EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0899

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 899/87 1987 m. kovo 30 d. nustatantis vyšnių ir braškių kokybės standartus

OJ L 88, 31.3.1987, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 76 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 76 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2004; panaikino 32004R0214

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/899/oj

31987R0899Official Journal L 088 , 31/03/1987 P. 0017 - 0024
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 23 P. 0076
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 23 P. 0076


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 899/87

1987 m. kovo 30 d.

nustatantis vyšnių ir braškių kokybės standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1035/72 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1351/86([2]), ir ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi vyšnių ir braškių kokybės standartai yra nustatyti Komisijos reglamento Nr. 58([3]) I/8 ir I/9 prieduose; kadangi tie standartai buvo iš dalies pakeisti Reglamentais (EEB) Nr. 51/65([4]) ir (EEB) Nr. 844/76([5]);

kadangi tų produktų auginime ir prekyboje įvyko pasikeitimų, ypač dėl mažmeninės ir didmeninės rinkos reikalavimų; kadangi todėl vyšnių ir braškių kokybės standartus būtina keisti, atsižvelgiant į tuos naujus reikalavimus;

kadangi dėl tokių pokyčių būtina keisti ir papildomos kokybės klasės, nustatytos Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1194/69([6]), apibrėžimą; kadangi apibrėžiant šią klasę, reikia atsižvelgti į ekonominę svarbą atitinkamų produktų augintojams bei būtinybę tenkinti vartotojų reikalavimus;

kadangi standartus būtina taikyti visuose prekybos etapuose; kadangi dėl biologinės produktų kilmės ir jų polinkio gesti tolimas jų vežimas, tam tikros trukmės sandėliavimas ar įvairūs šių produktų tvarkymo veiksmai gali tapti jų gedimo priežastimi; kadangi dėl šios priežasties, taikant standartus įvairiuose prekybos etapuose produktus išsiuntus, būtina atsižvelgti į tokį produktų gedimą; kadangi tik aukščiausios klasės atveju reikia atsižvelgti į šviežumo ir standumo trūkumą, nes tos klasės produktus privaloma ypač atidžiai rūšiuoti ir pakuoti;

kadangi siekiant aiškumo ir tikrumo tenkinant teisinius reikalavimus šitaip pakeistus standartus reikėtų pateikti viename tekste;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vyšnių, patenkančių į Bendrojo muitų tarifo 08.07 C paantraštę, ir braškių, patenkančių į Bendrojo muitų tarifo 08.08 A paantraštę, kokybės standartai yra nustatyti šio reglamento I ir II prieduose.

Šie standartai taikomi visuose prekybos etapuose Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 nustatytomis sąlygomis.

Tačiau nustatytų standartų atžvilgiu visuose etapuose nuo produktų išsiuntimo jie gali būti:

- mažiau švieži ir standūs,

- išskyrus aukščiausios klasės produktus, šiek tiek pasikeitę dėl biologinio vystymosi ir savo polinkio gesti.

2 straipsnis

Reglamentas Nr. 58 iš dalies keičiamas taip:

- 1 straipsnyje žodžiai "vyšnios" ir "braškės" išbraukiami,

- I/8 ir I/9 priedai, nustatantys atitinkamai vyšnių ir braškių standartus, išbraukiami.

3 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1194/69 iš dalies keičiamas taip:

- 1 straipsnyje žodžiai "vyšnios" ir "braškės" išbraukiami,

- IV ir V priedai dėl vyšnių ir braškių išbraukiami.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1987 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Frans ANDRIESSEN

Pirmininko pavaduotojas

I PRIEDAS

VYŠNIŲ KOKYBĖS STANDARTAI

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šie standartai taikomi vyšnioms, kurios išaugintos iš veislių (kultūrinių veislių), išvestų iš Prunus Avium L., Prunus Cerasus L. arba jų hibridų, ir kurios vartotojams tiekiamos šviežios. Pramoniniam perdirbimui skirtoms vyšnioms šie standartai netaikomi.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šių standartų tikslas - apibrėžti jau paruoštų ir supakuotų vyšnių kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių vyšnios turi būti:

- nepažeistos,

- šviežiai atrodančios,

- sveikos; produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- tvirtos (pagal veislę),

- švarios, be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- be kenkėjų,

- ne per daug drėgnos iš išorės,

- be pašalinio kvapo ir (ar)skonio,

- su vaiskočiu([7]).

