EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1267

1994 m. birželio 1 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1267/94 dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo

OJ L 138, 2.6.1994, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 218 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 218 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 163 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2009; panaikino 32009R0936 . Latest consolidated version: 31/07/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1267/oj

31994R1267Oficialusis leidinys L 138 , 02/06/1994 p. 0007 - 0008
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 57 p. 0218
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 57 p. 0218


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1267/94

1994 m. birželio 1 d.

dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, nustatantį bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3280/92 [2], ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi Europos Sąjunga, pasikeisdama raštais su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, sudarė susitarimą dėl tam tikrų spiritinių gėrimų abipusio pripažinimo ir apsaugos; kadangi pagal šį susitarimą numatoma tam tikru laikotarpiu taikyti reglamentus ir administracines priemones susitarime nustatytiems įsipareigojimams vykdyti; kadangi, siekiant dėl šių produktų suteikti nustatytas garantijas dėl kontrolės ir apsaugos, reikėtų sudaryti produktų, kuriems taikomi Europos Sąjungos susitarimai, sąrašus;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų vykdomojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šio reglamento priede išvardytų trečiųjų šalių kilmės produktų apibūdinimai gali būti naudojami tik tiems produktams, kurie gaminami pagal atitinkamų trečiųjų šalių įstatymus ir reglamentus.

2. 1 dalyje minimiems produktams taikomos spiritinių gėrimų apsaugos ir kontrolės priemonės, nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 10 straipsnyje, laikantis susitarime su atitinkamomis trečiosiomis šalimis nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1994 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

René Steichen

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1989 6 12, p. 1.

[2] OL L 327, 1992 11 13, p. 3.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Produkto apibūdinimas | Kilmės šalis |

Tennessee Whisky z/ Tennessee Whiskey | Jungtinės Valstijos |

Bourbon Whisky / Bourbon Whiskey / Bourbon — Bourbon Whiskey apibūdinimas | Jungtinės Valstijos |

--------------------------------------------------

Top