EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L1071

1979 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 76/308/EEB dėl savitarpio paramos, patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo

OJ L 331, 27.12.1979, p. 10–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 008 P. 35 - 35
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 120 - 120
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 120 - 120
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 299 - 299
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 6 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1071/oj

31979L1071Oficialusis leidinys L 331 , 27/12/1979 p. 0010 - 0010
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 2 tomas 2 p. 0158
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 02 tomas 8 p. 0035
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 2 tomas 2 p. 0158
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 02 tomas 6 p. 0120
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 02 tomas 6 p. 0120


Tarybos direktyva

1979 m. gruodžio 6 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 76/308/EEB dėl savitarpio paramos, patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo

(79/1071/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 ir 100 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi šiuo metu neįmanoma vienoje valstybėje narėje patenkinti pretenzijų dėl pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimo, pagrįstų kitos valstybės narės valdžios institucijų parengtais dokumentais;

kadangi nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimo, priimtos vienoje valstybėje, yra taikytinos tik tos valstybės teritorijoje, ir tai jau savaime trukdo bendrosios rinkos sukūrimui ir funkcionavimui;

kadangi dėl to būtina priimti bendras savitarpio paramos tarp valstybių narių taisykles pretenzijoms patenkinti; kadangi šios taisyklės turi būti taikomos ir susigrąžinant su pretenzijomis susijusias palūkanas ir išlaidas;

kadangi Taryba, priėmusi Direktyvą 76/308/EEB [3], nustatė bendras taisykles, kurios turi būti taikomos, patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientacijos ir garantijų fondo finansavimo sistemą, bei patenkinant pretenzijas dėl žemės ūkio mokesčių ir muitų susigrąžinimo;

kadangi šios taisyklės gali būti taikomos ir mokesčiams; kadangi tam pakanka išplėsti Direktyvą 76/308/EEB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tarybos direktyvos 76/308/EEB pavadinimas iš dalies keičiamas taip:

"Tarybos Direktyva, 1976 m. kovo 15 d., dėl savitarpio paramos, patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą dėl žemės ūkio mokesčių, muitų bei pridėtinės vertės mokesčio susigrąžinimo."

2 straipsnis

Direktyvos 76/308/EEB 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) d punktas keičiamas e punktu;

b) po c punkto įterpiamas toks d punktas:

"d) pridėtinės vertės mokesčio."

3 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, reikalingų iki 1981 m. sausio 1 d. įgyvendinti šią direktyvą.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1979 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Preti

[1] OL C 57, 1977 3 7, p. 62.

[2] OL C 56, 1977 3 7, p. 79.

[3] OL L 73, 1976 3 19, p. 18.

--------------------------------------------------

Top