EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20240224

Consolidated text: 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-02-24

Į šį konsoliduotą tekstą gali būti neįtraukti šie pakeitimai:

Iš dalies keičiantis aktas Pakeitimo tipas Susijęs padalinys Įsigaliojimo data
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 11 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 12 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 13 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė priedas XLI 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 9 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 10 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 8 23/05/2024
32024R1469 iš dalies pakeitė straipsnis 5a dalis 14 23/05/2024
32024R1428 iš dalies pakeitė priedas XV tekstas 18/05/2024
32024R1428 iš dalies pakeitė priedas XV tekstas 25/06/2024

02014R0833 — LT — 24.02.2024 — 022.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

(OL L 229 2014.7.31, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 960/2014  2014 m. rugsėjo 8 d.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1290/2014  2014 m. gruodžio 4 d.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1797  2015 m. spalio 7 d.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2212  2017 m. lapkričio 30 d.

  L 316

15

1.12.2017

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163  2019 m. liepos 5 d.

  L 182

33

8.7.2019

 M6

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/262  2022 m. vasario 23 d.

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/328  2022 m. vasario 25 d.

  L 49

1

25.2.2022

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/334  2022 m. vasario 28 d.

  L 57

1

28.2.2022

►M9

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/345  2022 m. kovo 1 d.

  L 63

1

2.3.2022

►M10

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/350  2022 m. kovo 1 d.

  L 65

1

2.3.2022

►M11

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/394  2022 m. kovo 9 d.

  L 81

1

9.3.2022

►M12

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/428  2022 m. kovo 15 d.

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/576  2022 m. balandžio 8 d.

  L 111

1

8.4.2022

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/595  2022 m. balandžio 11 d.

  L 114

60

12.4.2022

►M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/879  2022 m. birželio 3 d.

  L 153

53

3.6.2022

►M16

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1269  2022 m. liepos 21 d.

  L 193

1

21.7.2022

►M17

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1904  2022 m. spalio 6 d.

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2367  2022 m. gruodžio 3 d.

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2368  2022 m. gruodžio 3 d.

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/2474  2022 m. gruodžio 16 d.

  L 322I

1

16.12.2022

 M21

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/180  2023 m. sausio 27 d.

  L 26

1

30.1.2023

►M22

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/250  2023 m. vasario 4 d.

  L 32I

1

4.2.2023

►M23

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/251  2023 m. vasario 4 d.

  L 32I

4

4.2.2023

►M24

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/427  2023 m. vasario 25 d.

  L 59I

6

25.2.2023

►M25

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/1214  2023 m. birželio 23 d.

  L 159I

1

23.6.2023

►M26

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2023/2878  2023 m. gruodžio 18 d.

  L 

1

18.12.2023

►M27

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2024/576  2024 m. vasario 12 d.

  L 

1

14.2.2024

►M28

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2024/745  2024 m. vasario 23 d.

  L 

1

23.2.2024


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 246, 21.8.2014, p.  59 (833/2014)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 055, 28.2.2022, p.  78 ((ES) 2022/262)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 106, 5.4.2022, p.  21 (2022/328)

 C4

Klaidų ištaisymas, OL L 106, 5.4.2022, p.  22 (2022/428)

 C5

Klaidų ištaisymas, OL L 114, 12.4.2022, p.  214 (Nr. 833/2014)

 C6

Klaidų ištaisymas, OL L 114, 12.4.2022, p.  212 (2022/328)

 C7

Klaidų ištaisymas, OL L 119, 21.4.2022, p.  114 ((ES) 2022/394)

►C8

Klaidų ištaisymas, OL L 190, 19.7.2022, p.  191 ((ES) 2022/576)

 C9

Klaidų ištaisymas, OL L 202, 2.8.2022, p.  58 (2022/576)

 C10

Klaidų ištaisymas, OL L 096, 5.4.2023, p.  90 ((ES) 2023/427)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje▼M7

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821 ( 1 ) I priede;

b) 

kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos I priede išvardytose interneto svetainėse;

c) 

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas, įskaitant pagalbą žodžiu;

d) 

tarpininkavimo paslaugos:

i) 

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios valstybės į bet kurią kitą trečiąją valstybę, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) 

prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose valstybėse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją valstybę;

e) 

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i) 

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii) 

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii) 

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv) 

portfelio valdymas,

v) 

konsultacijos investicijų klausimais,

vi) 

finansinių priemonių emisijos organizavimas ir vykdymas ir (arba) finansinių priemonių platinimas tvirto įsipareigojimo pagrindu,

vii) 

finansinių priemonių platinimas be tvirto įsipareigojimo supirkti likutį,

viii) 

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f) 

▼M11

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai (įskaitant kriptoturto formos vertybinius popierius), cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

▼M7

i) 

įmonių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai įmonių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai,

ii) 

obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii) 

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius arba kurie sudaro sąlygas piniginiam atsiskaitymui pagal perleidžiamuosius vertybinius popierius;

g) 

pinigų rinkos priemonės – tų klasių priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

h) 

kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita;

i) 

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

j) 

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – juridinis asmuo, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 ( 2 ) 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

k) 

indėlis – kredito likutis, susidaręs dėl sąskaitoje laikomų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susiklosčiusių dėl įprastų bankinių sandorių, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas, įskaitant terminuotuosius indėlius ir taupomuosius indėlius, tačiau neįskaitant kredito likučio, kai:

i) 

jo egzistavimas gali būti įrodytas tik Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ( 3 ) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte apibrėžta finansine priemone, išskyrus atvejus, kai tai yra taupymo produktas, patvirtintas indėlio sertifikatu, išduotu įvardytam asmeniui, ir egzistuojantis valstybėje narėje 2014 m. liepos 2 d.,

ii) 

jo pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;

iii) 

jo pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik pagal kredito įstaigos ar trečiosios šalies suteiktą specialią garantiją ar susitarimą;

l) 

pilietybės suteikimo investuotojams (arba auksinio paso) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali įgyti tos valstybės narės pilietybę mainais už iš nustatyto anksto dydžio mokėjimus ir investicijas;

m) 

leidimo investuotojams gyventi šalyje (arba auksinės vizos) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali gauti leidimą gyventi valstybėje narėje mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

n) 

prekybos vieta – reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema (DPS) arba organizuotos prekybos sistema (OPS), kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte;

o) 

finansavimas ar finansinė parama – veiksmas, nepriklausomai nuo konkrečios pasirinktos priemonės, kai atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija sąlygiškai arba besąlygiškai skiria arba įsipareigoja skirti savo paties lėšas arba ekonominius išteklius, įskaitant, be kita ko, dotacijas, paskolas, garantijas, laidavimą, obligacijas, akredityvus, tiekėjų kreditus, pirkėjų kreditus, su importu ar eksportu susijusius avansus ir visų rūšių draudimą ar perdraudimą, įskaitant eksporto kredito draudimą. Nei laikantis įprastos verslo praktikos atliktas mokėjimas už prekę ar paslaugą sutarta kaina, nei tokio mokėjimo sąlygos nėra finansavimas ar finansinė pagalba;

p) 

šalis partnerė – šalis, taikanti eksporto kontrolės priemones, lygiavertes šio reglamento VIII priede nustatytoms priemonėms;

q) 

vartotojų ryšio įrenginiai – privačių asmenų naudojami įrenginiai, kaip antai asmeniniai kompiuteriai ir jų išorinė įranga (be kita ko, standieji diskai ir spausdintuvai), mobilieji telefonai, išmanieji televizoriai, atminties įtaisai (USB laikmenos), ir šiems įrenginiams skirta vartotojų programinė įranga;

▼M8

r) 

Rusijos oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti ar jai lygiavertį dokumentą;

▼M12

s) 

kredito reitingas – nuomonė apie subjekto, skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių arba tokios skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių emitento kreditingumą, pateikta naudojant nustatytą ir apibrėžtą reitingo kategorijų vertinimo skalę;

t) 

kredito reitingavimo veikla – duomenų ir informacijos analizė bei vertinimas, patvirtinimas, kredito reitingų suteikimas ir peržiūra;

u) 

▼M26

energetikos sektorius – sektorius, apimantis šią veiklą, išskyrus su civiline branduoline veikla susijusią veiklą, pavyzdžiui, projektą „Paks II“:

▼M12

i) 

žalios naftos, gamtinių dujų arba kietojo iškastinio kuro žvalgyba, gavyba, paskirstymas Rusijoje arba kasyba, kuro perdirbimas, gamtinių dujų skystinimas arba pakartotinis dujinimas;

ii) 

kietojo iškastinio kuro produktų, perdirbtų naftos produktų ar dujų gamyba ar paskirstymas Rusijoje arba

iii) 

elektros energijos gamybos įrenginių statyba ar įrengimas arba su elektros energijos gamybos veikla susijusių paslaugų, įrangos ar technologijų teikimas;

▼M13

v) 

viešųjų pirkimų direktyvos – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES ( 4 ), 2014/24/ES ( 5 ), 2014/25/ES ( 6 ) ir 2009/81/EB ( 7 );

w) 

kelių transporto įmonė – fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, komerciniu tikslu vykdantys krovinių pervežimą variklinėmis transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais;

▼M20

x) 

kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorius – su ne energijos gamyba susijusių išteklių vietos nustatymo, gavybos, valdymo ir apdorojimo veiklos sektorius;

▼M24

y) 

ypatingos svarbos subjektai – subjektai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/2557 ( 8 ) 2 straipsnio 1 punkte;

z) 

ypatingos svarbos infrastruktūra – infrastruktūros objektas, apibrėžtas Tarybos direktyvos 2008/114/EB ( 9 ) 2 straipsnio a punkte ir Direktyvos (ES) 2022/2557 2 straipsnio 4 punkte;

za) 

Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektas – infrastruktūros objektas, apibrėžtas Direktyvos 2008/114/EB 2 straipsnio b punkte;

zb) 

ypatingos svarbos infrastruktūros objektų savininkai arba operatoriai – subjektai, atsakingi už investicijas į tam tikrą turtą, sistemą ar jų dalį, kurie yra priskirti ypatingos svarbos infrastruktūros objektui arba Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektui, ir (arba) kasdieninę jų veiklą;

▼M26

zc) 

šalis partnerė geležies ir plieno importo srityje – XXXVI priede nurodyta šalis, taikanti ribojamąsias priemones geležies ir plieno importui, iš esmės lygiavertes nustatytosioms 3g straipsnyje, ir importo kontrolės priemones, iš esmės lygiavertes nustatytosioms tame straipsnyje;

zd) 

lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) 

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) 

indėlius finansų įstaigose ar kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) 

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, įskaitant akcijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, bendrovių obligacijas ir išvestinių finansinių priemonių sutartis;

iv) 

palūkanas, dividendus ar kitas pajamas iš turto ar turto vertės prieaugio;

v) 

kreditą, užskaitos teisę, garantijas, įvykdymo garantijas arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) 

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas, ir

vii) 

lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus.

▼M7

2 straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

▼M24

1a.  
1 dalyje nurodytų dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, eksportuojamų iš Sąjungos, tranzitas per Rusijos teritoriją yra draudžiamas.

▼M7

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M7

3.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidos naudojamų objektų laikinajam eksportui;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui; arba

▼M16 —————

▼M7

g) 

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

▼M16

Išskyrus pirmos pastraipos g punktą, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos.

▼M24

3a.  
Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1a dalyje nurodytas draudimas netaikomas dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, skirtų šio straipsnio 3 dalies a–e punktuose nurodytiems tikslams, tranzitui per Rusijos teritoriją.

▼M7

4.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a) 

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

▼M26

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

▼M7

d) 

saugiai laivybai;

▼M13

e) 

neviešiems civiliniams elektroninių ryšių tinklams, kurie nepriklauso subjektui, kurį kontroliuoja valstybė arba kurio daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei;

▼M7

f) 

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę;

g) 

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas;

▼M16

h) 

fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų Rusijoje, išskyrus Rusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti.

▼M24

4a.  
Nukrypstant nuo 1a dalies ir nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, kompetentingos institucijos gali leisti dvejopo naudojimo prekių ir technologijų tranzitą per Rusijos teritoriją, nustačiusios, kad tokios prekės ar technologijos yra skirtos šio straipsnio 4 dalies b, c, d ir h punktuose išdėstytiems tikslams.

▼M7

5.  
Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.
6.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.
7.  

Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, nurodytus 4 ir 5 dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

▼M13

i) 

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nurodyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, nebent parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 2b straipsnio 1 dalies a punktą;

ii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijos sektoriui ar kosmoso pramonei, nebent jas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 4 dalies b punktą, arba

▼M12

iii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio reglamento 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis.

▼M7

8.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

2a straipsnis

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti VII priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti tobulinama Rusijos kariuomenė ir technologijos arba plėtojamas gynybos ir saugumo sektorius.

▼M25

1a.  
Draudžiama vežti tranzitu per Rusijos teritoriją iš Sąjungos eksportuojamas VII priede išvardytas prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos kariuomenės ir technologijų stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo.

▼M7

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M7

3.  

1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c) 

naujienų žiniasklaidos naudojamų objektų laikinajam eksportui;

d) 

programinės įrangos naujinimui;

e) 

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui; arba

▼M16 —————

▼M7

g) 

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

▼M16

Išskyrus pirmos pastraipos g punktą, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos.

▼M25

3a.  
1a dalyje nustatytas draudimas netaikomas tranzitu per Rusijos teritoriją vežant VII priede išvardytas ir 3 dalies a–e punktuose nustatytiems tikslams skirtas prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos kariuomenės ir technologijų stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo.

▼M7

4.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a) 

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

▼M26

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

▼M7

d) 

saugiai laivybai;

▼M13

e) 

neviešiems civiliniams elektroninių ryšių tinklams, kurie nepriklauso subjektui, kurį kontroliuoja valstybė arba kurio daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei;

▼M7

f) 

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę, arba

g) 

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas,

▼M16

h) 

fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų Rusijoje, išskyrus Rusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti, arba

▼M25

i) 

išskirtiniam leidimą išdavusios valstybės narės naudojimui ir jai visiškai kontroliuojant, siekiant vykdyti jos su priežiūra susijusias prievoles srityse, kurioms taikomas ilgalaikis tos valstybės narės ir Rusijos Federacijos nuomos susitarimas.

4a.  
Nukrypstant nuo 1a dalies, kompetentingos institucijos gali leisti VII priede išvardytų prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos kariuomenės ir technologijų stiprinimo arba jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo, tranzitą per Rusijos teritoriją, nustačiusios, kad tokios prekės ar technologijos yra skirtos 4 dalies b, c, d ir h punktuose nustatytiems tikslams.

▼M7

5.  
Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.
6.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.
7.  

Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, nurodytus 4 ir 5 dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

▼M13

i) 

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nurodyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, nebent parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 2b straipsnio 1 dalį;

ii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijos sektoriui ar kosmoso pramonei, nebent jas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą leidžiama pagal 4 dalies b punktą, arba

▼M12

iii) 

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio reglamento 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis

▼M7

8.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

▼M17

2aa straipsnis

▼M25

1.  
Draudžiama bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 258/2012 ( 10 ) I priede išvardytus šaunamuosius ginklus, jų dalis ir pagrindinius komponentus bei šaudmenis ir šio reglamento XXXV priede išvardytus šaunamuosius ginklus ir kitus ginklus.

▼M24

1a.  
1 dalyje nurodytų šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų, eksportuojamų iš Sąjungos, tranzitas per Rusijos teritoriją yra draudžiamas.

▼M17

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M7

2b straipsnis

▼M12

1.  

Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 2a straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti IV priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat VII priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad:

▼M7

a) 

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui arba

b) 

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.

2.  
Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.
3.  
Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 1 dalį, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

2c straipsnis

1.  
Visi 2 straipsnio 3 dalyje ir 2a straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimai kompetentingai institucijai, kai įmanoma, teikiami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.
2.  
Visi 2, 2a ir 2b straipsniuose nurodyti leidimai, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

2d straipsnis

▼M25

1.  
Kompetentingos institucijos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija keičiasi informacija apie 2, 2a ir 2b straipsnių taikymą, įskaitant apie visus išduotus arba atsisakytus išduoti leidimus ir, įtariamo palankesnio teisinio reglamentavimo paieškos ar atitinkamai kitais atvejais – apie gautus prašymus išduoti leidimą.

Kompetentingos institucijos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija keičiasi informacija apie 2, 2a ir 2b straipsnių vykdymo užtikrinimą, įskaitant susijusius pažeidimus ir sankcijas, geriausią nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų praktiką ir neteisėto eksporto aptikimo bei baudžiamojo persekiojimo atvejus. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis pagal Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalį nustatyta elektronine sistema.

▼M7

2.  
Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 4 dalyje minėtus informacijos mainus.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.

3.  
Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 2, 2a ir 2b straipsnius sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos valstybės narės arba kitų valstybių narių atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

▼M11

3a.  
Jei valstybė narė išduoda leidimą pagal 2 straipsnio 4 dalies d punktą, 2a straipsnio 4 dalies d punktą ir 3f straipsnio 4 dalį parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti saugiai laivybai skirtas prekes ir technologijas, apie tokį leidimą ji praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip per dvi savaites.

▼M9

4.  
Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis Komisija prireikus ir laikydamasi abipusiškumo principo keičiasi informacija su šalimis partnerėmis, siekdama padėti užtikrinti eksporto kontrolės priemonių pagal šį reglamentą veiksmingumą ir šalių partnerių taikomų eksporto kontrolės priemonių nuoseklumą.

▼M7

2e straipsnis

1.  
Draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Rusija arba investicijoms Rusijoje.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a) 

privalomiems finansavimo arba finansinės paramos įsipareigojimams, nustatytiems iki 2022 m. vasario 26 d.;

▼M11

b) 

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000  EUR vienam projektui, teikimui arba

▼M7

c) 

viešojo finansavimo arba finansinės paramos, skirtos prekybai maisto produktais ir žemės ūkio, medicinos ar humanitarinėms reikmėms, teikimui.

▼M9

3.  
Draudžiama investuoti į Rusijos Tiesioginių investicijų fondo bendrai finansuojamus projektus, juose dalyvauti ar kitaip prie jų prisidėti.
4.  
Nukrypdamos nuo 3 dalies, kompetentingos institucijos gali, taikydamos tokias sąlygas, kokios joms atrodo reikalingos, leisti dalyvauti investuojant į Rusijos Tiesioginių investicijų fondo bendrai finansuojamus projektus ar prie jų prisidėti, jei nustato, kad tai daryti būtina pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 2 d., arba pagal papildomas tokioms sutartims vykdyti reikalingas sutartis.

▼M10

2f straipsnis

1.  
Draudžiama ūkio subjektams transliuoti arba sudaryti galimybes transliuoti, sudaryti palankesnes sąlygas transliuoti juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, įtrauktų į XV priede išdėstytą sąrašą, teikiamą turinį arba kitaip prisidėti prie tokios transliacijos, be kita ko, jį perduodant ar platinant bet kokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, kabeliniu, palydoviniu ryšiu, IP-TV, interneto paslaugų teikėjams, dalijimosi vaizdo medžiaga internetu platformomis ar taikomosiomis programomis, nesvarbu, ar jos yra naujos, ar iš anksto įdiegtos.
2.  
Visų transliavimo licencijų ir leidimų, taip pat perdavimo ir platinimo susitarimų su XV priede išvardytais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, galiojimas sustabdomas.

▼M15

3.  
Draudžiama reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu XV priede išvardytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sukurtu ar transliuojamu turiniu, taip pat ir jį perduodant ar platinant 1 dalyje nurodytomis priemonėmis.

▼M12

3 straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ar technologijas bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba naudojimui Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M12

3.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi prekių ar technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui, kai tos paslaugos yra skirtos:

▼M15

a) 

gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimas (nebent tai būtų draudžiama pagal 3m ar 3n straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba

▼M12

b) 

skubaus įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba tokio įvykio sušvelninimui.

▼M26

4.  
2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi iki 2024 m. birželio 20 d. draudimo ar perdraudimo paslaugų teikimui bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris (-i) yra įsteigtas (-a) ar įregistruotas (-a) pagal valstybės narės teisę, kiek tai susiję su jo (jos) veikla už Rusijos energetikos sektoriaus ribų.
5.  
Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti po 2024 m. birželio 20 d. teikti draudimo ar perdraudimo paslaugas bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris (-i) yra įsteigtas (-a) ar įregistruotas (-a) pagal valstybės narės teisę, kiek tai susiję su jo (jos) veikla už Rusijos energetikos sektoriaus ribų.

▼M12

6.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir teikti techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad:

a) 

jos būtinos siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje arba

b) 

jos skirtos išimtiniam įmonių, nuosavybės teise priklausančių juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, ar kurių vienvaldę ar bendrą kontrolę jie turi, naudojimui.

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 6 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M20

3a straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje;

b) 

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c) 

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d) 

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su a, b ir c punktuose nurodyta veikla.

2.  

Draudžiama:

a) 

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje;

b) 

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c) 

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d) 

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su a, b ir c punktuose nurodyta veikla.

3.  

Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti bet kurią 1 dalyje nurodytą veiklą, jei nustato, kad:

a) 

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat gamtinių dujų ir naftos, įskaitant perdirbtos naftos produktus, transportavimą iš Rusijos ar per Rusiją į Sąjungą, arba

b) 

ji išimtinai susijusi su Rusijos energetikos sektoriuje veiklą vykdančiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, nuosavybės teise priklausančiais juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įsteigtiems ar įregistruotiems pagal valstybės narės teisę.

▼M26

3a.  
Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies b punkto, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti bet kokią tame punkte nurodytą veiklą, nustačiusios, kad pagal 5aa straipsnio 3 dalies b punktą tokia veikla yra būtina siekiant užtikrinti Viduržemio jūroje atviruose vandenyse vykdomo giliavandenio dujų projekto, kuriame XIX priede nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija anksčiau nei 2017 m. spalio 31 d. buvo smulkusis akcininkas ir tokiu išlieka, veikimą, su sąlyga, kad projektą vienas arba bendrai kontroliuoja arba vykdo juridinis asmuo, įsteigtas arba įregistruotas pagal valstybės narės teisę.

