EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0140(01)

2002 m. lapkričio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 140/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) ir 37 protokolą

OJ L 19, 23.1.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 413 - 414
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 062 P. 50 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 062 P. 50 - 51
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 096 P. 144 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/140(2)/oj

22002D0140(01)Oficialusis leidinys L 019 , 23/01/2003 p. 0005 - 0006


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 140/2002

2002 m. lapkričio 8 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) ir 37 protokolą

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98-101 straipsnius,

kadangi:

(1) Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2002 m. rugsėjo 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 125/2002 [1].

(2) Susitarimo 37 protokolas buvo iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 83/1999 [2].

(3) 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų [3] buvo įtrauktas į Susitarimą EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 68/2001 [4].

(4) Atitinkamos ELPA valstybės dalyvaus Retųjų vaistų komiteto veikloje.

(5) Būtina iš dalies pakeisti Susitarimo 37 protokolą, kuriame išvardyti komitetai, kurių darbe dalyvauja ELPA valstybių ekspertai, kai to reikia geram Susitarimo veikimui užtikrinti.

(6) Dėl 37 protokolo pakeitimo būtina iš dalies pakeisti Susitarimo II priedą, kad būtų išsamiai nurodyta dalyvavimo komiteto darbe tvarka,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 37 protokole (pateikiančiame 101 straipsnyje nurodytą sąrašą) įterpiamas toks punktas:

"14. Retųjų vaistų komitetas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000)."

2 straipsnis

Susitarimo II priedo XIII skyriaus 15m punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000) papildomas taip:

"Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

ELPA valstybės visokeriopai dalyvaus Retųjų vaistų komiteto veikloje. ELPA valstybių atstovų dalyvavimo išsami tvarka atitinka reglamento 4 straipsnio nuostatas. Tačiau tokie atstovai nedalyvaus balsavime ir jų nuomonės bus fiksuojamos atskirai. Pirmininko postą gali užimti tik Bendrijos valstybės narės paskirtas narys. Vidinės šio komiteto darbo tvarkos taisyklės iš dalies pakeičiamos taip, kad ELPA valstybės galėtų visokeriopai dalyvauti.

ELPA valstybės prisideda prie komiteto darbo finansavimo pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą."

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2002 m. lapkričio 9 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį [5].

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 8 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan Jóhannsson

[1] OL L 336, 2002 12 12, p. 23.

[2] OL L 296, 2000 11 23, p. 41.

[3] OL L 18, 2000 1 22, p. 1.

[4] OL L 238, 2001 9 6, p. 14.

[5] Konstituciniai reikalavimai nurodyti.

--------------------------------------------------

Top