EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0216

1992 m. kovo 26 d. Komisijos Sprendimas dėl duomenų apie arklinių šeimos gyvūnų varžybas, nurodytas Tarybos direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, rinkimo

OJ L 104, 22.4.1992, p. 77–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 041 P. 235 - 235
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 041 P. 235 - 235
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 247 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 252 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 252 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 75 - 75

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/216/oj

31992D0216Official Journal L 104 , 22/04/1992 P. 0077 - 0077
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 41 P. 0235
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 41 P. 0235


KOMISIJOS SPRENDIMAS

1992 m. kovo 26 d.

dėl duomenų apie arklinių šeimos gyvūnų varžybas, nurodytas Tarybos direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, rinkimo

(92/216/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/428/EEB dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir nustatanti dalyvavimo varžybose sąlygas([1]), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi kiekvienai valstybei narei tenka atsakomybė informuoti Bendriją apie pasinaudojimą Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalyje numatytomis galimybėmis ir informuoti Komisiją bei kitas valstybes nares apie minėtos direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje numatytų lėšų paskirstymo kriterijus;

kadangi pagal Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio taikymo taisykles kiekviena valstybė narė turėtų pirmiausia paskirti koordinavimo instituciją, atsakingą už būtinų duomenų rinkimą;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė paskiria koordinavimo instituciją, atsakingą už šių duomenų rinkimą:

- apie jos teritorijoje organizuojamas Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje nurodytas varžybas,

- apie minėto 4 straipsnio 2 dalies antros įtraukos trečioje pastraipoje numatytų lėšų paskirstymo kriterijus.

2. Kiekviena valstybė narė nurodo Komisijai pagal 1 dalį paskirtos koordinavimo institucijos pavadinimą ir adresą. Remdamasi pateikta informacija, Komisija sudaro koordinavimo institucijų sąrašą. Šį sąrašą ji paskelbia Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1992 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Ray MAC SHARRY

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 60.

Top