▼M20

4.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 3 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
5.  
2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas kasybos ir karjerų eksploatavimo veiklai, kurios didžiausią vertę sudaro arba kurios pagrindinė paskirtis yra bet kurių XXX priede išvardytų medžiagų gamyba.

▼M7

3b straipsnis

▼M13

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, tinkamas naudoti naftos perdirbimui ir gamtinių dujų skystinimui, kaip išvardinta X priede.

▼M7

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼C3

3.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. gegužės 27 d.

▼M7

4.  
Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti X priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimas yra būtini įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui.

Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra galimas negavus išankstinio leidimo, jeigu eksportuotojas per penkias darbo dienas nuo pardavimo, tiekimo, perdavimo arba eksporto įvykdymo pateikia kompetentingai institucijai pranešimą, kuriame išsamiai pagrindžiamas pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas be išankstinio leidimo.

▼M16

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M7

3c straipsnis

▼M13

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės XI priede išvardytas aviacijos sektoriuje ar kosmoso pramonėje tinkamas naudoti prekes ir technologijas ir XX priede išvardytus reaktyvinius degalus ir degalų priedus.

▼M25

1a.  
Draudžiama vežti tranzitu per Rusijos teritoriją iš Sąjungos eksportuojamas XI priede išvardytas prekes ir technologijas, tinkamas naudoti aviacijos sektoriuje arba kosmoso pramonėje, ir XX priede išvardytus reaktyvinius degalus bei degalų priedus.

▼M7

2.  
Draudžiama bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su XI priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis.
3.  
Draudžiama vykdyti bet kurį iš toliau išvardytų veiksmų arba jų derinį: bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti orlaivio arba komponento kapitalinio remonto, remonto, tikrinimo, pakeitimo, keitimo arba defektų šalinimo, išskyrus priešskrydinį tikrinimą, paslaugas, susijusias su XI priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis;
4.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M26 —————

▼M13

6.  

Nukrypdamos nuo 1 ir 4 dalių, nacionalinės kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti orlaivio finansinės nuomos sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 26 d., jeigu nustato, kad:

a) 

tai griežtai būtina tam, kad būtų užtikrinti nuomos įmokų mokėjimai juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę ir kuriems netaikomos jokios šiuo reglamentu nustatytos ribojamosios priemonės, ir

b) 

Rusijos sandorio šaliai nebus suteikta galimybė naudotis jokiais ekonominiais ištekliais, išskyrus orlaivio nuosavybės perdavimą visiškai išmokėjus finansinę nuomą.

▼M17

6a.  
Nukrypstant nuo 1 ir 4 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priedo B dalyje išvardytas prekes arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą arba finansinę paramą, nustačiusios, kada tai būtina aeronautikos pramonėje reikalingiems titano gaminiams, kurių alternatyvių tiekimo šaltinių nėra, gaminti.

▼M20

6b.  
Nukrypstant nuo 4 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti techninę pagalbą, susijusią su 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų naudojimu, jei nustato, kad teikti tokią techninę pagalbą būtina siekiant išvengti palydovų susidūrimo arba jų neplanuoto grįžimo į atmosferą.
6c.  
Nukrypstant nuo 1 ir 4 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priedo B dalyje išvardytas preke, klasifikuojamas priskiriant KN kodus 8517 71 00, 8517 79 00 ir 9026 00 00, arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, jei nustato, kad tai būtina medicininiais ar farmaciniais tikslais arba humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti.

Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą medicininiais, farmaciniais ar humanitariniais tikslais pagal šią dalį, nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.

▼M25

6d.  
Nukrypstant nuo 1a dalies, kompetentingos institucijos gali leisti Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 XI priede išvardytų prekių ir technologijų, tinkamų naudoti aviacijos arba kosmoso pramonėje, ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 XX priede išvardytų reaktyvinių degalų bei degalų priedų tranzitą per Rusijos teritoriją, nustačiusios, kad tokios prekės ar technologijos yra skirtos šio straipsnio 6a, 6b ir 6c dalyse nustatytiems tikslams.
6e.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priedo B dalyje išvardytas prekes, jei prekės yra skirtos išskirtiniam leidimą išdavusios valstybės narės naudojimui ir jai visiškai kontroliuojant, siekiant vykdyti jos su priežiūra susijusias prievoles srityse, kurioms taikomas tos valstybės narės ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl ilgalaikės nuomos.

▼M13

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal šį straipsnį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
8.  
1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio 2 straipsnio 4 dalies b punkto ir 2a straipsnio 4 dalies b punkto taikymui.

▼M16

9.  
4 dalies a punkte nustatytas draudimas netaikomas informacijos mainams, kuriais siekiama pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos sistemą nustatyti techninius standartus, susijusius su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis.

▼M8

3d straipsnis

1.  
Draudžiama Sąjungos teritorijoje tūpti, iš jos kilti ar virš jos skristi Rusijos oro vežėjų eksploatuojamiems orlaiviams, įskaitant bilietų pardavėjo vaidmenį pagal dalijimosi kodu ar grupinės rezervacijos susitarimus atliekančius oro vežėjus, arba bet kokiems Rusijoje registruotiems orlaiviams, arba ne Rusijoje registruotiems, tačiau Rusijos fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausantiems arba jų užsakytiems ar kitaip kontroliuojamiems orlaiviams.
2.  
1 dalis netaikoma avarinio tūpimo ir avarinio skridimo virš teritorijos atvejais.
3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti orlaiviui tūpti Sąjungos teritorijoje, iš jos kilti arba virš jos skristi, jei kompetentingos institucijos nusprendžia, kad toks tūpimas, kilimas ar skridimas virš teritorijos yra būtinas humanitariniais ar kitais tikslais, neprieštaraujančiais šio reglamento tikslams.
4.  
Apie pagal 3 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė ar valstybės narės per dvi savaites nuo leidimo suteikimo informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

▼M25

5.  
Orlaivių naudotojai, tiesiogiai arba per trečiąją valstybę vykdantys nereguliariuosius skrydžius tarp Rusijos ir Sąjungos, prieš juos vykdydami ir ne vėliau kaip prieš 48 valandas praneša išvykimo arba atvykimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms visą svarbią su skrydžiu susijusią informaciją.

▼M24

6.  
Atsisakiusi suteikti leidimą skrydžiui, apie kurį pranešta pagal 5 dalį, atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares, tinklo valdytoją ir Komisiją.

▼M8

3e straipsnis

▼M12

1.  
Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti 3d straipsnio įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos vykdyti šio reglamento nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.

▼M8

2.  
Remdamasis skrydžių planų analize, tinklo valdytojas reguliariai teikia Komisijai ir valstybėms narėms 3d straipsnio įgyvendinimo ataskaitas.

▼M13

3ea straipsnis

▼M16

1.  
Nuo 2022 m. balandžio 16 d. draudžiama sudaryti galimybes patekti į uostus, o nuo 2022 m. liepos 29 d. – ir į šliuzus, esančius Sąjungos teritorijoje, bet kuriam su Rusijos vėliava registruotam laivui, išskyrus galimybes patekti į šliuzus su tikslu išplaukti iš Sąjungos teritorijos.

▼M17

1a.  
1 dalyje nustatytas draudimas taip pat taikomas po 2023 m. balandžio 8 d. visiems laivams, sertifikuotiems Rusijos jūrų laivybos registre.

▼M13

2.  
1 dalis taikoma laivams, kurie pakeitė Rusijos vėliavą arba laivo registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą ar registraciją po 2022 m. vasario 24 d.

▼M17

3.  

Šiame straipsnyje, išskyrus 1a dalį, laivas – tai:

▼M13

a) 

laivas, kuriam taikomos atitinkamos tarptautinės konvencijos;

b) 

15 m ilgio ar ilgesnė jachta, neplukdanti krovinių ir plukdanti ne daugiau kaip 12 keleivių, arba

c) 

pramoginis laivas arba asmeninis laivas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/53/ES ( 11 ).

▼M17

4.  
1 ir 1a dalys netaikomos tuo atveju, kai laivui reikia pagalbos, ieškant prieglobsčio vietos, taip pat avariniam įplaukimui į uostą dėl laivybos saugos priežasčių ar gyvybės gelbėjimo jūroje tikslais.
5.  

Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti laivui patekti į uostą arba šliuzą, jei nustato, kad į jį patekti jam būtina:

▼M15

a) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, taip pat tam tikrų chemijos ir geležies produktų, išvardytų XXIV priede, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;

▼M13

b) 

dėl vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius, taip pat trąšų, kurių importas, įsigijimas ir transportavimas leidžiamas pagal šį reglamentą, įsigijimo, importo ar transportavimo;

c) 

humanitariniais tikslais, arba

▼M26

d) 

branduolinio kuro ir kitų prekių, kurios griežtai būtinos civilinių branduolinių pajėgumų, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, veikimui, transportavimo.

▼M25 —————

▼M16

5a.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti laivams, kurie pakeitė Rusijos vėliavą arba laivo registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą ar registraciją iki 2022 m. balandžio 16 d., patekti į uostą arba šliuzą, jei nustato, kad:

a) 

Rusijos vėliava arba registracija Rusijoje buvo reikalinga pagal sutartį, ir

b) 

jiems būtina patekti į uostą arba šliuzą siekiant iškrauti prekes, kurios griežtai būtinos atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams Sąjungoje užbaigti, jeigu tokių prekių importas nėra draudžiamas pagal kitas šio reglamento nuostatas.

▼M17

5b.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti patekti į uostą arba šliuzą laivui, su sąlyga, kad jis:

a) 

plaukė su Rusijos Federacijos vėliava pagal laivo nuomos be įgulos registraciją, iš pradžių įsigaliojusią anksčiau nei 2022 m. vasario 24 d.,

b) 

atnaujino savo teisę plaukioti su pagrindinio valstybės narės registro vėliava anksčiau nei 2023 m. sausio 31 d. ir

c) 

nuosavybės teise nepriklauso Rusijos piliečiui arba pagal Rusijos Federacijos teisę įregistruotam ar įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, nėra jo frachtuojamas, eksploatuojamas ar kitaip kontroliuojamas.

▼M20

6.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 5, 5a ir 5b dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M25

3eb straipsnis

1.  
Draudžiama nuo 2023 m. liepos 24 d. į Sąjungos teritorijoje esančius uostus ir šliuzus leisti įplaukti laivams, vykdantiems perdavimą iš laivo į laivą bet kuriuo reiso į valstybės narės uostus ar šliuzus metu, jei kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad laivas pažeidžia 3m straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 3n straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytus draudimus.
2.  
Kompetentinga institucija nesuteikia leidimo įplaukti, jei laivas bent prieš 48 valandas nepraneša kompetentingai institucijai apie perdavimą iš laivo į laivą, vykdomą valstybės narės išskirtinėje ekonominėje zonoje arba iki 12 jūrmylių atstumu nuo tos valstybės narės pakrantės linijos.
3.  
1 ir 2 dalys netaikomos tuo atveju, kai laivui reikia pagalbos ieškant prieglobsčio vietos, avarinio įplaukimo į uostą dėl saugios laivybos priežasčių ar žmonių gelbėjimo jūroje tikslais.
4.  
Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti laivui įplaukti į Sąjungos teritorijoje esantį uostą arba šliuzą, jei nustato, kad į jį įplaukti jam būtina humanitariniais tikslais.
5.  
Pagal 1 ir 2 dalis atsisakiusios patenkinti prašymą įplaukti į uostą, atitinkamos kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja kitas valstybių narių kompetentingas institucijas. Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.
6.  
1 ir 2 dalių tikslais kompetentingos institucijos naudoja ne tik nacionalinę sistemą ir informaciją, bet ir integruotą jūrų laivybos informaciją Sąjungos keitimosi jūrų laivybos informacija sistemoje (SafeSeaNet), sukurtoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB ( 12 ).

3ec straipsnis

1.  
Draudžiama nuo 2023 m. liepos 24 d. į Sąjungos teritorijoje esančius uostus ir šliuzus leisti įplaukti laivams, kai kompetetinga institucija turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad jie, transportuodami žalią naftą ar naftos produktus, kuriems taikomi 3m straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 3n straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai, neteisėtai kišasi į savo laivų automatinio identifikavimo sistemos veikimą, ją išjungia ar kitaip išveda iš rikiuotės bet kuriuo reiso į valstybės narės uostus ar šliuzus metu, taip pažeisdami SOLAS konvencijos V skyriaus 19 taisyklės 2.4 punktą.
2.  
1 dalis netaikoma tuo atveju, kai laivui reikia pagalbos ieškant prieglobsčio vietos, avarinio įplaukimo į uostą dėl saugios laivybos priežasčių ar žmonių gelbėjimo jūroje tikslais.
3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti laivui įplaukti į Sąjungos teritorijoje esantį uostą arba šliuzą, jei nustato, kad į jį įplaukti jam būtina humanitariniais tikslais.
4.  
Pagal 1 dalį atsisakiusios patenkinti prašymą patekti į uostą, atitinkamos kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja kitas valstybių narių kompetentingas institucijas. Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.
5.  
1 dalies tikslais kompetentingos institucijos naudoja ne tik nacionalinę sistemą ir informaciją, bet ir integruotą jūrų laivybos informaciją Sąjungos keitimosi jūrų laivybos informacija sistemoje (SafeSeaNet), sukurtoje pagal Direktyvą 2002/59/EB.

▼M11

3f straipsnis

1.  
Draudžiama bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, naudojimui Rusijoje arba įmontavimui su Rusijos vėliava plaukiojančiame laive tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVI priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės jūrų navigacijos prekes ir technologijas.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M11

3.  
1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes.
4.  
Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos saugiai laivybai.

▼M16

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M12

3g straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jei:

i) 

jų kilmės šalis yra Rusija arba;

ii) 

jie eksportuoti iš Rusijos;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Rusija;

c) 

vežti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų kilmės šalis yra Rusija arba jeigu jie eksportuojami iš Rusijos į bet kurią kitą šalį;

▼M26

d) 

tiesiogiai ar netiesiogiai nuo 2023 m. rugsėjo 30 d. importuoti į Sąjungą arba pirkti XVII priede išvardytus geležies ir plieno produktus, jei jie perdirbti trečiojoje valstybėje inkorporuojant į juos XVII priede išvardytus Rusijos kilmės geležies ir plieno produktus; kiek tai susiję su XVII priede išvardytais produktais, perdirbtais trečiojoje valstybėje, inkorporuojant į juos Rusijos kilmės plieno produktus, klasifikuojamus priskiriant KN kodus 7207 11 , 7207 12 10 arba 7224 90 , šis draudimas KN kodo 7207 11 atveju taikomas nuo 2024 m. balandžio 1 d., o KN kodų 7207 12 10 ir 7224 90 atveju – nuo 2028 m. spalio 1 d.

Taikant šį punktą, įvežimo metu importuotojai pateikia geležies ir plieno žaliavų, naudotų perdirbant produktą trečiojoje valstybėje, kilmės šalies įrodymus, išskyrus atvejus, kai produktas įvežamas iš XXXVI priede nurodytos šalies partnerės geležies ir plieno importo srityje;

▼M17

e) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b, c ir d punktuose nurodytais draudimais.

▼M25 —————

▼M17

4.  

1 dalies a, b, c ir e punktuose nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 7207 12 10 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

3 747 905 metrinių tonų 2022 m. spalio 7 d.–2023 m. rugsėjo 30 d.;

b) 

3 747 905 metrinių tonų 2023 m. spalio 1 d.–2024 m. rugsėjo 30 d;

▼M26

c) 

3 185 719 metrinių tonų 2024 m. spalio 1 d.–2025 m. rugsėjo 30 d.;

d) 

2 998 324 metrinės tonos 2025 m. spalio 1 d.–2026 m. rugsėjo 30 d.;

e) 

2 623 534 metrinės tonos 2026 m. spalio 1 d.–2027 m. rugsėjo 30 d.;

f) 

2 061 348 metrinės tonos 2027 m. spalio 1 d.–2028 m. rugsėjo 30 d.

▼M17

5.  

1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 7207 11 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

487 202 metrinių tonų 2022 m. spalio 7 d.–2023 m. rugsėjo 30 d.;

b) 

85 260 metrinių tonų 2023 m. spalio 1 d.–2023 m. gruodžio 31 d;

c) 

48 720 metrinių tonų 2024 m. sausio 1 d.–2024 m. kovo 31 d.

▼M20

5a.  

1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN 722490 pozicijoje, toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

147 007 metrinės tonos 2022 m. gruodžio 17 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.;

b) 

110 255 metrinės tonos 2024 m. sausio 1 d.–2024 m. rugsėjo 30 d.;

▼M26

c) 

124 956 metrinės tonos 2024 m. spalio 1 d.–2025 m. rugsėjo 30 d.;

d) 

117 606 metrinės tonos 2025 m. spalio 1 d.–2026 m. rugsėjo 30 d.;

e) 

102 905 metrinės tonos 2026 m. spalio 1 d.–2027 m. rugsėjo 30 d.;

f) 

80 854 metrinės tonos 2027 m. spalio 1 d.–2028 m. rugsėjo 30 d.

▼M20

6.  
Komisija ir valstybės narės 4, 5 ir 5a dalyse nurodytas importo kiekio kvotas valdo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 ( 13 ) 49-54 straipsniuose numatytą tarifinių kvotų valdymo sistemą.

▼M26

7.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos, tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti pirkti, importuoti arba perduoti XVII priede išvardytas prekes, nustačiusios, kad tai būtina civilinių branduolinių pajėgumų kūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir tokių pajėgumų saugai, taip pat civilinių branduolinių įrenginių, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, užbaigimui reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir perdavimo eksploatuoti veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje.

▼M17

8.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 7 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M12

3h straipsnis

▼M26

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVIII priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

▼M25

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M25

2a.  
1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai taikomi XVIII priede išvardytoms prabangos prekėms tada, kai jų vertė viršija 300 EUR už vienetą, nebent tame priede nurodyta kitaip.

▼M12

3.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas nei prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių arba konsulinių atstovybių Rusijoje arba tarptautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptautinę teisę, tikslais, nei jų darbuotojų asmeniniams daiktams.

▼M16

3a.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XVIII priede išvardytoms prekėms, klasifikuojamoms priskiriant KN kodą 7113 00 00 ir KN kodą 7114 00 00 , kurios skirtos iš Europos Sąjungos vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, tiems asmenims priklauso ir nėra skirtos parduoti.

▼M13

4.  
Nukrypdamos nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti perduoti arba eksportuoti į Rusiją kultūros vertybes, kurios yra paskolintos vykdant oficialų bendradarbiavimą kultūros srityje su Rusija.

▼M25

4a.  

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti arba tiekti laivą, klasifikuojamą KN 8901 10 00 arba 8901 90 00 pozicijoje, arba teikti susijusią techninę arba finansinę pagalbą iki 2023 m. gruodžio 31 d. juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba skirtą naudoti Rusijoje, nustačiusios, kad:

a) 

2023 m. birželio 24 d. laivo fizinė buvimo vieta yra Rusijoje ir jis skirtas naudoti Rusijoje;

b) 

laivas plaukė su Rusijos Federacijos vėliava pagal laivo nuomos be įgulos registraciją, iš pradžių įsigaliojusią anksčiau nei 2022 m. vasario 24 d.;

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija Rusijoje nėra karinis galutinis naudotojas ir nenaudos laivo kariniais tikslais;

d) 

iš pardavimo ar tiekimo negauna naudos fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, kuris įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą arba kuriam taikomos šiame reglamente numatytos ribojamosios priemonės.

▼M25

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 ir 4a dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

3i straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti į Sąjungą XXI priede išvardytas prekes, iš kurių Rusija gauna reikšmingas pajamas ir todėl gali vykdyti veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jos eksportuotos iš Rusijos.
2.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, kai tai susiję 1 dalyje nurodytu draudimu;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti, kai tai susiję su 1 dalyje nurodytu draudimu.

▼M25 —————

▼M17

3a.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pirkimams Rusijoje, kurie yra būtini Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas, veikimui arba asmeninio valstybių narių piliečių ir jų artimųjų šeimos narių naudojimo tikslais.

▼M26

3aa.  
Valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti prekių, kurios skirtos į Sąjungą vykstančių fizinių asmenų ar jų artimiausių šeimos narių griežtai tik asmeniniam naudojimui, yra tik tiems asmenims priklausantys asmeniniai daiktai ir akivaizdžiai neskirti parduoti, importą.
3ab.  
Kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti įvežti į Sąjungą transporto priemonę, klasifikuojamą KN kodu 8703 , kuri nėra skirta parduoti ir kuri priklauso valstybės narės piliečiui arba artimiausiam šeimos nariui, kuris yra Rusijos gyventojas ir kuris vykdamas į Sąjungą vairuoja tą transporto priemonę griežtai tik asmeninio naudojimo tikslais.
3ac.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas motorinių transporto priemonių, klasifikuojamų KN kodu 8703 , įvažiavimui į Sąjungą, jei jos turi diplomatinį valstybinio registracijos numerio ženklą ir yra būtinos, kad galėtų funkcionuoti diplomatinės ir konsulinės atstovybės, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas, arba tarptautinės organizacijos, kurios naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę, arba yra būtinos jų darbuotojų ir jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui.
3ad.  
1 dalyje nustatytas draudimas neužkerta kelio 2023 m. gruodžio 19 d. Sąjungos teritorijoje jau esančių transporto priemonių registravimui valstybėje narėje.
3ca.  
Kiek tai susiję su prekėmis, klasifikuojamomis priskiriant KN kodus 7205 , 7408 , 7604 , 7605 , 7607 ir 7608 , 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2023 m. gruodžio 19 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2024 m. kovo 20 d.
3cb.  
Kiek tai susiję su prekėmis, klasifikuojamomis priskiriant KN kodus 2711 12 , 2711 13 , 2711 14 , 2711 19 ir 7202 , 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2023 m. gruodžio 19 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2024 m. gruodžio 20 d.
3cc.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN kodu 7201 , toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

1 140 000 metrinių tonų 2023 m. gruodžio 19 d.–2024 m. gruodžio 31 d.;

b) 

700 000 metrinių tonų 2025 m. sausio 1 d.–2025 m. gruodžio 31 d.