Vyšnios turi būti pakankamai subrendusios ir pakankamai prinokusios. Jų subrendimas ir būklė turi būti tokie, kad jos:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant,

- paskirties vietą pasiektų tinkamos būklės.

B. Klasifikacija

Vyšnios yra klasifikuojamos į keturias klases:

i) Aukščiausia klasė

Šios klasės vyšnios turi būti ypač geros kokybės. Jos turi būti gerai subrendusios ir turėti visus savo veislei būdingus požymius ir spalvą. Jos turi būti be trūkumų, išskyrus labai nedidelį išorinį odelės suprastėjimą su sąlyga, kad tai nekenkia jų kokybei ir bendrai išvaizdai bei pateikimui pakuotėje.

ii) I klasė

Šios klasės vyšnios turi būti geros kokybės. Jos turi turėti savo veislei būdingus požymius. Tačiau jos gali turėti šių trūkumų su sąlyga, kad jie negadina vaisių išvaizdos ar jų išsilaikymo:

- nedidelių formos trūkumų,

- nedidelių spalvos trūkumų.

Jos turi būti be nudegimų, įtrūkimų, sumušimų ar kritimo sukeltų trūkumų.

iii) II klasė

Šiai klasei priklauso vyšnios, kurios netenkina aukštesnių klasių reikalavimų, bet tenkina minimalius pirmiau nurodytus reikalavimus. Tačiau vyšnios gali turėti:

- formos ir spalvos trūkumų su sąlyga, kad jos nepraranda savo veislei būdingų požymių,

- mažų užgijusių paviršinių randų, kurie smarkiai nepablogina vyšnių išvaizdos ar jų išsilaikymo.

iv) III klasė([8])

Šiai klasei priklauso vyšnios, kurios negali būti priskiriamos aukštesnėms klasėms, bet atitinka II klasės reikalavimus. Tačiau jos gali turėti užgijusių paviršinių randų, kurie smarkiai nekenkia jų išsilaikymui.

III. NUOSTATOS DĖL DYDŽIO

Dydis nustatomas pagal didžiausią vaisiaus vidurio skersmenį. Vyšnių minimalus dydis turi būti:

- Aukščiausia klasė: 20 mm,

- I ir II klasės: 17 mm,

- III klasė: 15 mm.

IV. NUOSTATOS DĖL LEISTINŲ NUOKRYPIŲ

Kiekvienai pakuotei leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.

A. Kokybės nuokrypiai

i) Aukščiausia klasė

Aukščiausios klasės vyšnios, kurios netenkina šios klasės reikalavimų, bet tenkina I klasės reikalavimus, arba, išimties tvarka, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 5 % viso vyšnių skaičiaus ar svorio, išskyrus pernokusias vyšnias. Šio leistino nuokrypio ribose gali būti iš viso ne daugiau kaip 2 % įtrūkusių ir (ar) sukirmijusių vaisių.

ii) I klasė

Vyšnios, kurios netenkina šios klasės reikalavimų, bet tenkina II klasės reikalavimus, arba, išimties tvarka, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 10 % viso vyšnių skaičiaus ar svorio. Šio leistino nuokrypio ribose iš viso gali būti ne daugiau kaip 4 % įtrūkusių ir (ar) sukirmijusių vaisių.

