EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0590

1980 m. birželio 9 d. Komisijos direktyva, nustatanti simbolį, kuriuo gali būti žymimos medžiagos ir gaminiai, galintys liestis su maisto produktais

OL L 151, 1980 6 19, p. 21–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2004; panaikino 32004R1935

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/590/oj

31980L0590Oficialusis leidinys L 151 , 19/06/1980 p. 0021 - 0022
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 10 p. 0203
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 13 tomas 9 p. 0125
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 10 p. 0203
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 13 tomas 11 p. 0024
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 13 tomas 11 p. 0024


Komisijos direktyva

1980 m. birželio 9 d.

nustatanti simbolį, kuriuo gali būti žymimos medžiagos ir gaminiai, galintys liestis su maisto produktais

(80/590/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 76/893/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su medžiagomis ir gaminiais, galinčiais liestis su maisto produktais, suderinimo [1], ypač į jos 7 straipsnio 1 dalies a punkto paskutinę įtrauką,

kadangi Direktyvos 76/893/EEB 7 straipsnio 1 dalies a punkto paskutinėje įtraukoje numatyta, kad reikia nustatyti simbolį, kuriuo vietoj nuorodos "tinka naudoti su maisto produktais" ar vietoj konkrečios nuorodos dėl šių medžiagų ar gaminių naudojimo gali būti ženklinamos medžiagos ir gaminiai;

kadangi toks simbolis turi būti lengvai suprantamas; kadangi, be to, visomis įmanomomis techninėmis sąlygomis turi būti lengva juo žymėti medžiagas ir gaminius ar kitas priemones;

kadangi priede pateiktas simbolis atitinka nurodytus reikalavimus;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/893/EEB 7 straipsnio 1 dalies a punkto paskutinėje įtraukoje minimas simbolis pateikiamas šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad nuo 1981 m. sausio 1 d. būtų leista naudoti 1 straipsnyje minimą simbolį.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1980 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Étienne. Davignon

Komisijos narys

[1] OL L 340, 1976 12 9, p. 19.

--------------------------------------------------

BILAGANHANGANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top