EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0626-20191214

Consolidated text: 2019 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/626, kuriuo dėl trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/2019-12-14

02019R0626 — LT — 14.12.2019 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/626

2019 m. kovo 5 d.

kuriuo dėl trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 131 2019.5.17, p. 31)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1981 2019 m. lapkričio 28 d.

  L 308

72

29.11.2019
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/626

2019 m. kovo 5 d.

kuriuo dėl trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šis reglamentas susijęs su trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių maisto saugos požiūriu leidžiama į Sąjungą įvežti žmonėms vartoti skirtų tam tikrų gyvūnų ir prekių siuntas, sąrašais pagal Reglamento (ES) 2017/625 126 straipsnio 2 dalies a punktą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

šviežia mėsa – šviežia mėsa, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.10 punkte;

2.

mėsos pusgaminiai – mėsos pusgaminiai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.15 punkte;

3.

mėsa – mėsa, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.1 punkte;

4.

naminiai paukščiai – paukščiai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.3 punkte;

5.

laukiniai medžiojamieji gyvūnai – laukiniai medžiojamieji gyvūnai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.5 punkte;

6.

kiaušiniai – kiaušiniai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 5.1 punkte;

7.

kiaušinių gaminiai – kiaušinių gaminiai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.3 punkte;

8.

mėsos gaminiai – mėsos gaminiai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.1 punkte;

9.

apdoroti skrandžiai, pūslės ir žarnos – apdoroti skrandžiai, pūslės ir žarnos, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.9 punkte;

10.

dvigeldžiai moliuskai – dvigeldžiai moliuskai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 2.1 punkte;

11.

žuvininkystės produktai – žuvininkystės produktai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 3.1 punkte;

12.

žalias pienas – žalias pienas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 4.1 punkte;

13.

pieno gaminiai – pieno gaminiai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.2 punkte;

14.

priešpienis – priešpienis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio 1 punkte;

15.

priešpienio pagrindu pagaminti produktai – priešpienio pagrindu pagaminti produktai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio 2 punkte;

16.

varlių kojelės – varlių kojelės, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 6.1 punkte;

▼M1

17.

sraigės – sraigės, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 6.2 punkte, ir kitų rūšių Helicidae, Hygromiidae arba Sphincterochilidae šeimų sraigės, skirtos vartoti žmonėms;

▼B

18.

lydyti gyvūnų taukai – lydyti gyvūnų taukai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.5 punkte;

19.

spirgai – spirgai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.6 punkte;

20.

želatina – želatina, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.7 punkte;

21.

kolagenas – kolagenas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.8 punkte;

22.

medus – medus, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ( 1 ) II priedo IX dalies 1 punkte;

23.

bitininkystės produktai – bitininkystės produktai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo IX dalies 2 punkte;

24.

ropliena – ropliena, apibrėžta Reglamento (ES) 2019/625 2 straipsnio 16 punkte;

25.

vabzdžiai – vabzdžiai, apibrėžti Reglamento (ES) 2019/625 2 straipsnio 17 punkte.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti šviežią kanopinių mėsą ir mėsos pusgaminius, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtos šviežios kanopinių mėsos ir mėsos pusgaminių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 206/2010 14 straipsnio a punktą.

4 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti naminių paukščių, beketerių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsą, paukščių mėsos pusgaminius, kiaušinius ir kiaušinių gaminius, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtos naminių paukščių, beketerių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos, naminių paukščių mėsos pusgaminių, kiaušinių ir kiaušinių gaminių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Reglamento (EB) Nr. 798/2008 ( 2 ) 3 straipsnį.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti laukinių leporidae genties gyvūnų, laukinių sausumos žinduolių, išskyrus kanopinius ir leporidae genties gyvūnus, ir ūkiuose auginamų triušių mėsą, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtos laukinių leporidae genties gyvūnų, laukinių sausumos žinduolių, išskyrus kanopinius ir leporidae genties gyvūnus, ir ūkiuose auginamų triušių mėsos siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Reglamento (EB) Nr. 119/2009 3 straipsnį.

6 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles bei žarnas, išskyrus žarnas (apvalkalus), sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų mėsos gaminių ir apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų, išskyrus žarnas (apvalkalus), siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Sprendimo (ES) 2007/777/EB 3 straipsnio b punktą.

