EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1212(01)

Papildomas protokolas prie Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, nustatantis prekybos žuvimi ir žuvininkystės produktais tvarką

OJ L 335, 12.12.2002, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/969/oj

22002A1212(01)Oficialusis leidinys L 335 , 12/12/2002 p. 0018 - 0028


Papildomas protokolas

prie Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, nustatantis prekybos žuvimi ir žuvininkystės produktais tvarką

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

iš vienos pusės ir

BULGARIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

iš kitos pusės,

KADANGI 1993 m. kovo 8 d. buvo pasirašyta ir 1995 m. vasario 1 d. įsigaliojo Europos sutartis, steigianti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją (toliau – Europos sutartis);

KADANGI, remiantis Europos sutarties 21 straipsnio 5 dalimi ir 24 straipsniu, įvyko ir buvo sėkmingai užbaigtos techninės Bendrijos ir Bulgarijos Respublikos derybos, kurių tikslas – susitarti dėl abipusių tarifų nuolaidų žuvininkystės srityje;

KADANGI Bendrija ir Bulgarijos Respublika taip pat susitarė dėl paprastos administracinės procedūros kuo greitesniam laipsniškam tarifų nuolaidų, dėl kurių susitarta derybų metu, įgyvendinimui;

NUTARUSIOS taikyti sutartas tarifų nuolaidas, siekiant visiškai liberalizuoti prekybą visų rūšių žuvimi ir žuvininkystės produktais,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Nuo šio protokolo įsigaliojimo dienos abi Šalys visiems I priede nurodytiems produktams taiko visiškai laisvos prekybos tvarką.

Nuo šio protokolo įsigaliojimo dienos abi Šalys 30 % sumažina muitų tarifo muitus, Bendrijos ir Bulgarijos Respublikos taikomus visoms likusioms žuvims ir žuvininkystės produktams, nurodytiems atitinkamai Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 1 straipsnyje ir šio protokolo II priede.

Praėjus metams nuo šio protokolo įsigaliojimo, abi Šalys dar 30 % sumažina nuo protokolo įsigaliojimo dienos jau kartą sumažintus muitų tarifo muitus.

Praėjus dvejiems metams nuo šio protokolo įsigaliojimo arba bendru sutarimu ir anksčiau visoms žuvims ir žuvininkystės produktams taikoma visiškai laisvos prekybos tvarka.

2 straipsnis

1 straipsnyje minėti sumažinimai apskaičiuojami taikant bendras matematikos taisykles, atsižvelgiant į tai, kad:

a) visi skaičiai, kuriuose po kablelio esantys du ženklai sudaro mažiau kaip 50 (imtinai), suapvalinami iki artimiausio mažesnio sveiko skaičiaus;

b) visi skaičiai, kuriuose po kablelio esantys du ženklai sudaro daugiau kaip 50, suapvalinami iki artimiausio didesnio sveiko skaičiaus;

c) visi mažesni kaip 2 % tarifai automatiškai laikomi 0 % tarifais.

3 straipsnis

Šis protokolas įsigalioja kito mėnesio po tos dienos, kurią Šalys viena kitai praneša apie savo vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

4 straipsnis

Šis protokolas gali būti iš dalies keičiamas Asociacijos Tarybos sprendimu, remiantis abipusiu sutikimu ir užbaigus atitinkamas vidaus procedūras.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRIEDAS I

Protokolo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, kuriems nuo šio Protokolo įsigaliojimo dienos taikoma visiškai laisva prekyba, sąrašas

Tarifo Nr. | Prekės aprašymas |

030193 | – – Karpiai, gyvi |

03026911 | – – – – Karpiai, švieži arba atšaldyti |

030321 | – – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster), išskyrus kepenis ir ikrus, šaldyti: |

03035000 | – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus kepenis ir ikrus, šaldytos |

030371 | – – Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus), šaldytos: |

030374 | – – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), šaldytos: |

030379 | – – Kitos šaldytos žuvys: |

03041019 | – – – – Kitų gėlavandenių žuvų filė, šviežia arba atšaldyta |

ex03041038 | – – – – Silkių ir skumbrių filė, šviežia arba atšaldyta |

ex03041091 | – – – Kita gėlavandenių žuvų, išskyrus upėtakių, šviežia arba atšaldyta mėsa (malta arba nemalta) |

