Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0354

1995 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 354/95, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

OJ L 41, 23.2.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 117 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; netiesiogiai panaikino 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/354/oj

31995R0354Oficialusis leidinys L 041 , 23/02/1995 p. 0001 - 0001


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 354/95

1995 m. vasario 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. Stojimo aktą, ypač į jo 169 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Reglamentu (EEB) Nr. 337/75 [1] buvo įsteigtas Europos profesinio mokymo plėtros centras;

kadangi pirmiau minėto centro valdybos sudėtis turėtų būti pakeista taip, kad būtų atsižvelgta į Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 337/75 4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa keičiama taip:

1. Įvadiniame sakinyje žodžiai "39 narių" keičiami į "48 narių".

2. Minėto straipsnio a, b ir c punktuose žodžiai "12 narių" keičiami į "15 narių".

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1995 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. Alphandéry

[1] OL L 39, 1975 2 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 251/95 (OL L 30, 1995 2 9, p. 1).

--------------------------------------------------

Top