Žmonėms vartoti skirtos išdžiovintos (džiovintos) mėsos ir pasterizuotų mėsos gaminių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Sprendimo (ES) 2007/777/EB II priedo 3 dalį.

7 straipsnis

Trečiosios šalys ar jų regionai, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žarnas (apvalkalus)

Žmonėms vartoti skirtų žarnų (apvalkalų) siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Sprendimo (ES) 2003/779/EB 1 straipsnį.

8 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvus, atšaldytus, sušaldytus arba apdorotus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūrinius pilvakojus, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų gyvų, atšaldytų, sušaldytų arba apdorotų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrų pilvakojų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į I priedo sąrašą. Tačiau taip pat reikia leisti į Sąjunga įvežti Pectinidae rūšies gyvūnų, išskyrus akvakultūros gyvūnus, pritraukiamuosius raumenis, nuo kurių visiškai pašalinti vidaus organai ir lytinės liaukos, iš trečiųjų šalių, neįtrauktų į tokį sąrašą..

9 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žuvininkystės produktus, išskyrus nurodytus 8 straipsnyje, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų, išskyrus nurodytus 8 straipsnyje, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į II priedo sąrašą.

10 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žalio pieno, priešpienio, pieno gaminių ir priešpienio pagrindu pagamintų produktų siuntas, sąrašas

Žmonėms vartoti skirto žalio pieno, priešpienio, pieno gaminių ir priešpienio pagrindu pagamintų produktų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti į Sąjungą leidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 605/2010 2 straipsnį.

11 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti varlių kojeles, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų varlių kojelių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į III priedo sąrašą.

▼M1

12 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti sraiges, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų sraigių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į šio reglamento III priedo sąrašą.

▼B

13 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti lydytus gyvūnų taukus ir spirgus, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų lydytų gyvūnų taukų ir spirgų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti mėsos gaminius į Sąjungą leidžiama pagal Sprendimo (ES) 2007/777/EB 3 straipsnio b punkto i papunktį.

14 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti želatiną ir kolageną, sąrašas

▼M1

1.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno, gautų iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalies 1 skilties sąrašą, arba jei jos yra iš Pietų Korėjos, Malaizijos, Pakistano ar Taivano.

2.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno, gautų iš naminių paukščių, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 skilties sąrašą, arba jei jos yra iš Taivano.

▼B

3.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno, gautų iš žuvininkystės produktų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į II priedo sąrašą.

4.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno, gautų iš leporidae genties gyvūnų ir laukinių sausumos žinduolių, išskyrus kanopinius, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąrašą.

15 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti želatinos ir kolageno gamybos žaliavas, sąrašas

1.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos žaliavų, gautų iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių importuoti konkrečių kanopinių šviežios mėsos siuntas į Sąjungą leidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 206/2010 14 straipsnio a punktą.

2.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos žaliavų, gautų iš naminių paukščių, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąrašą, iš kurių importuoti atitinkamų rūšių naminių paukščių mėsą į Sąjungą leidžiama kaip nurodyta tame priede.

3.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos žaliavų, gautų iš žuvininkystės produktų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į šio reglamento II priedo sąrašą.

4.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos žaliavų, gautų iš leporidae genties gyvūnų ir laukinių sausumos žinduolių, išskyrus kanopinius, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąrašą.

16 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti apdorotas želatinos ir kolageno gamybos žaliavas, sąrašas

1.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos apdorotų žaliavų, gautų iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąrašą, arba jei jos yra iš Pietų Korėjos, Malaizijos, Pakistano ar Taivano.

2.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos apdorotų žaliavų, gautų iš naminių paukščių, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąrašą, arba jei jos yra iš Taivano.

3.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos apdorotų žaliavų, gautų iš žuvininkystės produktų, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į šio reglamento II priedo sąrašą.

4.  Žmonėms vartoti skirtos želatinos ir kolageno gamybos apdorotų žaliavų, gautų iš leporidae genties gyvūnų ir laukinių sausumos žinduolių, išskyrus kanopinius, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąrašą.

5.  Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo XIV skirsnio I skyriaus 4 punkto b papunkčio iii įtraukoje nurodytos želatinos ir kolageno gamybos apdorotų žaliavų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių pagal šio reglamento 15 straipsnį leidžiama įvežti žaliavas, gautas iš tų prekių.

