EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20151231

Consolidated text: Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais

2002A4430 — LT — 31.12.2015 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais

(OL L 114 2002.4.30, p. 132)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISION No 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE of 29 April 2004 (*)

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DECISION No 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

JUNGTINIO VETERINARIJOS KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS NR. 2/2004 2004 m. gruodžio 9 d.

  L 17

1

20.1.2005

 M5

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO SUSITARIMU TARP EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 2/2005 2005 m. kovo 1 d.

  L 78

50

24.3.2005

 M6

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS SPRENDIMAS Nr. 1/2005 2005 m. vasario 25 d.

  L 131

43

25.5.2005

 M7

SPRENDIMAS Nr. 3/2005, PRIIMTAS JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS 2005 m. gruodžio 19 d.

  L 346

33

29.12.2005

 M8

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 4/2005 2005 m. gruodžio 19 d.

  L 346

44

29.12.2005

►M9

JUNGTINIS VETERINARIJOS KOMITETAS, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS NR. 1/2006 2006 m. gruodžio 1 d.

  L 32

91

6.2.2007

►M10

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICIARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2007 2007 m. birželio 15 d.

  L 173

31

3.7.2007

 M11

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, SUDARYTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2008 2008 m. sausio 15 d.

  L 27

21

31.1.2008

►M12

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 2/2008 2008 m. birželio 24 d.

  L 228

3

27.8.2008

►M13

EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS ĮSTEIGTO JUNGTINIO VETERINARIJOS KOMITETO SPRENDIMO Nr. 1/2008 PROJEKTAS 2008 m. gruodžio 23 d.

  L 6

89

10.1.2009

►M14

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais 

  L 136

2

30.5.2009

 M15

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2009 2009 m. gruodžio 9 d.

  L 115

33

8.5.2010

►M16

JUNGTINIO VETERINARIJOS KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2010 2010 m. gruodžio 1 d.

  L 338

50

22.12.2010

►M17

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2010 2010 m. gruodžio 13 d.

  L 32

9

8.2.2011

►M18

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos SUSITARIMAS

  L 297

3

16.11.2011

►M19

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2012 2012 m. gegužės 3 d.

  L 155

1

15.6.2012

►M20

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 2/2012 2012 m. gegužės 3 d.

  L 155

99

15.6.2012

►M21

EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS ĮSTEIGTO JUNGTINIO VETERINARIJOS KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2013 2013 m. vasario 22 d.

  L 264

1

5.10.2013

►M22

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2013 2013 m. lapkričio 28 d.

  L 332

49

11.12.2013

►M23

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2014 2014 m. balandžio 9 d.

  L 180

21

20.6.2014

►M24

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2015 2015 m. lapkričio 19 d.

  L 323

29

9.12.2015(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktaisEUROPOS BENDRIJA,

(toliau – Bendrija),

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

(toliau – Šveicarija),

(kartu toliau – Šalys),

NUSPRENDUSIOS palaipsniui pašalinti kliūtis, darančias įtaką pagrindinei daliai jų prekybos, remiantis Susitarimo, įsteigiančio Pasaulio prekybos organizaciją, nuostatomis dėl laisvos prekybos zonų įsteigimo,

Kadangi 1972 m. liepos 22 d. Laisvosios prekybos susitarimo 15 straipsnyje Šalys pareiškė, kad yra pasirengusios, kiek leidžia jų žemės ūkio politika, skatinti žemės ūkio produktų, kuriems tas Susitarimas netaikomas, prekybos darnią plėtrą,

SUSITARĖ:1 straipsnis

Tikslas

1.  Šio Susitarimo tikslas – stiprinti laisvos prekybos santykius tarp Šalių, gerinant jų galimybes patekti į kitos Šalies žemės ūkio produktų rinką.

2.  „Žemės ūkio produktai“ – tai Tarptautinės suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos konvencijos 1–24 skyriuose išvardyti produktai. Šio Susitarimo 1, 2 ir 3 priedai netaikomi Suderintosios sistemos 3 skyriuje ir 16.04 bei 16.05 punktuose išvardytiems bei KN 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 ir 2301 20 00 subpozicijose klasifikuojamiems produktams.

3.  Šis Susitarimas, išskyrus šio Susitarimo 1 ir 2 priedais suteiktas atitinkamas nuolaidas, netaikomas Laisvosios prekybos susitarimo 2 protokole išvardytiems subjektams.

2 straipsnis

Tarifų nuolaidos

1.  Nepažeidžiant 3 priede numatytų nuolaidų, tarifų nuolaidos, kurias Šveicarija taiko Bendrijai, pateikiamos šio Susitarimo 1 priede.

2.  Nepažeidžiant 3 priede numatytų nuolaidų, tarifų nuolaidos, kurias Bendrija taiko Šveicarijai, pateikiamos šio Susitarimo 2 priede.

3 straipsnis

Sūriams taikomos nuolaidos

Konkrečios nuostatos dėl prekybos sūriais pateiktos šio susitarimo 3 priede.

4 straipsnis

Kilmės taisyklės

Pagal šios Susitarimo 1, 2 ir 3 priedus abipusiškai taikomos kilmės taisyklės, kurios yra nustatytos Laisvosios prekybos susitarimo 3 priede.

5 straipsnis

Techninių prekybos kliūčių pašalinimas

1.   ►M18  Jo 4–12 prieduose nustatomi šių sričių prekybos žemės ūkio produktais techninių kliūčių mažinimo būdai: ◄

 4 priede dėl augalų sveikatos,

 5 priede dėl gyvūnų pašarų,

 6 priede dėl sėklų,

 7 priede dėl prekybos vyno sektoriaus produktais,

 8 priede dėl stipriųjų gėrimų ir vyno pagrindu pagamintų aromatizuotų gėrimų pavadinimų tarpusavio pripažinimo ir apsaugos,

 9 priede dėl organiniu būdu gaminamų žemės ūkio produktų ir maisto produktų,

 10 priede dėl vaisių ir daržovių, kuriems taikomi prekybos standartai, atitikties patikrinimų pripažinimo,

 11 priede dėl gyvūnų sveikatos ir zootechninių priemonių, taikomų prekybai gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktaiså,

▼M18

 12 priedas dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos.

▼B

2.  Šio Susitarimo 1 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6, 7, 8 ir 10–13 straipsniai netaikomi 11 priedui.

