Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Baigiamasis aktas

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/377


BAIGIAMASIS AKTAS

I.   BAIGIAMOJO AKTO TEKSTAS

1.

Jo didenybes belgu karaliaus,

BULGARIJOS RESPUBLIKOS,

ČEKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

JOS DIDENYBĖS DANIJOS KARALIENĖS,

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

ESTIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

JO DIDENYBĖS ISPANIJOS KARALIAUS,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

AIRIJOS PREZIDENTĖS,

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

KIPRO RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS,

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

JO PRAKILNYBĖS LIUKSEMBURGO DIDŽIOJO HERCOGO,

VENGRIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

MALTOS PREZIDENTO,

JOS DIDENYBĖS NYDERLANDŲ KARALIENĖS,

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIO PREZIDENTO,

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

RUMUNIJOS PREZIDENTO,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,

JOS DIDENYBĖS JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖS

įgaliotieji atstovai

susirinko du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge pasirašyti Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutartį dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą.

Jie konstatavo, kad Europos Sąjungos valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos konferencijoje buvo parengti ir priimti šie Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą tekstai:

I.

Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Sutartis dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą);

II.

Sutarties dėl Konstitucijos Europai tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis;

III.

Protokolas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos (toliau – Stojimo protokolas);

IV.

toliau išvardyti tekstai, pridėti prie Stojimo protokolo:

A.

I priedas:

Konvencijų ir protokolų, prie kurių Bulgarija ir Rumunija prisijungia įstodamos į Europos Sąjungą, sąrašas (nurodytas Protokolo 3 straipsnio 3 dalyje)

II priedas:

Šengeno acquis, integruotos į Europos Sąjungos sistemą, nuostatų ir jos pagrindu priimtų ar kitaip su ja susijusių aktų, privalomų ir taikomų naujosiose valstybėse narėse nuo įstojimo, sąrašas (nurodytas Protokolo 4 straipsnio 1 dalyje)

III priedas:

Protokolo 16 straipsnyje nurodytas sąrašas: institucijų priimtų aktų adaptacijos

IV priedas:

Protokolo 17 straipsnyje nurodytas sąrašas: institucijų priimtų aktų papildomos adaptacijos

V priedas:

Protokolo 18 straipsnyje nurodytas sąrašas: kitos nuolatinės nuostatos

VI priedas:

Protokolo 20 straipsnyje nurodytas sąrašas: pereinamojo laikotarpio priemonės — Bulgarija

VII priedas:

Protokolo 20 straipsnyje nurodytas sąrašas: pereinamojo laikotarpio priemonės — Rumunija

VIII priedas:

Kaimo plėtra (nurodyta Protokolo 34 straipsnyje)

IX priedas:

Konkretūs Rumunijos prisiimti įsipareigojimai ir vykdytini reikalavimai 2004 m. gruodžio 14 d. užbaigus stojimo derybas (nurodyti Protokolo 39 straipsnyje);

B.

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties kartu su ją pakeičiančiomis ar papildančiomis Sutartimis tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis.

V.

Aktas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (toliau – Stojimo aktas);

VI.

toliau išvardyti tekstai, pridėti prie Stojimo akto:

A.

I priedas:

Konvencijų ir protokolų, prie kurių Bulgarija ir Rumunija prisijungia įstodamos į Europos Sąjungą, sąrašas (nurodytas Protokolo 3 straipsnio 3 dalyje)

II priedas:

Šengeno acquis, integruotos į Europos Sąjungos sistemą, nuostatų ir jos pagrindu priimtų ar kitaip su ja susijusių aktų, privalomų ir taikomų naujosiose valstybėse narėse nuo įstojimo, sąrašas (nurodytas Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje)

III priedas:

Stojimo akto 19 straipsnyje nurodytas sąrašas: institucijų priimtų aktų adaptacijos

IV priedas:

Stojimo akto 20 straipsnyje nurodytas sąrašas: papildomos institucijų priimtų aktų adaptacijos

V priedas:

Stojimo akto 21 straipsnyje nurodytas sąrašas: kitos nuolatinės nuostatos

VI priedas:

Stojimo akto 23 straipsnyje nurodytas sąrašas: pereinamojo laikotarpio priemonės — Bulgarija

VII priedas:

Stojimo akto 23 straipsnyje nurodytas sąrašas: pereinamojo laikotarpio priemonės — Rumunija

VIII priedas:

Kaimo plėtra (nurodyta Stojimo akto 34 straipsnyje)

IX priedas:

Konkretūs Rumunijos prisiimti įsipareigojimai ir vykdytini reikalavimai 2004 m. gruodžio 14 d. užbaigus stojimo derybas (nurodyti Stojimo akto 39 straipsnyje;

B.

