EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D0820

Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigto jungtinio komiteto rekomendacija nr. 1/2023 2023 m. kovo 24 d. dėl rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo [2023/820]

PUB/2023/431

OL L 102, 2023 4 17, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

2023 4 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/84


SUSITARIMU DĖL JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS IŠSTOJIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO REKOMENDACIJA nr. 1/2023

2023 m. kovo 24 d.

dėl rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo [2023/820]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (1) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo), ypač į jo 166 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo dėl išstojimo 166 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rekomendacijos turi būti teikiamos bendru sutarimu;

(2)

pagal Susitarimo dėl išstojimo 182 straipsnį, Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas) yra neatskiriama to Susitarimo dalis;

(3)

Protokolo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta nustatyti specialią prekių judėjimo Jungtinės Karalystės vidaus rinkoje tvarką, atitinkančią Šiaurės Airijos, kaip Jungtinės Karalystės muitų teritorijos dalies pagal Protokolą, poziciją, kai prekės yra skirtos galutiniam vartojimui arba galutiniam naudojimui Šiaurės Airijoje ir kai taikomos būtinos apsaugos priemonės Sąjungos vidaus rinkos ir muitų sąjungos vientisumui apsaugoti pagal Protokolą,

PATEIKĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1 straipsnis

Jungtinis komitetas Sąjungai ir Jungtinei Karalystei rekomenduoja:

 

atsižvelgiant į Protokolo 6 straipsnio 2 dalyje numatytą specialią tvarką, rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės turėtų būti naudojamos bendradarbiaujant prekių srautui stebėti ir bet kokiai rizikai, kad prekės į Sąjungą arba Jungtinę Karalystę gali būti įvežamos neteisėtai, valdyti.

 

Tvirtesnis Jungtinės Karalystės ir Sąjungos, taip pat prireikus Jungtinės Karalystės ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas veiksminga rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veikla. Tai turėtų padėti stebėti ir administruoti tuos susitarimus, nereikalaujant jokių tikrinimų ar kontrolės prie Šiaurės Airijos ir Airijos sienos.

 

Šis bendradarbiavimas galėtų apimti dalijimąsi žiniomis, keitimąsi informacija, darbą su veiklos vykdytojais ir, kai tinkama, bendrą veiklą, visų pirma tarp Šiaurės Airijos ir atitinkamų valstybių narių institucijų, siekiant kovoti su neteisėta veikla ir kontrabanda, užtikrinti, kad rinkai nebūtų pateikiamos taikytinų standartų neatitinkančios prekės, ir garantuoti, kad remiantis rizikos ir žvalgybos vertinimais vykdymo užtikrinimo ir priežiūros veiklai būtų teikiama pirmenybė. Institucijos taip pat užtikrins, kad verslo subjektai ir veiklos vykdytojai būtų informuojami apie prekių, gabenamų tarp Šiaurės Airijos ir Sąjungos, patekimą į rinką, jei tos prekės atitinka pagal Protokolą taikytinus reikalavimus.

 

Kad paremtų veiksmingą naujų susitarimų veikimą Šiaurės Airijos žmonių ir įmonių labui, Jungtinė Karalystė ir Sąjunga turėtų konstruktyviai dirbti pasitelkdamos Susitarimo dėl išstojimo struktūras, įskaitant Jungtinį komitetą.

2 straipsnis

Ši rekomendacija įsigalioja kitą dieną po jos pateikimo dienos.

Priimta Londone 2023 m. kovo 24 d.

Jungtinio komiteto vardu

Bendrapirmininkiai

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  OL L 29, 2020 1 31, p. 7.


Top