnio chloridas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.34.Magnio gliukonatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.35.Magnio fosfinatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.36.Manitolis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.37.Montanidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.38.Metilbenzoatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.39.Monotioglicerolis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.40.Migliolis | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.41.Orgoteinas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.42.Poloksalenas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.43.Poloksameras | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.44.Polietilenglikolis 200 | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.45.Polietilenglikolis 400 | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.46.Polietilenglikolis 600 | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.47.Polietilenglikolis 3500 | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.48.Polisorbatas 80 | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.49.Serotoninas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.50.Natrio chloridas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.51.Natrio chromoglikatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.52.Natrio dioktilsulfosukcinatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.53.Natrio formaldehidsulfoksilatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.54.Natrio laurilsulfatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.55.Natrio pirosulfitas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.56.Natrio stearatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.57.Natrio tiosulfatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.58.Tragakantas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.59.Karbamidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.60.Cinko sulfatas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

3.61.Cinko oksidas | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti | |

4. Medžiagos, naudojamos homeopatiniuose veterinariniuose vaistuose

Farmakologiškai aktyvi medžiaga (-os) | Gyvūnų veislė | Kitos nuostatos |

4.1.Visos medžiagos, naudojamos veterinariniuose homeopatiniuose vaistuose, jeigu jų kiekis preparate neviršija vienos dalies 10000 dalių | Visos rūšys, naudojamos maistui gaminti" | |

--------------------------------------------------

Top