EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0046(01)

2006 m. balandžio 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 46/2006, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

OJ L 175, 29.6.2006, p. 94–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 13 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 103 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/46(2)/oj

29.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/94


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 46/2006

2006 m. balandžio 28 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 23/2006 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. spalio 3 d. Komisijos direktyva 2005/63/EB, pataisanti Direktyvą 2005/26/EB, nustatančią laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XII skyriaus 54zzu punktas (Komisijos direktyva 2005/26/EB) papildomas šia įtrauka:

„su pakeitimais, padarytais:

32005 L 0063: 2005 m. spalio 3 d. Komisijos direktyva 2005/63/EB (OL L 258, 2005 10 4, p. 3).“.

2 straipsnis

Direktyvos 2005/63/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 36.

(2)  OL L 258, 2005 10 4, p. 3.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


Top