Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0115

2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 115/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

OJ L 64, 10.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 180 - 181

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/115(2)/oj

10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/1


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 115/2004

2004 m. rugpjūčio 6 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą įtraukiant bandomuosius projektus skatinti jaunimui įsitraukti į veiklą.

(3)

Siekiant šio tikslo Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad sudarytų sąlygas tokį bendradarbiavimą vykdyti nuo 2004 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

Ši dalis įterpiama po 2i dalies:

„2j.

ELPA valstybės nuo 2004 m. sausio 1 d. dalyvauja Bendrijos veiksmuose, susijusiuose su šia 2004 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilute:

Biudžeto eilutė 15.07.03:„Bandomieji projektai skatinti jaunimui įsitraukti į veiklą“.“

2.

3 dalies tekstas keičiamas taip:

„3.

ELPA valstybės prie 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i ir 2j dalyse nurodytų programų ir veiksmų finansavimo prisideda Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta tvarka.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 6 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 52.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


Top