EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1014

1990 m. balandžio 24 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1014/90 nustatantis išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles

OJ L 105, 25.4.1990, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 133 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 133 - 134
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 64 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 258 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 10/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1014/oj

31990R1014Oficialusis leidinys L 105 , 25/04/1990 p. 0009 - 0010
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0133
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 32 p. 0133


Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1014/90

1990 m. balandžio 24 d.

nustatantis išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, nustatantį bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles [1], ypač į jo 1 straipsnio 4 dalies f punkto 1 papunkčio a pastraipą, g punktą, i punkto 1 papunkčio d pastraipą, i punkto 2 papunktį, i punkto 1 papunktį bei i punkto 1 papunkčio b pastraipą ir r punkto 1 papunktį,

kadangi reikia priimti išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 taikymo taisykles, kad būtų galima pateikti esminius anksčiau minėtame reglamente išdėstytų principų išaiškinimus ir jo papildomas taisykles;

kadangi šiuose išaiškinimuose ir papildomose taisyklėse pirmiausia reikėtų atsižvelgti į kriterijus, kurių buvo laikomasi priimant patį Reglamentą (EEB) Nr. 1576/89; kadangi taip pat reikia laikyti pagrindu įvairių Bendrijos regionų tradicijas ir papročius, bent tiek, kiek jie suderinami su viena bendrąja rinka; kadangi kitas kriterijus turėtų būti būtinybė vengti visų galimų etiketėse nurodomos informacijos painiojimo šaltinių ir užtikrinti, kad vartotojui etiketėse būtų pateikiama kuo išsamesnė ir aiškesnė informacija;

kadangi šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant pereinamojo laikotarpio nuostatų, pateiktų 1989 m. gruodžio 14 dienos Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3773/89, nustatančiame su spiritiniais gėrimais susijusias pereinamojo laikotarpio priemones [2];

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų vykdomojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies f punkto 1 papunkčio a pastraipoje nuosėdų kiekis, kurį galima pridėti į vynuogių išspaudas gaminant vynuogių išspaudų spiritą, negali viršyti 25 kg nuosėdų vienam šimtui kilogramų panaudotų vynuogių išspaudų. Iš nuosėdų gautas alkoholio kiekis gatavame produkte negali viršyti 35 % bendro alkoholio kiekio.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies g punkte vaisių išspaudų spiritas yra spiritinis gėrimas, gautas vien tik fermentuojant ir distiliuojant, išskyrus vynuogių išspaudas, iki ne didesnės kaip 86 tūrio % alkoholio koncentracijos. Leidžiama redistiliuoti iki tos pačios alkoholio koncentracijos.

Lakiųjų medžiagų kiekis – ne mažesnis kaip 2,0 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

Metilo alkoholio kiekis – ne didesnis kaip 15,0 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

Kaulavaisių išspaudų spirito atveju vandenilio cianido kiekis – 0,10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

Pavadinimas parduodant yra vaisių pavadinimas, po kurio eina žodžiai "išspaudų spiritas". Jei naudojamos kelių skirtingų vaisių išspaudos, parduodant žymima "vaisių išspaudų spiritas".

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto 1 papunkčio d pastraipoje vaisių pavadinimas gali pakeisti žodį "spiritas", prieš kurį eina vaisių pavadinimas, tiktai šių vaisių atvejais:

- mirabelių (Prunus domestica L. var. syriaca),

- slyvų (Prunus domestica L.),

- naminių slyvų(Prunus domestica L.),

- žemuoginio arbuto (Arbutus unedo L.),

- Golden Delicious obuolių.

Jei tikėtina, kad galutiniam vartotojui vienas iš šių pavadinimų gali būti nevisiškai suprantamas, etiketėje vartojamą žodį "spiritas" reikėtų papildomai paaiškinti.

4 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto 2 papunktyje nurodyti spiritiniai gėrimai gali būti žymimi žodžiu "spiritas", prieš kurį eina vaisių pavadinimas, jei etiketėje taip pat yra žodžiai "pagamintas maceruojant ir distiliuojant".

Pirmesnė pastraipa taikoma spiritiniams gėrimams, gautiems iš šių vaisių:

- gervuogių (Rubus fruticosus L.),

- žemuogių (Fragaria L.),

- mėlynių (Vaccinium myrtillus L.),

- aviečių (Rubus idaeus L.),

- raudonųjų serbentų (Ribes vulgare Lam.),

- dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.),

- naminių šermukšnių (Sorbus domestica L.),

- sodinių šermukšnių (Sorbus domestica L.),

- bugienio uogų (Ilex cassine L.),

- grūstinio šermukšnio (Sorbus turminalis L.),

- šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.),

- erškėtuogių (Rosa canina L.),

- juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.).

5 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto 1 papunktyje panaudotų vaisių kiekis, siekiant pagaminti 20 litrų absoliutaus alkoholio, yra ne mažesnis kaip 5 kg.

6 straipsnis

1. Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto 1 papunkčio b pastraipoje nurodytos išlygos yra susijusios su maksimaliu metilo alkoholio kiekiu vaisių spirituose, kuris yra padidinamas iki 15,0 g/dm3 absoliutaus alkoholio, jei spiritą gamina individualūs vaisių augintojai distiliavimo įrenginiuose, kurių bendra atitinkamo spirito metinė gamyba ne didesnė kaip 500 hektolitrų absoliutaus alkoholio, gautų iš šių vaisių:

- slyvų (Prunus domestica L.),

- mirabelių (Prunis domestica L. var syriaca),

- naminių slyvų (Prunus domestica L.),

- obuolių (Malus domestica Borkh.),

- žemuoginio arbuto (Arbutus unedo L.).

2. Šio straipsnio1 dalis iki 1992 m. gruodžio 31 d. taip pat taikoma spiritui, gautam iš kriaušių (Pyrus comunis), be jokio spirito varyklų metinės gamybos apribojimo.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies r punkto 1 papunkčio, nustatytas minimalus 100 g/dm3 cukraus kiekis likeriams sumažinamas iki:

- 80 g/dm3 gencijonų likeriuose, kuriuose gencijonai yra vienintelė kvapioji medžiaga,

- 70 g/dm3 vyšnių likeriams, kuriuose etilo alkoholį sudaro tik vyšnių spiritas.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo 1990 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1990 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1989 6 12, p. 1.

[2] OL L 365, 1989 12 15, p. 48.

--------------------------------------------------

Top