6 straipsnis

Žemės ūkio jungtinis komitetas

1.  Įsteigiamas Žemės ūkio jungtinis komitetas (toliau – Komitetas), sudarytas iš Šalių atstovų.

2.  Komitetas atsako už šio Susitarimo administravimą bei užtikrina gerą jo funkcionavimą.

3.  Komitetui suteikiami įgaliojimai priimti šiame Susitarime ir jo prieduose numatytus sprendimus. Šiuos sprendimus Šalys įgyvendina pagal savo taisykles.

4.  Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

5.  Komitetas veikia bendru sutarimu.

6.  Siekdamos užtikrinti tinkamą šio Susitarimo įgyvendinimą, Šalys rengia konsultacijas su Komitetu; konsultacijos rengiamos abiejų Šalių prašymu.

7.  Komitetas sudaro darbo grupes, kurios reikalingos šio Susitarimo priedams administruoti. Jo darbo tvarkos taisyklėse konkrečiai apibūdinama šių darbo grupių narystė ir jų darbo tvarka.

▼M18

8.  Komitetas įgaliotas patvirtinti autentiškas Susitarimo versijas naujosiomis kalbomis.

▼B

7 straipsnis

Ginčų sprendimo tvarka

Su šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo klausimais susijusius ginčus abi šalys gali perduoti spręsti Komitetui. Pastarasis siekia išspręsti ginčą. Komitetui pateikiama visa informacija, kuri gali būti naudinga atliekant išsamią padėties analizę, siekiant surasti priimtiną sprendimą. Šiuo tikslu Komitetas išnagrinėja visas galimybes, siekiant išlaikyti gerą šio Susitarimo taikymą.

8 straipsnis

Keitimasis informacija

1.  Šalys keičiasi visa svarbia informacija, susijusia su šio Susitarimo įgyvendinimu ir taikymu.

2.  Šalys informuoja viena kitą apie bet kuriuos šio Susitarimo taikymo srities įstatymų ir kitų teisės aktų planuojamus pakeitimus, taip pat kuo skubiau praneša viena kitai visas naujas nuostatas.

9 straipsnis

Konfidencialumas

Šalių atstovams, ekspertams ir kitiems joms atstovaujantiems asmenims draudžiama atskleisti pagal šio Susitarimo nuostatas gautą informaciją, kuriai taikomas profesinės paslapties užtikrinimo įsipareigojimas; ši nuostata taikoma ir po to, kai tie asmenys baigia tarnybą.

10 straipsnis

Apsaugos priemonės

1.  Kai, taikant šio Susitarimo 1, 2 ir 3 priedus, arba dėl Šalių žemės ūkio rinkų ypatingo jautrumo vienos Šalies kilmės produktų importas smarkiai sutrikdo ar gali sutrikdyti kitos Šalies rinką, Šalys nedelsdamos surengia konsultacijas, siekdamos rasti tinkamą sprendimą. Kol dar nėra priimtas sprendimas, suinteresuota Šalis gali imtis, jos manymu, būtinų priemonių.

2.  Kai imamasi 1 dalyje ar kituose šio Susitarimo prieduose nurodytų apsaugos priemonių:

a) laikomasi šios tvarkos (kai nėra konkrečių nuostatų):

 kai kuri nors Šalis ketina pradėti taikyti apsaugos priemones visai kitos Šalies teritorijai ar jos daliai, ji apie tai iš anksto praneša tai Šaliai ir nurodo priežastis,

 kai kuri nors Šalis ketina pradėti taikyti apsaugos priemones visai savo arba trečiosios šalies teritorijai ar jos daliai, ji apie tai kuo skubiau praneša tai Šaliai,

 nepažeidžiant galimybės planuojamas priemones įgyvendinti nedelsiant, Šalys kuo skubiau surengia tarpusavio konsultacijas, siekdamos rasti tinkamus sprendimus,

 kai Bendrijos valstybė narė imasi apsaugos priemonių prieš Šveicariją, kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, Bendrija kuo skubiau tinkamai informuoja Šveicariją;

b) pirmenybė teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trukdo šio Susitarimo veikimui.

▼M14

11 straipsnis

Pakeitimai

Komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti Susitarimo priedus ir jų priedėlius.

▼B

12 straipsnis

Peržiūrėjimas

1.  Kai kuri nors Šalis siekia peržiūrėti šį Susitarimą, ji pateikia kitai Šaliai motyvuotą prašymą.

2.  Šalys gali įgalioti Komitetą svarstyti visus šiuos prašymus ir tam tikrais atvejais pateikti rekomendacijų, visų pirma siekiant surengti derybas.

3.  Visi 2 dalyje nurodytų derybų metu pasiekti susitarimai pateikiami Šalims ratifikuoti ar patvirtinti pagal atitinkamą jų tvarką.

13 straipsnis

Nuostatos dėl raidos

1.  Šiuo dokumentu Šalys įsipareigoja tęsti darbą, siekdamos labiau liberalizuoti tarpusavio prekybą žemės ūkio produktais.

2.  Šiuo tikslu Šalims atstovaujantis Komitetas reguliariai peržiūri sąlygas, reglamentuojančias jų tarpusavio prekybą žemės ūkio produktais.

3.  Remdamosi šių svarstymų rezultatais bei Šalių žemės ūkio politika, taip pat atsižvelgdamos į žemės ūkio produktų rinkų jautrumą, Šalys gali pradėti derybas pagal šį Susitarimą, siekdamos toliau mažinti žemės ūkio produktų prekybos kliūtis savitarpiškumo ir abipusiai naudingų lengvatų pagrindu.

4.  Visi 3 dalyje nurodytų derybų metu pasiekti susitarimai pateikiami Šalims ratifikuoti ar patvirtinti pagal atitinkamą jų tvarką.

14 straipsnis

Susitarimo įgyvendinimas

1.  Šalys imasi visų bendro pobūdžio ar konkrečių žingsnių, siekdamos laikytis iš šio Susitarimo kylančių įsipareigojimų.

2.  Jos susilaiko nuo bet kurių priemonių, kenkiančių šio Susitarimo tikslų įgyvendinimui.

15 straipsnis

Priedai

Šio Susitarimo priedai, įskaitant jų priedėlius, yra neatskiriama šio dokumento dalis.

