EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D1217(02)

1994 m. spalio 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 14/94, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)

OJ L 325, 17.12.1994, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 014 P. 68 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 014 P. 68 - 68
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 186 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 186 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 32 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/14(2)/oj

21994D1217(02)Oficialusis leidinys L 325 , 17/12/1994 p. 0065 - 0065
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 2 tomas 14 p. 0068
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 2 tomas 14 p. 0068


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 14/94

1994 m. spalio 28 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo [1] turi būti įtraukta į Susitarimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo X skyriuje po 7 punkto (Tarybos direktyva 90/385/EEB) įterpiamas šis punktas:

"7a. 394 L 0009: kadangi 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 1)"

.

2 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB tekstai suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbomis, kurie pridedami prie šio sprendimo teksto atitinkamomis kalbomis, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1994 m. gruodžio 1 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 1994 m. spalio 28 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. Hafstein

[1] OL L 100, 1994 4 19, p. 1.

--------------------------------------------------

Top