EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0023-20110614

Consolidated text: Komisijos direktyva 2003/23/EB 2003 m. kovo 25 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios medžiagos imazamoksas, oksasulfuronas, etoksisulfuronas, foramsulfuronas, oksadiargilas ir ciazofamidas (tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/23/2011-06-14

02003L0023 — LT — 14.06.2011 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DIREKTYVA 2003/23/EB

2003 m. kovo 25 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios medžiagos imazamoksas, oksasulfuronas, etoksisulfuronas, foramsulfuronas, oksadiargilas ir ciazofamidas

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 081, 28.3.2003, p.39)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 2009 m. spalio 21 d.

L 309

1

24.11.2009

Top