16 straipsnis

Teritorinė taikymo sritis

Šis Susitarimas taikomas Europos bendrijos steigimo sutartyje nurodytose teritorijose toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir Šveicarijos teritorijoje.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

1.  Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja ar patvirtina pagal atitinkamą jų tvarką. Jis įsigalioja antrojo mėnesio, einančio po galutinio pranešimo apie toliau išvardytų septynių susitarimų ratifikavimo ar patvirtinimo dokumentų deponavimo pirmą dieną:

Susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais

Susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo

Susitarimo dėl oro transporto

Susitarimo dėl prekių ir keleivių gabenimo keliais ir geležinkeliais

Susitarimo dėl atitikties įvertinimų tarpusavio pripažinimo

Susitarimo dėl tam tikrų aspektų, susijusių su viešaisiais pirkimais

Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo.

2.  Šis Susitarimas sudaromas pradiniam septynerių metų laikotarpiui. Jis pratęsiamas neribotam laikui, jei iki pradinio laikotarpio pabaigos Bendrija arba Šveicarija nepraneša viena kitai apie ketinimą nepratęsti šio Susitarimo. Pateikiant šį pranešimą, taikomos 4 dalies nuostatos.

3.  Bendrija arba Šveicarija gali nutraukti šį Susitarimą, apie savo sprendimą pranešusios kitai Šaliai. Pateikiant šį pranešimą, taikomos 4 dalies nuostatos.

4.  1 dalyje išvardyti septyni susitarimai nustoja galioti po šešių mėnesių nuo 2 dalyje minėto pranešimo apie sprendimą nepratęsti arba 3 dalyje minėto spendimo nutraukti Susitarimą gavimo dienos.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

TURINYS 

 

 

 

1 PRIEDAS

Šveicarijos suteikiamos nuolaidos

2 PRIEDAS

Bendrijos suteikiamos nuolaidos

3 PRIEDAS

Sūriams taikomos nuolaidos

1 priedėlis:

Bendrijos suteikiamos nuolaidos

2 priedėlis:

Šveicarijos suteikiamos nuolaidos

3 priedėlis:

„Italico“ rūšies sūrių, kuriuos leidžiama importuoti į Šveicariją, pavadinimai

4 priedėlis:

Sūrių apibūdinimai

4 PRIEDAS

dėl augalų sveikatos

1 priedėlis:

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

2 priedėlis:

Teisės aktai

3 priedėlis:

Institucijos, kurios paprašius turi pateikti oficialių įstaigų, atsakingų už augalų sveikatos pasų parengimą, sąrašą

4 priedėlis:

4 straipsnyje nurodytos zonos ir su jomis susiję ypatingi reikalavimai

5 priedėlis:

Keitimasis informacija

5 PRIEDAS

dėl gyvūnų pašarų

1 priedėlis

 

2 priedėlis:

9 straipsnyje minėtų teisės aktų nuostatų sąrašas

6 PRIEDAS

dėl sėklų

1 priedėlis:

Teisės aktai

2 priedėlis:

Sėklų tikrinimo ir sertifikavimo institucijos

3 priedėlis:

Leidžiančios nukrypti Bendrijos nuostatos, kurias leidžia taikyti Šveicarija

4 priedėlis:

Trečiųjų šalių sąrašas

7 PRIEDAS

dėl prekybos vyno sektoriaus produktais

1 priedėlis:

2 straipsnyje numatyti vyno sektoriaus produktai

2 priedėlis:

3 straipsnio a ir b dalyse nurodytos tam tikros nuostatos

3 priedėlis:

4 straipsnyje minimų teisės aktų ir techninių nuostatų, susijusių su vyno sektoriaus produktais, sąrašas

4 priedėlis:

5 straipsnyje nurodyti saugomi pavadinimai

5 priedėlis:

8 straipsnio 9 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos sąlygos ir taisyklės

8 PRIEDAS

dėl stipriųjų gėrimų ir vyno pagrindu pagamintų aromatizuotų gėrimų pavadinimų tarpusavio pripažinimo ir apsaugos

1 priedėlis:

Spiritinių gėrimų, kurių kilmė – europos sąjunga, geografinės nuorodos

2 priedėlis:

Šveicarijos kilmės spiritinių gėrimų saugomi pavadinimai

3 priedėlis:

Bendrijos kilmės aromatizuotų gėrimų saugomų pavadinimų sąrašas

4 priedėlis:

Šveicarijos kilmės aromatizuotų gėrimų saugomų pavadinimų sąrašas

5 priedėlis:

2 straipsnyje nurodytų teisės aktų, susijusių su spiritiniais gėrimais, aromatintu vynu ir aromatintais gėrimais, sąrašas

9 PRIEDAS

dėl organiniu būdu gaminamų žemės ūkio produktų ir maisto prekių

1 priedėlis:

3 straipsnyje nurodytų teisės aktų, susijusių su organiniu būdu gaminamais žemės ūkio produktais ir maisto produktais, sąrašas

2 priedėlis:

Įgyvendinimo taisyklės

10 PRIEDAS

dėl šviežių vaisių ir daržovių, kuriems taikomi prekybos standartai, atitikties patikrinimų pripažinimo

1 priedėlis:

Šveicarijos kontrolės institucijos, įgaliotos išduoti atitikties patikrinimo pažymėjimus, kaip nustatyta 10 priedo 3 straipsnyje

2 priedėlis

 

11 PRIEDAS

dėl gyvūnų sveikatos ir zootechninių priemonių, taikomų prekybai gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais

1 priedėlis:

Kontrolės priemonės/pranešimas apie ligas

2 priedėlis:

Gyvūnų sveikata. Prekyba ir tiekimas rinkai

3 priedėlis:

Gyvų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importas iš trečiųjų šalių

4 priedėlis:

Zootechnikos nuostatos, įskaitant nuostatas dėl importo iš trečiųjų šalių

5 priedėlis:

Gyvų gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų tikrinimas pasienyje ir mokesčiai

6 priedėlis:

Gyvūniniai produktai

7 priedėlis:

Atsakingos institucijos

8 priedėlis:

Pritaikymas, atsižvelgiant į regionines sąlygas

9 priedėlis:

Audito patikrinimų procedūros gairės

10 priedėlis:

Gyvūninių produktų tikrinimas pasienyje ir mokesčiai

11 priedėlis:

Kontaktiniai taškai

12 PRIEDAS

dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos

1 priedėlis:

Šalių geografinių nuorodų, kurioms kita šalis suteikia apsaugą, sąrašai

2 priedėlis:

