EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1180

1991 m. gegužės 6 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1180/91 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1014/90, nustatantį išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo įgyvendinimo taisykles

OJ L 115, 8.5.1991, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 122 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 122 - 124
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 242 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 237 - 239

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1180/oj

31991R1180Oficialusis leidinys L 115 , 08/05/1991 p. 0005 - 0007
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 37 p. 0122
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 37 p. 0122


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1180/91

1991 m. gegužės 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1014/90, nustatantį išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1576/89, nustatantį bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles [1], ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi išsamios spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo įgyvendinimo taisyklės nustatytos 1990 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1014/90 [2]; kadangi siekiant apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos keletą terminų, naudojamų kartu su tradiciniais metodais pagamintų spiritinių gėrimų prekiniais pavadinimais, šie terminai turėtų būti ribotai vadinami tik spiritiniais gėrimais, apibrėžtais šio reglamento priede;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų vykdomojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1014/90 papildomas 7a straipsniu:

"7a straipsnis

Terminai, papildantys prekinius pavadinimus ir nurodyti šio reglamento priede, yra skirti jame apibrėžtiems produktams.

Spiritiniai gėrimai, neatitinkantys specifikacijų, patvirtintų minėtame priede apibrėžtiems produktams, negali būti vadinami terminais, nurodytais apibrėžtiems produktams."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1991 m. gegužės 6 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1989 6 12, p. 1.

[2] OL L 105, 1990 4 25, p. 9.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. "Vruchtenjenever" arba "Jenever met vruchten" yra likeris arba kitas spiritinis gėrimas:

- kuris yra paskanintas kadagių vaisiais, augalais ar jų dalimis arba vaisių sultimis, koncentruotomis kvapiosiomis medžiagomis medžiagomis, ekstrahuotais iš vaisių arba augalų distiliatais arba kitais distiliatais,

- kuris gali būti papildomai aromatizuotas, panaudojant natūralias arba joms identiškas kvapiąsias medžiagas,

- kuris gali būti saldintas,

- kuriam būdingos šioje dalyje nurodytų vaisių juslinės savybės,

- kuriame yra ne mažiau kaip 20 tūrio % etilo alkoholio.

Minėtų vaisių pavadinimas gali pakeistai žodį "vruchten".

2. "Berenburg" arba "Beerenburg" yra spiritinis gėrimas:

- pagamintas naudojant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį,

- pagamintas maceruojant vaisius arba augalus arba jų dalis,

- kuriame yra specifinių aromato medžiagų, distiliuotų iš gencinjono šaknies (Gentiana Intea L.), kadagio uogų (Juniperus communis L.) ir lauro lapų (Laurus nobilis L.),

- kuris gali būti nuo šviesiai iki tamsiai rudos spalvos,

- kurį galima saldinti ne didesniu kaip 20 g/dm3 invertuoto cukraus kiekiu,

- kuriame yra ne mažiau kaip 30 tūrio % etilo alkoholio.

3. "Guignolet":

likeris, gautas maceruojant vyšnias žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje.

4. "Punch au rhum":

likeris, kuriame esantis etilo alkoholis gautas vien tik iš romo.

5. "Pastis de Marseille":

pastis, kuriame anetolio kiekis yra 2 g/dm3, o etilo alkoholio koncentracija 45 tūrio %.

6. "Sloe gin":

pagamintas džine maceruojant dygiąsias slyvas, taip pat galima pridėti dygiųjų slyvų sulčių,

- pagamintas naudojant tik natūralias kvapiąsias medžiagas,

- jame yra ne mažiau kaip 25 tūrio % etilo alkoholio.

7. "Topinambur":

spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio % etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas vien iš fermentuotų Jeruzalės artišoko šakniagumbių (Helianthus tuberosus L.).

8. "Hefebrand":

spiritinis gėrimas, kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio % etilo alkoholio ir kuris yra pagamintas vien tik iš vyno arba fermentuotų vaisių nuosėdų.

Pavadinimą Hefebrand gali papildyti pagrindinės naudojamos medžiagos pavadinimas.

9. "Sambuca":

bespalvis anyžių skonio likeris,

- kuriame yra paprastųjų anyžių (Pimpinella anisum L.), tikrųjų anyžių (Illicium verum L.) arba kitų kvapniųjų augalų distiliato,

- kuriame yra ne mažiau kaip 38 tūrio % etilo alkoholio,

- kuriame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 350 g/dm3,

- kuriame natūralaus anetolio kiekis yra 1–2 g/dm3.

10. "Mistra":

bespalvis anyžių sėklų arba natūralaus anetolio skonio likeris,

- kuriame anetolio kiekis yra 1–2 g/dm3,

- kuriame taip pat gali būti kvapniųjų augalų distiliato,

- kuriame etilo alkoholio koncentracija sudaro 40–47 tūrio %,

- kurio sudėtyje nėra cukraus.

11. "Maraschino" arba "Marrasquino":

bespalvis likeris, kuriam skonį ir kvapą suteikia įmaišomas marasca vyšnių distiliatas arba produkto, gauto iš alkoholyje maceruotų vyšnių arba jų dalių, distiliatas,

- kuriame yra ne mažiau kaip 24 tūrio % etilo alkoholio,

- kuriame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 250 g/dm3.

12. "Nocino":

likeris, kuriam skonį ir kvapą suteikia įdedami maceruoti ir (arba) distiliuoti neprinokusių graikinių riešutų (Jugians regia L.) branduoliai,

- kuriame yra ne mažiau kaip 30 tūrio % etilo alkoholio,

- kuriame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 100 g/dm3.

--------------------------------------------------

Top