Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2155

1991 m. birželio 20 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2155/91 nustatantis konkrečias Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 37, 39 ir 40 straipsnių taikymo nuostatas

OJ L 205, 27.7.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 86 - 86
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 267 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 258 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2155/oj

31991R2155Oficialusis leidinys L 205 , 27/07/1991 p. 0001 - 0001
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0086
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 6 tomas 3 p. 0086


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2155/91

1991 m. birželio 20 d.

nustatantis konkrečias Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 37, 39 ir 40 straipsnių taikymo nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

Atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir 235 straipsnį,

Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

Bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

Atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

Kadangi 1989 m. spalio 10 d. Liuksemburge buvo pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą;

Kadangi pagal šį susitarimą turi būti sudarytas Jungtinis komitetas šiam susitarimui administruoti, jo deramam įgyvendinimui užtikrinti ir sprendimams jame numatytomis aplinkybėmis priimti; kadangi į Jungtinį komitetą turi būti paskirti Bendrijos atstovai ir priimtos konkrečios nuostatos, susijusios su Bendrijos pozicijų komitete nustatymu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Jungtiniame komitete, numatytame Susitarimo 37 straipsnyje, Bendrijai atstovauja Komisija, kuriai padeda valstybių narių atstovai.

2 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame komitete kvalifikuota balsų dauguma nustato Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

Komisija pateikia Tarybai pasiūlymus dėl sprendimų, kuriuos Jungtinis komitetas turi priimti remdamasis Susitarimo 37, 39 ir 40 straipsniais. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1991 m. birželio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Goebbels

[1] OL C 53, 1990 3 5, p. 46.

[2] OL C 72, 1991 3 18, p. 175 ir 1991 m. birželio 12 d. Sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 56, 1990 3 7, p. 27.

--------------------------------------------------

Top