Šalių teisės aktai

▼M12

1 PRIEDAS

Šveicarijos taikomos nuolaidos

Šveicarija toliau išvardytiems Bendrijos kilmės produktams taiko šias muito tarifo nuolaidas (tam tikrais atvejais nustatyti kiekybiniai metiniai apribojimai):Šveicarijos muitų tarifų pozicija

Aprašymas

Taikomas muito mokestis

(CHF/100 kg bruto svorio

Kiekis per metus

(neto svoris tonomis)

0101 90 95

Gyvi arkliai (išskyrus grynaveislius veislinius ir skerstinus arklius) (arklių skaičius)

0

100 gyvulių

0204 50 10

Ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

40

100

0207 14 81

Naminių vištų krūtinėlės, sušaldytos

15

2 100

0207 14 91

Naminių vištų mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, įskaitant kepenis (išskyrus krūtinėles), sušaldyti

15

1 200

0207 27 81

Naminių kalakutų krūtinėlės, sušaldytos

15

800

0207 27 91

Naminių kalakutų mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, įskaitant kepenis (išskyrus krūtinėles), sušaldyti

15

600

0207 33 11

Naminių ančių skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

15

700

0207 34 00

Naminių ančių, žąsų ar patarškų riebiosios kepenys, šviežios arba atšaldytos

9,5

20

0207 36 91

Naminių ančių, žąsų ar patarškų mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti (išskyrus riebiąsias kepenis)

15

100

0208 10 00

Triušių arba kiškių mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

11

1 700

0208 90 10

Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių (išskyrus kiškių ir šernų) mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

0

100

ex 0210 11 91

Kiaulienos (išskyrus šernieną) kumpiai ir jų dalys, su kaulais, sūdyti arba užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

muitas netaikomas

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Sukapoti mėsos gabalai be kaulų, užpilti sūrymu arba rūkyti

muitas netaikomas

0210 20 10

Džiovinta galvijiena

muitas netaikomas

200  (2)

ex 0407 00 10

Maistui skirti paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti

47

150

ex 0409 00 00

Natūralus akacijų medus

8

200

ex 0409 00 00

Kitas natūralus medus (išskyrus akacijų)

26

50

0602 10 00

Neįsišakniję auginiai ir ūgliai

muitas netaikomas

neribota

 

Sėklavaisių poskiepių daigai (išauginti iš sėjinukų arba atžalų):

muitas netaikomas

 (3)

0602 20 11

—  su įskiepiais, neįsišakniję

0602 20 19

—  su įskiepiais, įsišakniję

0602 20 21

—  be įskiepių, neįsišakniję

0602 20 29

—  be įskiepių, įsišakniję

 

Kaulavaisių poskiepių daigai (išauginti iš sėjinukų arba atžalų):

muitas netaikomas

 (3)

0602 20 31

—  su įskiepiais, neįsišakniję

0602 20 39

—  su įskiepiais, įsišakniję

0602 20 41

—  be įskiepių, neįsišakniję

0602 20 49

—  be įskiepių, įsišakniję

 

Valgomuosius vaisius vedančių augalų daigai, išskyrus sėklavaisių ir kaulavaisių poskiepius (išauginti iš sėjinukų arba atžalų):

muitas netaikomas

neribota

0602 20 51

—  neįsišakniję

0602 20 59

—  kiti

 

Medžiai, krūmai, medeliai, vedantys valgomuosius vaisius, neįsišakniję:

muitas netaikomas

 (3)

0602 20 71

—  sėklavaisiai

0602 20 72

—  kaulavaisiai

0602 20 79

—  kiti

muitas netaikomas

neribota

 

Medžiai, krūmai, medeliai, vedantys valgomuosius vaisius, įsišakniję:

muitas netaikomas

 (3)

0602 20 81

—  sėklavaisiai

0602 20 82

—  kaulavaisiai

0602 20 89

—  kiti

muitas netaikomas

neribota

0602 30 00

Rododendrai ir azalijos, skiepyti arba neskiepyti

muitas netaikomas

neribota

 

Rožės, skiepytos arba neskiepytos:

muitas netaikomas

neribota

0602 40 10

—  neskiepytos akute arba auginiais

 

—  skiepytos akute arba auginiais:

0602 40 91

—  neįsišaknijusios

0602 40 99

—  kitos, įsišaknijusios

 

Naudingųjų augalų daigai (išauginti iš sėjinukų arba atžalų); grybiena:

muitas netaikomas

neribota

0602 90 11

—  daržovių daigai ir velėnos ritiniai

0602 90 12

—  grybiena

0602 90 19

—  kiti

 

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis):

muitas netaikomas

neribota

0602 90 91

—  neįsišakniję

0602 90 99

—  kiti, įsišakniję

0603 11 10

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skintos rožės, gyvos, nuo gegužės 1 d. iki spalio 25 d.

muitas netaikomas

1 000

0603 12 10

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skinti gvazdikai, gyvi, nuo gegužės 1 d. iki spalio 25 d.

0603 13 10

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skintos orchidėjos, gyvos, nuo gegužės 1 d. iki spalio 25 d.

0603 14 10

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skintos chrizantemos, gyvos, nuo gegužės 1 d. iki spalio 25 d.

 

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai (išskyrus gvazdikus, rožes, orchidėjas ir chrizantemas), gyvos, nuo gegužės 1 d. iki spalio 25 d.:

0603 19 11

—  medingos

0603 19 19

—  nemedingos

0603 12 30

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skinti gvazdikai, gyvi, nuo spalio 26 d. iki balandžio 30 d.

muitas netaikomas

neribota

0603 13 30

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skintos orchidėjos, gyvos, nuo spalio 26 d. iki balandžio 30 d.

0603 14 30

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skintos chrizantemos, gyvos, nuo spalio 26 d. iki balandžio 30 d.

0603 19 30

Puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams skintos tulpės, gyvos, nuo spalio 26 d. iki balandžio 30 d.

 

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, nuo spalio 26 d. iki balandžio 30 d.:

muitas netaikomas

neribota

0603 19 31

—  medingos

0603 19 39

—  nemedingos

 

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

10 000

 

—  slyviniai pomidorai:

0702 00 10

—  nuo spalio 21 d. iki balandžio 30 d.

 

—  pomidorai Peretti (pailgos formos):

0702 00 20

—  nuo spalio 21 d. iki balandžio 30 d.