17 straipsnis

Trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti medų ir bitininkystės produktus, sąrašas

Žmonėms vartoti skirto medaus ir kitų bitininkystės produktų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Komisijos sprendimo 2011/163/ES ( 3 ) priedo skilties „Šalis“ sąrašą ir to priedo skiltyje „Medus“ pažymėtos raide „X“.

18 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti labai rafinuotus produktus, sąrašas

Žmonėms vartoti skirto labai rafinuoto chondroitino sulfato, hialurono rūgšties, kitų hidrolizuotų kremzlių produktų, chitozano, gliukozamino, šliužo fermento, žuvų klijų ir aminorūgščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš tokių trečiųjų šalių ar jų regionų:

1. iš kanopinių gautų žaliavų atveju – iš Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąraše išvardytų trečiųjų šalių arba iš Pietų Korėjos, Malaizijos, Pakistano ar Taivano;

2. iš žuvininkystės produktų gautų žaliavų atveju – iš visų į II priedo sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių ar jų regionų;

3. iš naminių paukščių gautų žaliavų atveju – iš Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąraše išvardytų trečiųjų šalių ir (arba) teritorijų.

19 straipsnis

Trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti roplieną, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtos roplienos siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš Šveicarijos ( 4 ), Botsvanos, Vietnamo, Pietų Afrikos ar Zimbabvės.

▼M1

20 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti vabzdžius, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų vabzdžių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei tokių maisto produktų kilmės vieta yra trečiosios šalys ar jų regionai, įtraukti į šio reglamento IIIa priedo sąrašą, ir jie iš ten išsiųsti.

▼B

21 straipsnis

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti kitus gyvūninius produktus, sąrašas

Žmonėms vartoti skirtų kitų gyvūninių produktų, nenurodytų 3–20 straipsniuose, siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos yra iš tokių trečiųjų šalių ar jų regionų:

1. iš kanopinių gautų produktų atveju – iš Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąraše išvardytų trečiųjų šalių arba iš Pietų Korėjos, Malaizijos, Pakistano ar Taivano;

2. iš naminių paukščių gautų produktų atveju – iš Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąraše išvardytų trečiųjų šalių arba iš Taivano;

3. iš žuvininkystės produktų gautų produktų atveju – iš II priedo sąraše išvardytų trečiųjų šalių ar jų regionų;

4. leporidae genties gyvūnų ir laukinių sausumos žinduolių gautų produktų atveju – iš Reglamento (EB) Nr. 119/2009 I priedo 1 dalies lentelės 1 skilties sąraše išvardytų trečiųjų šalių ar jų regionų;

5. iš skirtingų rūšių gyvūnų gautų produktų atveju – iš šio straipsnio 1–4 punktuose išvardytų trečiųjų šalių ar jų regionų, atsižvelgiant į kiekvieną gyvūninį produktą.

22 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/759 dalinis pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnis išbraukiamas;

2. I priedas išbraukiamas.

23 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2006/766/EB panaikinamas. Nuorodos į Sprendimą 2006/766/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento IV priede nustatytą atitikties lentelę.

24 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės iki 2021 m. balandžio 20 d. toliau leidžia įvežti į jų teritoriją 7 straipsnyje nurodytų žarnų (apvalkalų) siuntas iš trečiųjų šalių ar jų regionų. iš kurių tokias siuntas į Sąjungą leidžiama importuoti pagal Sprendimo 2003/779/EB 1 straipsnį.

25 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASTREČIŲJŲ ŠALIŲ AR JŲ REGIONŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA Į SĄJUNGĄ ĮVEŽTI ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTUS GYVUS, ATŠALDYTUS, SUŠALDYTUS ARBA APDOROTUS DVIGELDŽIUS MOLIUSKUS, DYGIAODŽIUS, GAUBTAGYVIUS IR JŪRŲ PILVAKOJUS (1) , SĄRAŠAS

ŠALIES ISO KODAS

TREČIOJI ŠALIS AR JOS REGIONAS

PASTABOS

AU

Australija

 

CA

Kanada

 

CH

Šveicarija (2)

 

CL

Čilė

 

GL

Grenlandija

 

JM

Jamaika

Tik jūrų pilvakojai.

JP

Japonija

Tik sušaldyti arba apdoroti dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūrų pilvakojai.

KR

Pietų Korėja

Tik sušaldyti arba apdoroti dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūrų pilvakojai.

