EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0475

1993 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, apibrėžiantis subsidijas gamybai ir importui, siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvos 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo 1 straipsnį

OJ L 224, 3.9.1993, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 111 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 111 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 34 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/475/oj

31993D0475Oficialusis leidinys L 224 , 03/09/1993 p. 0027 - 0028
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0031
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0031


Komisijos sprendimas

1993 m. liepos 22 d.

apibrėžiantis subsidijas gamybai ir importui, siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvos 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo 1 straipsnį

(93/475/EEB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas [1] dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo, ir ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi, siekiant apibrėžti bendrąjį nacionalinį produktą rinkos kainomis (BNPrk) pagal Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas, 1 straipsnį, yra būtina paaiškinti subsidijų gamybai ir importui sąvokos apibrėžimą, kuris naudojamas Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemoje;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 6 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 1 straipsnį, subsidijų gamybai ir importui sąvokos apibrėžimo išaiškinimai pateikiami prie šio sprendimo pridėtame priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Henning Christophersen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 1 straipsnį, toliau išvardytų punktų paskirtis yra išaiškinti šios direktyvos 2 straipsnį dėl prekių ir paslaugų produkcijos įvertinimo (P 10).

Subsidijos gamybai ir importui (R 30) nereiškia:

- mokėjimų, kuriuos Vyriausybinis sektorius skiria pirmiau apibrėžtoms specialioms namų ūkių grupėms ir kurie dėl administracinių priežasčių mokami rinkos vienetams, kad šie galėtų minėtiems namų ūkiams sumažinti produktų kainą. Šie mokėjimai yra konkrečiai skaičiuojami tam, kad būtų kompensuoti kainų sumažinimai minėtiems namų ūkiams,

- mokėjimai, kuriuos Vyriausybinis sektorius skiria rinkos gamintojų vienetams visikai arba i dalies atsiskaityti už prekes ir paslaugas, kurias šie rinkos gamintojų vienetai tiesiogiai ir individualiai teikia namų ūkiams, ir į kurias namų ūkiai turi teisės aktų nustatytą teisę.

Šie mokėjimai registruojami kaip socialinės išmokos (R 64), mišrūs einamieji pervedimai (R 69) arba kolektyvinis suvartojimas (P 30).

--------------------------------------------------

Top