 

—  kiti pomidorai, ne mažesni kaip 80 mm skersmens (mėsingų vaisių):

0702 00 30

—  nuo spalio 21 d. iki balandžio 30 d.

 

—  kiti:

0702 00 90

—  nuo spalio 21 d. iki balandžio 30 d.

 

Ledinės salotos be išorinių lapų:

muitas netaikomas

2 000

0705 11 11

—  nuo sausio 1 d. iki vasario pabaigos

 

Salotinės trūkažolės, šviežios arba atšaldytos:

muitas netaikomas

2 000

0705 21 10

—  nuo gegužės 21 d. iki rugsėjo 30 d.

0707 00 10

Agurkai salotoms, nuo spalio 21 d. iki balandžio 14 d.

5

200

0707 00 30

Konservuoti skirti agurkai, ilgesni nei 6 cm, bet ne ilgesni kaip 12 cm, švieži arba atšaldyti, nuo spalio 21 d. iki balandžio 14 d.

5

100

0707 00 31

Konservuoti skirti agurkai, ilgesni nei 6 cm, bet ne ilgesni kaip 12 cm, švieži arba atšaldyti, nuo balandžio 15 d. iki spalio 20 d.

5

2 100

0707 00 50

Dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

3,5

800

 

Baklažanai, švieži arba atšaldyti:

muitas netaikomas

1 000

0709 30 10

—  nuo spalio 16 d. iki gegužės 31 d.

0709 51 00

0709 59 00

Grybai, švieži arba atšaldyti, Agaricus genties ir kiti, išskyrus trumus

muitas netaikomas

neribota

 

Paprikos, šviežios arba atšaldytos:

2,5

neribota

0709 60 11

—  nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.

0709 60 12

Paprikos, šviežios arba atšaldytos, nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

5

1 300

 

Aguročiai (įskaitant aguročių žiedus), švieži arba atšaldyti:

muitas netaikomas

2 000

0709 90 50

—  nuo spalio 31 d. iki balandžio 19 d.

ex 0710 80 90

Grybai, nevirti arba virti vandenyje ar garuose, sušaldyti

muitas netaikomas

neribota

0711 90 90

Konservuotos daržovės ir daržovių mišiniai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamaisiais tirpalais)

0

150

0712 20 00

Džiovinti svogūnai, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

0

100

0713 10 11

Džiovinti žirniai (Pisum sativum), be luobelių, neskaldyti, neapdoroti, skirti gyvūnų pašarui

0,9 nuolaida taikomam mokesčiui

1 000

0713 10 19

Džiovinti žirniai (Pisum sativum), be luobelių, neskaldyti, neapdoroti (išskyrus skirtus gyvūnų pašarui, techniniam naudojimui ar alui gaminti)

0

1 000

 

Lazdynų arba amerikiniai (Corylus spp.) riešutai, švieži arba džiovinti:

muitas netaikomas

neribota

0802 21 90

—  be kevalų, išskyrus skirtus gyvulių pašarui ar aliejui spausti

0802 22 90

—  be kevalų, išskyrus skirtus gyvulių pašarui ar aliejui spausti

0802 32 90

Riešutai

muitas netaikomas

100

ex 0802 90 90

Pušų riešutai, švieži arba džiovinti

muitas netaikomas

neribota

0805 10 00

Apelsinai, švieži arba džiovinti

muitas netaikomas

neribota

0805 20 00

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)); vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti

muitas netaikomas

neribota

0807 11 00

Arbūzai, švieži

muitas netaikomas

neribota

0807 19 00

Melionai, švieži, išskyrus arbūzus

muitas netaikomas

neribota

 

Abrikosai, švieži, palaidi:

muitas netaikomas

2 100

0809 10 11

—  nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.

 

kitose pakuotėse:

0809 10 91

—  nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.

0809 40 13

Slyvos, šviežios, palaidos, nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

0

600

0810 10 10

Braškės ir žemuogės, šviežios, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 14 d.

muitas netaikomas

10 000

0810 10 11

Braškės ir žemuogės, šviežios, nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 31 d.

0

200

0810 20 11

Avietės, šviežios, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 14 d.

0

250

0810 50 00

Kiviai, švieži

muitas netaikomas

neribota

ex 0811 10 00

Braškės ir žemuogės, nevirtos arba išvirtos vandenyje ar garuose, šaldytos, į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nesupakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, skirtos pramoniniam perdirbimui

10

1 000

ex 0811 20 90

Avietės, gervuogės, šilkuogės, loganberijos, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai, agrastai, nevirti arba virti vandenyje ar garuose, sušaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, skirti pramoniniam perdirbimui

10

1 200

0811 90 10

Mėlynės, nevirtos arba virtos vandenyje ar garuose, sušaldytos, į kurias nepridėta arba pridėta cukraus ar kitų saldiklių

0

200

0811 90 90

Maistui skirti vaisiai, nevirti arba virti vandenyje ar garuose, sušaldyti, į kuriuos nepridėta arba pridėta cukraus ar kitų saldiklių (išskyrus braškes ir žemuoges, avietes, gervuoges, šilkuoges, loganberijas, juoduosius, baltuosius arba raudonuosius serbentus, agrastus, mėlynes ir atogrąžų vaisius)

0

1 000

0904 20 90

Capsicum arba Pimenta genties pipirai, džiovinti, grūsti arba malti, apdirbti

0

150

0910 20 00

Šafranas

muitas netaikomas

neribota

1001 90 60

Kviečiai (javai) ir meslinas (išskyrus kietuosius kviečius (javus)), denatūruoti, skirti gyvulių pašarui

0,6 nuolaida taikomam mokesčiui

50 000

1005 90 30

Kukurūzai, skirti gyvulių pašarui

0,5 nuolaida taikomam mokesčiui

13 000

 

Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, išskyrus skirtą gyvulių pašarui:

 

 

1509 10 91

—  stikliniuose induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

60,60  (4)

neribota

1509 10 99

—  stikliniuose induose, kurių talpa didesnė už 2 litrus, arba kitokiuose induose

86,70  (4)

neribota

 

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus skirtus gyvulių pašarui:

 

 

1509 90 91

—  stikliniuose induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

60,60  (4)

neribota

1509 90 99

—  stikliniuose induose, kurių talpa didesnė už 2 litrus, arba kitokiuose induose