030420 | – Šaldyta filė: |

030490 | – Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šaldyta: |

030530 | – Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą: |

03054100 | – – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho), rūkytos |

030549 | – – Kitos rūkytos žuvys, įskaitant filė: |

030569 | – – Kitos sūdytos, bet nevytintos arba nerūkytos žuvys ir kitos žuvys, užpiltos sūrymu: |

03061330 | – – Crangon genties kevetės, šaldytos |

03062331 | – – – – Crangon genties kevetės, šviežios, atšaldytos arba virtos vandenyje arba garuose |

03062339 | – – – – Kitos |

03073110 | – – – Midijos (Mytilus spp.), gyvos, šviežios arba atšaldytos |

03073910 | – – – Midijos (Mytilus spp.), išskyrus gyvas, šviežias arba atšaldytas |

030749 | – – Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ir kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), išskyrus gyvus, šviežius ir atšaldytus |

03079913 | – – – – Dryžuotieji venusai ir kitos Veneridae šeimos rūšys, šaldyti |

160412 | – – Silkės, paruoštos arba konservuotos: |

160414 | – – Tunai, dryžuotieji ir Atlanto (Sarda spp.), paruošti arba konservuoti: |

16041910 | – – – Lašišinės, išskyrus lašišas, paruoštos arba konservuotos |

16041991 | – – – – Filė, neapdorotos, tiktai apibarstytos džiūvėsėliais arba apvoliotos kiaušinio ir miltų tyrele, pakepintos aliejuje arba neapkepintos, užšaldytos |

16041992 | – – – – – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), paruoštos arba konservuotos |

16041993 | – – – – – Ledjūrio menkės (Pollachius virens), paruoštos arba konservuotos |

16041994 | – – – – – Merlūzos (Merluccius spp., Urophycis spp.), paruoštos arba konservuotos |

160420 | – Kitos perdirbtos arba konservuotos žuvys: |

160430 | – Ikrai ir ikrų pakaitalai: |

160520 | – Paruoštos arba konservuotos krevetės: |

160590 | – Perdirbti arba konservuoti vėžiagyviai ir kiti vandens bestuburiai |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS [1]

Protokolo 1 straipsnyje nurodytų produktų, kuriems muitai panaikinami pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu, sąrašas

Tarifo Nr. | Prekės aprašymas |

| Gyvos žuvys: |

030110 | – Dekoratyvinės žuvytės: |

03011010 | – – Gėlavandenės žuvys |

03011090 | – – Jūrų žuvys |

| – Kitos gyvos žuvys: |

030191 | – – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus darki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): |

03019110 | – – – Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių |

03019190 | – – – Kiti |

03019200 | – – Unguriai (Anguilla spp.) |

030199 | – – Kitos: |

| – – – Gėlavandenės žuvys: |

03019911 | – – – – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho) |

03019919 | – – – – Kitos |

03019990 | – – – Jūrinės žuvys |

| Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje: |

| – Lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

030211 | – – Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): |

03021110 | – – – Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių |

03021190 | – – – Kiti |

03021200 | – – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho) |

03021900 | – – Kitos |

| – Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

030221 | – – Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |

03022110 | – – – Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides) |

03022130 | – – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus) |

03022190 | – – – Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis) |

03022200 | – – Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa) |

03022300 | – – Jūriniai liežuviai (Solea spp.) |

030229 | – – Kitos: |

03022910 | – – – Arnoglosai (Lepidorhombus spp.) |

03022990 | – – – Kitos |

| – Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

030231 | – – Albakorai arba ilgapelekiai tunai (Thunnus alalunga): |

03023110 | – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai |

03023190 | – – – Kiti |

030232 | – – Geltonpelekiai tunai (Thunnus albacares): |

03023210 | – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai |

03023290 | – – – Kiti |

030233 | – – Dryžuotieji tunai: |

03023310 | – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai |

03023390 | – – – Kiti |

030239 | – – Kiti: |

| – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai: |

03023911 | – – – – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus) |

03023919 | – – – – Kiti |

| – – – Kiti: |

03023991 | – – – – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus) |

03023999 | – – – – Kiti |

03024000 | – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius |

030250 | – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

03025010 | – – Gadus morhua rūšies |

03025090 | – – Kiti |

| – Kitos žuvys, išskyrus kepenis ir ikrus ir pienius: |

030261 | – – Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.) šprotai (Sprattus sprattus): |

