EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0011

1992 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 92/11/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti

OJ L 65, 11.3.1992, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 81 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 12 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 12 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2012; panaikino 32011L0091

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/11/oj

31992L0011Oficialusis leidinys L 065 , 11/03/1992 p. 0032 - 0032


Tarybos direktyva 92/11/EEB

1992 m. kovo 3 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi yra būtina atsižvelgti į neįveikiamas technines problemas, dėl kurių iki 1991 m. birželio 20 d. nebuvo įmanoma įgyvendinti Direktyvos 89/396/EEB [4] su pakeitimais, padarytais Direktyva 91/238/EEB [5]; kadangi dėl šios priežasties būtina atidėti jos įgyvendinimo datą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 89/396/EEB 7 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka pakeičiama taip:

"– nuo 1992 m. liepos 1 d. būtų uždrausta prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos, tačiau prekiauti šios direktyvos neatitinkančiais produktais, kurie yra pateikti į rinką arba paženklinti prieš tą datą, gali būti leidžiama ir toliau, kol pasibaigs jų atsargos."

2 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Arlindo marques cunha

[1] OL C 219, 1991 8 22, p. 11.

[2] OL C 305, 1991 11 25, p. 54 ir 1992 m. vasario 12 d. sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 40, 1992 2 17, p. 12.

[4] OL L 186, 1989 6 30, p. 21.

[5] OL L 107, 1991 4 27, p. 50.

--------------------------------------------------

Top