iii) II klasė

Vyšnios, kurios netenkina nei šios klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 10 % viso vyšnių skaičiaus ar svorio, išskyrus vaisius, pažeistus puvinio ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti. Šio leistino nuokrypio ribose gali būti ne daugiau kaip 4 % iš viso pernokusių ir (ar) įtrūkusių ir (ar) sukirmijusių vaisių. Iš viso ne daugiau kaip 2 % gali sudaryti pernokę vaisiai.

iv) III klasė

Vyšnios, kurios netenkina nei šios klasės, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 15 % viso vyšnių skaičiaus ar svorio, išskyrus vaisius, pažeistus puvinio ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti. Šio leistino nuokrypio ribose iš viso gali būti ne daugiau kaip 4 % pernokusių ir (ar) sukirmijusių vaisių ir iš viso ne daugiau kaip 10 % įtrūkusių vaisių.

B. Dydžio nuokrypiai

i) Aukščiausia, I ir II klasės

Vyšnių, kurios neatitinka nurodytų minimalių reikalavimų, gali būti 10 % viso vyšnių skaičiaus ar svorio su sąlyga, kad jų skersmuo yra ne mažesnis kaip:

- 17 mm - aukščiausios klasės,

- 15 mm - I ir II klasės.

ii) III klasė

Vyšnių, kurios neatitinka minimalaus dydžio reikalavimų, gali būti 15 % viso skaičiaus ar svorio.

V. NUOSTATOS DĖL PATEIKIMO

A. Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Jose turi būti tos pačios kilmės, veislės ir kokybės vyšnios. Vaisiai turi būti vienodo dydžio.

Be to, aukščiausios klasės vyšnios turi būti vienodos spalvos ir vienodai prinokusios.

III klasės vyšnioms keliamas tik kilmės ir veislės vienodumo reikalavimas.

Kiekvienos pakuotės matomoji turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pakavimas

Vyšnios turi būti supakuotos taip, kad būtų tinkamai apsaugotos.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis, gali būti naudojama, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojama netoksinis rašalas ar klijai.

Pakuotėse negali būti jokių pašalinių medžiagų.

VI. NUOSTATOS DĖL ŽYMĖJIMO

Ant kiekvienos pakuotės tos pačios pusės raidėmis įskaitomai, neištrinamai ir iš išorės gerai matomai turi būti nurodyta tokia informacija:

A. Identifikacija

Pakuotojas

ir (ar) Pavadinimas/pavardė ir adresas ar oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas

siuntėjas

B. Produkto pobūdis

- "Vyšnios", jei pakuotės turinys nematomas iš išorės,

- veislės pavadinimas (pasirinktinai)([9]).

C. Produkto kilmė

Kilmės šalis ir pasirinktinai - rajonas, kuriame produktai išauginti, arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija

Klasė.

E. Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai).

II PRIEDAS

BRAŠKIŲ KOKYBĖS STANDARTAI

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šie standartai taikomi braškėms, išaugintoms iš Fragaria L. veislių (kultūrinių veislių), kurios vartotojams tiekiamos šviežios. Braškėms, skirtoms pramoniniam perdirbimui, šie standartai netaikomi.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šių standartų tikslas - apibrėžti paruoštų ir supakuotų braškių kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių braškės turi būti:

- nepažeistos, nesugadintos,

- su taurele ir trumpu nesuvytusiu vaiskočiu (išskyrus žemuoges ir atsižvelgiant į specialias nuostatas dėl III klasės),

- sveikos; produktai, kurie dėl puvimo arba gedimo yra netinkami vartoti, pašalinami,

- nepažeistos kenkėjų ar ligų,

- švarios, be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- šviežios, bet neplautos,

- ne per daug drėgnos iš išorės,

- be jokio pašalinio kvapo ir (ar) skonio.

Braškės turi būti atsargiai nuskintos.

Jos turi būti pakankamai subrendusios ir pakankamai prinokusios. Jos turi būti taip subrendusios ir tokios būklės, kad:

- nenukentėtų vežant ir tvarkant,

- paskirties vietą pasiektų tinkamos būklės.

