EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1867

EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 167/2022 2022 m. birželio 10 d. kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2022/1867]

OJ L 267, 13.10.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1867/oj

2022 10 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/5


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 167/2022

2022 m. birželio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2022/1867]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2051 dėl leidimo naudoti Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ir Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparatą kaip penimų kalakutų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Animal Nutrition“, kuriai atstovauja bendrovė „Genencor International B.V.“) (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2080 dėl leidimo naudoti L-histidino monohidrochlorido monohidratą, gaunamą fermentuojant bakterijomis Escherichia coli NITE SD 00268, kaip visų rūšių gyvūnų, išskyrus pelekines žuvis, pašarų priedą (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2090 dėl atsisakymo suteikti leidimą naudoti titano dioksidą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (3);

(4)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl pašarų. Teisės aktai dėl pašarų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(5)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo II skyriuje po 435 punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2094) įterpiami šie punktai:

„436.

32021 R 2051: 2021 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2051 dėl leidimo naudoti Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ir Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparatą kaip penimų kalakutų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Animal Nutrition“, kuriai atstovauja bendrovė „Genencor International B.V.“) (OL L 420, 2021 11 25, p. 19).

437.

32021 R 2080: 2021 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2080 dėl leidimo naudoti L-histidino monohidrochlorido monohidratą, gaunamą fermentuojant bakterijomis Escherichia coli NITE SD 00268, kaip visų rūšių gyvūnų, išskyrus pelekines žuvis, pašarų priedą (OL L 426, 2021 11 29, p. 23).

438.

32021 R 2090: 2021 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2090 dėl atsisakymo suteikti leidimą naudoti titano dioksidą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 427, 2021 11 30, p. 160).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini įgyvendinimo reglamentų (ES) 2021/2051, (ES) 2021/2080 ir (ES) 2021/2090 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2022 m. birželio 11 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 10 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Nicolas VON LINGEN


(1)  OL L 420, 2021 11 25, p. 19.

(2)  OL L 426, 2021 11 29, p. 23.

(3)  OL L 427, 2021 11 30, p. 160.

(*)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


Top