MA

Marokas

Prie apdorotų Acanthocardia tuberculatum rūšių dvigeldžių moliuskų reikia pridėti: a) papildomą sveikumo patvirtinimą, parengtą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 27) VI priedo V priedėlio B dalyje pateiktą pavyzdį ir b) testų analizės, kurią atlikus buvo nustatyta, kad moliuskai neturi tokio paralyžiuojančių kiaukutinių nuodų (PSP) kiekio, kurį galima aptikti biologinės analizės būdu, rezultatus

NZ

Naujoji Zelandija

 

PE

Peru

Tik akvakultūros kilmės išdarinėtos Pectinidae (šukuotės).

TH

Tailandas

Tik sušaldyti arba apdoroti dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūrų pilvakojai.

TN

Tunisas

 

TR

Turkija

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

Vašingtono valstija ir Masačusetsas

UY

Urugvajus

 

VN

Vietnamas

Tik sušaldyti arba apdoroti dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūrų pilvakojai.

(1)   Įskaitant tuos, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 3.1 punkto žuvininkystės produktų apibrėžtis (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(2)   Pagal 1999 m. birželio 21 d. Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).
II PRIEDASTREČIŲJŲ ŠALIŲ ARBA JŲ REGIONŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA Į SĄJUNGĄ ĮVEŽTI ŽUVININKYSTĖS PRODUKTUS, IŠSKYRUS NURODYTUS I PRIEDE, SĄRAŠAS

ŠALIES ISO KODAS

TREČIOJI ŠALIS AR JOS REGIONAS

APRIBOJIMAI

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

AG

Antigva ir Barbuda

Tik gyvi omarai

AL

Albanija

 

AM

Armėnija

Tik gyvi laukiniai vėžiai, termiškai apdoroti ne ūkiuose auginami vėžiai ir sušaldyti ne ūkiuose auginami vėžiai

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbaidžanas

Tik ikrai

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

BD

Bangladešas

 

BJ

Beninas

 

BN

Brunėjus

Tik akvakultūros produktai

BR

Brazilija

 

BQ

Boneras, Sint Eustatijus, Saba

 

BS

Bahamos

 

BY

Baltarusija

 

BZ

Belizas

 

CA

Kanada

 

CG

Kongas

Tik jūroje pagauti, išdarinėti (jei taikoma), sušaldyti ir supakuoti į galutines pakuotes žuvininkystės produktai

CH

Šveicarija (1)

 

CI

Dramblio Kaulo Krantas

 

CL

Čilė

 

CN

Kinija

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kosta Rika

 

CU

Kuba

 

CV

Žaliasis Kyšulys

 

CW

Kiurasao

 

DZ

Alžyras

 

EC

Ekvadoras

 

EG

Egiptas

 

ER

Eritrėja

 

FJ

Fidžis

 

FK

Folklando Salos

 

GA

Gabonas

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GN

Gvinėja

Tik žuvys, kurios nebuvo kaip nors paruoštos arba apdorotos, išskyrus galvų pašalinimą, išskrodimą, atšaldymą ar sušaldymą. Netaikomas Komisijos sprendimu 94/360/EB (OL L 158, 1994 6 25, p. 41) nustatytas fizinių patikrinimų periodiškumo sumažinimas.

GT

Gvatemala

 

GY

Gajana

 

HK

Honkongas

 

HN

Hondūras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izraelis

 

IN

Indija

 

IR

Iranas

 

JM

Jamaika

 

JP

Japonija

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribačio Respublika

 

KR

Pietų Korėja

 

KZ

Kazachstanas

 

LK

Šri Lanka

 

MA

Marokas

 

MD

Moldovos Respublika

Tik ikrai

ME

Juodkalnija

 

MG

Madagaskaras

 

MK

Šiaurės Makedonija

 

MM

Mianmaras

 

MR

Mauritanija

 

MU

Mauricijus

 

MV

Maldyvai

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

MZ

Mozambikas

 

NA

Namibija

 

NC

Naujoji Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

OM

Omanas

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Prancūzijos Polinezija

 

PG

Papua Naujoji Gvinėja

 

PH

Filipinai

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

PK

Pakistanas

 

RS

Serbija

Neįskaitant Kosovo, kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudo Arabija

 

SB

Saliamono Salos

 

SC

Seišeliai

 

SG

Singapūras

 

SH

Šv. Elenos Sala

Neįskaitant Tristano da Kunjos ir Dangun Žengimo Salų

 

