EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985D0382

1985 m. liepos 10 d. Komisijos Sprendimas uždraudžiantis pašaruose naudoti baltyminius produktus, gautus iš Candida mielių, išaugintų n-alkanų terpėje

OJ L 217, 14.8.1985, p. 27–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 037 P. 19 - 19
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 037 P. 19 - 19
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 019 P. 67 - 67
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 019 P. 67 - 67
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 197 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; panaikino 32010R0568

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/382/oj

31985D0382Oficialusis leidinys L 217 , 14/08/1985 p. 0027 - 0027
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 19 p. 0067
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 03 tomas 37 p. 0019
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 19 p. 0067
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 03 tomas 37 p. 0019


Komisijos sprendimas

1985 m. liepos 10 d.

uždraudžiantis pašaruose naudoti baltyminius produktus, gautus iš Candida mielių, išaugintų n-alkanų terpėje

(85/382/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvą 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 84/443/EEB [2], ypač į jos 4 ir 6 straipsnius,

pasikonsultavusi su Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu ir Maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi Direktyva 82/471/EEB valstybėms narėms yra laikinai suteikiama teisė ir toliau naudotis nacionaliniais leidimais baltyminiams produktams, gautiems iš Candida mielių, išaugintų n-alkanų terpėje, išduotais prieš gaunant pranešimą apie minėtą direktyvą; kadangi Bendrijos sprendimas dėl šių produktų turėtų būti priimtas per dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą;

kadangi, atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias ir į bendrą Gyvūnų mitybos mokslinio komiteto ir Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonę, kai kurios Candida rūšies mielių atmainos yra patogeninės ir kai kuriomis sąlygomis gali sukelti didesnį jautrumą; kadangi, naudojant šias atmainas į gyvūnų maistą dedamo baltymo gamybai, gali kilti pavojus gyvūnų arba žmonių sveikatai, nes žūsta gyvybingos ląstelės;

kadangi, be to, nesant kai kurių pagrindinių mokslinių duomenų, ypač tų, kurie padeda išsiaiškinti galimus gyvūnų lipidų riebalinių rūgščių sudėties pasikeitimo padarinius, neįmanoma įvertinti pavojaus, kurį šie produktai gali sukelti vartotojui;

kadangi, remiantis dabartinėmis žiniomis, negalima padaryti išvados, jog baltyminiai produktai, gaunami iš Candida rūšies mielių, išaugintų n-alkanų terpėje, atitinka Direktyvoje 82/471/EEB keliamus reikalavimus Bendrijos leidimui gauti;

kadangi visoje Bendrijoje turėtų būti uždrausta naudoti pašaruose baltyminius produktus, gautus iš Candida rūšies mielių, išaugintų n-alkanų terpėje, iki to laiko, kol bus nustatyta, jog tokie produktai nekelia pavojaus gyvūnų arba žmonių sveikatai;

kadangi valstybės narės, leidžiančios naudoti baltyminius produktus, gautus iš Candida rūšies mielių, išaugintų n-alkanų terpėje, privalo imtis reikiamų priemonių tokiam leidimui panaikinti;

kadangi šiuo sprendimu numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nacionaliniai leidimai, kuriais suteikiama teisė naudoti baltyminius produktus, gautus iš Candida rūšies mielių, išaugintų n-alkanų terpėje, panaikinami.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 1986 m. kovo 1 d.

Valstybės narės praneša Komisijai apie visas būtinas priemones, kurių jos ėmėsi, kad šis sprendimas būtų įgyvendintas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1985 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Frans Andriessen

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 213, 1982 7 21, p. 8.

[2] OL L 245, 1984 9 14, p. 21.

--------------------------------------------------

Top