03026110 | – – – Sardina pikhardus rūšies sardinės |

03026130 | – – – Sardinops rūšies sardinės, sardinėlės (Sardinella spp.) |

03026180 | – – – Šprotai (Sprattus sprattus) |

03026200 | – – Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus) |

03026300 | – – Ledjūrio menkės (Pollachius virens) |

03026400 | – – Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |

030265 | – – Amijos ir kiti rykliai: |

03026520 | – – – Squalus acanthias rūšies amijos |

03026550 | – – – Scyliorhinus spp. rūšies amijos |

03026590 | – – – Kiti |

03026600 | – – Unguriai (Anguilla spp.) |

ex030269 | – – Kitos: |

| – – – Gėlavandenės žuvys: |

03026919 | – – – – Kitos |

| – – – Jūrinės žuvys: |

| – – – – Euthynnus genties žuvys , išskyrus 030233 subpozicijoje nurodytus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |

03026921 | – – – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai |

03026925 | – – – – – Kitos |

| – – – – Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.): |

03026931 | – – – – – Sebastes marinus rūšies |

03026933 | – – – – – Kiti |

03026935 | – – – – Boreogadus saida rūšies žuvys |

03026941 | – – – – Merlangai (Merlangus merlangus) |

03026945 | – – – – Molvės (Molva spp.) |

03026951 | – – – – Mintajai (Theragra chalcogramma) ir polakai (Pollachius pollachius) |

03026955 | – – – – Ančiuviai (Engraulis spp.) |

03026961 | – – – – Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir Pagellus spp.) |

| – – – – Merlūzos (Merluccius spp., Urophycis spp.) |

| – – – – – Merluccius genties merlūzos: |

03026966 | – – – – – – Afrikinės merlūzos (Merluccius capensis) ir gelminės merlūzos (Merluccius paradoxus) |

03026967 | – – – – – – Australinės merlūzos (Merluccius australis) |

03026968 | – – – – – – Kitos |

03026969 | – – – – – Urophycis genties merlūzos |

03026975 | – – – – Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.) |

03026981 | – – – – Meškeriotojai (jūrų velniai) (Lophius spp.) |

03026985 | – – – – Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou) |

03026986 | – – – – Pietinės putasu (Micromesistius australis) |

03026987 | – – – – Kardžuvės (Xiphias gladius) |

03026991 | – – – – Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |

03026992 | – – – – Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes) |

03026994 | – – – – Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax) |

03026995 | – – – – Auksinės dorados (Sparus aurata) |

03026998 | – – – – Kitos |

03027000 | – Kepenys, ikrai ir pieniai |

| Šaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje: |

03031000 | – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), išskyrus kepenis, ikrus ir pienius |

| – Kitos lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

03032200 | – – Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho) |

03032900 | – – Kitos |

| – Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

030331 | – – Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |

03033110 | – – – Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides) |

03033130 | – – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus) |

03033190 | – – – Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis) |

03033200 | – – Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa) |

03033300 | – – Jūriniai liežuviai (Solea spp.) |

030339 | – – Kitos: |

03033910 | – – – Upinės plekšnės (Platichthys flesus) |

03033920 | – – – Arnoglosai (Lepidorhombus spp.) |

03033930 | – – – Rhombosolea genties žuvys |

03033980 | – – – Kitos |

| – Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

030341 | – – Albakorai arba ilgapelekiai tunai (Thunnus alalunga): |

| – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai |

03034111 | – – – – Neišdarinėti |

03034113 | – – – – Be žiaunų ir išdarinėtos: |

03034119 | – – – – Kitos (pavyzdžiui, be galvų) |

03034190 | – – – Kiti |

030342 | – – Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares): |

| – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai: |

| – – – – Neišdarinėti: |

03034212 | – – – – – Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg |

03034218 | – – – – – Kiti |

| – – – – Be žiaunų ir išdarinėtos |

03034232 | – – – – – Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg |

03034238 | – – – – – Kiti |

| – – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų): |

03034252 | – – – – – Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg |

03034258 | – – – – – Kiti |

03034290 | – – – Kiti |

030343 | – – Dryžuotieji tunai: |

| – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai: |

03034311 | – – – – Neišdarinėti: |

03034313 | – – – – Be žiaunų ir išdarinėtos |

03034319 | – – – – Kitos (pavyzdžiui, be galvų) |

03034390 | – – – Kiti |

030349 | – – Kiti: |

| – – – Skirti pramonės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai: |

