EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0654

2021 m. gruodžio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 391/2021, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2024/654]

OL L, 2024/654, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/654/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/654/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2024/654

2024 3 14

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 391/2021

2021 m. gruodžio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2024/654]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/541, kuriuo dėl duomenų skaičiavimo ir keitimosi jais supaprastinimo bei tobulinimo ir pakeitimų valdymo tvarkos atnaujinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2014 (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XIII priedo 37h punktas (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1305/2014) iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašoma ši įtrauka:

„-

32021 R 0541: 2021 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/541 (OL L 108, 2021 3 29, p. 19).“;

2)

adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„Po priedo 7.1 skirsnio a punkto trečios pastraipos įrašoma šį pastraipa:

„Valdymo komitete ELPA priežiūros institucijai suteikiamas stebėtojos statusas.“ “

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/541 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 11 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1), arba 2021 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 248/2021 įsigaliojimo dieną (2), iš šių datų pasirenkama vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 10 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Rolf Einar FIFE


(1)   OL L 108, 2021 3 29, p. 19.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.

(2)   OL L, 2024/471, 2024 2 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/471/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/654/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top