EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0808-20230101

Consolidated text: 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/2023-01-01

02014R0808 — LT — 01.01.2023 — 008.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 808/2014

2014 m. liepos 17 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

(OL L 227, 31.7.2014, p.18)

Panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2531 2022 m. gruodžio 1 d.

L 328

78

22.12.2022

 
Prieš panaikinimą galiojusią galutinę konsoliduotą versiją galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014R0808-20220718
Top