EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0413-20180214

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/413 2016 m. kovo 18 d. kuriuo nustatoma pagal GALILEO programą sukurtos sistemos antžeminės infrastruktūros vieta, numatomos infrastruktūros veiklai užtikrinti būtinos priemonės ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/117/ES (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/413/2018-02-14

02016D0413 — LT — 14.02.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/413

2016 m. kovo 18 d.

kuriuo nustatoma pagal GALILEO programą sukurtos sistemos antžeminės infrastruktūros vieta, numatomos infrastruktūros veiklai užtikrinti būtinos priemonės ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/117/ES

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 074 2016.3.19, p. 45)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/115 Tekstas svarbus EEE 2018 m. sausio 24 d.

  L 20

14

25.1.2018
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/413

2016 m. kovo 18 d.

kuriuo nustatoma pagal GALILEO programą sukurtos sistemos antžeminės infrastruktūros vieta, numatomos infrastruktūros veiklai užtikrinti būtinos priemonės ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/117/ES

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Pagal GALILEO programą sukurtos sistemos antžeminės infrastruktūros vieta ir jos veiklai užtikrinti būtinos priemonės nustatytos priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2012/117/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
PRIEDASPavadinimas

Vieta ir įgyvendinimo priemonės veiklai užtikrinti

Antžeminiai centrai

Du GALILEO kontrolės centrai (GCC)

Šie kontrolės centrai įrengti Oberpfafenhofene (Vokietija) ir Fučine (Italija) 2009–2014 m. Dėl jų atitinkamai su Vokietija ir Italija turėtų būti pasirašyti susitarimai.

GALILEO saugumo centras (GSMC)

►M1  GALILEO saugumo stebėjimo centras, padalintas į dvi dalis, įrengiamas Prancūzijoje ir Ispanijoje. Centro įrengimo darbai Prancūzijoje baigti 2017 m.; dėl jų 2013 m. buvo pasirašytas susitarimas su Prancūzija. Centro įrengimo darbai Ispanijoje pradedami 2018 m. kovo mėn., kuomet bus įrengta dalis įrenginių, ir turėtų būti visiškai baigti 2019 m. kovo mėn. Dėl jų 2018 m. turėtų būti pasirašytas susitarimas su Ispanija. ◄

GNSS paslaugų centras (GSC)

GNSS paslaugų centras įrenginėjamas Madride (Ispanija). Įrengimo darbai pradėti 2011 m. ir turėtų būti baigti 2016 m. 2014 m. dėl įrengimo pasirašytas susitarimas su Ispanija.

SAR paslaugų centras

SAR paslaugų centras įrengtas Tulūzoje (Prancūzija) 2012–2014 m. Dėl jo turėtų būti pasirašyta pagrindinė paslaugų teikimo sutartis su Nacionaliniu kosmoso tyrimų centru (CNES).

GALILEO informacijos centras (GRC)

GALILEO informacijos centras įrenginėjamas Nordveike (Nyderlandai). Įrengimo darbai pradėti 2015 m. ir turėtų būti baigti 2017 m. 2016 m. dėl įrengimo turėtų būti pasirašytas susitarimas su Nyderlandais.

ILS centras

Integruotas logistikos centras (toliau – ILS centras) turėtų būti įrengtas Transine (Belgija) 2016 m., dėl jo turėtų būti pasirašytas susitarimas su Belgija.

Veikimo orbitoje tikrinimo stotis

Veikimo orbitoje tikrinimo stotis įrengta Redu (Belgija) 2010 m.

 

Antžeminės nuotolinės stotys

TTC stotys

TTC stotys įrengtos Kirunoje (Švedija), Kuru (Prancūzija), Reunjone (Prancūzija) ir Numėjoje 2010–2014 m.

Viena TTC stotis turėtų būti įrengta Papetėje (Prancūzijos Polinezija) 2016–2017 m.

Europos kosmoso agentūra ir paslaugos teikėjai sudarė sutartis dėl šių TTC stočių įrengimo.

GSS stotys

GSS stotys įrengtos Azorų salose (Portugalija), Asensjone, Fučine (Italija), Jane Majene (Norvegija), Kergeleno saloje, Kirunoje (Švedija), Kuru (Prancūzija), Reunjone (Prancūzija), Folklando salose, Numėjoje (Naujoji Kaledonija), Papetėje (Prancūzijos Polinezija) Redu (Belgija), Sen Pjere ir Mikelone, Svalbarde (Norvegija), Trolyje (Norvegija)2009–2014 m.

Viena GSS stotis turėtų būti įrengta Volise 2016–2017 m.

Europos kosmoso agentūra ir paslaugos teikėjai sudarė sutartis dėl šių GSS stočių įrengimo.

ULS stotys

ULS stotys įrengtos Taityje (Prancūzijos Polinezija), Kuru (Prancūzija), Reunjone (Prancūzija), Naujojoje Kaledonijoje, Svalbarde (Norvegija) 2009–2011 m.

Europos kosmoso agentūra ir paslaugos teikėjai sudarė sutartis dėl šių ULS stočių įrengimo.

SAR stotys

Vadinamosios „Meolut“ SAR stotys įrengtos Makarijuje (Kipras), Maspalomase (Ispanija) ir Svalbarde (Norvegija) 2012–2013 m. SAR stotys, kurias sudaro etaloninės SAR gairės, turėtų būti įrengtos Makarijuje (Kipras), Maspalomase (Ispanija), Santa Marijoje (Portugalija) ir Svalbarde (Norvegija).

Europos kosmoso agentūra sudarė sutartis su paslaugos teikėjais dėl šių SAR stočių įrengimo Maspalomase, Santa Marijoje ir Svalbarde, Komisija ir Kipras pasirašė susitarimo memorandumą dėl Makarijo stoties, o Komisija ir paslaugų teikėjas sudarė sutartį dėl Tulūzos stoties.

Top