3cd.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi prekių, klasifikuojamų KN kodu 7203 , toliau nurodytų kiekių importui, įsigijimui ar transportavimui arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui:

a) 

1 140 836 metrinės tonos 2023 m. gruodžio 19 d.–2024 m. gruodžio 31 d.;

b) 

651 906 metrinės tonos 2025 m. sausio 1 d.–2025 m. gruodžio 31 d.

▼M25 —————

▼M26

3c.  
Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti pirkti, importuoti arba perduoti XXI priede išvardytas prekes arba teikti susijusią techninę pagalbą ir finansinę paramą, nustačiusios, kad tai būtina civilinių branduolinių pajėgumų kūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, branduolinio kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir tokių pajėgumų saugai, taip pat civilinių branduolinių įrenginių, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, užbaigimui reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir perdavimo eksploatuoti veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, arba aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje.

▼M25 —————

▼M24

3da.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi iki 2024 m. birželio 30 d. importuojant, įsigyjant ar transportuojant ir teikiant susijusią techninę ar finansinę pagalbą, kai tai būtina siekiant importuoti į Sąjungą:

a) 

752 475 metrines tonas prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2803 ;

b) 

562 973 metrines tonas prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 4002 .

▼M25

3e.  
Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti pirkti, importuoti arba perduoti prekes, klasifikuojamas priskiriant KN kodus 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 , 8603 , kaip išvardyta XXI priede, arba teikti susijusią techninę pagalbą ir finansinę paramą, nustačiusios, kad tai būtina trečiosios Budapešto metro linijos vagonų, pristatytų 2018 m., eksploatavimui, techninei priežiūrai ar remontui, vykdant garantiją, kurią „Metrowagonmash“ suteikė anksčiau nei 2023 m. birželio 24 d.

▼M13

4.  

Nuo 2022 m. liepos 10 d. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi importuojant, įsigyjant ar transportuojant arba teikiant susijusią techninę ar finansinę pagalbą, kai tai būtina siekiant importuoti į Sąjungą:

a) 

837 570 metrinių tonų kalio chlorido (KN kodas 3104 20 ) nuo konkrečių metų liepos 10 d. iki kitų metų liepos 9 d;

b) 

1 577 807 metrinių tonų visų kitų produktų, išvardytų XXI priede (KN kodai 3105 20 , 3105 60 ir 3105 90 ), nuo konkrečių metų liepos 10 d. iki kitų metų liepos 9 d.

▼M26

5.  
Komisija ir valstybės narės šio straipsnio 3cc, 3cd, 3da ir 4 dalyse nurodytas importo kiekio kvotas valdo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 49–54 straipsniuose numatytą tarifinių kvotų valdymo sistemą.
6.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 3c ir 3e dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M25 —————

▼M13

3k straipsnis

▼M26

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XXIII priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes, kuriomis visų pirma galėtų būti prisidedama prie Rusijos pramonės pajėgumų didinimo, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

▼M26

1a.  
XXXVII priede nurodytų prekių ir technologijų, eksportuojamų iš Sąjungos, tranzitas per Rusijos teritoriją yra draudžiamas.

▼M13

2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

▼M25

c) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

▼M26 —————

▼M25 —————

▼M26

3aa.  
Kiek tai susiję su prekėmis, klasifikuojamomis priskiriant XXIIIA priede išvardytus KN kodus, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2023 m. gruodžio 19 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2024 m. kovo 20 d.
3ab.  
Kiek tai susiję su prekėmis, klasifikuojamomis priskiriant XXIIIB priede išvardytus KN kodus, 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2023 m. gruodžio 19 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2024 m. birželio 20 d.

▼M28

3ac.  
Kiek tai susiję su prekėmis, klasifikuojamomis priskiriant KN kodus 8504 10 , 8504 21 , 8504 22 , 8504 23 , 8504 31 , 8504 40 , 8504 50  ir 8504 90 , 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2024 m. vasario 24 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2024 m. gegužės 25 d.

▼M13

4.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi nei prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių arba konsulinių atstovybių Rusijoje arba tarptautinių organizacijų, kurios naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę, tikslais, nei jų darbuotojų asmeniniams daiktams.

▼M16

5.  

Valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XXIII priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusios techninės pagalbos arba finansinės paramos teikimas yra reikalingi:

a) 

medicininiais ar farmaciniais tikslais arba humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b) 

išskirtiniam leidimą išdavusios valstybės narės naudojimui ir jai visiškai kontroliuojant, siekiant vykdyti jos su priežiūra susijusias prievoles srityse, kurioms taikomas ilgalaikis tos valstybės narės ir Rusijos Federacijos nuomos susitarimas, arba

▼M26

c) 

civilinių branduolinių pajėgumų kūrimas, eksploatavimas, techninė priežiūra, branduolinio kuro tiekimas ir pakartotinis apdorojimas bei sauga, civilinių branduolinių įrenginių, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, užbaigimui reikalinga tolesnė projektavimo, statybos ir eksploatavimo veikla, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, arba aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimas, taip pat bendradarbiavimas civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje.

▼M24

5a.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes, klasifikuojamas priskiriant KN kodą 8417 20 , arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą, jei nustato, kad tokios prekės arba susijusios techninės pagalbos arba finansinės paramos teikimas yra reikalingi fizinių asmenų namų ūkio reikmėms.

▼M25

5b.  
Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XXIII priede išvardytas prekes, klasifikuojamas KN 72, 84, 85 ir 90 skyriuose, arba susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą, jei nustato, kad tai griežtai būtina aeronautikos pramonėje reikalingų titano prekių, kurių alternatyvaus tiekimo nėra, gamybai.

▼M26

5c.  
Nukrypstant nuo 1a dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vežti tranzitu per Rusijos teritoriją XXXVII priede išvardytas prekes ir technologijas, kuriomis visų pirma galėtų būti prisidedama prie Rusijos pramonės pajėgumų didinimo, nustačiusios, kad tokios prekės ar technologijos yra skirtos šio straipsnio 5 ir 5b dalyse nustatytiems tikslams.

▼M24

6.  
Priimdamos sprendimus dėl 5, 5a ir 5b dalyse nurodytų leidimų, kompetentingos institucijos negali suteikti eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje ar naudojimui Rusijoje, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.

▼M26

7.  
Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 5, 5a, 5b ir 5c dalis suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

3l straipsnis

1.  
Visoms Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, be kita ko, vykstant tranzitu.

▼M25

1a.  
1 dalyje nustatytas draudimas taikomas kelių transporto įmonių Sąjungos teritorijoje vykdomam prekių transportavimui Rusijoje registruotomis priekabomis ar puspriekabėmis, be kita ko, tais atvejais, kai tos priekabos ar puspriekabės traukiamos kitose šalyse registruotais vilkikais.

▼M13

2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas kelių transporto įmonėms, vežančioms:

a) 

paštą kaip universaliąją paslaugą;

b) 

tranzitu gabenamas prekes per Sąjungą tarp Kaliningrado srities ir Rusijos, jeigu tokių prekių transportavimas nėra draudžiamas pagal kitas šio reglamento nuostatas.

▼M26 —————

▼M25

4.  

Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms arba bet kokioms kelių transporto įmonėms transportuoti prekes, jei prekės vežamos Rusijoje registruotomis priekabomis arba puspriekabėmis, įskaitant atvejus, kai tas priekabas ar puspriekabes traukia kitose šalyse registruoti sunkvežimiai, jei kompetentingos institucijos nustato, kad toks transportavimas yra būtinas:

▼M26

a) 

gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos įsigijimo, importo ar vežimo į Sąjungą tikslais, jei tai nedraudžiama pagal kitas nuostatas;

▼M13

b) 

dėl vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius, taip pat trąšų, kurių importas, įsigijimas ir transportavimas leidžiamas pagal šį reglamentą, įsigijimo, importo ar transportavimo;

c) 

humanitariniais tikslais;

▼M15

d) 

diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje, arba

▼M13

e) 

kultūros vertybių, kurios yra paskolintos vykdant oficialų bendradarbiavimą kultūros srityje su Rusija, perdavimui ar eksportui į Rusiją.

5.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 4 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M15

3m straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą arba bet kokias kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytu draudimu.
3.  

1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a) 

iki 2022 m. gruodžio 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems iki tos datos, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2709 00 , pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

b) 

iki 2023 m. vasario 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems anksčiau nei ši data, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710 , pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

c) 

XXV priede išvardytų jūromis vežamos žalios naftos ir naftos produktų pirkimui, importui ir perleidimui, kai šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

d) 

žaliai naftai, klasifikuojamai priskiriant KN kodą 2709 00 , kuri į valstybes nares naftotiekiu tiekiama iš Rusijos, kol Taryba nuspręs, kad taikomi 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai.

▼M25

3a.  
3 dalies d punkte nustatyta išimtis Vokietijai ir Lenkijai nustoja būti taikoma 2023 m. birželio 23 d.

▼M15

4.  
Jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, į tą valstybę narę iš Rusijos gali būti importuojama jūromis vežama žalia nafta, klasifikuojama priskiriant KN kodą 2709 00 , taikant išimtinę laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, kol tiekimas bus atnaujintas arba kol tai valstybei narei bus pradėtas taikyti 3 dalies d punkte nurodytas Tarybos sprendimas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.
5.  
Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Bulgarijos kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. gruodžio 31 d. vykdyti sutartis, sudarytas iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims vykdyti, siekiant pirkti, importuoti arba perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie eksportuoti iš Rusijos.

▼M26

6.  

Nuo 2023 m. vasario 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Kroatijos kompetentingos institucijos iki 2024 m. gruodžio 31 d. gali leisti pirkti, importuoti ar perduoti vakuuminį gazolį, klasifikuojamą priskiriant KN kodą 2710 19 71 , kurio kilmės šalis yra Rusija arba kuris eksportuotas iš Rusijos, jei tenkinamos šios sąlygos:

▼M15

a) 

nėra alternatyvaus vakuuminio gazolio tiekėjo ir

b) 

ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo Kroatija pranešė Komisijai motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, ir Komisija per tą laikotarpį nepareiškė prieštaravimų.

7.  
Prekės, kurios buvo importuotos kompetentingai institucijai leidus nukrypti nuo draudimų pagal 5 ar 6 dalį, negali būti parduodamos pirkėjams, esantiems kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje.

▼M20

Nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti KN 2710 pozicijoje klasifikuojamus naftos produktus, gautus iš žalios naftos, importuotos remiantis Bulgarijos kompetentingos institucijos pagal 5 dalį suteikta nukrypti leidžiančia nuostata, į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis, arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Nukrypstant nuo antroje pastraipoje nustatyto draudimo, Bulgarijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Ukrainą XXXI priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 5 dalį importuotos žalios naftos, jei nustato, kad:

a) 

produktai skirti išskirtiniam naudojimui Ukrainoje;

b) 

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti antroje pastraipoje nustatytų draudimų.

Nukrypstant nuo antroje pastraipoje nustatyto draudimo, Bulgarijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į bet kurią trečiąją valstybę XXXII priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 5 dalį importuotos žalios naftos, laikantis tame priede nurodytų eksporto apimčių kvotų, jei nustato, kad:

a) 

produktai Bulgarijoje negali būti laikomi dėl aplinkosaugos ir saugumo rizikos;

b) 

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti antroje pastraipoje nustatytų draudimų.

Apie leidimus, išduotus pagal šią dalį, Bulgarija informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

▼M15

8.  
Draudžiama į kitas valstybes nares ar į trečiąsias valstybes perduodi ar vežti žalią naftą, kuri į valstybes nares tiekiama naftotiekiu, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, arba ją parduoti pirkėjams kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse.

Visi tokios žalios naftos kroviniai ir talpyklos turi būti aiškiai pažymėti užrašu „REBCO: export prohibited“.

Jei žalia nafta buvo tiekiama naftotiekiu į valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti naftos produktus, klasifikuojamus priskiriant KN kodą 2710 , gautus iš tokios žalios naftos, į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

▼M26

Taikant laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą, trečioje pastraipoje nurodyti draudimai nuo 2024 m. gruodžio 5 d. taikomi naftos produktų, gautų iš žalios naftos, kuri buvo tiekiama naftotiekiu į kitą valstybę narę, importui ir perdavimui į Čekiją, taip pat pardavimui pirkėjams Čekijoje, kaip nurodyta 3 dalies d punkte. Jei Čekijai iki tos dienos užtikrinamas alternatyvus tokių naftos produktų tiekimas, Taryba tos laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą nutraukia. Laikotarpiu iki 2024 m. gruodžio 5 d. tokių naftos produktų, importuotų į Čekiją iš kitų valstybių narių, kiekis negali viršyti vidutinio kiekio, importuoto į Čekiją iš tų kitų valstybių narių per tą patį laikotarpį per ankstesnius penkerius metus.

▼M20

Nuo 2023 m. vasario 5 d., nukrypstant nuo trečioje pastraipoje nustatytų draudimų, Vengrijos ir Slovakijos kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Ukrainą XXXI priede išvardytus tam tikrus naftos produktus, gautus iš pagal 3 dalies d punktą importuotos žalios naftos, jei nustato, kad:

a) 

produktai skirti išskirtiniam naudojimui Ukrainoje;

b) 

tokiu pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu nesiekiama apeiti trečioje pastraipoje nustatytų draudimų.

Apie leidimus, išduotus pagal šią dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

▼M15

9.  
1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi XXV priede išvardytų prekių, reikalingų pirkėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti Rusijoje arba humanitariniams projektams Rusijoje, pirkimams Rusijoje.
10.  
Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 8 d. ir vėliau kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftotiekiu importuotos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00 , kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius. Tokie importo duomenys turi būti suskirstyti pagal naftotiekį. Tuo atveju, kai 4 dalyje nurodyta išimtinė laikina nukrypti leidžianti nuostata taikoma žemyninei valstybei narei, kol taikoma ta nukrypti leidžianti nuostata, ta valstybė narė kas tris mėnesius praneša Komisijai apie jūromis vežamos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00 , kiekius, kuriuos ji importuoja iš Rusijos.

Tuo laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d., kaip nurodyta 8 dalies ketvirtoje pastraipoje, valstybės narės kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710 , gautų iš naftotiekiu patiektos žalios naftos, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius, kuriuos jos eksportavo į Čekiją.

▼M20

11.  
Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos per dvi savaites informuoja valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, įsisteigę arba registruoti, kompetentingą instituciją apie visus sandorius dėl Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamų gamtinių dujų kondensatų iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių pirkimo, importo arba perdavimo į Sąjungą. Pranešimuose pateikiama informacija apie kiekius.

Atitinkama valstybė narė informaciją, gautą pagal ankstesnę pastraipą, pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

12.  
Remdamasi pagal 11 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. birželio 18 d. peržiūri priemonių, susijusių su Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamais KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamais gamtinių dujų kondensatais iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių, veikimą.

▼M15

3n straipsnis

▼M18

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su žalios naftos ir naftos produktų, išvardytų XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, prekyba, tarpininkavimu dėl jų ar jų vežimu į trečiąsias valstybes, įskaitant perdavimą iš laivo į laivą.

▼M17

2.  

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki:

a) 

2022 m. gruodžio 5 d. dėl žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN 2709 00 poziciją;

b) 

2023 m. vasario 5 d. – dėl naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN 2710 poziciją.

▼M17

3.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas draudimo išmokų mokėjimui po 2022 m. gruodžio 5 d. dėl žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN 2709 00 poziciją, arba po 2023 m. vasario 5 d. dėl naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN 2710 poziciją, remiantis draudimo sutartimis, sudarytomis iki 2022 m. birželio 4 d., ir su sąlyga, kad draudimo apsauga nustoja galioti iki atitinkamos datos.

▼M18

4.  
Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. draudžiama į trečiąsias valstybes parduoti XXV priede nurodytą Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotą žalią naftą, priskiriamą KN 2709 00  pozicijai, tarpininkauti dėl jos arba ją vežti, be kita ko, perduoti iš laivo į laivą, o nuo 2023 m. vasario 5 d. – parduoti XXV priede nurodytus Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotus naftos produktus, priskiriamus KN 2710 pozicijai, tarpininkauti dėl jų arba vežti juos, be kita ko perduoti iš laivo į laivą.
5.  

Šio straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas taikomas nuo pirmojo Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas pagal to sprendimo 4p straipsnio 9 dalies a punktą, įsigaliojimo dienos.

Nuo kiekvieno vėlesnio Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas, įsigaliojimo dienos šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai 90 dienų laikotarpiu netaikomi šio reglamento XXV priede išvardytų Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų produktų vežimui ir su tokiu vežimu susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba finansavimo ar finansinės paramos tiesioginiam ar netiesioginiam teikimui, su sąlyga, kad:

a) 

vežimas arba su juo susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba finansavimo ar finansinės paramos teikimas grindžiamas sutartimi, sudaryta iki kiekvieno vėlesnio Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas, įsigaliojimo dienos, ir

b) 

pirkimo kaina už barelį neviršijo šio reglamento XXVIII priede nustatytos kainos tos sutarties sudarymo dieną.

6.  

1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a) 

nuo 2022 m. gruodžio 5 d. – Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuotai žaliai naftai, priskiriamai KN 2709 00 pozicijai, o nuo 2023 m. vasario 5 d. – Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotiems naftos produktams, priskiriamiems KN 2710  pozicijai, kurių pirkimo kaina už barelį neviršija XXVIII priede nustatytos kainos;

b) 

žaliai naftai arba naftos produktams, išvardytiems XXV priede, jei šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

c) 

XXIX priede nurodytu laikotarpiu – tame priede nurodytų produktų vežimui į tame priede nurodytas trečiąsias valstybes arba su tuo vežimu susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms, finansavimui ar finansinei paramai;

d) 

nuo 2022 m. gruodžio 5 d. – Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotai žaliai naftai, priskiriamai KN 2709 00 pozicijai, pirktai didesne nei XXVIII priede nustatyta kaina, kuri į laivą pakrovimo uoste buvo pakrauta iki 2022 m. gruodžio 5 d., o galutiniame paskirties uoste iškrauta iki 2023 m. sausio 19 d;

▼M22

e) 

nuo 2023 m. vasario 5 d. – Rusijos kilmės arba iš jos eksportuotiems naftos produktams, priskiriamiems KN 2710 pozicijai, pirktiems didesne nei XXVIII priede nustatyta atitinkama kaina, kurie į laivą pakrovimo uoste buvo pakrauti iki 2023 m. vasario 5 d., o galutiniame paskirties uoste iškrauti iki 2023 m. balandžio 1 d.

▼M26

6a.  
Taikant 4 dalį ir 6 dalies a punktą, dėl XXV priede išvardytų Rusijos žalios naftos ar naftos produktų, pakrautų nuo 2024 m. vasario 20 d., paslaugų teikėjai, neturintys galimybės naudotis XXVIII priede nustatyta tokių produktų pirkimo kaina už barelį, renka išskaidytą kainos informaciją, susijusią su papildomomis išlaidomis, kurią veiklos vykdytojai pateikia tolesniuose prekybos Rusijos žalia nafta ar naftos produktais tiekimo grandinės etapuose. Tokia išskaidyta kainos informacija pateikiama to prašančioms sandorio šalims ir kompetentingoms institucijoms, siekiant patikrinti, kaip laikomasi šio straipsnio.

▼M18

7.  
Jei įsigaliojus Tarybos sprendimui, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2014/512/BUSP XI priedas, laivas vežė 4 dalyje nurodytą Rusijos žalią naftą arba naftos produktus, o už vežimą atsakingas veiklos vykdytojas žinojo arba turėjo pakankamą pagrindą įtarti, kad tokia žalia nafta ar naftos produktai buvo pirkti didesne nei šio reglamento XXVIII priede nustatyta kaina sutarties dėl tokio pirkimo sudarymo dieną, 90 dienų nuo tos dienos, kai buvo iškrautas viršijant viršutinę kainos ribą nupirktas krovinys, draudžiama teikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas paslaugas, susijusias su šio straipsnio 4 dalyje nurodytos žalios naftos ar naftos produktų, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie yra eksportuojami iš Rusijos, vežimu tuo laivu.

▼M26 —————

▼M18

9.  
1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi vežimui ar su juo susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba finansavimo ar finansinės paramos teikimui, būtinam siekiant skubiai užkirsti kelią įvykiui, galinčiam turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, ar sušvelninti jo pasekmes arba reaguoti į gaivalines nelaimes, su sąlyga, kad apie tą įvykį buvo nedelsiant pranešta nacionalinei kompetentingai institucijai.
10.  
Valstybės narės ir Komisija informuoja vienos kitas apie aptiktus šiame straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimo ar apėjimo atvejus.

Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta, įskaitant priemonės veiksmingumo užtikrinimą.

▼M22

11.  
Viršutinės kainos ribos mechanizmo veikimas, įskaitant XXVIII priedą ir šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytus draudimus, peržiūrimas ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo mėn. vidurio ir po to – kas 2 mėnesius.

Peržiūros metu atsižvelgiama į priemonės veiksmingumą numatomų jos rezultatų, jos įgyvendinimo, tarptautinio prisijungimo prie viršutinės kainos ribos mechanizmo ir neformalaus suderinimo su juo, ir jos galimo poveikio Sąjungai ir jos valstybėms narėms atžvilgiu. Ja turi būti reaguojama į pokyčius rinkoje, įskaitant galimus sukrėtimus.

Kad būtų pasiekti viršutinės kainos ribos tikslai, įskaitant galimybę sumažinti Rusijos pajamas iš naftos, viršutinė kainos riba turi būti bent 5 % mažesnė už vidutinę Rusijos naftos ir naftos produktų rinkos kainą, apskaičiuotą remiantis Tarptautinės energetikos agentūros pateiktais duomenimis.

▼M20

12.  
Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos per dvi savaites informuoja valstybės narės, kurioje yra jų gyvenamoji vieta arba kurioje jie įsikūrę, įsisteigę arba registruoti, kompetentingą instituciją apie visus sandorius dėl Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamų KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamų gamtinių dujų kondensatų iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių pirkimo arba perdavimo į trečiąsias valstybes. Pranešimuose pateikiama informacija apie kiekius.