Europos Sąjungos sutarties, Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties bei jas iš dalies keičiančių ar papildančių Sutarčių, įskaitant Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės stojimo sutarties, Graikijos Respublikos stojimo sutarties, Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo sutarties, Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sutarties ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutarties tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis.

2.

Aukštosios Susitariančios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, ir pasiūlė Tarybai ir Komisijai priimti šias adaptacijas prieš įstojimą pagal Stojimo protokolo 55 straipsnį arba atitinkamai pagal Stojimo sutarties 56 straipsnį, kaip nurodyta Sutarties, užbaigtos ir prireikus atnaujintos, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, 4 straipsnio 3 dalyje.

3.

Aukštosios Susitariančios Šalys įsipareigoja pateikti Komisijai ir viena kitai visą Stojimo protokolo arba atitinkamai Stojimo akto taikymui reikalingą informaciją. Prireikus ši informacija pateikiama iki įstojimo dienos tinkamu laiku, kad Stojimo protokolą arba atitinkamai Stojimo aktą būtų galima visiškai taikyti nuo įstojimo dienos, ypač dėl vidaus rinkos veikimo. Šiuo atveju ypatingai svarbus yra ankstyvasis pranešimas pagal Stojimo protokolo 52 straipsnį arba atitinkamai pagal Stojimo akto 53 straipsnį apie Bulgarijos ir Rumunijos patvirtintas priemones. Komisija gali pranešti Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai laiką, iki kurio, jos nuomone, yra tinkama gauti arba perduoti konkrečią informaciją. Iki šios pasirašymo dienos Susitariančiosioms Šalims buvo pateiktas sąrašas, kuriame nurodytos pareigos pateikti informaciją veterinarijos srityje.

4.

Įgaliotieji atstovai atkreipė dėmesį į šias pateiktas ir prie Baigiamojo akto pridedamas deklaracijas:

A.

Esamų valstybių narių bendros deklaracijos

1.

Bendra deklaracija dėl laisvo darbuotojų judėjimo: Bulgarija

2.

Bendra deklaracija dėl ankštinių augalų: Bulgarija

3.

Bendra deklaracija dėl laisvo darbuotojų judėjimo: Rumunija

4.

Bendra deklaracija dėl kaimo plėtros: Bulgarija ir Rumunija

B.

Esamų valstybių narių ir Komisijos bendra deklaracija

5.

Bendra deklaracija dėl Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo stojimui

C.

Įvairių esamų valstybių narių bendra deklaracija

6.

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Austrijos Respublikos bendra deklaracija dėl laisvo darbuotojų judėjimo: Bulgarija ir Rumunija

D.

Bulgarijos Respublikos deklaracija

7.

Bulgarijos Respublikos deklaracija dėl kirilicos vartojimo Europos Sąjungoje

5.

Įgaliotieji atstovai atkreipė dėmesį į Europos Sąjungos ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos pasikeitimą laiškais dėl informavimo ir konsultavimosi tvarkos priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių reikia imtis iki įstojimo, ir kuris yra pridėtas prie šio Baigiamojo akto.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   DEKLARACIJOS

A.   ESAMŲ VALSTYBIŲ NARIŲ BENDROS DEKLARACIJOS

1.   Bendra deklaracija dėl laisvo darbuotojų judėjimo: Bulgarija

Europos Sąjunga pabrėžia susitarimo dėl laisvo darbuotojų judėjimo diferenciacijos ir lankstumo aspektų svarbą. Siekdamos pagreitinti suderinimą su acquis, valstybės narės pagal nacionalinę teisę stengiasi sudaryti Bulgarijos piliečiams galimybę lengviau patekti į darbo rinką. Dėl šios priežasties Bulgarijos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje galimybės Bulgarijai įstojus turėtų iš esmės pagerėti. Be to, ES valstybės narės stengsis kuo geriau pasinaudoti pasiūlytu susitarimu kuo greičiau pradėti taikyti visą acquis laisvo darbuotojų judėjimo srityje.

2.   Bendra deklaracija dėl ankštinių augalų: Bulgarija

Apskaičiuojant Bulgarijos nacionalinę viršutinę ribą 2003 m. rugsėjo 29 d. Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIIIA priede (OL L 270, 2003 10 21, p. 1), ankštiniams augalams nustatomas 18 047 hektarų plotas.

3.   Bendra deklaracija dėl laisvo darbuotojų judėjimo: Rumunija

Europos Sąjunga pabrėžia susitarimo dėl laisvo darbuotojų judėjimo diferenciacijos ir lankstumo aspektų svarbą. Siekdamos pagreitinti suderinimą su acquis, valstybės narės pagal nacionalinę teisę stengiasi sudaryti Rumunijos piliečiams galimybę lengviau patekti į darbo rinką. Dėl šios priežasties Rumunijos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje galimybės Rumunijai įstojus turėtų iš esmės pagerėti. Be to, ES valstybės narės stengsis kuo geriau pasinaudoti pasiūlytu susitarimu kuo greičiau pradėti taikyti visą acquis laisvo darbuotojų judėjimo srityje.