| – – – – Melsvieji tunai (Thunnus thynnus): |

03034921 | – – – – – Neišdarinėti |

03034923 | – – – – – Be žiaunų ir išdarinėti |

03034929 | – – – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų) |

| – – – – Kiti: |

03034941 | – – – – – Neišdarinėti |

03034943 | – – – – – Be žiaunų ir išdarinėti |

03034949 | – – – – – Kiti (pavyzdžiui, be galvų) |

03034990 | – – – Kitos |

030360 | – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

03036011 | – – Gadus morhua rūšies |

03036019 | – – Gadus ogac rūšies |

03036090 | – – Gadus macrocephalus rūšies |

| – Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus ir pienius: |

03037200 | – – Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus) |

03037300 | – – Ledjūrio menkės (Pollachius virens) |

030375 | – – Amijos ir kiti rykliai: |

03037520 | – – – Squalus acanthias rūšies amijos |

03037550 | – – – Scyliorhinus spp. rūšies amijos |

03037590 | – – – Kiti |

03037600 | – – Unguriai (Anguilla spp.) |

03037700 | – – Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |

030378 | – – Merlūzos (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – Merluccius genties merlūzos: |

03037811 | – – – – Afrikinės merlūzos (Merluccius capensis) ir gelminės merlūzos (Merluccius paradoxus) |

03037812 | – – – – Argentinos merlūzos (Pietvakarių Atlanto merlūzos) (Merluccius hubbsi) |

03037813 | – – – – Australinės merlūzos (Merluccius australis) |

03037819 | – – – – Kitos |

03037890 | – – – Urophycis genties merlūzos |

030380 | – Kepenys, ikrai ir pieniai: |

03038010 | – – Ikrai ir pieniai, skirti deoksiribonukleorūgšties arba protamino sulfato gamybai |

03038090 | – – Kitos (-i) |

| Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta); šviežia, atšaldyta arba šaldyta: |

ex030410 | – Šviežia arba atšaldyta: |

| – – Filė: |

| – – – Gėlavandenių žuvų: |

03041011 | – – – – Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių |

03041013 | – – – – Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho) |

| – – – Kitų: |

03041031 | – – – – Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų |

03041033 | – – – – Ledjūrio menkių (Pollachius virens) |

03041035 | – – – – Jūrinių ešerių (Sebastes spp.): |

ex03041038 | – – – – Kitų |

| – – Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta): |

ex03041091 | – – – Gėlavandenių žuvų |

| – – – Kita: |

03041097 | – – – – Silkių filė puselės (juostelės) |

03041098 | – – – – Kita |

| Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui: |

03051000 | – Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui |

03052000 | – Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu |

03054200 | – – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

| – Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, bet nerūkytos: |

030551 | – – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |

03055110 | – – – Vytintos, nesūdytos |

03055190 | – – – Vytintos, sūdytos |

030559 | – – Kitos: |

| – – – Boreogadus saida rūšies žuvys: |

03055911 | – – – – Vytintos, nesūdytos |

03055919 | – – – – Vytintos, sūdytos |

03055930 | – – – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03055950 | – – – Ančiuviai (Engraulis spp.) |

03055960 | – – – Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides) ir Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis) |

03055970 | – – – Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus) |

03055990 | – – – Kitos |

| – Sūdytos žuvys, išskyrus vytintas arba rūkytas ir žuvys, užpiltos sūrymu: |

03056100 | – – Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03056200 | – – Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |

03056300 | – – Ančiuviai (Engraulis spp.) |

| Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, šaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, šaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu arba ne; vežiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui: |

| – Šaldyti: |

030611 | – – Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): |

03061110 | – – – Vėžių uodegos |

03061190 | – – – Kiti |

030612 | – – Omarai (Homarus spp.): |

03061210 | – – – Neišdarinėti |

03061290 | – – – Kiti |

ex030613 | – – Krevetės: |

03061310 | – – – Panalidae šeimos |

03061340 | – – – Giliavandenės rožinės krevetės (Parapenaeus longirostris) |

03061350 | – – – Penaeus genties krevetės |

03061380 | – – – Kitos |

030614 | – – Krabai: |

03061410 | – – – Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ir Callinectes sapidus rūšių krabai |