Atitinkama valstybė narė informaciją, gautą pagal ankstesnę pastraipą, pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

13.  
Remdamasi pagal 12 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2023 m. birželio 18 d. peržiūri priemonių, susijusių su Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuojamais KN 2709 00 10 subpozicijoje klasifikuojamais gamtinių dujų kondensatais iš suskystintų gamtinių dujų gamybos įmonių, veikimą.

▼M26

3na straipsnis

Siekiant palengvinti 3m ir 3n straipsnių įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, Komisija ir valstybės narės reguliariai dalijasi informacija tarpusavyje, kad galėtų toliau išaiškinti susirūpinimą keliančius laivus ir subjektus, taikančius vienokią ar kitokią apgaulingą praktiką transportuojant Rusijos žalią naftą ir naftos produktus.

Pagal šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta.

▼M16

3o straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXVI priede nurodytą auksą, jei jo kilmės šalis yra Rusija ir jis yra eksportuotas iš Rusijos į Sąjungą arba bet kurią trečiąją šalį po 2022 m. liepos 22 d.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXVI priedo sąraše išvardytus produktus, jei jie yra perdirbti trečiojoje šalyje naudojant 1 dalyje nurodytus draudžiamus produktus.
3.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXVII priede nurodytą auksą, jei jo kilmės šalis yra Rusija ir jis yra eksportuotas iš Rusijos į Sąjungą po 2022 m. liepos 22 d.
4.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, kai tai susiję 1, 2 ir 3 dalyse nurodytu draudimu;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytomis prekėmis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti, kai tai susiję su 1, 2 ir 3 dalyse nurodytu draudimu.

5.  
1, 2 ir 3 dalyse nustatyti draudimai netaikomi auksui, būtinam oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Rusijoje, kurios naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę, tikslais.
6.  
3 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XXVII priede išvardytoms prekėms, kurios skirtos iš Europos Sąjungos vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, tiems asmenims priklauso ir nėra skirtos parduoti.
7.  
Nukrypstant nuo 1, 2 ir 3 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti kultūros prekių, kurios yra skolinamos vykdant oficialų kultūrinį bendradarbiavimą su Rusija, perdavimą ar importą.

▼M26

3p straipsnis

1.  
Nuo 2024 m. sausio 1 d. draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXXVIIIA priedo A, B ir C dalyse nurodytus deimantus ir produktus, kurių sudėtyje yra deimantų, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuoti iš Rusijos į Sąjungą arba bet kurią trečiąją valstybę.
2.  
Nuo 2024 m. sausio 1 d. draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXXVIIIA priedo A, B ir C dalyse nurodytus bet kokios kilmės deimantus ir produktus, kurių sudėtyje yra deimantų, jei jie tranzitu vežti per Rusijos teritoriją.
3.  
Nuo 2024 m. kovo 1 d. draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXXVIIIA priedo A dalyje nurodytus produktus, jei jie perdirbti trečiojoje valstybėje iš Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuotų deimantų, kai deimanto svoris yra 1,0 karatas arba didesnis.
4.  
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti, importuoti ar perduoti XXXVIIIA priedo A, B ir C dalyse nurodytus produktus, jei jie perdirbti trečiojoje valstybėje iš Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuotų deimantų arba jei jų sudėtyje yra Rusijos kilmės arba iš Rusijos eksportuotų deimantų, kai deimanto svoris yra 0,5 karato arba 0,1 gramo arba didesnis.
5.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1–4 dalyse nurodytomis prekėmis ir su tų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, kai tai susiję 1–4 dalyse nustatytais draudimais;

b) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti su 1–4 dalyse nurodytomis prekėmis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms įsigyti, importuoti ar perduoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti, kai tai susiję su 1–4 dalyse nustatytais draudimais.

6.  
1–4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi XXXVIIIA priedo C dalyje išvardytoms prekėms, kurios skirtos į Sąjungą vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, tiems asmenims priklauso ir nėra skirtos parduoti.
7.  
Nukrypstant nuo 1–4 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti kultūros prekių, kurios yra skolinamos vykdant oficialų kultūrinį bendradarbiavimą su Rusija, perdavimą ar importą.
8.  
Taikant 3 ir 4 dalis, į Sąjungą importuojamos prekės, klasifikuojamos priskiriant KN kodus 7102 31 00 ir 7102 10 00 , kartu su jų kilmę patvirtinančiais dokumentais nedelsiant pateikiamos XXXVIIIB priede nurodytai institucijai patikrinti. Valstybė narė, kurioje tos prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, užtikrina, kad jos būtų pateiktos XXXVIIIB priede nurodytai institucijai. Tuo tikslu gali būti leidžiamas muitinis tranzitas. Jei toks muitinis tranzitas leidžiamas, šioje dalyje numatytas patikrinimas sustabdomas iki tų prekių atvežimo XXXVIIIB priede nurodytai institucijai. Importuotojas yra atsakingas už tinkamą tų prekių vežimą ir su tokiu vežimu susijusias išlaidas.
9.  
Visi pagal 8 dalį reikalaujami patikrinimai atliekami laikantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 2368/2002 ( 14 ), taikomame mutatis mutandis, nustatytų taisyklių ir procedūrų.
10.  
Taikant 3 ir 4 dalis, importo metu importuotojai pateikia deimantų ar produktų, kurių sudėtyje yra deimantų, naudojamų kaip žaliavos produktui perdirbti trečiojoje valstybėje, kilmės šalies įrodymus.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. atsekamumu grindžiami įrodymai apima atitinkamą sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad deimantai nėra iškasti, perdirbti ar pagaminti Rusijoje.

3q straipsnis

1.  
Bet kuriam valstybės narės piliečiui, valstybėje narėje gyvenančiam fiziniam asmeniui ir Sąjungoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti ar kitu būdu perleisti nuosavybėn Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės tanklaivius, skirtus XXV priede išvardytiems žalios naftos ar naftos produktams, klasifikuojamiems priskiriant HS kodą ex 8901 20 , gabenti, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.
2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti tanklaivių, gabenančių XXV priede išvardytus žalios naftos ar naftos produktus, klasifikuojamus priskiriant HS kodą ex 8901 20 , pardavimą arba kitokį nuosavybės perleidimą.
3.  
Priimdamos sprendimus dėl prašymų gauti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus leidimus, kompetentingos institucijos nesuteikia pardavimo ar kitokio nuosavybės perleidimo leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje ar naudojimui Rusijoje, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad tanklaivis bus naudojamas XXV priede išvardytų žalios naftos ar naftos produktų, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie yra eksportuojami iš Rusijos, transportavimui arba reeksportui importo į Sąjungą, pažeidžiant 3m straipsnį, arba transportavimo į trečiąsias valstybes už pirkimo kainą, kuri viršija XXVIII priede nustatytą kainą už barelį, tikslu.
4.  
Apie tanklaivių, skirtų XXV priede išvardytiems žalios naftos ar naftos produktams, klasifikuojamiems priskiriant HS kodą ex 8901 20 , gabenti, pardavimą arba kitokį nuosavybės perleidimą bet kuriai trečiajai valstybei, išskyrus pardavimą ar nuosavybės perleidimą, kuris draudžiamas pagal 1 dalį, kai tą pardavimą ar kitokį nuosavybės perleidimą vykdo valstybės narės pilietis, valstybėje narėje gyvenantis fizinis asmuo ir Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nedelsiant pranešama valstybės narės, kurios pilietis ar rezidentas yra tanklaivio savininkas arba kurioje tanklaivio savininkas yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms.

Kompetentingai institucijai skirtame pranešime pateikiama bent ši informacija: pardavėjo ir pirkėjo tapatybė ir, kai taikytina, pardavėjo ir pirkėjo steigiamieji dokumentai, įskaitant akcijų paketą ir valdymą, IMO suteiktas tanklaivio identifikavimo numeris ir tanklaivio šaukinys.

5.  
Apie tanklaivių pardavimą arba kitokį nuosavybės perleidimą, kaip nurodyta 1 ir 4 dalyse, po 2022 m. gruodžio 5 d. ir iki 2023 m. gruodžio 19 d. kompetentingoms institucijoms pranešama iki 2024 m. vasario 20 d.
6.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 2 dalį, ir pranešimus, pateiktus pagal 4 ir 5 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo ar pranešimo pateikimo.

▼B

4 straipsnis

1.  

Draudžiama:

▼M25

a) 

bet kokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas, susijusias su bendrajame karinės įrangos sąraše ( 15 ) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba susijusias su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

▼M1

b) 

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą arba garantiją, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą.

▼M13 —————

▼M13

2.  

1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio pagalbai, susijusiai su:

a) 

importu, įsigijimu ar transportavimu, susijusiu su: (i) atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamų pajėgumų Sąjungoje priežiūrai, taisymui ir saugai užtikrinti, tiekimu ir teikimu, arba (ii) sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymu, arba

b) 

atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamų pajėgumų Sąjungoje priežiūrai, taisymui ir saugai užtikrinti, pardavimu, tiekimu, teikimu, perdavimu ar eksportu.

▼M3

2a.  

1 dalies a ir b punktuose nustatyti draudimai netaikomi tiesioginiam ar netiesioginiam techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos teikimui, susijusiam su šia veikla:

a) 

70 % ar didesnės koncentracijos hidrazino (CAS 302-01-2) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su hidrazino kiekiu, apskaičiuojamu atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kurių reikmėms jis skirtas, ir neviršija bendro 800 kg kiekio kiekvienam atskiram paleidimui;

b) 

asimetrinio dimetilhidrazino (CAS 57-14-7) importu, pirkimu ar transportavimu;

c) 

monometilhidrazino (CAS 60-34-4) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su monometilhidrazino kiekiu, apskaičiuojamu atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kurių reikmėms jis skirtas,

jeigu šios dalies a, b ir c punktuose nurodytos medžiagos yra skirtos paleidimo įrenginių, kuriuos eksploatuoja Europos paleidimo paslaugų teikėjai, naudojimui arba naudojimui vykdant paleidimus pagal Europos kosmoso programas, arba Europos palydovų gamintojų palydovų aprūpinimui kuru.

▼M4

2aa.  

1 dalies a ir b punktuose nustatyti draudimai netaikomi tiesioginiam ar netiesioginiam techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos teikimui, susijusiam su 70 % ar didesnės koncentracijos hidrazino (CAS 302-01-2) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su hidrazinu, skirtu:

a) 

„ExoMars“ nusileidimo modulio bandymams ir skrydžiui vykdant misiją „ExoMars 2020“, kurio kiekis apskaičiuojamas pagal kiekvieno tos misijos etapo poreikius ir neviršija iš viso 5 000  kg per visą misijos laikotarpį, arba

b) 

„ExoMars“ skraidinimo modulio skrydžiui vykdant misiją „ExoMars 2020“, kurio kiekis apskaičiuojamas pagal skrydžio poreikius ir neviršija iš viso 300 kg.

▼M4

2b.  
Dėl tiesioginio ar netiesioginio techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos, susijusių su šio straipsnio 2a ir 2aa dalyse nurodyta veikla, teikimo reikia gauti išankstinį kompetentingų valdžios institucijų leidimą.

Leidimų prašytojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą reikalingą informaciją.

Kompetentingos valdžios institucijos apie visus suteiktus leidimus praneša Komisijai.

▼M2

3.  

Reikia gauti atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimą norint:

a) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytais objektais, ir tų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba, jeigu tokia pagalba susijusi objektais, skirtais naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje valstybėje;

b) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su II priede nurodytais objektais, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba, jeigu tokia parama susijusi su objektais, skirtais naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje valstybėje.

Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais, kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje, šioje dalyje nurodytų paslaugų teikimas gali būti vykdomas be išankstinio leidimo su sąlyga, kad tiekėjas praneša kompetentingai valdžios institucijai per penkias darbo dienas po paslaugų suteikimo.

▼C1

4.  
Kai prašoma išduoti leidimus pagal šio straipsnio 3 dalį, 3 straipsnis ir visų pirma jo 2 ir 5 dalys taikomi mutatis mutandis.

▼M7

5 straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 90 dienų, arba nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 30 dienų, arba po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

III priede nurodyta Rusijoje įsteigta stambi kredito įstaiga ar kita stambi įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. priklausė valstybei arba buvo valstybės kontroliuojamos, arba

b) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į III priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priedą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

bet kuri stambi kredito įstaiga ar kita įstaiga, kurios daugiau nei 50 % akcijų 2022 m. vasario 26 d. priklauso valstybei arba yra valstybės kontroliuojamos, arba bet kuri kita XII priedo sąraše nurodyta Rusijoje įsisteigusi kredito įstaiga, kuri atlieka svarbų vaidmenį remiant veiklą, vykdomą Rusijos, jos vyriausybės ar centrinio banko, arba

b) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XII priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

3.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 30 dienų, arba po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

V priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, daugiausia dalyvaujantys ir pagrindinę veiklą vykdantys kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, išskyrus juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, vykdančius veiklą kosmoso ar branduolinės energetikos sektoriuose,

b) 

VI priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei ir kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas RUB, o ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų gaunama iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo;

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a, b arba c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

4.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

XIII priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei ir kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius, arba

b) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XIII priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M20

5.  
Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Rusijoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašą ir teikti su jais susijusias paslaugas, o nuo 2023 m. sausio 29 d. – prekiauti jais, Sąjungoje registruotose arba pripažintose prekybos vietose.

▼M26

6.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime dėl:

i) 

naujų paskolų arba kredito, kurių terminas viršija 30 dienų, bet kuriam 1 arba 3 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. vasario 26 d., arba

ii) 

bet kokių naujų paskolų arba kredito bet kuriam 1, 2, 3 arba 4 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nuo 2022 m. vasario 26 d.

Draudimas netaikomas:

a) 

paskoloms arba kreditui, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti, su sąlyga, kad apie tai nacionalinei kompetentingai institucijai pranešta per tris mėnesius nuo paskolos ar kredito suteikimo datos, arba

b) 

paskoloms, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti ypatingai skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių priklauso bet kuriam III priede nurodytam subjektui, su sąlyga, kad apie tai nacionalinei kompetentingai institucijai pranešta per tris mėnesius nuo paskolos ar kredito suteikimo datos.

7.  

6 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimui pagal sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 26 d., jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

visos tokių lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i) 

dėl jų buvo susitarta iki 2022 m. vasario 26 d., ir

ii) 

jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos;

b) 

iki 2022 m. vasario 26 d. sutartyje buvo nustatyta visiško visų suteiktų lėšų sugrąžinimo ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimo termino diena;

c) 

sutartis sudarymo metu nepažeidė tuo metu galiojusių šiame reglamente nustatytų draudimų, ir

d) 

nacionalinei kompetentingai institucijai pranešta per tris mėnesius nuo panaudojimo ar išmokėjimo datos.

Lėšų panaudojimo ir išmokėjimo sąlygos, nurodytos a punkte, apima nuostatas dėl grąžinimo laikotarpio trukmės kiekvienu lėšų panaudojimo ar išmokėjimo atveju, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo, taip pat didžiausios sumos.

▼C2

5a straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. kovo 9 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) 

Rusija ir jos vyriausybė arba

b) 

Rusijos centrinis bankas arba

c) 

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M26

2.  
Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai sudaryti bet kokį susitarimą arba dalyvauti susitarime suteikti bet kokias naujas paskolas arba kreditą bet kuriam 1 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai po 2022 m. vasario 23 d.

Draudimas netaikomas paskoloms arba kreditui, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti, su sąlyga, kad nacionalinei kompetentingai institucijai apie tai pranešta per tris mėnesius nuo paskolos ar kredito suteikimo datos.

3.  

2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimui pagal sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 23 d., jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

visos tokių lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i) 

dėl jų buvo susitarta iki 2022 m. vasario 23 d., ir

ii) 

jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos;

b) 

iki 2022 m. vasario 23 d. sutartyje buvo nustatyta termino diena visiškam visų suteiktų lėšų sugrąžinimui ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimui, ir

c) 

nacionalinei kompetentingai institucijai pranešta per tris mėnesius nuo panaudojimo ar išmokėjimo datos.

Lėšų panaudojimo ir išmokėjimo sąlygos, nurodytos a punkte, apima nuostatas dėl grąžinimo laikotarpio trukmės kiekvienu lėšų panaudojimo ar išmokėjimo atveju, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo, taip pat didžiausios sumos.

▼M11

4.  
Draudžiami sandoriai, susiję su Rusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu, įskaitant sandorius su Rusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu veikiančiais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, tokiais kaip Nacionaliniu turto fondu.

▼M24

4a.  

Nedarant poveikio taikomoms informacijos teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, įskaitant Europos Centrinį Banką, nacionalinius centrinius bankus, finansų sektoriaus subjektus, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ( 16 ) 4 straipsnyje, draudimo ir perdraudimo įmones, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB ( 17 ) 13 straipsnyje, centrinius vertybinių popierių depozitoriumus, apibrėžtus Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnyje, ir pagrindines sandorio šalis, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 ( 18 ) 2 straipsnyje, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo 2023 m. vasario 26 d. valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai ir Komisijai pateikia informaciją apie šio straipsnio 4 dalyje nurodytą turtą ir rezervus, kurie yra jų nuosavybėje ar kuriuos jie kontroliuoja arba kurių sandorio šalis jie yra . Tokia informacija atnaujinama kas tris mėnesius ir turi apimti bent:

(a) 

informaciją apie fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, kuriems toks turtas ir rezervai priklauso, kurie yra jų savininkai arba kurie juos kontroliuoja, įskaitant jų vardą ir pavardę ar pavadinimą, adresą ir PVM mokėtojo kodą arba mokesčių identifikacinį numerį;

(b) 

tokio turto ir rezervų sumą arba rinkos vertę informacijos pateikimo dieną ir imobilizavimo dieną;

(c) 

turto ir rezervų rūšis, suskirstytas pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 ( 19 ) 1 straipsnio g punkto i–vii papunkčiuose nustatytas kategorijas, taip pat kriptoturto ir kitas atitinkamas kategorijas ir papildomą kategoriją, atitinkančią ekonominius išteklius, apibrėžtus Reglamento (ES) Nr. 269/2014 1 straipsnio d punkte. Kai tokia informacija turima, nurodomos tokios kiekvienos iš tų kategorijų svarbios savybės, kaip kiekis, vieta, valiuta, grąžinimo terminas ir sutarties tarp informaciją teikiančio subjekto ir turto savininko sąlygos.

4b.  
Jei informaciją teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija nustatė ypatingus ir nenumatytus nuostolius ar žalą, susijusius su 4a dalyje nurodytu turtu ir rezervais, ši informacija nedelsiant pateikiama atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai ir Komisijai.
4c.  
Valstybės narės, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriems taikoma 4a dalyje nustatyta pareiga pranešti, bendradarbiauja su Komisija visais atvejais, kai tikrinama pagal tą dalį gauta informacija. Komisija gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, kurios jai reikia tokiam patikrinimui atlikti. Kai toks prašymas skirtas fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, Komisija tuo pačiu metu jį perduoda atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai. Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija yra prieinama kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai.
4d.  
Visą Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal šį straipsnį pateiktą arba gautą informaciją Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.
4e.  

Asmens duomenys pagal šį reglamentą bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/679 ( 20 ) ir (ES) 2018/1725 ( 21 ) tvarkomi tik tokiu mastu, kuris yra būtinas šiam reglamentui taikyti ir efektyviam valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Komisija taikant šį reglamentą užtikrinti.

▼M8

5.  
Nukrypstant nuo 4 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti sandorį, jei jis išties būtinas visos Sąjungos ar atitinkamos valstybės narės finansiniam stabilumui užtikrinti.
6.  
Atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal 5 dalį.

▼M27

7.  
4 dalis netaikoma balanso valdymo sandoriams, susijusiems su Rusijos centrinio banko turtu ir rezervais arba susijusiems su Rusijos centrinio banko vardu ar jo nurodymu veikiančių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, pavyzdžiui, Rusijos nacionalinio turto fondo, turtu ir rezervais, kurie buvo įvykdyti 2022 m. vasario 28 d. arba vėliau.
8.  

Nuo 2024 m. vasario 15 d. ir tol, kol toliau taikomos 4 dalyje numatytos ribojamosios priemonės, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 909/2014, laikantys šio straipsnio 4 dalyje nurodytus turtą ir rezervus, kurių bendra vertė viršija 1 mln. EUR, taiko šias taisykles dėl grynųjų pinigų likučių, susikaupiančių išskirtinai dėl ribojamųjų priemonių:

a) 

tie grynųjų pinigų likučiai yra apskaitomi atskirai;

b) 

pajamos, sukauptos ar gautos iš a punkte nurodytų grynųjų pinigų likučių nuo 2024 m. vasario 15 d., centrinių vertybinių popierių depozitoriumų finansinėse sąskaitose yra registruojamos atskirai;

c) 

grynasis pelnas, nustatytas atsižvelgiant į b punkte nurodytas pajamas pagal nacionalinę teisę, be kita ko, atskaitant visas atitinkamas išlaidas, susijusias su „imobilizuoto“ turto valdymu ir su „imobilizuotu“ turtu siejamu rizikos valdymu arba dėl to atsirandančias, ir atskaičius pelno mokestį pagal atitinkamos valstybės narės bendrąją tvarką, negali būti perleidžiamas atliekant paskirstymą dividendų forma arba bet kuria kita forma akcininkų ar trečiųjų asmenų naudai tol, kol Taryba, remdamasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnį pateiktu pasiūlymu, nenusprendžia dėl galimo finansinio įnašo į Sąjungos biudžetą, kuris turi būti renkamas iš to grynojo pelno siekiant paremti Ukrainą ir jos atsigavimą bei atstatymą, nustatymo, taip pat dėl sąlygų, susijusių su tokiu įnašu, laikantis taikytinų sutartinių įsipareigojimų ir vadovaujantis Sąjungos bei tarptautine teise. Atsižvelgdama į tai, Taryba taip pat nusprendžia, kokią sumą centriniai vertybinių popierių depozitoriumai gali laikinai pasilikti, kad, be kita ko, būtų laikomasi teisės aktais nustatytų kapitalo ir rizikos valdymo reikalavimų, nedarant poveikio atitinkamų centrinių vertybinių popierių depozitoriumų vykdomu taisyklių, numatytų Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose centrinių vertybinių popierių depozitoriumų priežiūros statusą, arba pagal tuos Sąjungos teisės aktus, laikymusi;

d) 

kol bus priimtas c punkte nurodytas Tarybos sprendimas, kiekvienas centrinis vertybinių popierių depozitoriumas savo priežiūros institucijos gali prašyti leisti naudoti c punkte nurodyto grynojo pelno dalį, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų kapitalo ir rizikos valdymo reikalavimų. Atitinkamos valstybės narės Komisijai iš anksto praneša apie visus leidimus.