4.   Bendra deklaracija dėl kaimo plėtros: Bulgarija ir Rumunija

Atsižvelgiant į Stojimo protokolo 34 straipsnio 2 dalyje ir Stojimo akto 34 straipsnio 2 dalyje paminėtus kaimo plėtrai skirtus įsipareigotus asignavimus iš EŽŪOGF garantijų skyriaus, kurie numatyti Bulgarijai ir Rumunijai trejų metų laikotarpiui nuo 2007 m. iki 2009 m., Sąjunga pažymi, kad galima tikėtis tokio lėšų paskirstymo:

(milijonai EUR, 2004 m. kainomis)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgarija

183

244

306

733

Rumunija

577

770

961

2 308

Iš viso

760

1 014

1 267

3 041

Bulgarijos ir Rumunijos kaimo plėtros asignavimai po trejų metų 2007–2009 m. laikotarpio bus skirstomi taikant galiojančias taisykles arba tas taisykles, kurios bus nustatytos dėl tuo metu vykstančių politikos reformų.

B.   ESAMŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOMISIJOS BENDRA DEKLARACIJA

5.   Bendra deklaracija dėl Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo stojimui

Europos Sąjunga ir toliau atidžiai stebės Bulgarijos ir Rumunijos rengimąsi ir pasiekimus, įskaitant veiksmingą visose acquis srityse prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą.

Europos Sąjunga primena 2004 m. gruodžio 16—17 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvadas, pirmiausia 8 ir 12 punktus, pabrėždama, kad Rumunijos atveju ypatingas dėmesys bus skiriamas pasirengimui teisingumo ir vidaus reikalų, konkurencijos ir aplinkosaugos srityse, o Bulgarijos atveju ypatingas dėmesys bus skiriamas pasirengimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Komisija toliau teiks metinius pranešimus apie Bulgarijos ir Rumunijos stojimo procese padarytą pažangą, prireikus — kartu su rekomendacijomis. Europos Sąjunga primena, kad apsaugos sąlygose numatomos priemonės rimtoms problemoms, kurios gali iškilti iki įstojimo arba per trejus metus nuo įstojimo, spręsti.

C.   ĮVAIRIŲ ESAMŲ VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRA DEKLARACIJA

6.   Vokietijos Federacinės Respublikos ir Austrijos Respublikos bendra deklaracija dėl laisvo darbuotojų judėjimo: Bulgarija ir Rumunija

Pereinamojo laikotarpio priemonių dėl laisvo darbuotojų judėjimo 13 punkto formuluotę pagal Direktyvą 96/71/EB Stojimo protokolo ir Stojimo akto VI ir VII prieduose Vokietijos Federacinė Respublika ir Austrija Respublika, sutikus Komisijai, supranta taip, kad „tam tikrais regionais“ prireikus taip pat gali būti visa nacionalinė teritorija.

D.   BULGARIJOS RESPUBLIKOS DEKLARACIJA

7.   Bulgarijos Respublikos deklaracija dėl kirilicos vartojimo Europos sąjungoje

Pripažinus bulgarų kalbą esant viena iš Sutarčių teksto autentiškų kalbų, taip pat oficialia ir darbo kalba, vartojama Europos Sąjungos institucijose, kirilica taps vienu iš trijų oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų alfabetų. Ši svarbi Europos kultūrinio paveldo dalis yra ypatingas Bulgarijos įnašas į Sąjungos kalbinę ir kultūrinę įvairovę.


III.   PASIKEITIMAS LAIŠKAIS

Europos Sąjungos ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos pasikeitimas laiškais dėl informavimo ir konsultavimosi tvarkos priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių reikia imtis iki įstojimo

Gerbiamasis pone,

Turiu garbės atkreipti dėmesį į stojimo derybose iškeltą klausimą dėl informavimo ir konsultavimosi tvarkos priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių reikia imtis iki Jūsų šalies įstojimo į Europos Sąjungą.

Šiuo laišku patvirtinu, kad Europos Sąjunga šio laiško priede išdėstytomis sąlygomis gali pritarti tokiai tvarkai, kuri galėtų būti taikoma nuo 2004 m. spalio 1 d.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Su pagarba,

Gerbiamasis pone,

Turiu garbės patvirtinti, kad gautas Jūsų laiškas, kuriame rašoma:

„Turiu garbės atkreipti dėmesį į stojimo derybose iškeltą klausimą dėl informavimo ir konsultavimosi tvarkos priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių reikia imtis iki Jūsų šalies įstojimo į Europos Sąjungą.