B. Klasifikacija

Braškės klasifikuojamos į keturias klases:

i) Aukščiausia klasė

Šios klasės braškės turi būti ypač geros kokybės. Jos turi turėti savo veislei būdingą spalvą ir formą, ir ypač jų prinokimo laipsnis, spalva ir dydis([10]) turi būti labai vienodi. Jų išvaizda, atsižvelgiant į veislės ypatybes, turi būti skaisti, ant jų neturi būti žemių.

ii) I klasė

Šios klasės braškės turi būti geros kokybės. Jos turi turėti savo veislei būdingus požymius. Tačiau jos gali turėti šių trūkumų su sąlyga, kad jie nekenkia jų išorinei išvaizdai ir išsilaikymui:

- nedidelių formos trūkumų,

- nedidelę baltą dėmelę.

Jų dydis gali būti ne toks vienodas. Jos neturi būti žemėtos.

iii) II klasė

Šiai klasei priskiriamos braškės, kurios neatitinka aukštesnių klasių reikalavimų, bet tenkina minimalius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Braškėse gali būti pastebima:

- formos trūkumų su sąlyga, kad jos turi savo veislei būdingus požymius,

- nedidelė balkšva dėmė, ne didesnė kaip vienas penktadalis viso vaisiaus paviršiaus,

- nedidelis sausas sumušimas, kuris toliau nesiplės,

- nedidelis kiekis žemių.

iv) III klasė([11])

Šiai klasei priskiriamos braškės, kurios neatitinka aukštesnių klasių reikalavimų, bet atitinka II klasės reikalavimus.

Jose gali būti pastebima:

- nedidelių sumušimų,

- balkšvų ar žalsvų dėmių visame paviršiuje, neviršijančių vieno trečdalio vaisiaus paviršiaus,

- nedidelis žemių kiekis su sąlyga, kad vaisiaus išvaizdai dėl to per daug nepakenkta.

- Be to, gali būti šios klasės vaisių be taurelės su sąlyga, kad jie nėra sužaloti. Tokie vaisiai turi būti pakuojami atskirai.

III. NUOSTATOS DĖL DYDŽIO

Dydis nustatomas pagal didžiausią vaisiaus vidurio skersmenį. Braškės turi būti tokio minimalaus dydžio:

- Aukščiausia klasė: 25 mm,

- I ir II klasės: 18 mm,

- III klasė: 15 mm.

Žemuogėms nenustatomas joks minimalus dydis.

IV. NUOSTATOS DĖL LEISTINŲ NUOKRYPIŲ

Kiekvienai pakuotei yra leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.

A. Kokybės nuokrypiai

i) Aukščiausia klasė

Braškės, kurios neatitinka šios klasės reikalavimų, bet atitinka I klasės reikalavimus, arba, išimties tvarka, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 5 % viso braškų skaičiaus ar svorio. Iš tų 5 % iš viso ne daugiau kaip 2 % gali būti sugedusių vaisių.

ii) I klasė

Braškės, kurios neatitinka šios klasės reikalavimų, bet atitinka II klasės reikalavimus, arba, išimties tvarka, neviršija pastarosios klasės leistinų nuokrypių, gali sudaryti 10 % viso braškių skaičiaus ar svorio. Iš tų 10 % iš viso ne daugiau kaip 2 % gali būti sugedusių vaisių.

iii) II klasė

Braškės, kurios neatitinka nei šios klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 10 % viso braškių skaičiaus ar svorio, išskyrus puvinio pažeistus, smarkiai sumuštus ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti vaisius. Iš tų 10 % iš viso ne daugiau kaip 2 % gali būti sugedusių vaisių.

iv) III klasė

Braškės, kurios neatitinka nei šios klasės, nei minimalių reikalavimų, gali sudaryti 15 % viso braškių skaičiaus ar svorio, išskyrus vaisius, pažeistus puvinio, smarkiai sumuštus ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti. Iš tų 15 % iš viso ne daugiau kaip 4 % gali būti sugedusių vaisių.