9.  
Atitinkami centriniai vertybinių popierių depozitoriumai ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. Komisijai ir savo nacionalinėms priežiūros institucijoms praneša apie atitinkamai 8 dalies a–c punktuose nurodytų grynųjų pinigų likučių, pajamų ir grynojo pelno bendrą sumą.
10.  
Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti reglamentus, kuriais išdėstoma konkreti ataskaitų teikimui skirta tvarka dėl 8 dalyje nurodytų pajamų ir pelno.

Tuo klausimu Komisija konsultuojasi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

▼M12

5aa straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti sandorį su:

a) 

XIX priede nurodytu Rusijoje įsisteigusiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b) 

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, įsteigtais už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XIX priedą įtrauktam subjektui, arba

c) 

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M17

1a.  
Draudžiama nuo 2022 m. spalio 22 d. eiti bet kokias pareigas bet kokio 1 dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organuose.

▼M20

1b.  

Draudžiama nuo 2023 m. sausio 16 d. eiti bet kokias pareigas bet kokių toliau nurodytų subjektų valdymo organuose:

a) 

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b) 

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba

c) 

Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, veikiančių šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Šis draudimas netaikomas 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems taikoma 1a dalis.

1c.  

Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad tas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija yra:

a) 

bendroji įmonė arba panaši juridinė struktūra, kurioje dalyvauja 1b dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija ir kurią yra sudaręs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d., arba

b) 

1b dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kurie buvo įsteigti Rusijoje anksčiau nei 2022 m. gruodžio 17 d. ir kuriuos nuosavybės teise turi arba vieni ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę.

1d.  
Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad eiti tokias pareigas būtina siekiant užtikrinti ypatingos svarbos energijos tiekimą.
1e.  
Nukrypstant nuo 1b dalies, kompetentingos institucijos gali leisti eiti pareigas 1b dalyje nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos valdymo organe, jei nustato, kad juridinis asmuo, subjektas ar organizacija dalyvauja tiekiant tranzitu per Rusiją trečiosios valstybės kilmės naftą, ir kad tokių pareigų ėjimas yra reikalingas vykdant operacijas, kurios nėra draudžiamos pagal 3m ir 3n straipsnius.

▼M26 —————

▼M17

2a.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo A dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2022 m. gegužės 15 d., gautinų mokėjimų gavimui.

▼M26 —————

▼M17

2c.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo B dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2023 m. sausio 8 d., gautinų mokėjimų gavimui.

▼M26 —————

▼M20

2e.  
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas XIX priedo C dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas iki 2023 m. kovo 18 d.

▼M12

3.  

►M26  Jei nedraudžiama pagal kitas nuostatas, 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas: ◄

▼M16

a) 

sandoriams, kurie yra griežtai būtini gamtinių dujų, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos tiesioginiam ar netiesioginiam įsigijimui, importui ar transportavimui iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalį narę, Šveicariją ar Vakarų Balkanus;

▼M16

aa) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, sandoriams, kurie yra griežtai būtini naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, tiesioginiam ar netiesioginiam įsigijimui, importui ar transportavimui iš Rusijos arba per Rusiją;

▼M12

b) 

sandoriams, susijusiems su už Rusijos ribų esančiais energetikos projektais, kuriuose XIX priede nurodytas juridinis asmuo, įstaiga ar organizacija yra smulkusis akcininkas;

▼M25 —————

▼M26

d) 

sandoriams, įskaitant pardavimą, kurie yra tikrai būtini, kad būtų galima ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. likviduoti bendrąsias įmones arba panašias juridines struktūras, sudarytiems anksčiau nei 2022 m. kovo 16 d., kuriuose dalyvauja 1 dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

▼M15

e) 

sandoriams, susijusiems su elektroninių ryšių paslaugų, duomenų centrų paslaugų teikimu ir jų veikimui, priežiūrai, saugumui užtikrinti būtinų paslaugų teikimu ir įrangos tiekimu, įskaitant užkardų ir skambučių centrų paslaugų teikimą XIX priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms;

▼M16

f) 

sandoriams, kurie būtini vaistinių preparatų, medicinos produktų, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius ir trąšas, kurių importas, įsigijimas ir transportavimas leidžiamas pagal šį reglamentą, įsigijimui, importui ar transportavimui;

g) 

sandoriams, kurie yra griežtai būtini siekiant užtikrinti galimybę pasinaudoti teismo, administracinėmis ar arbitražo procedūromis valstybėje narėje, taip pat pripažinti valstybėje narėje priimto teismo ar arbitražo sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, jei tokie sandoriai yra suderinami su šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 269/2014 tikslais;

▼M26 —————

▼M26

3a.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti vykdyti sandorius, kurie yra tikrai būtini, kad 1 dalyje nurodyti subjektai arba jų patronuojamosios įmonės Sąjungoje galėtų iki 2024 m. gruodžio 31 d. atsiimti investicijas ir pasitraukti iš Sąjungoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos.

▼M17

4.  

Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 ( 22 ) 7 straipsnio 3 dalyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1629 ( 23 ) 21 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos, Rusijos jūrų laivybos registro Sąjungos pripažinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 391/2009 ir Direktyvą (ES) 2016/1629 panaikinamas.

▼M20

5.  
Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1c, 1d, 1e ir 3a dalis suteiktą leidimą per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

5b straipsnis

▼M16

1.  
Draudžiama priimti bet kokius indėlius iš Rusijos piliečių ar Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų, arba Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, arba už Sąjungos ribų įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, jeigu bendra to fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos indėlių vertė vienoje kredito įstaigoje viršija 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Draudžiama Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims arba Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms teikti kriptoturto piniginės, sąskaitų tvarkymo ar saugojimo paslaugas.

▼M26

2a.  
Draudžiama nuo 2024 m. sausio 18 d. leisti Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai eiti, kontroliuoti ar užimti bet kokias pareigas juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, įsteigtų arba įregistruotų pagal valstybės narės teisę ir teikiančių 2 dalyje nurodytas paslaugas, valdymo organuose.

▼M26

3.  
1, 2 ir 2a dalys netaikomos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės ar Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M16 —————

▼M15

5c straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

a) 

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 5b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,

b) 

skirtas tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti,

c) 

skirtas tik mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įprastinį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar priežiūrą mokėti,

d) 

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e) 

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais; arba

▼M16

f) 

būtinas nedraudžiamai Sąjungos ir Rusijos tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis vykdyti.

▼M15

2.  
Apie leidimus, išduotus pagal 1 dalies a, b, c arba e punktus, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

▼M7

5d straipsnis

▼M13

1.  

Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

▼M7

a) 

reikalingas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b) 

reikalingas pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti.

2.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

5e straipsnis

1.  
Sąjungos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams draudžiama teikti bet kokias paslaugas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priede ir susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, išleistais po 2022 m. balandžio 12 d., bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

▼M16

2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M7

5f straipsnis

▼M25

1.  
Draudžiama bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai parduoti bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta denominuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, išleistus po 2022 m. balandžio 12 d., arba denominuotus bet kuria kita valiuta, išleistus po 2023 m. rugpjūčio 6 d., arba kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, suteikiančius poziciją tokių vertybinių popierių atžvilgiu.

▼M15

2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M7

5g straipsnis

1.  

Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, kredito įstaigos:

a) 

ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai arba Komisijai pateikia Rusijos piliečių ar Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų turimų indėlių, viršijančių 100 000  EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

▼M20

aa) 

ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai arba Komisijai pateikia už Sąjungos ribų įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Rusijos piliečiams arba Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, turimų indėlių, viršijančių 100 000  EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

▼M7

b) 

valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai teikia informaciją apie Rusijos piliečių arba Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų, įgijusių valstybės narės pilietybę arba teisę gyventi valstybėje narėje pagal atitinkamai pilietybės suteikimo investuotojams programą arba leidimo investuotojams gyventi šalyje programą, turimus indėlius, viršijančius 100 000  EUR.

▼M15

5h straipsnis

1.  
Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, XIV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms ir bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.
2.  
Kiekvienam XIV priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.

▼M13

5i straipsnis

1.  
Draudžiama Rusijai arba bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant Rusijos vyriausybę ir centrinį banką, arba naudojimui Rusijoje parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta denominuotus banknotus.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta denominuotų banknotų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, jei toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas yra būtinas:

a) 

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, arba

b) 

diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų Rusijoje, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, oficialiems tikslams.

▼M12

5j straipsnis

▼M16

1.  
Draudžiama teikti kredito reitingų paslaugas bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba dėl tų asmenų, subjektų ar organizacijų.

▼M12

2.  
Nuo 2022 m. balandžio 15 d. draudžiama leisti naudotis visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.
3.  
1 ir 2 dalys netaikomos valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

▼M13

5k straipsnis

▼M25

1.  

Draudžiama skirti bet kokias viešąsias sutartis ar koncesijų sutartis, kurioms taikomos viešųjų pirkimų direktyvos, taip pat Direktyvos 2014/23/ES 10 straipsnio 1 ir 3 dalys, 6 dalies a–e punktai, 8, 9 ir 10 dalys, 11, 12, 13 ir 14 straipsniai, Direktyvos 2014/24/ES 7 straipsnio a–d punktai, 8 straipsnis, 10 straipsnio b–f ir h–j punktai, Direktyvos 2014/25/ES 18 straipsnis, 21 straipsnio b–e ir g–i punktai, 29 ir 30 straipsniai ir Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnio a–d, f–h ir j punktai, toliau nurodytiems asmenims ar subjektams arba toliau tas sutartis su jais vykdyti; minėti asmenys ir subjektai yra šie:

▼M16

a) 

Rusijos piliečiai, Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys arba Rusijoje įsisteigę juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) 

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba

c) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodytų subjektų vardu ar jų nurodymu,

be kita ko – tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės – subrangovams, tiekėjams ar subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kaip tai suprantama viešųjų pirkimų direktyvose.

▼M13

2.  

Nukrypdamos nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti skirti ir toliau vykdyti sutartis, kurių paskirtis:

▼M26

a) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimas, techninė priežiūra, eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, branduolinio kuro tiekimas ir pakartotinis apdorojimas bei sauga, civilinių branduolinių įrenginių, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, užbaigimui reikalinga tolesnė projektavimo, statybos ir eksploatavimo veikla, taip pat medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, ir aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimas, bendradarbiavimas civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

▼M13

b) 

tarpvyriausybinis bendradarbiavimas įgyvendinant kosmoso programas;

c) 

griežtai būtinų prekių ir paslaugų, kurias gali tiekti ar teikti arba tiekti ar teikti pakankamais kiekiais tik 1 dalyje nurodyti asmenys, tiekimas ir teikimas;

d) 

Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje; arba

▼M15

e) 

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą.

▼M25 —————

▼M13

3.  
Apie leidimus, suteiktus pagal šį straipsnį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
4.  
1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. balandžio 9 d., vykdymui iki 2022 m. spalio 10 d.

5l straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą arba bet kokią kitą naudą, pagal Sąjungos, Euratomo ar valstybių narių nacionalines programas ir sutartis, kaip nurodyta Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 ( 24 ), bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurio daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba yra jos kontroliuojama.
2.  

1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a) 

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms visuomenės sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b) 

fitosanitarijos ir veterinarijos programoms;

c) 

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui įgyvendinant kosmoso programas arba taikant Tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus susitarimą;

▼M26

d) 

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimas, techninė priežiūra, eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, branduolinio kuro tiekimas ir pakartotinis apdorojimas bei sauga, civilinių branduolinių įrenginių, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, užbaigimui reikalinga tolesnė projektavimo, statybos ir eksploatavimo veikla, taip pat medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams, ir aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimas, bendradarbiavimas civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

▼M13

e) 

asmenų judumo mainams ir žmonių tarpusavio ryšiams;

f) 

klimato ir aplinkos programoms, išskyrus paramą, susijusią su moksliniais tyrimais ir inovacijomis;

g) 

Sąjungos ir valstybių narių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje.

▼M15

5m straipsnis

1.  

Draudžiama įregistruoti ir suteikti registruotą buveinę, veiklos ar administracinį adresą, taip pat draudžiama teikti valdymo paslaugas patikos fondui ar panašiai teisinei struktūrai, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra:

a) 

Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys;

b) 

Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

c) 

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a ar b punkte nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai;

d) 

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos kontroliuoja a, b ar c punkte nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e) 

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a, b, c ar d punkte nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu arba jo nurodymu.

2.  
Nuo 2022 m. liepos 5 d. draudžiama veikti ar pavesti kitam asmeniui veikti kaip patikėtiniui, nominaliam akcininkui, direktoriui, sekretoriui arba užimti panašias pareigas patikos fonde ar panašioje teisinėje struktūroje, kaip nurodyta 1 dalyje.
3.  
1 ir 2 dalys netaikomos veiklai, kuri yra griežtai būtina siekiant ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d. nutraukti su šiuo straipsniu nesuderinamas sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims įvykdyti.

▼M17

4.  
1 ir 2 dalys netaikomos, kai patikėtinis arba naudos gavėjas yra valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos pilietis arba fizinis asmuo, turintis leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.

▼M15

5.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti po 2022 m. liepos 5 d. toliau teikti 2 dalyje nurodytas paslaugas:

a) 

siekiant ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. užbaigti operacijas, kurios yra griežtai būtinos 3 dalyje nurodytoms sutartims nutraukti, jei tokios operacijos buvo pradėtos anksčiau nei 2022 m. gegužės 11 d., arba

b) 

dėl kitų priežasčių, su sąlyga, kad paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai nepriima lėšų ar ekonominių išteklių iš 1 dalyje nurodytų asmenų, nesuteikia jiems lėšų ar ekonominių išteklių ir jokiu kitu būdu nesuteikia tokiems asmenims jokios naudos iš patikos fonde esančio turto.

6.  

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti tose dalyse nurodytas paslaugas, nustačiusios, kad tai būtina:

a) 

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti,

b) 

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ar teisinė valstybė Rusijoje, arba

c) 

patikos fondų, kurių tikslas – administruoti profesinių pensijų sistemas, draudimo polisus ar darbuotojų akcijų sistemą, labdaros organizacijas, mėgėjų sporto klubus ir nepilnamečiams ar pažeidžiamiems suaugusiesiems skirtus fondus, veiklai.

7.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 5 ar 6 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja Komisiją per dvi savaites nuo tokio leidimo suteikimo.

▼M20

5n straipsnis

1.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas arba verslo ir valdymo konsultacijų ar viešųjų ryšių paslaugas:

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2.  

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai teikti architektūros ir inžinerijos, teisinio konsultavimo paslaugas ir IT konsultavimo paslaugas:

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

▼M26

2a.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugas, techninių bandymų ir analizės paslaugas bei reklamos paslaugas:

▼M20

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

▼M26

2b.  

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti arba teikti XXXIX priede išvardytą įmonių administravimo programinę įrangą ir pramoninio dizaino bei gamybos programinę įrangą:

a) 

Rusijos vyriausybei arba

b) 

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

▼M26 —————

▼M26

3a.  

Draudžiama:

a) 

Rusijos vyriausybei arba Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1, 2, 2a ir 2b dalyse nurodytomis prekėmis ir paslaugomis;

b) 

Rusijos vyriausybei arba Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusius su 1, 2, 2a ir 2b dalyse nurodytomis prekėmis ir paslaugomis arba su susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų arba kitų paslaugų teikimu.

4b.  
2b dalis netaikoma programinės įrangos, kuri yra tikrai būtina, kad iki 2024 m. kovo 20 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir sudarytos iki 2023 m. gruodžio 19 d., arba papildomos sutartys, būtinos tokioms sutartims įvykdyti, pardavimui, tiekimui, perdavimui, eksportui arba teikimui.

▼M20

5.  
1 ir 2 dalys netaikomos paslaugų, kurios yra tikrai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.
6.  
1 ir 2 dalys netaikomos paslaugų, kurios yra tikrai būtinos siekiant užtikrinti galimybę pasinaudoti teismo, administracinėmis ar arbitražo procedūromis valstybėje narėje, taip pat pripažinti valstybėje narėje priimto teismo ar arbitražo sprendimą arba užtikrinti jo vykdymą, teikimui, jei toks paslaugų teikimas yra suderinamas su šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 269/2014 tikslais.

▼M26

7.  
1, 2, 2a ir 2b dalys iki 2024 m. birželio 20 d. netaikomos paslaugų, skirtų išskirtinai naudotis Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės, Šveicarijos arba šalies partnerės, nurodytos VIII priede, teisę, pardavimui, tiekimui, perdavimui, eksportui arba teikimui.
8.  
2, 2a ir 2b dalys netaikomos paslaugų, būtinų ekstremaliosioms visuomenės sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes, pardavimui, tiekimui, perdavimui, eksportui arba teikimui.

▼M26 —————

▼M25

9a.  

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti tose dalyse nurodytas paslaugas nustačiusios, kad tos paslaugos yra tikrai būtinos norint sukurti, sertifikuoti ar įvertinti užkardą, kuria:

a) 

panaikinama į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vykdoma į sąrašą neįtraukto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę ir nuosavybės teise priklauso į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba yra jo kontroliuojamas, turto kontrolė, ir

b) 

užtikrinama, kad to į sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai nekaupiamos jokios tolesnės lėšos ar ekonominiai ištekliai.

▼M26

9b.  
Nukrypstant nuo 2b dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti toje dalyje nurodytas paslaugas nustačiusios, jog tos paslaugos yra būtinos, kad Rusijos piliečiai galėtų įnešti savo indėlį į tarptautinius atvirojo kodo projektus.

▼M26

10.  

Nukrypstant nuo 1, 2, 2a, 2b ir 3a dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti arba teikti tose dalyse nurodytas paslaugas, nustačiusios, kad tai būtina:

▼M20

a) 

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti;

b) 

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti;

c) 

Sąjungos ir valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimui Rusijoje;

d) 

siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos pirkimą, importavimą ar transportavimą į Sąjungą;

e) 

siekiant užtikrinti nuolatinį infrastruktūros ir aparatinės bei programinės įrangos, kuri yra itin svarbi žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkos saugai, veikimą;

▼M26

f) 

civilinių branduolinių pajėgumų sukūrimui, eksploatavimui, techninei priežiūrai, kuro tiekimui bei pakartotiniam apdorojimui ir tokių pajėgumų saugai, taip pat civilinių branduolinių įrenginių, pavyzdžiui, projekto „Paks II“, užbaigimui reikalingai tolesnei projektavimo, statybos ir perdavimo eksploatuoti veiklai, medžiagų pirmtakų, skirtų medicininių radioaktyviųjų izotopų gamybai ir panašiems medicinos tikslams arba aplinkos radiacijos stebėsenai būtinų technologijų tiekimui ir bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

▼M20

g) 

siekiant sudaryti sąlygas Sąjungos telekomunikacijų operatoriams teikti elektroninių ryšių paslaugas, būtinas elektroninių ryšių paslaugų teikimui, techninei priežiūrai ir saugumui, įskaitant kibernetinį saugumą, Rusijoje, Ukrainoje, Sąjungoje, tarp Rusijos ir Sąjungos, taip pat tarp Ukrainos ir Sąjungos, taip pat duomenų centrų paslaugoms Sąjungoje teikti;

▼M26

h) 

naudojimuisi išskirtinai Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės, Šveicarijos arba šalies partnerės, nurodytos VIII priede, teisę.

▼M26

11.  
Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 9a, 9b ir 10 dalis suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M24

5o straipsnis

1.  
Draudžiama nuo 2023 m. kovo 27 d. leisti Rusijos piliečiams ar Rusijoje gyvenantiems fiziniams asmenims užimti bet kokias pareigas ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir ypatingos svarbos subjektų savininkų arba operatorių valdymo organuose.
2.  
1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos piliečiams.

5p straipsnis

1.  

Laikymo pajėgumu, apibrėžtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 ( 25 ) 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte, saugykloje, apibrėžtoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB ( 26 ) 2 straipsnio 9 punkte, išskyrus saugojimui naudojamą suskystintų gamtinių dujų įrenginių dalį, draudžiama leisti naudotis:

(a) 

Rusijos piliečiui, Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai;

(b) 

juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, arba

(c) 

fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, veikiančiam šios dalies a arba b punkte nurodyto juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu ar jų nurodymu.

▼M26 —————

▼M24

3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti naudotis 1 dalyje nurodytu laikymo pajėgumu, jei nustato, kad tai būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje.
4.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 3 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M25

5q straipsnis

1.  

Nukrypstant nuo 2, 2a, 3f ir 3k straipsnių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti ar tiekti tranzitu per Rusiją tuose straipsniuose nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, arba finansavimą ar finansinę paramą, skirtas užtikrinti Kaspijos vamzdynų konsorciumo (CPC) naftotiekio ir susijusios infrastruktūros, reikalingų, kad būtų galima transportuoti Kazachstano kilmės prekes, kurios klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00 ir yra tik pakraunamos Rusijoje, iš jos išvežamos arba vežamos per ją tranzitu, veikimą ir techninę priežiūrą, jei nustato, kad:

a) 

toks pardavimas, tiekimas, perdavimas, eksportas, tranzitas per Rusiją ir susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų, arba finansavimo ar finansinės paramos teikimas yra būtini CPC naftotiekio ir susijusios infrastruktūros veikimui, būtinai techninei priežiūrai, remontui ar komponentų pakeitimui;

b) 

prašomos rūšies prekės, technologijos ir parama, skirtos CPC naftotiekio ir susijusios infrastruktūros eksploatavimui, būtinai techninei priežiūrai, remontui, komponentų pakeitimui ir susijusiai paramai, yra tokios rūšies prekės ir technologijos arba parama, kurios iš Sąjungos Europos ekonominės erdvės šalies narės, Šveicarijos arba šalies partnerės, kaip išvardyta VIII priede, anksčiau buvo eksportuojamos į Rusiją arba jų buvo teikiama Rusijai;

c) 

prašomi kiekiai atitinka kiekius, naudojamus CPC naftotiekio ir susijusios infrastruktūros veikimui, būtinai techninei priežiūrai, remontui ar komponentų pakeitimui, ir

d) 

tokias prekes ir technologijas tieks fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikomas 13 straipsnis, tik galutiniam naudojimui, reikalingam CPC naftotiekio ir susijusios infrastruktūros eksploatavimui, būtinai techninei priežiūrai, remontui ar komponentų pakeitimui.