Šiuo laišku patvirtinu, kad Europos Sąjunga šio laiško priede išdėstytomis sąlygomis gali pritarti tokiai tvarkai, kuri galėtų būti taikoma nuo 2004 m. spalio 1 d.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.“

Turiu garbės patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Su pagarba,

PRIEDAS

Informavimo ir konsultavimosi tvarka priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių reikia imtis iki įstojimo

I.

1.

Siekiant užtikrinti, kad Bulgarijos Respublika ir Rumunija (toliau – stojančiosios valstybės) būtų tinkamai informuojamos, stojančiosios valstybės supažindinamos su visais pasiūlymais, komunikatais, rekomendacijomis ar iniciatyvomis, dėl kurių Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos vėliau gali priimti sprendimus, po to, kai minėti dokumentai perduodami Tarybai.

2.

Konsultacijos pradedamos gavus pagrįstą stojančiosios valstybės prašymą, kuriame aiškiai išdėstomi jos, kaip būsimosios Sąjungos narės, interesai ir pastabos.

3.

Dėl administracinių sprendimų paprastai nesikonsultuojama.

4.

Konsultacijos vyksta Laikinajame komitete, kurį sudaro Sąjungos ir stojančiųjų valstybių atstovai. Išskyrus atvejus, kai stojančioji valstybė pagrįstai nesutinka, konsultacijos taip pat gali vykti keičiantis pranešimais elektroninio ryšio priemonėmis, ypač dėl bendros užsienio ir saugumo politikos.

5.

Sąjungai Laikinajame komitete atstovauja Nuolatinių atstovų komiteto nariai arba šiuo tikslu jų paskirti asmenys. Prireikus atstovauti gali Politinio ir saugumo komiteto nariai. Dalyvauti šiame darbe kviečiami ir Komisijos atstovai.

6.

Laikinajam komitetui padeda Konferencijos sekretoriatas, toliau dirbantis šiuo tikslu.

7.

Paprastai konsultacijos pradedamos iškart, kai Bendrijos lygiu užbaigiamas Tarybos sprendimams ar bendrosioms pozicijoms priimti skirtas parengiamasis darbas ir parengiamos bendrosios gairės, sudarančios galimybę veiksmingai surengti tokias konsultacijas.

8.

Jei po konsultacijų lieka didelių neaiškumų, stojančiosios valstybės prašymu klausimas gali būti pateiktas ministrų lygiu.

9.

Pirmiau išdėstytos nuostatos mutatis mutandis taikomos Europos investicijų banko Valdytojų tarybos sprendimams.

10.

Pirmesnėse dalyse nustatyta tvarka taip pat taikoma stojančiųjų valstybių priimamiems sprendimams, kurie gali turėti įtakos įsipareigojimams, kylantiems dėl jų, kaip būsimųjų Sąjungos narių, padėties.

II.

11.

Sąjunga, Bulgarijos Respublika ir Rumunija imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų prisijungimas prie susitarimų ar konvencijų, nurodytų Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 3 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 6 dalyje ir Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų 3 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 6 dalyje bei tame Protokole ir Akte nustatytomis sąlygomis, kiek įmanoma sutaptų su Stojimo sutarties įsigaliojimu.

12.

Jei susitarimai ar konvencijos tarp valstybių narių yra dar tik projektai ir greičiausiai negalės būti pasirašyti iki įstojimo, pasirašius Stojimo sutartį stojančiosios valstybės atitinkama tvarka bus pakviestos dalyvauti rengiant tuos projektus pozityvia dvasia ir taip, kad būtų lengviau juos sudaryti.

13.

Derybose su Susitariančiosiomis Šalimis dėl protokolų, nurodytų Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 6 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje bei Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų 6 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, stojančiųjų valstybių atstovai prisijungia prie darbo stebėtojų teisėmis šalia esamų valstybių narių atstovų.

14.

Siekiant atsižvelgti į Sąjungos plėtrą, gali būti daromos tam tikrų Bendrijos sudarytų nepreferencinių susitarimų, kurie galioja po įstojimo dienos, adaptacijos ar pritaikomosios pataisos. Bendrija kartu su stojančiųjų valstybių atstovais derėsis dėl šių adaptacijų ar pritaikomųjų pataisų pirmesnėje dalyje nustatyta tvarka.

III.

15.

Institucijos laiku parengia Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 58 ir 60 straipsniuose bei Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų 58 ir 60 straipsniuose nurodytus tekstus. Šiuo tikslu Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Vyriausybės institucijoms laiku pateikia šių tekstų vertimus.


Top