EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12008E263

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - ŠEŠTOJI DALIS: INSTITUCINĖS IR FINANSINĖS NUOSTATOS - I ANTRAŠTINĖ DALIS: INSTITUCIJAS REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS - 1 skyrius: Institucijos - 5 skirsnis: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas - 263 straipsnis (EB sutarties ex 230 straipsnis)

OJ C 115, 9.5.2008, p. 162–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_263/oj

12008E263

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - ŠEŠTOJI DALIS: INSTITUCINĖS IR FINANSINĖS NUOSTATOS - I ANTRAŠTINĖ DALIS: INSTITUCIJAS REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS - 1 skyrius: Institucijos - 5 skirsnis: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas - 263 straipsnis (EB sutarties ex 230 straipsnis)

Oficialusis leidinys 115 , 09/05/2008 p. 0162 - 0162


263 straipsnis

(EB sutarties ex 230 straipsnis)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas prižiūri įstatymo galią turinčių teisės aktų, Tarybos, Komisijos ir Europos centrinio banko priimtų teisės aktų, išskyrus rekomendacijas ir nuomones, ir Europos Parlamento bei Europos Vadovų Tarybos aktų, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą. Jis taip pat prižiūri Sąjungos įstaigų ar organų aktų, galinčių turėti teisinių padarinių trečiosioms šalims, teisėtumą.

Šiuo tikslu Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti valstybės narės, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos pateiktus ieškinius dėl kompetencijos trūkumo, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, Sutarčių ar kokios nors su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.

Tomis pačiomis sąlygomis Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti Audito Rūmų, Europos centrinio banko ir Regionų komiteto dėl savo prerogatyvų gynimo pateiktus ieškinius.

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali pirmoje ir antrojoje pastraipose numatytomis sąlygomis pateikti ieškinį dėl jam skirtų aktų arba aktų, kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susiję, ar dėl reglamentuojančio pobūdžio teisės aktų, tiesiogiai su juo susijusių ir dėl kurių nereikia patvirtinti įgyvendinančių priemonių.

Sąjungos įstaigas ar organus steigiantys aktai gali nustatyti konkrečias sąlygas ir tvarką, reguliuojančias fizinių ar juridinių asmenų ieškinių dėl šių įstaigų ar organų aktų, galinčių jiems turėti teisinių padarinių, pateikimą.

Šiame straipsnyje numatyti ieškiniai pateikiami per du mėnesius nuo to akto paskelbimo arba nuo pranešimo apie jį ieškovui dienos arba, jei to nebuvo padaryta, nuo tos dienos, kai ieškovas apie jį sužinojo.

--------------------------------------------------

Top