Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0063

2013 m. gegužės 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 63/2013, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 13–13 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/63/oj

31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/16


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 63/2013

2013 m. gegužės 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1047/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maistingumą sąrašo (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1048/2012 dėl leidimo vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą – rizikos susirgti mažinimą (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1049/2012, kuriuo dėl poligliucitolio sirupo naudojimo kelių kategorijų maisto produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1050/2012, kuriuo dėl poligliucitolio sirupo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (4);

(5)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1056/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų nuostatos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių (5);

(6)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1057/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl dimetilpolisiloksano (E 900) naudojimo kaip putojimo stabdiklio maisto papilduose (6);

(7)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1058/2012, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aflatoksinų koncentracijos džiovintose figose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (7);

(8)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1147/2012, kuriuo dėl bičių vaško (E 901), karnaubo vaško (E 903), šelako (E 904) ir mikrokristalinio vaško (E 905) naudojimo ant tam tikrų vaisių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (8);

(9)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1148/2012, kuriuo dėl sieros dioksido-sulfitų (E 220–228) ir 1, 2-propandiolio alginato (E 405) naudojimo fermentuotuose vynuogių misos gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (9);

(10)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1149/2012, kuriuo dėl rozmarinų ekstrakto (E 392) naudojimo sausų makaronų įdaruose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (10);

(11)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1183/2012, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (11);

(12)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl maisto produktų. Teisės aktai dėl maisto produktų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo II priedo XII skyriaus įžangoje. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(13)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XII skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

54zzzt punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 R 1047: 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1047/2012 (OL L 310, 2012 11 9, p. 36).“

2.

54zzzz punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 R 1058: 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1058/2012 (OL L 313, 2012 11 13, p. 14).“

3.

54zzzzq punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1332/2008) papildomas šia įtrauka:

„, su pakeitimais, padarytais:

32012 R 1056: 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1056/2012 (OL L 313, 2012 11 13, p. 9).“

4.

54zzzzr punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

32012 R 1049: 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1049/2012 (OL L 310, 2012 11 9, p. 41),

32012 R 1057: 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1057/2012 (OL L 313, 2012 11 13, p. 11),

32012 R 1147: 2012 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1147/2012 (OL L 333, 2012 12 5, p. 34),

32012 R 1148: 2012 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1148/2012 (OL L 333, 2012 12 5, p. 37),

32012 R 1149: 2012 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1149/2012 (OL L 333, 2012 12 5, p. 40).“

5.

55 punktas (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 R 1183: 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1183/2012 (OL L 338, 2012 12 12, p. 11).“

6.

69 punktas (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012) papildomas taip:

„, su pakeitimais, padarytais:

32012 R 1050: 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1050/2012 (OL L 310, 2012 11 9, p. 45).“

7.

Po 72 punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 489/2012) įterpiamas šis punktas:

„73.

32012 R 1048: 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1048/2012 dėl leidimo vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą – rizikos susirgti mažinimą (OL L 310, 2012 11 9, p. 38).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (ES) Nr. 1047/2012, (ES) Nr. 1048/2012, (ES) Nr. 1049/2012, (ES) Nr. 1050/2012, (ES) Nr. 1056/2012, (ES) Nr. 1057/2012, (ES) Nr. 1058/2012, (ES) Nr. 1147/2012, (ES) Nr. 1148/2012, (ES) Nr. 1149/2012 ir (ES) Nr. 1183/2012 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. gegužės 4 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (12).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 310, 2012 11 9, p. 36.

(2)  OL L 310, 2012 11 9, p. 38.

(3)  OL L 310, 2012 11 9, p. 41.

(4)  OL L 310, 2012 11 9, p. 45.

(5)  OL L 313, 2012 11 13, p. 9.

(6)  OL L 313, 2012 11 13, p. 11.

(7)  OL L 313, 2012 11 13, p. 14.

(8)  OL L 333, 2012 12 5, p. 34.

(9)  OL L 333, 2012 12 5, p. 37.

(10)  OL L 333, 2012 12 5, p. 40.

(11)  OL L 338, 2012 12 12, p. 11.

(12)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


Top