10 % viso braškių skaičiaus ar svorio gali:

- neturėti taurelės, kai vaisiai pateikiami su taurele ir vaiskočiu,

- turėti taurelę, kai vaisiai pateikiami be taurelės ar vaiskočio.

B. Dydžio nuokrypiai

Visoms klasėms: braškės, kurios neatitinka minimalaus dydžio reikalavimo, gali sudaryti 10 % viso braškių skaičiaus ar svorio.

V. NUOSTATOS DĖL PATEIKIMO

A. Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas. Jose turi būti tos pačios kilmės, veislės ir kokybės braškės.

III klasės braškėms keliamas tik kilmės vienodumo reikalavimas.

Kiekvienos pakuotės matomoji turinio dalis turi atitikti visą pakuotės turinį.

B. Pakavimas

Braškės turi būti supakuotos taip, kad būtų tinkamai apsaugotos.

Medžiagos, naudojamos pakuotės viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagos, o ypač popierius ar spaudai su prekės žymomis, gali būti naudojamos, jei spausdinant ar ženklinant buvo naudojamas netoksinis rašalas ar klijai.

Aukščiausios klasės braškės turi būti ypač gerai pateiktos.

Pakuotėse negali būti jokių pašalinių medžiagų.

VI. NUOSTATOS DĖL ŽYMĖJIMO

Ant kiekvienos pakuotės tos pačios pusės raidėmis įskaitomai, neištrinamai ir iš išorės gerai matomai turi būti nurodyta tokia informacija:

A. Identifikacija

Pakuotojas

ir (ar) Pavadinimas/pavardė ir adresas ar oficialiai suteiktas ar priimtas žymėjimo kodas.

siuntėjas

B. Produkto pobūdis

- "Braškės", jei pakuotės turinys nematomas iš išorės,

- veislės pavadinimas (pasirinktinai).

C. Produkto kilmė

- Kilmės šalis ir pasirinktinai - rajonas, kuriame produktai išauginti, arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

D. Prekybinė specifikacija

- Klasė.

E. Oficiali kontrolės žyma (pasirinktinai).

[1] OL L 118, 1972 5 20, p. 1.

[2] OL L 119, 1986 5 8, p. 46.

[3] OL 56, 1962 7 7, p. 1606/62.

[4] OL 55, 1965, 4 3, p. 793/65.

[5] OL L 96, 1976 4 10, p. 28.

[6] OL L 157, 1969 6 28, p. 1.

[7] Be vaiskočių vyšnios gali būti pateikiamos tokiais atvejais:

- saldžiosios veislės, nuo kurių skynimo metu vaiskotis nukrenta natūraliai, su sąlyga, kad odelė nepažeista;

- rūgščiosios veislės su sąlyga, kad sultys smarkiai neteka.

[8] Papildoma klasė, kaip apibrėžta Reglamento EEB Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalyje. Šios klasės kokybės ar kitų specifikacijos dalių taikymą reglamentuoja sprendimas, kuris turi būti priimtas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

[9] Privaloma saldžiosioms rūšims, kurių vaiskočiai skynimo metu natūraliai nukrenta, ir rūgščiosioms veislėms, pateikiamoms be vaiskočių. Tačiau pastarųjų atveju ant pakuotės turi būti užrašyti žodžiai "rūgščiosios vyšnios".

[10] Aukščiausios klasės žemuogėms šiuos vienodumo reikalavimus galima taikyti ne taip griežtai.

[11] Papildoma klasė, kaip apibrėžta Reglamento EEB Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalyje. Šios klasės kokybės ar kitų specifikacijos dalių taikymą reglamentuoja sprendimas, kuris turi būti priimtas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

Top