2.  

Nukrypstant nuo 5n straipsnio, kompetentingos institucijos gali leisti teikti audito paslaugas, inžinerijos paslaugas, teisinio konsultavimo paslaugas, techninio tikrinimo ir analizės paslaugas, skirtas CPC naftotiekio ir susijusios infrastruktūros, reikalingų, kad būtų galima transportuoti Kazachstano kilmės prekes, kurios klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00 ir yra tik pakraunamos Rusijoje, iš jos išvežamos arba vežamos per ją tranzitu, veikimui ir techninei priežiūrai, jei nustato, kad:

a) 

tų paslaugų teikimas yra būtinas CPC naftotiekio ir susijusios infrastruktūros veikimui, būtinai techninei priežiūrai, remontui ar komponentų pakeitimui, ir

b) 

tokias paslaugas teikia fizinis ar juridinis asmuo, kuriam taikomas 13 straipsnis.

3.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 1 ir 2 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.
4.  
Suteikdama leidimą pagal 1 ir 2 dalis, kompetentinga institucija reikalauja pateikti galutinio naudotojo sertifikatą ir išsamias reguliarias ataskaitas, nurodančias, kad atliekant atitinkamus darbus tokios prekės, technologijos ar paslaugos nebuvo nukreiptos kitur, nei buvo numatyta. Ji gali nustatyti papildomas sąlygas pagal 1 dalį.

▼M26

5r straipsnis

1.  

Sąjungoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurių daugiau kaip 40 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso:

a) 

Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai,

b) 

Rusijos piliečiui, arba

c) 

Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui,

nuo 2024 m. gegužės 1 d. per dvi savaites nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, kompetentingai institucijai praneša apie visus lėšų pervedimus iš Sąjungos, viršijančius 100 000  EUR, kuriuos jie tiesiogiai ar netiesiogiai atliko per tą ketvirtį vykdydami vieną ar kelias operacijas.

2.  
Nepaisant taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, kredito ir finansų įstaigos nuo 2024 m. liepos 1 d. per dvi savaites nuo kiekvieno pusmečio pabaigos valstybės narės, kurioje jos yra, kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie visus lėšų pervedimus iš Sąjungos, kurių bendra suma per tą pusmetį viršija 100 000  EUR ir kuriuos jos tiesiogiai ar netiesiogiai inicijavo, 1 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms.
3.  
Valstybės narės įvertina pagal 1 ir 2 dalis gautą informaciją, kad nustatytų sandorius, subjektus ir verslo sektorius, iš kurių matyti didelė pažeidimų, apėjimo arba lėšų naudojimo tikslais, nesuderinamais su šiuo reglamentu, Tarybos reglamentais (ES) Nr. 269/2014, (ES) Nr. 692/2014 ( 27 ), (ES) 2022/263 ( 28 ) arba Tarybos sprendimais 2014/145/BUSP ( 29 ), 2014/386/BUSP ( 30 ), 2014/512/BUSP arba (BUSP) 2022/266 ( 31 ), rizika, ir apie savo išvadas reguliariai informuoja viena kitą ir Komisiją.
4.  
Remdamasi iš valstybių narių pagal 3 dalį gauta informacija, Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 20 d. peržiūri šiame straipsnyje numatytų priemonių veikimą.

▼M7

6 straipsnis

1.  

Valstybės narės ir Komisija vienos kitas informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

▼M25

a) 

pagal šį reglamentą išduotus arba atsisakytus išduoti leidimus,

▼M7

b) 

pagal 5g straipsnį gautą informaciją,

c) 

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus,

▼M25

d) 

aptiktus šiame reglamente nustatytų draudimų pažeidimo, tų draudimų apėjimo ir mėginimo pažeisti arba apeiti tuos draudimus, įskaitant naudojantis kriptoturtu, atvejus.

▼M7

2.  
Valstybės narės nedelsdamos teikia vienos kitoms ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.
3.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta, įskaitant šiame reglamente nustatytų priemonių veiksmingumo užtikrinimą.

▼M25

6a straipsnis

1.  
Apie leidimus, atsisakytus išduoti pagal 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p ir 12b straipsnius, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo atsisakymo išduoti leidimą.
2.  
Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p ir 12b straipsnius sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jei po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria toks sprendimas paaiškinamas.

6b straipsnis

1.  

Užtikrinant pagarbą advokatų ir jų klientų komunikacijos konfidencialumui, garantuojamam Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu, ir, kai taikytina, nedarant poveikio taisyklėms dėl teisminių institucijų turimos informacijos konfidencialumo, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) 

pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai visą informaciją, kuri padėtų įgyvendinti šį reglamentą, per dvi savaites nuo tokios informacijos gavimo, ir

b) 

bendradarbiauja su kompetentinga institucija, kai tokia informacija tikrinama.

▼M26

1a.  
Taikant 1 dalį, komunikacijos tarp teisininkų ir jų klientų konfidencialumas apima komunikacijos, susijusios su teisinėmis konsultacijomis, teikiamomis kitų sertifikuotų specialistų, kurie pagal nacionalinę teisę turi teisę atstovauti savo klientams teismo procesuose, konfidencialumą, jei tokios teisinės konsultacijos teikiamos dėl vykstančio ar numatomo teismo proceso.

▼M25

2.  
Atitinkama valstybė narė Komisijai pagal 1 dalį gautą bet kokią svarbią informaciją perduoda per vieną mėnesį nuo jos gavimo. Atitinkama valstybė narė tokią informaciją gali perduoti anonimizuota forma, jeigu tyrimo ar teisminė institucija nustatė, kad ta informacija yra konfidenciali vykstančio baudžiamosios veikos tyrimo ar baudžiamojo teisminio proceso kontekste.
3.  
Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

▼M26

4.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta ar gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

▼M7

7 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti I ir IX priedus.

▼M17

7a straipsnis

Komisija iš dalies pakeičia:

a) 

XXVIII priedą, remiantis Tarybos iš dalies keičiamo Sprendimo 2014/512/BUSP sprendimais atnaujinti kainas, dėl kurių susitarė Viršutinės kainos ribos koalicija, ir

b) 

XXIX priedą, remiantis Tarybos iš dalies keičiamo Sprendimo 2014/512/BUSP sprendimais atnaujinti energetikos projektų, kuriems būtų taikoma išimtis, sąrašą, atsižvelgiant į objektyvius tinkamumo kriterijus, dėl kurių susitarė Viršutinės kainos ribos koalicija.

▼B

8 straipsnis

▼M15

1.  
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.

▼B

2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.  
Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas I priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų I priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.
3.  
Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas I priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

10 straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

▼M7

11 straipsnis

1.  

Netenkinami jokie su sutartimi ar sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos arba pagal garantiją, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

▼M13

a) 

šio reglamento prieduose išvardyti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos arba už Sąjungos ribų įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių jiems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso;

▼M7

b) 

bet kuris kitas Rusijos asmuo, subjektas ar organizacija,

c) 

bet kuris asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys vieno iš šios dalies a arba b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  
Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo užtikrinimo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo užtikrinimo siekiančiam asmeniui.
3.  
Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

▼M12

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti šiame reglamente nustatytus draudimus arba dėl kurios jie apeinami.

▼M7

12a straipsnis

1.  
Komisija, vykdydama užduotis pagal šį reglamentą, tvarko asmens duomenis. Šios užduotys apima informacijos apie indėlius ir informacijos apie kompetentingų institucijų suteiktus leidimus tvarkymą.

▼M25

2.  
Taikant šį reglamentą, Komisija paskiriama duomenų valdytoja pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 8 punkte pateiktą apibrėžtį, kiek tai susiję su duomenų tvarkymo veikla, būtina 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti.
3.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos, įskaitant vykdymo užtikrinimo institucijas, muitines, kaip tai suprantama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 ( 32 ), kompetentingas institucijas, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 ( 33 ) ir Direktyvoje 2014/65/ES, taip pat oficialių registrų, kuriuose registruojami fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, taip pat nekilnojamasis arba kilnojamasis turtas, administratoriai, tvarko informaciją, įskaitant asmens duomenis ir, jei būtina, 6b straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, ir tokia informacija bei duomenimis nedelsdamos keičiasi su kitomis savo valstybės narės ar kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir Komisija, jei toks tvarkymas ir keitimasis yra būtinas tvarkančiosios institucijos ar gaunančiosios institucijos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti, visų pirma tuomet, kai jos nustato šiame reglamente nustatytų draudimų pažeidimo, apėjimo ir bandymo juos pažeisti ar apeiti atvejus. Ši nuostata nedaro poveikio taisyklėms dėl teisminių institucijų turimos informacijos konfidencialumo.

▼M16

4.  
Asmens duomenys pagal šį reglamentą bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/679 ( 34 ) ir (ES) 2018/1725 ( 35 ) tvarkomi tik tokiu mastu, kuris yra būtinas šiam reglamentui taikyti ir efektyviam valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Komisija taikant šį reglamentą užtikrinti.

▼M20

12b straipsnis

▼M26

1.  

Nukrypstant nuo 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h ir 3k straipsnių, kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. birželio 30 d. parduoti, tiekti arba perduoti šio reglamento II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX bei XXIII prieduose ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede išvardytas prekes ir technologijas, taip pat leisti parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teisę naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi, susijusias su ankščiau minėtomis prekėmis ir technologijomis, kai toks pardavimas, tiekimas, perdavimas, licencijavimas, teisių naudoti ar pakartotinai naudoti suteikimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

▼M20

a) 

prekes ir technologijas nuosavybės teise turi valstybės narės pilietis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, arba Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, ir

b) 

kompetentingos institucijos, priimančios sprendimus dėl prašymų suteikti leidimą, neturi pagrįstų priežasčių manyti, kad prekės gali būti skirtos kariniam galutiniam naudotojui arba gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais Rusijoje, ir

c) 

atitinkamos prekės ir technologijos fiziškai buvo Rusijoje prieš įsigaliojant 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h arba 3k straipsnyje nustatytiems atitinkamiems draudimams tų prekių ir technologijų atžvilgiu.

▼M26

1a.  
Nukrypstant nuo 3 straipsnio, kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. rugsėjo 30 d. parduoti, tiekti arba perduoti II priede išvardytas prekes ir technologijas, kai toks pardavimas, tiekimas ar perdavimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas iš bendrosios įmonės, įsteigtos arba įregistruotos pagal valstybės narės teisę anksčiau nei 2022 m. vasario 24 d., kurioje dalyvauja Rusijos juridinis asmuo, subjektas ar organizacija ir kuri eksploatuoja dujotiekio infrastruktūrą tarp Rusijos ir trečiųjų valstybių.
2.  

Nukrypstant nuo 3g ir 3i straipsnių, kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. birželio 30 d. importuoti arba perduoti XVII ir XXI prieduose išvardytas prekes, kai toks importas ar perdavimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

▼M20

a) 

prekes nuosavybės teise turi valstybės narės pilietis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, arba Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nuosavybės teise turi arba vienas ar kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės teisę, ir

b) 

atitinkamos prekės fiziškai buvo Rusijoje prieš įsigaliojant 3g ir 3i straipsniuose nustatytiems atitinkamiems draudimams tų prekių atžvilgiu.

▼M26

2a.  

Nukrypstant nuo 5n straipsnio, kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. liepos 31 d. toliau teikti tame straipsnyje išvardytas paslaugas, kai toks paslaugų teikimas yra tikrai būtinas siekiant atsiimti investicijas Rusijoje arba nutraukti verslo veiklą Rusijoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

▼M24

(a) 

tokios paslaugos teikiamos juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, susijusiems su investicijų atsiėmimu, ir tik jų naudai, ir

(b) 

kompetentingos institucijos, priimančios sprendimus dėl prašymų suteikti leidimą, neturi pagrįstų priežasčių manyti, kad paslaugos gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai teikiamos Rusijos vyriausybei ar kariniam galutiniam naudotojui arba gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais Rusijoje.

▼M25

2b.  
Nukrypstant nuo 5n straipsnio 2 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. kovo 31 d. teikti teisinio konsultavimo paslaugas, kai jos teisiškai privalomos užbaigiant Rusijoje įsisteigusiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių nuosavybės teisių į Sąjungoje įsisteigusius juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas pardavimą ar perdavimą.

▼M25

3.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 1, 1a, 2, 2a ir 2b dalis, atitinkama valstybė narė kitas valstybes nares ir Komisiją informuoja per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M20

4.  
Visi 1 dalyje nurodyti leidimai, susiję su prekėmis ir technologijomis, išvardytomis VII priede ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktoje C pavyzdinėje formoje nustatyti elementai, toje pavyzdinėje formoje nustatyta seka.

12c straipsnis

1.  
Kompetentingos institucijos su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija keičiasi informacija apie pagal 12b straipsnio 1 dalį išduotus leidimus dėl prekių ir technologijų, išvardytų VII priede ir Reglamento (ES) 2021/821 I priede. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis pagal Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalį nustatyta elektronine sistema.
2.  
Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 2d straipsnio 4 dalyje minėtus informacijos mainus.
3.  
Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę.
4.  
Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.

▼M26

12d straipsnis

Šiame reglamente nustatyti draudimai netaikomi locmanų paslaugų, būtinų dėl saugios laivybos priežasčių, teikimui.

▼M24

12e straipsnis

1.  
Taikant šiame reglamente nustatytus draudimus importuoti prekes, kompetentingos institucijos gali išleisti, kaip numatyta Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 26 punkte, fiziškai Sąjungoje esančias prekes ( 36 ), jeigu jos buvo pateiktos muitinei pagal Sąjungos muitinės kodekso 134 straipsnį iki atitinkamų importo draudimų įsigaliojimo arba taikymo pradžios dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.
2.  
Leidžiami visi procedūriniai veiksmai, reikalingi 1 ir 5 dalyse nurodytam atitinkamų prekių išleidimui pagal Sąjungos muitinės kodeksą.
3.  
Muitinės neleidžia išleisti prekių, jei jos turi pagrįstų priežasčių įtarti sankcijų apėjimą, ir neleidžia prekių reeksportuoti į Rusiją.
4.  
Su tokiomis prekėmis susiję mokėjimai turi atitikti šio reglamento nuostatas ir tikslus, visų pirma draudimą pirkti, ir Reglamentą (ES) Nr. 269/2014.
5.  
Fiziškai Sąjungoje esančias ir muitinei iki 2023 m. vasario 26 d. pateiktas prekes, kurios buvo sulaikytos taikant šio reglamento nuostatas, muitinės gali išleisti 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytomis sąlygomis.

▼M25

12f straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti XXXIII priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai tame priede nurodytoje trečiojoje valstybėje.
2.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nurodytoje trečiojoje valstybėje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nurodytoje trečiojoje valstybėje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

c) 

bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nurodytoje trečiojoje valstybėje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, licencijuoti ar kitu būdu perduoti intelektinės nuosavybės teises ar prekybos paslaptis, taip pat suteikti teises naudoti ar pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, saugomą intelektinės nuosavybės teisių ar esančią prekybos paslaptimi ir susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis bei technologijomis ir su tų prekių ir technologijų teikimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu.

3.  
Į XXXIII priedą įtraukiamos tik didesnės rizikos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos arba prekės ir technologijos, kurios galėtų padėti stiprinti Rusijos karinius, technologinius ar pramoninius pajėgumus arba prisidėti prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo tokiu būdu, kad būtų stiprinami jos pajėgumai kariauti, kurių eksportas į Rusiją draudžiamas pagal šį reglamentą ir kurių atžvilgiu nuolat esama didelės rizikos, kad jos bus parduodamos, tiekiamos, perduodamos ar eksportuojamos iš trečiųjų valstybių į Rusiją po to, kai buvo parduotos, patiektos, perduotos ar eksportuotos iš Sąjungos.. XXXIII priede prie kiekvienos iš išvardytų prekių ar technologijų nurodomos trečiosios valstybės, į kurias draudžiama jas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti. XXXIII priede išvardijamos tik tos trečiosios valstybės, kurias Taryba nustatė kaip sistemingai neužkertančias kelio tame priede išvardytų prekių ir technologijų, eksportuotų iš Sąjungos, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui į Rusiją, nepaisant ankstesnio Sąjungos informavimo ir pagalbos atitinkamai šaliai.
4.  
Jei pagal tam tikras šiame reglamente numatytas išimtis nedraudžiama XXXIII priede išvardytų prekių ar technologijų parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jas nedraudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nurodytoje trečiojoje valstybėje, su sąlyga, kad yra tenkinamos tos pačios pagal šį reglamentą taikytinos sąlygos eksportui į Rusiją ar naudojimui Rusijoje.
5.  
Jei kompetentingos institucijos gali pagal šį reglamentą leisti XXXIII priede išvardytas prekes ar technologijas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, kompetentingos institucijos gali leisti jas parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nurodytoje trečiojoje valstybėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikytinos eksportui į Rusiją ar naudojimui Rusijoje.

▼M26

12g straipsnis

1.  
Parduodami, tiekdami, perduodami ar eksportuodami į trečiąją valstybę, išskyrus šio reglamento VIII priede išvardytas šalis partneres, šio reglamento XI, XX ir XXXV prieduose išvardytas prekes ir technologijas, šio reglamento XL priede išvardytas įprastas didelio prioriteto prekes arba Reglamento (ES) Nr. 258/2012 I priede išvardytus šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, eksportuotojai nuo 2024 m. kovo 20 d. sutartimi uždraudžia reeksportavimą į Rusiją ir reeksportavimą naudojimui Rusijoje.
2.  
1 dalis netaikoma sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2023 m. gruodžio 19 d., vykdymui iki 2024 m. gruodžio 20 d. arba iki jų galiojimo pabaigos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.
3.  
Taikant 1 dalį, eksportuotojai užtikrina, kad susitarime su trečiosios valstybės sandorio šalimi būtų nustatytos tinkamos teisių gynimo priemonės, jei nesilaikoma pagal 1 dalį prisiimto sutartinio įsipareigojimo.
4.  
Jei trečiosios valstybės sandorio šalis nesilaiko kurių nors pagal 1 dalį prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, eksportuotojai nedelsdami, kai tik sužino apie tokį nesilaikymą, apie tai informuoja valstybės narės, kurios jie reziduoja arba yra įsisteigę, kompetentingą instituciją.
5.  
Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie nustatytus pagal 1 dalį prisiimto sutartinio įsipareigojimo nesilaikymo ar apėjimo atvejus.

▼B

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) 

Sąjungos teritorijoje;

b) 

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) 

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) 

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) 

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M14
I PRIEDAS

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

AIRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRAS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIJA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II PRIEDAS

▼M2

3 straipsnyje nurodytų objektų sąrašas

▼BKN kodas

Aprašymas

7304 11 00

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš nerūdijančiojo plieno

7304 19 10

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 30

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 90

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 22 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

7304 23 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 29 10

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 30

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 90

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7305 11 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti elektros lanku su fliusu

7305 12 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti (išskyrus produktus, išilgai suvirintus elektros lanku su fliusu)

7305 19 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (išskyrus išilgai suvirintus produktus)

7305 20 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno

7306 11

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 19

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7306 21 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 29 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

8207 13 00

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalo karbidų arba kermeto plokščių

8207 19 10

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimantų arba aglomeruotų deimantų

▼M2

ex 8413 50

Varikliniai slankiojamojo judesio tūriniai skysčių siurbliai, kurių didžiausias srautas viršija 18 m3/val., o didžiausias slėgis išleidimo angoje viršija 40 barų, specialiai sukurti gręžinių dumblui ir (arba) cementui pumpuoti į naftos gręžinius.

ex 8413 60

Varikliniai rotaciniai tūriniai skysčių siurbliai, kurių didžiausias srautas viršija 18 m3/val., o didžiausias slėgis išleidimo angoje viršija 40 barų, specialiai sukurti gręžinių dumblui ir (arba) cementui pumpuoti į naftos gręžinius.

▼B

8413 82 00

Skysčių keltuvai (išskyrus siurblius)

8413 92 00

Kitur nenurodytos skysčių keltuvų dalys

8430 49 00

Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinos, skirtos žemei arba rūdoms gręžti, nesavaeigės ir nehidraulinės (išskyrus tunelių kasybos mašinas ir rankinius įrankius)

▼M2

ex 8431 39 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8428  pozicijoje

ex 8431 43 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8430 41 arba 8430 49 subpozicijose

ex 8431 49

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8426 , 8429 ir 8430 pozicijose

▼B

8705 20 00

Mobilūs gręžimo įrenginiai

8905 20 00

Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

8905 90 10

Jūrų plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija (išskyrus žemsiurbes; plaukiojančiąsias arba gramzdinamąsias gręžybos arba verslines-žvejybines platformas, žvejybos laivus ir karinius laivus)
▼M7

III PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M28
IV PRIEDAS

Šiame priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie yra kariniai galutiniai naudotojai, priklauso Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui arba turi komercinių ar kitokių ryšių su Rusijos gynybos ir saugumo sektoriumi arba kitaip jį remia. Šie fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos prisideda prie Rusijos karinio ir technologinio stiprinimo arba Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtojimo. Jie apima ir kitų nei Rusija trečiųjų valstybių fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas. Jų įtraukimas į šį priedą nereiškia, kad atsakomybė už jų veiksmus priskiriama jurisdikcijai, kurioje jie veikia.

2 straipsnio 7 dalyje, 2a straipsnio 7 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

1. 

JSC Sirius (Rusija)

2. 

OJSC Stankoinstrument (Rusija)

3. 

OAO JSC Chemcomposite (Rusija)

4. 

