Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1737

2017 m. vasario 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 3/2017, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1737]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1737/oj

22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/4


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 3/2017

2017 m. vasario 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2018/1737]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1811, kuriuo dėl pripažinimo, kad Italijos Apulijos regiono Brindizio provincijoje oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis(1), iš dalies keičiamas Sprendimo 93/52/EEB II priedas;

(2)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl gyvų gyvūnų, išskyrus žuvis ir akvakultūros gyvūnus. Su minėtais klausimais susiję teisės aktai netaikomi Islandijai, kaip nurodyta EEE susitarimo I priedo I skyriaus įvadinės dalies 2 dalyje. Todėl šis sprendimas netaikomas Islandijai;

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl veterinarijos klausimų. Teisės aktai dėl veterinarijos klausimų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(4)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo I skyriaus 4.2 dalies 14 punktas (Komisijos sprendimas 93/52/EEB) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 D 1811: 2016 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1811 (OL L 276, 2016 10 13, p. 11).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/1811 tekstas norvegų kalba yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. vasario 4 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 276, 2016 10 13, p. 11.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


Top