03061430 | – – – Cancer pagurus rūšies krabai |

03061490 | – – – Kitos |

030619 | – – Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui: |

03061910 | – – – Gėlavandeniai vėžiai |

03061930 | – – – Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus) |

03061990 | – – – Kitos |

| – Nešaldyti: |

03062100 | – – Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |

030622 | – – Omarai (Homarus spp.): |

03062210 | – – – Gyvi |

| – – – Kiti: |

03062291 | – – – – Neišdarinėti |

03062299 | – – – – Kiti |

ex030623 | – – Krevetės: |

03062310 | – – – Panalidae šeimos |

03062390 | – – – Kitos |

030624 | – – Krabai: |

03062410 | – – – Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ir Callinectes sapidus rūšių krabai |

03062430 | – – – Cancer pagurus rūšies krabai |

03062490 | – – – Kiti |

030629 | – – Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui: |

03062910 | – – – Gėlavandeniai vėžiai |

03062930 | – – – Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus) |

03062990 | – – – Kiti |

| Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, šaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, šaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui: |

030710 | – Austrės: |

03071010 | – – Plokščiosios austrės (Ostrea genties), gyvos, kiekvienos masė su geldele ne didesnė kaip 40 g |

03071090 | – – Kitos |

| – Didžiosios šukutės, jūrų šukutės arba pektunkuliusai, priklausantys Pecten, Chlamys ir Placopecten gentims: |

03072100 | – – Gyvi, švieži arba šaldyti: |

030729 | – – Kiti: |

03072910 | – – – Didžiosios šukutės (Coquilles St. Jacques) (Pecten maximus), šaldytos |

03072990 | – – – Kiti |

| – Midijos (Mytilus spp., Perna spp.): |

ex030731 | – – Gyvos, šviežios arba šaldytos: |

03073190 | – – – Perna spp. |

ex030739 | – – Kitos: |

03073990 | – – – Perna spp. |

| – Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ir kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

030741 | – – Gyvos, šviežios arba atšaldytos: |

03074110 | – – – Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) |

| – – – Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

03074191 | – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus |

ex03074199 | – – – – Kiti |

| – Aštuonkojai (Octopus spp.): |

03075100 | – – Gyvi, švieži arba šaldyti |

030759 | – – Kiti: |

03075910 | – – – Šaldyti |

03075990 | – – – Kiti |

03076000 | – Sraigės, išskyrus jūrines sraiges |

| – Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, tinkami (-mos) vartoti žmonių maistui: |

03079100 | – – Gyvi, švieži arba atšaldyti |

ex030799 | – – Kiti: |

| – – – Šaldyti: |

03079911 | – – – – lllex spp. |

03079915 | – – – – Medūzos (Rhopilema spp.) |

03079918 | – – – – Kiti vandens bestuburiai |

03079990 | – – – Kiti |

| Paruoštos arba konservuotos žuvys; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrų: |

| – Žuvys, neišdarinėtos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos: |

16041100 | – – Lašišos |

160413 | – – Sardinės, sardinėlės ir šprotai: |

| – – – Sardinės: |

16041311 | – – – – Alyvų aliejuje |

16041319 | – – – – Kitos |

16041390 | – – – Kitos (-i) |

160415 | – – Skumbrės: |

| – – – Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrės: |

16041511 | – – – – Filė |

16041519 | – – – – Kitos |

16041590 | – – – Scomber australasicus rūšies |

16041600 | – – Ančiuviai |

ex160419 | – – Kitos: |

| – – – Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |

16041931 | – – – – Nugarinė |

16041939 | – – – – Kiti |

16041950 | – – – Orcynopsis unicolor rūšies žuvys |

| – – – – Kitos: |

16041995 | – – – – – Mintajai (Theragra chalcogramma) ir polakai (Pollachius pollachius) |

16041998 | – – – – – Kiti |

| Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti: |

16051000 | – Krabai |

160530 | – Langustai: |

16053010 | – – Langustų mėsa, virta, skirta langustų sviesto arba langustų pastų, paštetų, sriubų arba padažų gamybai |

16053090 | – – Kiti |

16054000 | – Kiti vėžiagyviai |

ex190220 | – Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, taip paruošti arba neparuošti kitu būdu: |

19022010 | – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių |

[1] Ex Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2263/2000 (OL L 264, 2000 10 18, p. 1).

--------------------------------------------------

Top