EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0454

1993 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, apibrėžiantis su gamyba ir importu susijusius mokesčius, siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvos 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo 1 straipsnį

OL L 213, 1993 8 24, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/454/oj

31993D0454Oficialusis leidinys L 213 , 24/08/1993 p. 0018 - 0019
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0029
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 3 p. 0029


Komisijos sprendimas

1993 m. liepos 22 d.

apibrėžiantis su gamyba ir importu susijusius mokesčius, siekiant įgyvendinti Tarybos direktyvos 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo 1 straipsnį

(93/454/EEB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [1], ir ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi, siekiant apibrėžti bendrąjį nacionalinį produktą rinkos kainomis (BNPrk) vadovaujantis Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas, 1 straipsniu, yra būtina išaiškinti su gamyba ir importu susijusių mokesčių, naudojamų Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemoje, apibrėžimą;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 6 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 1 straipsnį, su gamyba ir importu susijusių mokesčių sąvokų apibrėžimų išaiškinimai pateikiami prie šio sprendimo pridėtame priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Henning Christophersen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 89/130/EEB, Euratomas 1 straipsnį, toliau pateikiami punktai, kurių tikslas — išaiškinti šios direktyvos 2 straipsnį dėl už produktus mokamo PVM (R 21) ir su importu susijusių mokesčių be PVM (R 29) sąvokų apibrėžimų.

Pridėtinės vertės mokestis, kurį namų ūkis moka Vyriausybiniam sektoriui ir Europos Bendrijų institucijoms, yra vadinamas "už produktus mokamu PVM" (R 21).

Su importu susiję mokesčiai be PVM, kuriuos namų ūkis moka Vyriausybiniam sektoriui ir Europos Bendrijų institucijoms, yra vadinami "su importu susijusiais mokesčiais be PVM" (R 29).

--------------------------------------------------

Top