EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0016

1992 m. gruodžio 21 d. Tarybos Sprendimas dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos suteikimo asmenims iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir tam tikrų teritorijų

OJ L 11, 19.1.1993, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 10 - 11

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/16(1)/oj

31993D0016



Oficialusis leidinys L 011 , 19/01/1993 p. 0020 - 0021
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 24 p. 0003
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 24 p. 0003


Tarybos sprendimas

1992 m. gruodžio 21 d.

dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos suteikimo asmenims iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir tam tikrų teritorijų

(93/16/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 87/54/EEB dėl puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės apsaugos [1], ypač į jos 3 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi teisė į puslaidininkių įtaisų topografijų teisinę apsaugą Bendrijoje suteikiama asmenims, turintiems teisę į apsaugą pagal Direktyvos 87/54/EEB 3 straipsnio 1–5 dalis;

kadangi Tarybos sprendimu ši teisė gali būti suteikta asmenims, neturintiems teisės į apsaugą pagal minėtas nuostatas;

kadangi sprendimas dėl minėtos apsaugos suteikimo kiek įmanoma turėtų būti priimamas visai Bendrijai;

kadangi anksčiau tokia apsauga buvo suteikta tam tikroms šalims ir teritorijoms tik laikinai pagal Sprendimą 90/511/EEB [2], kuris nustoja galioti 1992 m. gruodžio 31 d.;

kadangi ši apsauga suteikta Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovėms ir kitiems juridiniams asmenims, kadangi Komisijos sprendimas 90/541/EEB [3] nustatė, kad iki 1992 gruodžio 31 d. Jungtinės Valstijos turi įvykdyti Sprendimo 90/511/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą abipusiškumo sąlygą;

kadangi Jungtinės Valstijos turi reikiamus įstatymus ir turi toliau apsaugoti puslaidininkių įtaisų topografijas pagal savo nacionalinės teisės aktus bei suteikti šią apsaugą tiems Bendrijos valstybių narių asmenims, kurie turi teisę į apsaugą pagal Direktyvą 87/54/EEB;

kadangi tikimasi, kad tam tikros teritorijos, neturinčios reikiamų teisės aktų, suteiks šią apsaugą ir kuo greičiau sudarys galimybę ja naudotis minėtiems Bendrijos valstybių narių asmenims;

kadangi visos Bendrijos valstybės narės jau priėmė Direktyvą 87/54/EEB įgyvendinančias nacionalines priemones;

kadangi tikslinga ir toliau taikyti minėtą apsaugą Jungtinėms Valstijoms tik vienerius metus, siekiant suteikti laiko užbaigti neribotos abipusės apsaugos teikimo procedūrą;

kadangi taip pat tikslinga ir toliau laikinai taikyti tokią apsaugą prieš tai minėtoms teritorijoms, siekiant suteikti daugiau laiko parengti neribotos abipusės apsaugos sąlygas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės suteikia Direktyva 87/54/EEB nustatytą teisinę apsaugą taip:

a) fiziniai asmenys, kurie yra Jungtinių Amerikos Valstijų arba vienos iš šio sprendimo priede išvardytos teritorijos piliečiai, arba kurie nuolatos gyvena Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje arba vienoje iš nurodytų teritorijų, traktuojami tarsi valstybės narės piliečiai;

b) Jungtinių Amerikos Valstijų arba vienos iš priede išvardytos teritorijos bendrovės arba kiti juridiniai asmenys, turintys realiai veikiančią ir veiksmingą pramonės arba komercinę įmonę tokioje šalyje arba tokioje teritorijoje, traktuojami kaip turintys realiai veikiančią ir veiksmingą pramonės arba komercinę įmonę valstybės narės teritorijoje.

2. Straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tada, jei valstybės narės bendrovėms arba kitiems juridiniams asmenims, turintiems teisę į apsaugą pagal Direktyvą 87/54/EEB, suteikiama apsauga Jungtinėse Valstijose arba minėtoje teritorijoje.

3. Komisija nustato, ar Jungtinės Amerikos Valstijos arba priede išvardytos teritorijos vykdo straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir praneša apie tai valstybėms narėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 1993 m. sausio 1 d.

Valstybės narės suteikia apsaugą pagal šį sprendimą 1 straipsnyje nurodytiems asmenims iki 1994 m. gruodžio 31 d.

Jungtinėms Amerikos Valstijoms ši data yra 1993 m. gruodžio 31 d.

Pagal Sprendimą 90/511/EEB arba šį sprendimą įgytos bet kokios išimtinės teisės ir toliau galioja Direktyvoje 87/54/EEB nustatytą laikotarpį.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Hurd

[1] OL L 24, 1987 1 27, p. 36.

[2] OL L 285, 1990 10 17, p. 31.

[3] OL L 307, 1990 11 7, p. 21. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 92/20/EEB (OL L 9, 1992 1 15, p. 22).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Angilija

Bermuda

Indijos vandenyno Didžiosios Britanijos teritorija

Didžiosios Britanijos Mergelių salos

Kaimanų salos

Lamanšo salos

Faklando salos

Honkongas

Meno sala

Montserratas

Pitcairno salos

Šv. Elenos sala

Šv. Elenos priklausomos teritorijos (Ascension, Tristan da Cunha)

Pietų Georgijos ir Pietų Sandwicho salos

Turkso ir Caicoso salos.

--------------------------------------------------

Top