EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R1907

1985 m. liepos 10 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1907/85 dėl vynuogių veislių ir regionų, teikiančių importuotą vyną putojantiems vynams Bendrijoje gaminti, sąrašo

OJ L 179, 11.7.1985, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 036 P. 58 - 58
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 036 P. 58 - 58
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 230
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 230
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 180 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 20 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 20 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 8 - 8

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1907/oj

31985R1907Oficialusis leidinys L 179 , 11/07/1985 p. 0021 - 0021
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 18 p. 0230
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 36 p. 0058
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 18 p. 0230
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 36 p. 0058


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1907/85

1985 m. liepos 10 d.

dėl vynuogių veislių ir regionų, teikiančių importuotą vyną putojantiems vynams Bendrijoje gaminti, sąrašo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/79 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 798/85 [2], ypač į jo 48a straipsnį,

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 337/79 48a straipsnis numato, kad į Bendriją importuotas vynas, kuris gali būti naudojamas putojantiems vynams gaminti, turi būti pagamintas iš kitų vynuogių veislių ir kituose vynuoges auginančiuose regionuose nei Bendrijoje pagamintas vynas; kadangi dėl to reikia sudaryti tokių veislių ir regionų sąrašą;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importuotas į Bendriją vynas, kuris gali būti naudojamas putojantiems vynams gaminti, turi būti pagamintas iš:

a) Fetească neagra veislės, auginamos Rumunijoje pietų ir rytų Žemutinių Karpatų kalnų papėdėse;

b) Fetească ir Fetească regală veislės, auginamos Rumunijoje pietų ir rytų Žemutinių Karpatų kalnų papėdėse ir Transilvanijoje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1985 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 54, 1979 3 5, p. 1.

[2] OL L 89, 1985 3 29, p. 1.

--------------------------------------------------

Top