86,70  (4)

neribota

ex 0210 19 91

Kumpiai, užpilti sūrymu, be kaulų, pūslėje arba dirbtinėje žarnoje

muitas netaikomas

3 715

ex 0210 19 91

Sukapoti mėsos gabalai be kaulų, rūkyti

1601 00 11

1601 00 21

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų iš gyvūnų, kurie klasifikuojami 0101 –0104 pozicijose ir kurie nėra šernai

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Kiaulės kaklas, džiovintas ore, su prieskoniais ar be jų, visas, supjaustytas gabalais arba plonais griežinėliais

 

Pomidorai, sveiki arba supjaustyti gabalais, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties:

 

 

2002 10 10

—  talpose, masė didesnė kaip 5 kg

2,50

neribota

2002 10 20

—  talpose, masė ne didesnė kaip 5 kg

4,50

neribota

 

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, išskyrus sveikus arba supjaustytus gabalais:

muitas netaikomas

neribota

2002 90 10

—  talpose, masė didesnė kaip 5 kg

2002 90 21

Pomidorų minkštimas, tyrė ir koncentratas, sandariai supakuoti, kuriuose esančios sausosios medžiagos kiekis yra ne mažesnis kaip 25 % masės, į kurių sudėtį įeina pomidorai ir vanduo, į kuriuos pridėta arba nepridėta druskos ar prieskonių, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 5 kg

muitas netaikomas

neribota

2002 90 29

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, išskyrus sveikus arba supjaustytus gabalais ir pomidorų minkštimą, tyrę, koncentratą:

— talpose, masė ne didesnė kaip 5 kg

muitas netaikomas

neribota

2003 10 00

Pievagrybiai (Agaricus genties), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

0

1 700

 

Artišokai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti, išskyrus 2006 pozicijos produktus:

 

 

ex 2004 90 18

—  talpose, masė didesnė kaip 5 kg

17,5

neribota

ex 2004 90 49

—  talpose, masė ne didesnė kaip 5 kg

24,5

neribota

 

Smidrai (šparagai), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti, išskyrus 2006 pozicijos produktus:

muitas netaikomas

neribota

2005 60 10

—  talpose, masė didesnė kaip 5 kg

2005 60 90

—  talpose, masė ne didesnė kaip 5 kg

 

Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus 2006 pozicijos produktus:

muitas netaikomas

neribota

2005 70 10

—  talpose, masė didesnė kaip 5 kg

2005 70 90

—  talpose, masė ne didesnė kaip 5 kg

 

Kapariai ir artišokai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti, išskyrus 2006 pozicijos produktus:

 

 

ex 2005 99 11

—  talpose, masė didesnė kaip 5 kg

17,5

neribota

ex 2005 99 41

—  talpose, masė ne didesnė kaip 5 kg

24,5

neribota

2008 30 90

Citrusinių vaisiai, paruošti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių ar alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

muitas netaikomas

neribota

2008 50 10

Abrikosų minkštimas, paruoštas arba konservuotas kitu būdu, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodytas kitoje vietoje

10

neribota

2008 50 90

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, ar alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

15

neribota

2008 70 10

Persikų minkštimas, paruoštas arba konservuotas kitu būdu, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodytas kitoje vietoje

muitas netaikomas

neribota

2008 70 90

Persikai, paruošti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, ar alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

muitas netaikomas

neribota

 

Sultys, bet kurių kitų vienos rūšies citrusinių vaisių, išskyrus apelsinų arba greipfrutų ar mažųjų greipfrutų, nefermentuotos, į kurias nepridėta alkoholio:

 

 

ex 2009 39 19

—  kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių, koncentruotos

6

neribota

ex 2009 39 20

—  kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių, koncentruotos

14

neribota

 

Saldus vynas, pagamintas konkrečiuose regionuose, ir vynuogių misa:

 

 

2204 21 50

—  induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai (5)

8,5

neribota

2204 29 50

—  induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai (5)

8,5

neribota

ex 2204 21 50

Portveinas (Porto vynas), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, atitinkantis aprašymą (6)

muitas netaikomas

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (baltasis graikiškas vynas) induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, atitinkantis aprašymą (7)

muitas netaikomas

500 hl

 

Retsina (baltasis graikiškas vynas) induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, atitinkantis aprašymą (7), kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais:

ex 2204 29 21

—  daugiau kaip 13 %

ex 2204 29 22

—  ne daugiau kaip 13 %

(1)   Įskaitant 480 tonų Parma ir San Daniele kumpio, remiantis 1972 m. sausio 25 d. Bendrijos ir Šveicarijos pasikeitimu laiškais.

(2)   Įskaitant 170 tonų Bresaola mėsos, remiantis 1972 m. sausio 25 d. Bendrijos ir Šveicarijos pasikeitimu laiškais.

(3)   Nepažeidžiant bendros metinės kvotos (60 000 daigų).

(4)   Įskaitant įnašą į garantijų fondą, skirtą būtinam sandėliavimui.

(5)   Tik susitarimo 7 priede numatyti produktai.

(6)   Aprašymas: pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, sąvoka „Porto“ reiškia kokybišką vyną, pagamintą tokio pat pavadinimo Portugalijos regione.

(7)   Aprašymas: pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VII priedo A.2 punktą, sąvoka „Retsina“ reiškia Bendrijos nuostatas atitinkantį stalo vyną.

2 PRIEDAS

Bendrijos taikomos nuolaidos

Bendrija toliau išvardytiems Šveicarijos produktams taiko šias muito tarifo nuolaidas (tam tikrais atvejais nustatyti kiekybiniai metiniai apribojimai):KN kodas

Aprašymas

Taikomas muito mokestis

(EUR/100 kg neto svorio)

Kiekis per metus

(neto masė tonomis)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Gyvi galvijai, sveriantys daugiau nei 160 kg

0

4 600 galvų

ex 0210 20 90

Galvijiena, be kaulų, džiovinta

muitas netaikomas

1 200

ex 0401 30

Grietinėlė, kurios riebumas didesnis kaip 6 % masės

muitas netaikomas

2 000

0403 10

Jogurtai

0402 29 11

ex 0404 90 83

Specialus, kūdikiams skirtas pienas, sandariai supakuotas, kurio neto masė ne didesnė kaip 500 g ir kurio riebumas didesnis kaip 10 % masės (1)

43,8

neribota

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

muitas netaikomas

neribota

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos

muitas netaikomas

neribota

0701 10 00

Sėklinės bulvės, šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas

4 000

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Svogūnai, išskyrus sodinukus, porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas

5 000

0704 10 00

0704 90

Kopūstai, žiediniai kopūstai, savojos (garbanotieji), kaliaropės ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, išskyrus Briuselio kopūstus, šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas

5 500

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir cikorijos (Cichorium spp.), šviežios arba šaldytos

muitas netaikomas

3 000

0706 10 00

Morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Burokėliai, pūteliai, šakniavaisiniai arba vokiškieji salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, išskyrus krienus (Cochlearia armoracia), švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

3 000

0707 00 05

Agurkai, švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas (2)

1 000

0708 20 00

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.), šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas

1 000

0709 30 00

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

500

0709 40 00

Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

500

0709 51 00

0709 59

Grybai ir trumai, švieži ar atšaldyti

muitas netaikomas

neribota

0709 70 00

Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

1 000

0709 90 10

Salotiniai augalai, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (Cichorium spp.), švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

1 000

0709 90 20

Paprastieji runkeliai ir artišokai

muitas netaikomas

300

0709 90 50

Pankoliai, švieži arba atšaldyti

muitas netaikomas

1 000

0709 90 70

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas (2)

1 000

0709 90 90

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

muitas netaikomas

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Grybai, nevirti arba virti vandenyje ar garuose, sušaldyti

muitas netaikomas

neribota

0712 90

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, iš šviežių ar virtų daržovių, bet toliau neapdorotos, išskyrus svogūnus, grybus ir trumus

muitas netaikomas

neribota

ex 0808 10 80

Obuoliai, išskyrus skirtus sidrui, švieži

muitas netaikomas (2)

3 000

0808 20

Kriaušės ir svarainiai, švieži

muitas netaikomas (2)

3 000

0809 10 00

Abrikosai, švieži

muitas netaikomas (2)

500

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus), šviežios

muitas netaikomas (2)

1 500  (2)

0809 40

Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

muitas netaikomas (2)

1 000

0810 10 00

Braškės ir žemuogės

muitas netaikomas

200

0810 20 10

Avietės, šviežios

muitas netaikomas

100

0810 20 90

Gervuogės, šilkmedžio vaisiai, loganberijos, švieži

muitas netaikomas

100

1106 30 10

Bananų miltai, rupiniai ir milteliai

muitas netaikomas

5

1106 30 90

Kitų vaisių, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

muitas netaikomas

neribota

ex 0210 19 50

Kumpis, užpiltas sūrymu, be kaulų, pateikiamas pūslėje arba dirbtinėje žarnoje

muitas netaikomas

1 900

ex 0210 19 81

Sukapoti mėsos gabalai be kaulų, rūkyti

ex 1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų iš gyvūnų, kurie klasifikuojami 0101 –0104 pozicijose ir kurie nėra šernai

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Kiaulės kaklas, džiovintas ore, su prieskoniais ar be jų, visas, supjaustytas gabalais arba plonais griežinėliais

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Pomidorų milteliai, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

2003 90 00

Grybai, išskyrus Agaricus genties, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

muitas netaikomas

neribota

0710 10 00

Bulvės, nevirtos arba išvirtos vandenyje ar garuose, atšaldytos

muitas netaikomas

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje, išskyrus turinčias miltų, rupinių, dribsnių pavidalą

2005 20 80

Bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje, išskyrus turinčias miltų, rupinių, dribsnių pavidalą, supjaustytos plonais griežinėliais, virtos riebaluose arba keptos, nesūdytos arba sūdytos, be prieskonių arba su prieskoniais, sandariai supakuotos, tinkamos iš karto vartoti maistui

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Daržovių ir daržovių mišinių milteliai, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

ex 2008 30

Citrusiniai vaisiai, dribsnių ar miltelių pavidalu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

ex 2008 40

Kriaušės, dribsnių ar miltelių pavidalu, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

ex 2008 50

Abrikosai, dribsnių ar miltelių pavidalu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

2008 60

Vyšnios, kitaip paruoštos ir konservuotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, ar alkoholio, nenurodytos kitoje vietoje

muitas netaikomas

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Vyšnios, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos, į kurias pridėta cukraus ar kitų saldiklių

0811 90 80

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus), nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje, sušaldytos, į kurias nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

ex 2008 70

Persikai, dribsnių ar miltelių pavidalu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

ex 2008 80

Braškės ir žemuogės, dribsnių ar miltelių pavidalu, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

ex 2008 99

Kiti vaisiai, dribsnių ar miltelių pavidalu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus, kitų saldiklių arba krakmolo (4)

muitas netaikomas

neribota

ex 2009 19

Apelsinų sulčių milteliai, kurių sudėtyje yra pridėto cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus ar kitų saldiklių

muitas netaikomas

neribota

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Greipfrutų sulčių milteliai, kurių sudėtyje yra pridėto cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus ar kitų saldiklių

muitas netaikomas

neribota

ex 2009 31

ex 2009 39

Bet kurių kitų vienos rūšies citrusinių vaisių sulčių milteliai, kurių sudėtyje yra pridėto cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus ar kitų saldiklių

muitas netaikomas

neribota

ex 2009 41

ex 2009 49

Ananasų sulčių milteliai, kurių sudėtyje yra pridėto cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus ar kitų saldiklių

muitas netaikomas

neribota

ex 2009 71

ex 2009 79

Obuolių sulčių milteliai, kurių sudėtyje yra pridėto cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus ar kitų saldiklių

muitas netaikomas

neribota

ex 2009 80

Bet kurių kitų vaisių arba daržovių sulčių milteliai, kurių sudėtyje yra pridėto cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus ar kitų saldiklių

muitas netaikomas

neribota

(1)   Šioje pozicijoje sąvoka „kūdikiams skirtas pienas“ reiškia produktus, kuriuose nėra patogeninių ir toksikogeninių mikrobų ir kuriuose yra mažiau kaip 10 000 gyvybingų aerobinių bakterijų ir mažiau kaip dvi kolimorfinės bakterijos 1 grame.

(2)   Tam tikrais atvejais turėtų būti taikomas specialus, o ne minimalus muito mokestis.

(3)   Įskaitant 1 000 tonų, remiantis 1986 m. liepos 14 d. pasikeitimu laiškais.

(4)   Žiūrėti bendrą paraišką, kurioje numatyta daržovių miltelių ir vaisių miltelių tarifinė klasifikacija.