Tristano da Kunjos Sala

Neįskaitant Šv. Elenos ir Dangun Žengimo Salų

Tik omarai (švieži arba užšaldyti)

SN

Senegalas

 

SR

Surinamas

 

SV

Salvadoras

 

SX

Sint Martenas

 

TG

Togas

 

TH

Tailandas

 

TN

Tunisas

 

TR

Turkija

 

TW

Taivanas

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

UY

Urugvajus

 

VE

Venesuela

 

VN

Vietnamas

 

YE

Jemenas

 

ZA

Pietų Afrika

 

ZW

Zimbabvė

 

(1)   Pagal 1999 m. birželio 21 d. Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).
III PRIEDASTREČIŲJŲ ŠALIŲ AR JŲ REGIONŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA Į SĄJUNGĄ ĮVEŽTI ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTAS VARLIŲ KOJELES IR SRAIGES, PARUOŠTAS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 853/2004 III PRIEDO XI SKIRSNĮ, SĄRAŠAS

ŠALIES ISO KODAS

TREČIOJI ŠALIS AR JOS REGIONAS

APRIBOJIMAI

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

AL

Albanija

 

▼M1

AM

Armėnija

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbaidžanas

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

BD

Bangladešas

 

BJ

Beninas

 

BR

Brazilija

 

BQ

Boneras, Sint Eustatijus, Saba

 

BS

Bahamos

 

BY

Baltarusija

 

BZ

Belizas

 

CA

Kanada

 

CH

Šveicarija (1)

 

CI

Dramblio Kaulo Krantas

 

CL

Čilė

 

CN

Kinija

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kosta Rika

 

CU

Kuba

 

CV

Žaliasis Kyšulys

 

CW

Kiurasao

 

DZ

Alžyras

 

EC

Ekvadoras

 

EG

Egiptas

 

ER

Eritrėja

 

FJ

Fidžis

 

FK

Folklando Salos

 

GA

Gabonas

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GT

Gvatemala

 

GY

Gajana

 

HK

Honkongas

 

HN

Hondūras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izraelis

 

IN

Indija

 

IR

Iranas

 

JM

Jamaika

 

JP

Japonija

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribačio Respublika

 

KR

Pietų Korėja

 

KZ

Kazachstanas

 

LK

Šri Lanka

 

MA

Marokas

 

MD

Moldovos Respublika

Tik sraigės

ME

Juodkalnija

 

MG

Madagaskaras

 

MK

Šiaurės Makedonija

 

MM

Mianmaras

 

MR

Mauritanija

 

MU

Mauricijus

 

MV

Maldyvai

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

 

MZ

Mozambikas

 

NA

Namibija

 

NC

Naujoji Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

OM

Omanas

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Prancūzijos Polinezija

 

PG

Papua Naujoji Gvinėja

 

PH

Filipinai

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

PK

Pakistanas

 

RS

Serbija

Neįskaitant Kosovo, kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudo Arabija

 

SB

Saliamono Salos

 

SC

Seišeliai

 

SG

Singapūras

 

SH

Šv. Elenos Sala

Neįskaitant Tristano da Kunjos ir Dangun Žengimo Salų

 

SN

Senegalas

 

SR

Surinamas

 

SV

Salvadoras

 

SX

Sint Martenas

 

SY

Sirija

Tik sraigės

TG

Togas

 

TH

Tailandas

 

TN

Tunisas

 

TR

Turkija

 

TW

Taivanas

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

UY

Urugvajus

 

VE

Venesuela

 

VN

Vietnamas

 

YE

Jemenas

 

ZA

Pietų Afrika

 

ZW

Zimbabvė

 

(1)   Pagal 1999 m. birželio 21 d. Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

▼M1
IIIA PRIEDAS

Trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti vabzdžius, sąrašas, kaip nurodyta 20 straipsnyjeŠalies ISO kodas

Trečioji šalis ar jos regionas

Pastabos

CA

Kanada

 

CH

Šveicarija

 

KR

Pietų Korėja

 

▼B
IV PRIEDAS23 STRAIPSNYJE NURODYTA ATITIKMENŲ LENTELĖ

Sprendimas 2006/766/EB

Šis reglamentas

1 straipsnis

8 straipsnis

2 straipsnis

9 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas( 1 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007. OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

( 2 ) 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

( 3 ) 2011 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (OL L 70, 2011 3 17, p. 40).

( 4 ) Pagal 1999 m. birželio 21 d. Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

Top