JSC Kalashnikov (Rusija)

5. 

JSC Tula Arms Plant (Tulos ginklų gamykla) (Rusija)

6. 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusija)

7. 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusija)

8. 

OAO Almaz Antey (Rusija)

9. 

OAO NPO Bazalt (Rusija)

10. 

Admiralty Shipyard JSC (Admiraliteto laivų statykla) (Rusija)

11. 

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (A. P. Aleksandrovo mokslinių tyrimų technologijos institutas NITI) (Rusija)

12. 

Argut OOO (Rusija)

13. 

Communication center of the Ministry of Defense (Gynybos ministerijos Ryšių centras) (Rusija)

14. 

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Federalinis tyrimų centras Boreskovo katalizės institutas) (Rusija)

15. 

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė) (Rusija)

16. 

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė Specialusis skrydžių padalinys „Rossiya“) (Rusija)

17. 

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (Federalinė valstybės unitarinė įmonė N. L. Duchovo automatikos tyrimų institutas) (VNIIA) (Rusija)

18. 

Foreign Intelligence Service (Užsienio žvalgybos tarnyba) (SVR) (Rusija)

19. 

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Vidaus reikalų ministerijos Žemutinio Naugardo srities bendrosios administracijos teismo ekspertizės centras) (Rusija)

20. 

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Rusijos kvantinės optikos ir kvantinių technologijų centras) (Rusija)

21. 

Irkut Corporation (korporacija „Irkut“) (Rusija)

22. 

Irkut Research and Production Corporation (mokslo ir gamybos korporacija „Irkut“) Public Joint Stock Company (Rusija)

23. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Kompiuterinės įrangos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

24. 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Centrinis mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

25. 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Kazanės sraigtasparnių gamyklos remonto tarnyba) (Rusija)

26. 

JSC Shipyard Zaliv (laivų statybos įmonė „Zaliv“) (Krymo Autonominė Respublika, neteisėtai aneksuota Rusijos)

27. 

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Raketų ir kosmoso centras „Progress“) (Rusija)

28. 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Uralo Kamensko metalurgijos gamykla) (Rusija)

29. 

Kazan Helicopter Plant PJSC (Kazanės sraigtasparnių gamykla) (Rusija)

30. 

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Komsomolsko prie Amūro aviacijos gamykla) (Rusija)

31. 

Ministry of Defence RF (Rusijos Federacijos gynybos ministerija) (Rusija)

32. 

Moscow Institute of Physics and Technology (Maskvos fizikos ir technologijos institutas) (Rusija)

33. 

NPO High Precision Systems JSC (Rusija)

34. 

NPO Splav JSC (Rusija)

35. 

OPK Oboronprom (Rusija)

36. 

PJSC Beriev Aircraft Company (Berijevo orlaivių bendrovė) (Rusija)

37. 

PJSC Irkut Corporation (korporacija „Irkut“) (Rusija)

38. 

PJSC Kazan Helicopters (Rusija)

39. 

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh, Joint Stock Company (M. F. Stelmacho mokslinių tyrimų institutas „Polyus“) (Rusija)

40. 

Promtech-Dubna, JSC (Rusija)

41. 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Jungtinė orlaivių gamybos korporacija) (Rusija)

42. 

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (koncernas „Radiotechnikos ir informacinės sistemos“) (Rusija)

43. 

Rapart Services LLC (Rusija)

44. 

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusija)

45. 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“) (Rusija)

46. 

Rostekh – Azimuth (Rusija)

47. 

Russian Aircraft Corporation MiG (Rusijos orlaivių korporacija „MiG“) (Rusija)

48. 

Russian Helicopters JSC (Rusija)

49. 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusija)

50. 

Sukhoi Aviation JSC (Rusija)

51. 

Sukhoi Civil Aircraft (Rusija)

52. 

Tactical Missiles Corporation JSC (Rusija)

53. 

Tupolev JSC (Rusija)

54. 

UEC-Saturn (Rusija)

55. 

United Aircraft Corporation (Jungtinė orlaivių gamybos korporacija) (Rusija)

56. 

JSC AeroKompozit (Rusija)

57. 

United Engine Corporation (Jungtinė variklių gamybos korporacija) (Rusija)

58. 

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusija)

59. 

United Instrument Manufacturing Corporation (Jungtinė prietaisų gamybos korporacija) (Rusija)

60. 

United Shipbuilding Corporation (Jungtinė laivų statybos korporacija) (Rusija)

61. 

JSC PO Sevmash (Rusija)

62. 

Krasnoye Sormovo Shipyard (Laivų statykla „Krasnoye Sormovo“) (Rusija)

63. 

Severnaya Shipyard (Laivų statykla „Severnaya“) (Rusija)

64. 

Shipyard Yantar (Laivų statykla „Yantar“) (Rusija)

65. 

UralVagonZavod (Rusija)

66. 

Baikal Electronics (Rusija)

67. 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radiofonijos technologijų kompetencijos centras) (Rusija)

68. 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrinis mokslinių tyrimų institutas „Ciklon“) (Rusija)

69. 

Crocus Nano Electronics (Rusija)

70. 

Dalzavod Ship-Repair Center (Laivų remonto centras „Dalzavod“) (Rusija)

71. 

Elara (Rusija)

72. 

Electronic Computing and Information Systems (mokslo ir gamybos centras „Elektroninės skaičiavimo ir informacinės sistemos“) (Rusija)

73. 

ELPROM (Rusija)

74. 

Engineering Center Ltd. (Rusija)

75. 

Forss Technology Ltd. (Rusija)

76. 

Integral SPB (Rusija)

77. 

JSC Element (Rusija)

78. 

JSC Pella-Mash (Rusija)

79. 

JSC Shipyard Vympel (Laivų statykla „Vympel“) (Rusija)

80. 

Kranark LLC (Rusija)

81. 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusija)

82. 

LLC Center (Rusija)

83. 

MCST Lebedev (Rusija)

84. 

Miass Machine-Building Factory (Mašinų gamykla „Miass“) (Rusija)

85. 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novosibirsko mikroelektronikos tyrimų ir plėtros centras) (Rusija)

86. 

MPI VOLNA (Rusija)

87. 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Lenino ordino N. Doležalio energotechnikos mokslinių tyrimų ir konstravimo institutas) (Rusija)

88. 

Nerpa Shipyard (Laivų remonto įmonė „Nerpa“) (Rusija)

89. 

NM-Tekh (Rusija)

90. 

Novorossiysk Shipyard JSC (Novorosijsko laivų statybos įmonė) (Rusija)

91. 

NPO Electronic Systems (Rusija)

92. 

NPP Istok (Rusija)

93. 

NTC Metrotek (Rusija)

94. 

OAO GosNIIkhimanalit (Rusija)

95. 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusija)

96. 

OJSC TSRY (Rusija)

97. 

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusija)

98. 

OOO Planar (Rusija)

99. 

OOO Sertal (Rusija)

100. 

Photon Pro LLC (Rusija)

101. 

PJSC Zvezda (Rusija)

102. 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Amūro laivų statybos įmonė) (Rusija)

103. 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Laivų statybos ir remonto technologijų centras) (Rusija)

104. 

AO Kronshtadt (Rusija)

105. 

Avant Space LLC (Rusija)

106. 

Production Association Strela (gamybinis susivienijimas „Strela“) (Rusija)

107. 

Radioavtomatika (Rusija)

108. 

Research Center Module (mokslinių tyrimų centras „Module“) (Rusija)

109. 

Robin Trade Limited (Rusija)

110. 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (R. J. Aleksejevo centrinis laivų su povandeniniais sparnais konstravimo biuras) (Rusija)

111. 

Rubin Sever Design Bureau (konstravimo biuras „Rubin Sever“) (Rusija)

112. 

Russian Space Systems (Rusija)

113. 

Rybinsk Shipyard Engineering (Rybinsko laivų inžinerijos įmonė) (Rusija)

114. 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Taikomosios chemijos tyrimų institutas) (Rusija)

115. 

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

116. 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hipergarsinių sistemų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

117. 

Scientific Research Institute NII Submikron (Mokslinių tyrimų institutas „Submikron“) (Rusija)

118. 

Sergey IONOV (Rusija)

119. 

Serniya Engineering (Rusija)

120. 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Laivų statybos įmonė „Severnaya Verf“) (Rusija)

121. 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Laivų remonto centras „Zvezdochka“) (Rusija)

122. 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (Valstybinis aviacijos sistemų tyrimų ir bandymų poligonas) (GkNIPAS) (Rusija)

123. 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Mašinų gamybos projektavimo biuras „Raduga Bereznya“) (Rusija)

124. 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusijos Federacijos valstybinis mokslo centras-A. I. Leipunskio fizikos ir energetikos institutas) (Rusija)

125. 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (Valstybinis V. Bachirevo mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas) (GosNIImash) (Rusija)

126. 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomsko bendro mikrobangų ir fotoninių integrinių grandynų ir modulių projektavimo centras) (Rusija)

127. 

UAB Pella-Fjord (Rusija)

128. 

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos 35-oji laivų statykla) (Rusija)

129. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos Astrachanės laivų statykla) (Rusija)

130. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos centrinis konstravimo biuras „Aysberg“) (Rusija)

131. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos Baltijos laivų statybos įmonė) (Rusija)

132. 

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statybos įmonė „Krasnoye Sormovo“) (Rusija)

133. 

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų remonto centras „Zvyozdochka“) (Rusija)

134. 

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos Pabaltijo laivų statybos įmonė „Yantar“) (Rusija)

135. 

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos mokslinių tyrimų projektavimo ir technologijų biuras „Onega“) (Rusija)

136. 

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statykla „Sredne-Nevsky“) (Rusija)

137. 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralo kompozicinių medžiagų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

138. 

Urals Project Design Bureau Detal (Uralo projektavimo ir konstravimo biuras „Detal“) (Rusija)

139. 

Vega Pilot Plant (bandymų įmonė „Vega“) (Rusija)

140. 

Vertikal LLC (Rusija)

141. 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusija)

142. 

VTK Ltd (Rusija)

143. 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavlio laivų statybos įmonė) (Rusija)

144. 

ZAO Elmiks-VS (Rusija)

145. 

ZAO Sparta (Rusija)

146. 

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusija)

147. 

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46-asis TSNII, centrinis mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

148. 

Alagir Resistor Factory (Alagiro rezistorių gamykla) (Rusija)

149. 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (visos Rusijos optinio ir fizinio matavimo tyrimų institutas) (Rusija)

150. 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Etalon“) (Rusija)

151. 

Almaz JSC (Rusija)

152. 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzamaso mokslinė-gamybinė įmonė „Temp Avia“) (Rusija)

153. 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Valstybinių gynybos užsakymų automatizuoto viešojo pirkimo sistema) (Rusija)

154. 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudno automatikos projektavimo biuras) (Rusija)

155. 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektroninių kompiuterijos technologijų mokslinių tyrimų centras) (Rusija)

156. 

Electrosignal JSC (Rusija)

157. 

Energiya JSC (Rusija)

158. 

Engineering Center Moselectronproekt (inžinerijos centras „Moselectronproekt“) (Rusija)

159. 

Etalon Scientific and Production Association (mokslinis-gamybinis susivienijimas „Etalon“) (Rusija)

160. 

Evgeny Krayushin (Rusija)

161. 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Užsienio prekybos asociacija „Mashpriborintorg“) (Rusija)

162. 

Ineko LLC (Rusija)

163. 

Informakustika JSC (Rusija)

164. 

Institute of High Energy Physics (Didelės energijos fizikos institutas) (Rusija)

165. 

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Teorinės ir eksperimentinės fizikos institutas) (Rusija)

166. 

Inteltech PJSC (Rusija)

167. 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN, Didžiasrovės elektronikos institutas) (Rusija)

168. 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalugos telemechanikos įtaisų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

169. 

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Mokslinių tyrimų institutas „Kulon“) (Rusija)

170. 

Lutch Design Office JSC (Projektavimo biuras „Lutch“) (Rusija)

171. 

Meteor Plant JSC (gamykla „Meteor“) (Rusija)

172. 

Moscow Communications Research Institute JSC (Maskvos ryšių mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

173. 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Maskvos Darbo raudonosios vėliavos ordino radiotechnikos tyrimų institutas) (Rusija)

174. 

NPO Elektromechaniki JSC (Rusija)

175. 

Omsk Production Union Irtysh JSC (Omsko gamybinis susivienijimas „Irtysh“) (Rusija)

176. 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omsko prietaisų gamybos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

177. 

Optron, JSC (Rusija)

178. 

Pella Shipyard OJSC (laivų statykla „Pella“) (Rusija)

179. 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Čeliabinsko radijo gamykla „Polyot“) (Rusija)

180. 

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pskovo nuotolinio ryšio įrangos gamykla) (Rusija)

181. 

Radiozavod JSC (Rusija)

182. 

Razryad JSC (Rusija)

183. 

Research Production Association Mars (mokslinių tyrimų-gamybinis susivienijimas „Mars“) (Rusija)

184. 

Ryazan Radio-Plant (Riazanės radijo gamykla) (Rusija)

185. 

Scientific Production Center Vigstar JSC (mokslinis-gamybinis centras „Vigstar“) (Rusija)

186. 

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“ (mokslinė-gamybinė įmonė „Radiosviaz“) (Rusija)

187. 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (mokslinių tyrimų institutas „Ferrite-Domen“) (Rusija)

188. 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Ryšio valdymo sistemų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

189. 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Radijo komponentų mokslinis-gamybinis susivienijimas ir mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

190. 

Scientific Production Enterprise „Kant“ (mokslinė-gamybinė įmonė „Kant“) (Rusija)

191. 

Scientific Production Enterprise „Svyaz“ (mokslinė-gamybinė įmonė „Svyaz“) (Rusija)

192. 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (mokslinė-gamybinė įmonė „Almaz“) (Rusija)

193. 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (mokslinė-gamybinė įmonė „Salyut“) (Rusija)

194. 

Scientific Production Enterprise Volna (mokslinė-gamybinė įmonė „Volna“) (Rusija)

195. 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (mokslinė-gamybinė įmonė „Vostok“) (Rusija)

196. 

Scientific-Research Institute „Argon“ (mokslinių tyrimų institutas „Argon“) (Rusija)

197. 

Scientific-Research Institute and Factory Platan (mokslinių tyrimų institutas ir gamykla „Platan“) (Rusija)

198. 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (automatinių sistemų ir ryšių kompleksų mokslinių tyrimų institutas „Neptun“) (Rusija)

199. 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Specialusis relinių technologijų projektavimo ir technikos biuras) (Rusija)

200. 

Special Design Bureau Salute JSC (specialusis projektavimo biuras „Salut“) (Rusija)

201. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“ (taktinių raketų korporacija „Salut“) (Rusija)

202. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“ (Taktinių raketų korporacija, valstybinis I. I. Toropovo mašinų gamybos projektavimo biuras „Vympel“) (Rusija)

203. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company URALELEMENT (taktinių raketų korporacija URALELEMENT) (Rusija)

204. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“ (Taktinių raketų korporacija, gamykla „Dagdiesel“) (Rusija)

205. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“ (Taktinių raketų korporacija, Jūrinės šiluminės technikos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

206. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Taktinių raketų korporacija, gamybinis susivienijimas „Strela“) (Rusija)

207. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Taktinių raketų korporacija, Kulakovo gamykla) (Rusija)

208. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Taktinių raketų korporacija, „Ravenstvo“) (Rusija)

209. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Taktinių raketų korporacija, „Ravenstvo-service“) (Rusija)

210. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Taktinių raketų korporacija, Saratovo radijo prietaisų gamykla) (Rusija)

211. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Taktinių raketų korporacija, „Severny Press“) (Rusija)

212. 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“ (Taktinių raketų korporacija, Automatikos projektavimo mokslinių tyrimų centras) (Rusija)

213. 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Taktinių raketų korporacija, mokslo ir gamybos korporacija „KB Mashinostroeniya“) (Rusija)

214. 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Taktinių raketų korporacija, mokslinis-gamybinis susivienijimas „Elektromechanika“) (Rusija)

215. 

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Taktinių raketų korporacija, mokslinis-gamybinis susivienijimas „Molniya“) (Rusija)

216. 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“ (Taktinių raketų korporacija, Petrovsko elektromechanikos gamykla „Molot“) (Rusija)

217. 

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB „ISKRA““ (Taktinių raketų korporacija MBDB ISKRA) (Rusija)

218. 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Taktinių raketų korporacija, „ANPP Temp Avia“) (Rusija)

219. 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „Raduga“) (Rusija)

220. 

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“ (Taktinių raketų korporacija, Centrinis automatikos projektavimo biuras) (Rusija)

221. 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Taktinių raketų korporacija, 711-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

222. 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“ (Taktinių raketų korporacija, valstybinė mokslinė-gamybinė įmonė „Region“) (Rusija)

223. 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“ (Taktinių raketų korporacija, Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“) (Rusija)

224. 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Taktinių raketų korporacija, Azovo optikos ir mechanikos gamykla) (Rusija)

225. 

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“ (Taktinių raketų korporacija, jūrų povandeninės ginkluotės koncernas „Gidropribor“) (Rusija)

226. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“ (Taktinių raketų korporacija, KRASNY GIDROPRESS) (Rusija)

227. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Taktinių raketų korporacija, „Avangard“) (Rusija)

228. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Taktinių raketų korporacija, koncernas „Granit-Electron“) (Rusija)

229. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Taktinių raketų korporacija, „Elektrotyaga“) (Rusija)

230. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Taktinių raketų korporacija, „GosNIIMash“) (Rusija)

231. 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Taktinių raketų korporacija, Riazanės projektavimo biuras „Globus“) (Rusija)

232. 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Taktinių raketų korporacija, Smolensko aviacijos gamykla) (Rusija)

233. 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Taktinių raketų korporacija, „TRV Engineering“) (Rusija)

234. 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“ (Taktinių raketų korporacija, Uralo projektavimo biuras „Detal“) (Rusija)

235. 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Taktinių raketų korporacija, „Zvezda-Strela“) (Rusija)

236. 

Tambov Plant (TZ) „October“ (Tambovo gamykla (TZ) „Oktyabr“) (Rusija)

237. 

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos gamybinis susivienijimas Šiaurės mašinų gamybos įmonė) (Rusija)

238. 

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“ (Jungtinės laivų statybos korporacijos 5-oji laivų statykla) (Rusija)

239. 

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Federalinis dvejopos paskirties technologijų centras „Soyuz“) (Rusija)

240. 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“) (Rusija)

241. 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovskio centrinis aerohidrodinamikos institutas („TsAGI“) (Rusija)

242. 

Rosatomflot (Rusija)

243. 

Lyulki Experimental-Design Bureau (A. Liulkos eksperimentinio projektavimo biuras) (Rusija)

244. 

Lyulki Science and Technology Center (A. Liulkos mokslo ir technologijų centras) (Rusija)

245. 

AO Aviaagregat (Rusija)

246. 

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Centrinis aerohidrodinamikos institutas („TsAGI“) (Rusija)

247. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusija)

248. 

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Federalinė autonominė įstaiga P. I. Baranovo centrinis variklių gamybos institutas, Centrinis aviacijos variklių institutas (CIAM) (Rusija)

249. 

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Federalinė valstybinė biudžetinė įstaiga N. Žukovskio nacionalinis tyrimų institutas) (Rusija)

250. 

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS) (Federalinė valstybinė unitarinė įmonė Valstybinis aviacijos sistemų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

251. 

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (123-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

252. 

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (218-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

253. 

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (360-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

254. 

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (514-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

255. 

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusija)

256. 

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (aviacijos remonto gamykla „Aramil“) (Rusija)

257. 

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusija)

258. 

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (M. Gromovo skrydžių tyrimų institutas) (Rusija)

259. 

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusija)

260. 

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (V. Černyševo Maskvos mašinų gamykla) (Rusija)

261. 

JSC NII Steel (Rusija)

262. 

Joint Stock Company Remdizel (Rusija)

263. 

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (specialioji gamybinė ir techninė bazė „Zvezdochka“) (Rusija)

264. 

Joint Stock Company STAR (Rusija)

265. 

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Votkinsko mašinų gamykla) (Rusija)

266. 

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Jaroslavlio radijo gamykla) (Rusija)

267. 

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Zlatoustovsko mašinų gamykla „Zlatmash“) (Rusija)

268. 

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (specializuotos gamybos centras „OSK Propulsion“) (Rusija)

269. 

Lytkarino Machine-Building Plant (Lytkarino mašinų gamykla) (Rusija)

270. 

Moscow Aviation Institute (Maskvos aviacijos institutas) (Rusija)

271. 

Moscow Institute of Thermal Technology (Maskvos šiluminės technikos institutas) (Rusija)

272. 

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Omsko variklių projektavimo biuras) (Rusija)

273. 

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (170-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla) (Rusija)

274. 

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (20-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

275. 

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (275-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

276. 

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (308-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

277. 

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (32-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla (Rusija)

278. 

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (322-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

279. 

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (325-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

280. 

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (680-oji aviacijos remonto gamykla) (Rusija)

281. 

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (720-oji pagalbinės skrydžių įrangos remonto gamykla) (Rusija)

282. 

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Volgogrado radijo technikos gamykla) (Rusija)

283. 

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusija)

284. 

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Dujų turbinų mokslinių tyrimų ir gamybos centras „Salut“) (Rusija)

285. 

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Laivų statyklos „Zvezdochka“ mokslo ir gamybos susivienijimas „Vint“) (Rusija)

286. 

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Taikomosios akustikos tyrimų institutas) (Rusija)

287. 

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Sibiro S. Čaplygino aviacijos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

288. 

Software Research Institute (Programinės įrangos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

289. 

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Laivų statyklos „Zvezdochka“ patronuojamoji įmonė Sevastopolio laivų statykla) (Sevastopolio miestas, neteisėtai aneksuotas Rusijos)

290. 

Tula Arms Plant (Tulos ginklų gamykla) (Rusija)

291. 

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusijos radijo navigacijos ir laiko institutas) (Rusija)

292. 

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Federalinė techninio reguliavimo ir metrologijos agentūra „Rosstandart“) (Rusija)

293. 

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rusijos mokslų akademijos prie Rusijos mokslo ir aukštojo mokslo ministerijos (FTIAN) K. Valijevo federalinė valstybinė biudžetinė mokslo įstaiga) (Rusija)

294. 

