EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0213

1989 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 213/89 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2288/83, pateikiantį biologinių ir cheminių medžiagų, numatytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 60 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašą

OJ L 25, 28.1.1989, p. 70–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 96 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2012; panaikino 32012R0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/213/oj

31989R0213Oficialusis leidinys L 025 , 28/01/1989 p. 0070 - 0070
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 2 tomas 7 p. 0005
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 2 tomas 7 p. 0005


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 213/89

1989 m. sausio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2288/83, pateikiantį biologinių ir cheminių medžiagų, numatytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 60 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 4235/88 [2], ypač į jo 143 straipsnio 1 dalį,

kadangi Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2288/83 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3692/87 [4], pateikia biologinių ir cheminių medžiagų, numatytų Reglamento (EEB) Nr. 918/83 60 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašą; kadangi iš valstybių narių gautos papildomos informacijos paaiškėjo, kad reglamentas vėl turi būti iš dalies pakeistas, įtraukiant į sąrašą medžiagą, kuriai Bendrijos muitų teritorijoje šiuo metu nėra lygiavertės produkcijos;

kadangi siekiant, kad tos medžiagos importui šios nuostatos būtų taikomos nuo 1988 m. rugsėjo 1 d., reikia numatyti jų taikymą atgaline data;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Neapmuitinamo įvežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2288/83 priedas užbaigiamas įtraukiant į sąrašą medžiagą pavadinimu "Orcoacid sulforodaminas G" (KN kodas 3204).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1988 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1989 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Christiane Scrivener

Komisijos narė

[1] OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

[2] OL L 373, 1988 12 31, p. 1.

[3] OL L 220, 1983 8 11, p. 13.

[4] OL L 347, 1987 12 11, p. 16.

--------------------------------------------------

Top