EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0066

2014 m. gegužės 16 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 66/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

OJ L 310, 30.10.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/66/oj

30.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 310/7


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 66/2014

2014 m. gegužės 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/709/ES, kuriuo Jungtinių Amerikos Valstijų laboratorijai suteikiamas leidimas atlikti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (1);

(2)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl gyvų gyvūnų, išskyrus žuvis ir akvakultūros gyvūnus. Su minėtais klausimais susiję teisės aktai netaikomi Islandijai, kaip nurodyta EEE susitarimo I priedo I skyriaus įvadinės dalies 2 pastraipoje. Todėl šis sprendimas netaikomas Islandijai;

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl veterinarijos klausimų. Teisės aktai dėl veterinarijos klausimų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(4)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo I skyriaus 4.2 dalyje po 54a punkto (Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/304/ES) įterpiamas šis punktas:

„54b.

32013 D 0709:2013 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/709/ES, kuriuo Jungtinių Amerikos Valstijų laboratorijai suteikiamas leidimas atlikti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (OL L 323, 2013 12 4, p. 34).

Šis aktas netaikomas Islandijai.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo sprendimo 2013/709/ES tekstas norvegų kalba yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gegužės 17 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 16 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 323, 2013 12 4, p. 34.

(2)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


Top