Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000D1214(14)

2000 m. spalio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 84/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

OJ L 315, 14.12.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 005 P. 112 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 252 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 66 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/84(2)/oj

22000D1214(14)Oficialusis leidinys L 315 , 14/12/2000 p. 0030 - 0031


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 84/2000

2000 m. spalio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1) Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2000 m. kovo 31 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 37/2000 [1],

(2) Tikslinga išplėsti Susitarimo Susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įtraukiant užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės Bendrijoje tinklą (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB [2],

(3) Dėl to reikėtų iš dalies pakeisti Susitarimo 31 protokolą, kad šis išplėstas bendradarbiavimas prasidėtų nuo 2000 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. 1 dalies pabaigoje įrašoma ši įtrauka:

398 D 2119 : 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo (OL L 268, 1998 10 3).";

2. 2 dalies tekstas pakeičiamas taip:"ELPA valstybės nuo 1996 m. sausio 1 d. dalyvauja 1 dalies pirmosiose trijose įtraukose minimose Bendrijos programose ir veiksmuose, nuo 1997 m. sausio 1 d. — ketvirtojoje įtraukoje minimoje programoje, nuo 1998 m. sausio 1 d. — penktojoje įtraukoje minimoje programoje ir nuo 2000 m. sausio 1 d. — šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje įtraukose minimose programose."

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2000 m. spalio 3 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį [3].

Jis taikomas nuo 2000 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2000 m. spalio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

G. S. Gunnarsson

[1] OL L 141, 2000 6 15, p. 65.

[2] OL L 268, 1998 10 3, p. 1.

[3] Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.

--------------------------------------------------

Top