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (federalinė valstybinė unitarinė įmonė Visos Rusijos fizinių, techninių ir radiotechninių matavimų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

295. 

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusijos mokslų akademijos P. Lebedevo fizikos institutas) (Rusija)

296. 

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusijos mokslų akademijos Kietojo kūno fizikos institutas) (Rusija)

297. 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Ržanovo puslaidininkių fizikos institutas, Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyrius) (Rusija)

298. 

UEC-Perm Engines, JSC (Rusija)

299. 

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Uralo civilinės aviacijos gamykla) (Rusija)

300. 

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC (centrinis jūrų inžinerijos projektavimo biuras „Rubin“) (Rusija)

301. 

Aeropribor-Voskhod, JSC (Rusija)

302. 

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Orlaivių ir erdvėlaivių įrangos korporacija) (Rusija)

303. 

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Centrinis automatizavimo ir hidraulinių tyrimų institutas) (Rusija)

304. 

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Orlaivių ir erdvėlaivių sistemų projektavimo biuras) (Rusija)

305. 

Afanasyev Technomac, JSC (Rusija)

306. 

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Laivų statybos korporacija „Ak Bars“) (Rusija)

307. 

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Gavrilov Jamo mašinų gamykla AGAT) (Rusija)

308. 

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (centrinis jūrų projektavimo biuras „Almaz“) (Rusija)

309. 

Joint Stock Company Eleron (Rusija)

310. 

AO Rubin (Rusija)

311. 

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (bendrovės „Suchoj“ filialas Komsomolsko prie Amūro Jurijaus Gagarino vardo aviacijos gamykla) (Rusija)

312. 

Branch of PAO II – Aviastar (PAO II filialas „Aviastar“) (Rusija)

313. 

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ filialas Žemutinio Naugardo orlaivių gamykla „Sokol“) (Rusija)

314. 

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Novosibirsko Čkalovo aviacijos gamykla) (Rusija)

315. 

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Gradient“) (Rusija)

316. 

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Almetjevsko radijo prietaisų gamykla „Radiopribor“ (Rusija)

317. 

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (P. Efimovo eksperimentinis projektavimo biuras „Elektroavtomatika“) (Rusija)

318. 

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusija)

319. 

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Kazanės prietaisų gamybos ir projektavimo biuras) (Rusija)

320. 

Joint Stock Company Microtechnology (Rusija)

321. 

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Fazotrono radijo inžinerijos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

322. 

Joint Stock Company Radiopribor (Rusija)

323. 

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Ramenskojės prietaisų gamybos ir projektavimo biuras) (Rusija)

324. 

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Mokslinių tyrimų ir gamybos centras SAPSAN) (Rusija)

325. 

Joint Stock Company Rychag (Rusija)

326. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Mokslo ir gamybos įmonė „Izmeritel“) (Rusija)

327. 

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V. I. Shimko (V. I. Šimko radioelektronikos mokslo ir gamybos susivienijimas) (Rusija)

328. 

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrogo ryšių mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

329. 

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Uralo prietaisų gamykla) (Rusija)

330. 

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusija)

331. 

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Radijo gamykla „Žiguli“) (Rusija)

332. 

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Briansko elektromechanikos gamykla) (Rusija)

333. 

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Maskvos elektromechanikos ir automatizavimo institutas) (Rusija)

334. 

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Stavropolio radiotechnikos gamykla „Signal“) (Rusija)

335. 

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusija)

336. 

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Ramenskio aviacijos prietaisų gamykla) (Rusija)

337. 

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusija)

338. 

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (cheminės inžinerijos projektavimo biuras „KBKhM“) (Rusija)

339. 

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Tolimųjų Rytų laivų statybos ir laivų remonto centras) (Rusija)

340. 

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (S. Iljušino aviacijos komplekso padalinys V. Mesiščevo eksperimentinės mechanikos inžinerijos gamykla) (Rusija)

341. 

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Jūrų technologinių problemų institutas, Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų padalinys) (Rusija)

342. 

Irkutsk Aviation Plant (Irkutsko aviacijos gamykla) (Rusija)

343. 

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (gamykla „AeroComposite-Ulyanovsk“) (Rusija)

344. 

Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (A. Jakovlevo eksperimentinio projektavimo biuras) (Rusija)

345. 

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (federalinis mokslinis-gamybinis centras „Altai“) (Rusija)

346. 

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor“ (centrinis specialusis projektavimo biuras „Prozhektor“) (Rusija)

347. 

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (S. Iljušino aviacijos kompleksas) (Rusija)

348. 

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (centrinis projektavimo biuras „Lazurit“) (Rusija)

349. 

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (mokslinių tyrimų ir plėtros įmonė „Protek“) (Rusija)

350. 

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusija)

351. 

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Votkinsko mašinų gamykla) (Rusija)

352. 

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Kaliazino mašinų gamykla. Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ padalinys) (Rusija)

353. 

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusijos Federacijos gynybos ministerijos Pagrindinis giliavandenių tyrimų direktoratas) (Rusija)

354. 

NPP Start (Rusija)

355. 

OAO Radiofizika (Rusija)

356. 

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Luchovicko aviacijos gamykla, Rusijos orlaivių korporacijos „MiG“ padalinys) (Rusija)

357. 

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Briansko karinis pramoninis kompleksas) (Rusija)

358. 

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Voronežo orlaivių gamybos įmonė) (Rusija)

359. 

Radio Technical Institute Named After A. L. Mints (A. Mintso radiotechnikos institutas) (Rusija)

360. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusijos federalinis branduolinės energetikos centras. Visos Rusijos eksperimentinės fizikos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

361. 

Shvabe JSC (Rusija)

362. 

Special Technological Center LLC (Specialusis technologijų centras) (Rusija)

363. 

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Sankt Peterburgo jūrų inžinerijos biuras „Malakhit“) (Rusija)

364. 

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Sankt Peterburgo centrinis laivų projektavimo biuras „Almaz“) (Rusija)

365. 

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Sankt Peterburgo laivų statybos institutas „Krylov 45“) (Rusija)

366. 

Strategic Control Posts Corporation (Strateginių valdymo punktų korporacija) (Rusija)

367. 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusijos mokslų akademijos V. Trapeznikovo valdymo problemų institutas) (Rusija)

368. 

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Vladimiro radijo ryšio prietaisų konstravimo biuras) (Rusija)

369. 

Voentelecom JSC (Rusija)

370. 

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (A.A Charkevičiaus informacijos perdavimo problemų institutas (IITP), Rusijos mokslų akademija) (Rusija)

371. 

Ak Bars Holding (Rusija)

372. 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Specialusis jūrų mokslinių tyrimų automatizavimo biuras, Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų filialas) (Rusija)

373. 

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusija)

374. 

Borisfen, JSC (Rusija)

375. 

Barnaul cartridge plant, JSC (Barnaulo šovinių gamykla) (Rusija)

376. 

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (mokslinis-gamybinis susivienijimas „Avrora“) (Rusija)

377. 

Bryansk Automobile Plant, JSC (Briansko automobilių gamykla) (Rusija)

378. 

Burevestnik Central Research Institute, JSC (centrinis mokslinių tyrimų institutas „Burevestnik“) (Rusija)

379. 

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Kosmoso prietaisų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

380. 

Arsenal Machine-building plant, OJSC (mašinų gamykla „Arsenal“) (Rusija)

381. 

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Centrinis automatikos projektavimo biuras) (Rusija)

382. 

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Zelenodolsko laivų projektavimo ir statybos centras) (Rusija)

383. 

Zavod Elecon, JSC (gamykla „Elecon“) (Rusija)

384. 

VMP „Avitec“, JSC (Rusija)

385. 

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Tichomirovo prietaisų projektavimo mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

386. 

Tulatochmash, JSC (Rusija)

387. 

PJSC „I.S. Brook“ INEUM (Rusija)

388. 

SPE „Krasnoznamenets“, JSC (Rusija)

389. 

SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (S. Golembiovskio mokslinis-gamybinis susivienijimas „Pribor“) (Rusija)

390. 

SPA „Impuls“, JSC (Rusija)

391. 

RusBITech (Rusija)

392. 

ROTOR 43 (Rusija)

393. 

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rostovo optinės ir mechaninės įrangos gamykla) (Rusija)

394. 

RATEP, JSC (Rusija)

395. 

PLAZ (Rusija)

396. 

OKB „Technika“ (Rusija)

397. 

Ocean Chips (Rusija)

398. 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (A. Nudelmano tiksliosios mašinų gamybos konstruktorių biuras) (Rusija)

399. 

Angstrem JSC (Rusija)

400. 

NPCAP (Rusija)

401. 

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Novosibirsko dirbtinio pluošto gamykla) (Rusija)

402. 

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Novosibirsko šovinių gamykla) (Rusija)

403. 

Novator DB (Rusija)

404. 

NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (V. Bachirevo mechanikos inžinerijos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

405. 

NII Stali JSC (Rusija)

406. 

Nevskoe Design Bureau, JSC (Nevskojės projektavimo biuras) (Rusija)

407. 

Neva Electronica JSC (Rusija)

408. 

ENICS (Rusija)

409. 

The JSC Makeyev Design Bureau (Makejevo valstybinis raketų centras) (Rusija)

410. 

KURGANPRIBOR, JSC (Rusija)

411. 

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Uralo E. S. Jalamovo optikos ir mechanikos gamykla) (Rusija)

412. 

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Ramenskojės prietaisų gamybos ir projektavimo biuras) (Rusija)

413. 

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Vologdos optikos ir mechanikos gamykla) (Rusija)

414. 

Videoglaz Project (Rusija)

415. 

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusija)

416. 

Ulyanovsk Mechanical Plant (Uljanovsko mechanikos gamykla) (Rusija)

417. 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Visos Rusijos radiotechnikos tyrimų institutas) (Rusija)

418. 

PJSC „Scientific and Production Association „Almaz“ Named After Academician A. A. Raspletin“ (akademiko A. A. Raspletino mokslo ir gamybos susivienijimas „Almaz“) (Rusija)

419. 

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Koncernas Kizliaro elektromechanikos gamykla) (Rusija)

420. 

Concern Oceanpribor, JSC (koncernas „Oceanpribor“ (Rusija)

421. 

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Zelenogrado nanotechnologijų centras) (Rusija)

422. 

JSC Elektronstandart Pribor (Rusija)

423. 

JSC „Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov“ (Uralo E.S. Jalamovo optikos ir mechanikos gamykla) (Rusija)

424. 

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ramenskojės prietaisų gamybos ir projektavimo biuras) (Rusija)

425. 

Special Technology Centre Limited Liability Company (Specialusis technologijų centras) (Rusija)

426. 

Vest Ost Limited Liability (Rusija)

427. 

Trade-Component LLC (Rusija)

428. 

Radiant Electronic Components JSC (Rusija)

429. 

JSC ICC Milandr (Rusija)

430. 

SMT iLogic LLC (Rusija)

431. 

Device Consulting (Rusija)

432. 

Concern Radio-Electronic Technologies (Radioelektronikos technologijų koncernas) (Rusija)

433. 

Technodinamika, JSC (Rusija)

434. 

OOO „UNITEK“ (Rusija)

435. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Rusija)

436. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (bendrovės TPK LINKOS padalinys Astrachanėje) (Rusija)

437. 

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Orlaivių variklių projektavimas ir gamyba) (Iranas)

438. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgos) (Iranas)

439. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Islamo revoliucijos gvardijos mokslinių tyrimų ir savarankiško apsirūpinimo džihado organizacija) (Iranas)

440. 

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iranas)

441. 

Paravar Pars Company (Iranas)

442. 

Qods Aviation Industries (Iranas)

443. 

Shahed Aviation Industries (Iranas)

444. 

Concern Morinformsystem–Agat (koncernas „Morinformsystem–Agat“ (Rusija)

445. 

AO Papilon (Rusija)

446. 

IT-Papillon OOO (Rusija)

447. 

OOO Adis (Rusija)

448. 

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusija)

449. 

Advanced Research Foundation (Pažangiųjų mokslinių tyrimų fondas) (Rusija)

450. 

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Federalinė karinio ir techninio bendradarbiavimo tarnyba) (Rusija)

451. 

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (federalinė valstybinė biudžeto mokslo institucija Mokslinių tyrimų ir gamybos kompleksinių technologijų centras) (Rusija)

452. 

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (federalinė valstybinė institucija – federalinis mokslo centras Rusijos mokslų akademijos Sisteminės analizės mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

453. 

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Signal“) (Rusija)

454. 

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (mokslinių tyrimų ir technologijų paslaugų centras „Dinamika“) (Rusija)

455. 

Joint Stock Company Concern Avtomatika (koncernas „Avtomatika“ (Rusija)

456. 

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusija)

457. 

Joint Stock Company Design Center Soyuz (projektavimo centras „Soyuz“) (Rusija)

458. 

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (projektavimo technologijų centras „Elektronika“) (Rusija)

459. 

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (mikroelektroninės įrangos mokslinių tyrimų centras „Progress“) (Rusija)

460. 

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (P. D. Grushino mašinų konstravimo biuras „Fakel“) (Rusija)

461. 

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Maskvos elektromechanikos ir automatikos institutas) (Rusija)

462. 

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (koncerno „Almaz Antey“ šiaurės vakarų regioninis centras P. Obuchovo gamykla) (Rusija)

463. 

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (A. G. Romashino mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Technologiya“) (Rusija)

464. 

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Penzos elektrotechnikos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

465. 

Joint Stock Company Production Association Sever (gamybos asociacija „Sever“) (Rusija)

466. 

Joint Stock Company Research Center ELINS (mokslinių tyrimų centras ELINS) (Rusija)

467. 

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Matavimo įrangos mokslinių tyrimų ir gamybos asociacija) (Rusija)

468. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Radar MMS“) (Rusija)

469. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Sapfir“) (Rusija)

470. 

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusija)

471. 

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Electronstandart“) (Rusija)

472. 

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Riazanės metalo keramikos instrumentų gamykla) (Rusija)

473. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (mokslinė-gamybinė įmonė „Skaitmeniniai sprendimai“) (Rusija)

474. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (mokslinė-gamybinė įmonė „Kontakt“) (Rusija)

475. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (mokslinė-gamybinė įmonė „Topaz“) (Rusija)

476. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (mokslinių tyrimų institutas „Giricond“) (Rusija)

477. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering (NII SVT) (Kompiuterių inžinerijos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

478. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Elektros ir anglies produktų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

479. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Elektroninių ir mechaninių prietaisų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

480. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Elektronikos inžinerijos medžiagų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

481. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (dujų išlydžio įrenginių mokslinių tyrimų institutas „Plasma“) (Rusija)

482. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (pramoninės televizijos mokslinių tyrimų institutas „Rastr“) (Rusija)

483. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Tiksliosios mechanikos inžinerijos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

484. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Kompiuterių inžinerijos specialusis projektavimo biuras) (Rusija)

485. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Valdymo priemonių specialusis projektavimo biuras) (Rusija)

486. 

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (specialusis projektavimo biuras „Turbina“) (Rusija)

487. 

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (valstybinis mokslinių tyrimų institutas „Kristall“) (Rusija)

488. 

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Rusija)

489. 

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusija)

490. 

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Voronežo puslaidininkių įtaisų gamykla. Surinkimas) (Rusija)

491. 

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusija)

492. 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusijos mokslų akademijos I. Keldysho taikomosios matematikos institutas) (Rusija)

493. 

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (mokslinių tyrimų ir gamybos susivienijimas „Radiovolna“) (Rusija)

494. 

Limited Liability Company RSBGroup (Rusija)

495. 

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Mytiščių radijo matavimo prietaisų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

496. 

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Chabarovsko radiotechnikos gamykla) (Rusija)

497. 

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Marijos mašinų gamykla) (Rusija)

498. 

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (mokslinė-gamybinė įmonė „Pulsar“) (Rusija)

499. 

Public Joint Stock Company Megafon (Rusija)

500. 

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Tutajevo variklių gamykla) (Rusija)

501. 

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (tarpvalstybinė korporacija „Vympel“) (Rusija)

502. 

RT-Inform Limited Liability Company (Rusija)

503. 

Skolkovo Foundation (Skolkovo fondas) (Rusija)

504. 

Skolkovo Institute of Science and Technology (Skolkovo mokslo ir technologijų institutas) (Rusija)

505. 

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Valstybinis V. P. Čkalovo skrydžių bandymų centras) (Rusija)

506. 

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (S.A. Lavochkino mokslinių tyrimų ir gamybos asociacija) (Rusija)

507. 

VMK Limited Liability Company (Rusija)

508. 

TESTKOMPLEKT LLC (Rusija)

509. 

Radiopriborsnab LLC (Rusija)

510. 

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusija)

511. 

Asia Pacific Links Ltd. (Honkongas, Kinija)

512. 

Tordan Industry Limited (Honkongas, Kinija)

513. 

Alpha Trading Investments Limited (Honkongas, Kinija)

514. 

JSC NICEVT (Rusija)

515. 

A-CONTRAKT (Rusija)

516. 

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Iževsko motociklų gamykla „Aksion-Holding“) (Rusija)

517. 

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Gorkio ryšių įrangos gamykla) (Rusija)

518. 

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Žemutinio Naugardo radiotechnikos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

519. 

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusija)

520. 

LLC Rezonit (Rusija)

521. 

ZAO Promelektronika (Rusija)

522. 

TD Promelektronika LLC (Rusija)

523. 

Tako LLC (Armėnija)

524. 

Art Logistics LLC (Rusija)

525. 

GFK Logistics LLC (Rusija)

526. 

Novastream Limited (Rusija)

527. 

SKS Elektron Broker (Rusija)

528. 

Trust Logistics (Rusija)

529. 

Trust Logistics LLC (Rusija)

530. 

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistanas)

531. 

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistanas)

532. 

I Jet Global DMCC (Sirija)

533. 

I Jet Global DMCC (Jungtiniai Arabų Emyratai)

534. 

Success Aviation Services FZC (Jungtiniai Arabų Emyratai)

535. 

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusija)

536. 

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Irano orlaivių gamybos pramonės korporacija) (Iranas)

537. 

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusija)

538. 

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Federalinė valstybinė įmonė Kazanės valstybinė parako gamykla) (Rusija)

539. 

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (federalinė valstybės unitarinė įmonė Centrinis chemijos ir mechanikos mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

540. 

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (federalinė valstybės unitarinė įmonė Rostovo prie Dono radijo ryšio mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

541. 

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusija)

542. 

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusija)

543. 

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusija)

544. 

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Arzamaso P. I. Plandino prietaisų gamykla) (Rusija)

545. 

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusija)

546. 

Joint Stock Company Dux (Rusija)

547. 

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusija)

548. 

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M. F. Reshetnev (akademiko M. F. Reshetnevo įmonė „Informacinės palydovinės sistemos“) (Rusija)

549. 

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Iževsko elektromechanikos gamykla „Kupol“) (Rusija)

550. 

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusija)

551. 

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusija)

552. 

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusija)

553. 

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusija)

554. 

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusija)

555. 

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusija)

556. 

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Žemutinio Naugardo pergalės septyniasdešimtmečio gamykla) (Rusija)

557. 

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Šiaurės gamybinis susivienijimas „Arktika“) (Rusija)

558. 

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Permės mašinų gamykla) (Rusija)

559. 

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (gamybinis kompleksas „Achtuba“) (Rusija)

560. 

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (projektavimo ir konstravimo biuras RIO) (Rusija)

561. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (mokslo ir gamybos susivienijimas „Orion“) (Rusija)

562. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (mokslo ir gamybos susivienijimas gamykla „Volna“) (Rusija)

563. 

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N. A. Pilyugin (Akademiko N. A. Pilyugino automatikos ir prietaisų mokslo ir gamybos centras) (Rusija)

564. 

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (mokslo ir gamybos koncernas „Tekhmash“) (Rusija)

565. 

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Mokslinių tyrimų inžinerijos institutas) (Rusija)

566. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M. A. Kartsev (M. A. Kartsevo skaičiavimo kompleksų mokslinių tyrimų institutas) (Rusija)

567. 

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (mokslo ir technikos institutas „Radiosvyaz“) (Rusija)

568. 

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Taganrogo gamykla „Priboy“) (Rusija)

569. 

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Tulos šovinių gamykla) (Rusija)

570. 

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Tulos mašinų gamykla) (Rusija)

571. 

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Ulan Udė aviacijos gamykla) (Rusija)

572. 

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Uljanovsko šovinių gamykla) (Rusija)

573. 

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Uralo automobilių gamykla) (Rusija)

574. 

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusija)

575. 

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Zavolžės vikšrinių traktorių gamykla) (Rusija)

576. 

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Zelenodolsko A. M. Gorkio gamykla) (Rusija)

577. 

Machine Building Group Limited Liability Company (Mašinų statybos grupė) (Rusija)

578. 

Military Industrial Company Limited Liability Company (Karinės pramonės įmonė) (Rusija)

579. 

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (V. A. Degtyaryovo gamykla) (Rusija)

580. 

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusija)

581. 

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusija)

582. 

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusija)

583. 

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusija)

584. 

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusija)

585. 

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (mokslo ir gamybos susivienijimas „Iževsko bepilotės sistemos“) (Rusija)

586. 

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (mokslo ir gamybos įmonė „Prima“) (Rusija)

587. 

United Machine Building Group Limited Liability Company (Mašinų statybos grupė) (Rusija)

588. 

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Volgogrado mašinų gamybos įmonė) (Rusija)

589. 

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusija)

590. 

LLC Yadro (Rusija)

591. 

Perm Powder Plant (Permės parako gamykla) (Rusija)

592. 

RPA Kazan Machine Building Plant (Kazanės mašinų gamykla) (Rusija)

593. 

Proton JSC (Rusija)

594. 

Grant Instrument (Rusija)

595. 

Streloy (Rusija)

596. 

LLC Research and Production Enterprise Itelma (mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Itelma“) (Rusija)

597. 

TTK Kammarket LLC (Rusija)

598. 

JSC Kompel (Rusija)

599. 

LLC MBR-AVIA (Rusija)

600. 

LLC NeoTech (Rusija)

601. 

JSC Sozvezdie Concern (koncernas „Sozvezdie“) (Rusija)

602.