▼B

3 PRIEDAS

SŪRIAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS

1. Šiuo dokumentu Komisija ir Šveicarija įsipareigoja per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo laipsniškai liberalizuoti tarpusavio prekybą sūriais, klasifikuojamais Suderintosios sistemos 0406 pozicijoje.

2. Liberalizavimo procesas vyks taip:

a)  Importas į Bendriją

Pirmaisiais metais po Susitarimo įsigaliojimo Bendrija laipsniškai panaikina arba pašalina muito mokesčius už Šveicarijos kilmės sūrių importą, tam tikrais atvejais nustatydama metinį kiekį. Įvairių rūšių sūrių baziniai muito mokesčiai ir baziniai metiniai kiekiai pateikti šio priedo 1 priedėlyje.

i) 1 priedėlio lentelėje nurodytus bazinius muito mokesčius Bendrija mažina po 20 % per metus. Pirmasis sumažinimas atliekamas po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

ii) 1 priedėlio lentelėje nurodytas tarifines kvotas Bendrija kasmet didina po 1 250 tonų; pirmasis padidinimas atliekamas po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo. Prekyba visiškai liberalizuojama nuo šeštųjų metų pradžios.

iii) Šveicarija atleidžiama nuo reikalavimo laikytis laisvų pasienio kainų, nustatytų Bendrojo muitų tarifo 0406 KN pozicijoje klasifikuojamų produktų apibūdinime.

b)  Eksportas iš Bendrijos

Bendrija netaiko eksporto grąžinamųjų išmokų už Suderintosios sistemos pozicijoje Nr. 0406 klasifikuojamų sūrių eksportą į Šveicariją.

c)  Importas į Šveicariją

Pirmaisiais metais po Susitarimo įsigaliojimo Šveicarija laipsniškai panaikina arba pašalina muito mokesčius už Bendrijos kilmės sūrių importą, tam tikrais atvejais nustatydama metinį kiekį. Įvairių rūšių sūrių baziniai muito mokesčiai ir baziniai metiniai kiekiai pateikti šio dokumento 2 priedėlio a punkte.

i) 2 priedėlio a dalies lentelėje nurodytus bazinius muito mokesčius Šveicarija mažina po 20 % per metus. Pirmasis sumažinimas atliekamas po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

ii) 2 priedėlio a dalies lentelėje nurodytas tarifines kvotas Bendrija kasmet didina po 2 250 tonų; pirmasis padidinimas atliekamas po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo. Ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki kiekvienų metų pradžios Bendrija nustato sūrių kategoriją ar kategorijas, kurioms taikomas tas padidinimas. Prekyba visiškai liberalizuojama nuo šeštųjų metų pradžios.

d)  Eksportas iš Šveicarijos

Pirmaisiais metais po Susitarimo įsigaliojimo Šveicarija laipsniškai panaikina eksporto subsidijas už sūrio siuntas, išvežamas į Bendriją; panaikinimas atliekamas taip:

i) Sumos, kuriomis pagrįstas panaikinimo procesas ( 1 ), nustatytos šio priedo 2 priedėlio b dalyje.

ii) Bazinės sumos mažinamos taip:

 po vienerių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo – 30 %,

 po dviejų metų nuo Susitarimo įsigaliojimo – 55 %,

 po trejų metų nuo Susitarimo įsigaliojimo – 80 %,

 po ketverių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo – 90 %,

 po penkerių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo – 100 %.

3. Bendrija ir Šveicarija imasi būtinų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad importo licencijų skirstymo būdas užtikrintų reguliarų importą, atsižvelgiant į rinkos reikalavimus.

4. Bendrija ir Šveicarija užtikrina, kad kitos priemonės, turinčios įtaką importui ir eksportui, nepakenktų lengvatoms, kurias jos suteikia viena kitai.

5. Kai dėl kainų pokyčių ir (arba) importo sutrikdoma kitos Šalies rinka, Šalių prašymu skubiai rengiamos konsultacijos pagal Sutarties 6 straipsnį įsteigtame Komitete, siekiant rasti tinkamus sprendimus. Todėl Šalys šiuo dokumentu sutinka periodiškai keistis informacija apie kainas ir bet kuria kita svarbia informacija apie vietinės gamybos ir importuotų sūrių rinką.

1 priedėlis

Bendrijos suteikiamos nuolaidosImportas į Bendriją

KN subpozicija

Apibūdinimas

Bazinis muito mokestis

(EUR/100 kg neto svorio)

Bazinis metinis kiekis

(tonomis)

ex 0406 20

Trinti arba miltelių pavidalo sūriai, kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 400 g/kg masės

Be muito

Neribotas

0406 30

Lydyti sūriai

Be muito

Neribotas

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Emmentaler sūriai, Gruyere sūriai, Sbrinz sūriai, Bergkäse sūriai, Appenzell sūriai

6,58

Neribotas

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ir Tête de Moine sūriai

Be muito

Neribotas

0406 90 19

Glarus sūris su prieskoniniais augalais (vadinamasis Schabziger)

Be muito

Neribotas

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons sūris

Be muito

Neribotas

0406 90 25

Tilsit sūris

Be muito

Neribotas

ex  04 06

Kiti sūriai, išskyrus išvardytuosius pirmiau

Be muito

3000

(1)   Sinonimas: Vacherin fribourgeois sūris

2 priedėlis

Šveicarijos suteikiamos nuolaidos

a)   Importas į ŠveicarijąŠveicarijos muitų tarifų subpozicija

Apibūdinimas

Bazinis muito mokestis

(CHF/100 kg neto svorio)

Bazinis metinis kiekis

(tonomis)

0406 10 10

Mascarpone ir Ricotta Romana sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede

Be muito

Neribotas

ex 0406 20

Trinti arba miltelių pavidalo sūriai, kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 400 g/kg masės

Be muito

Neribotas

0406 40

–  Danish Blue, Gorgonzola ir Rokforo sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede

–  Rokforo sūriai, neatitinkantys LIX sąrašo Šveicarija – Lichtenšteinas, pateikto Marakešo protokolo priede, su kilmės patvirtinimu

– Mėlynieji sūriai, išskyrus Danish blue, Gorgonzola ir Rokforo sūrius

Be muito

Neribotas

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola ir Stracchino sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede

Be muito

Neribotas

ex 0406 90 19

Feta sūriai, kaip apibūdinta 4 priedėlyje

Be muito

Neribotas

ex 0406 90 19

Balti avių pieno sūriai, užpilti sūrymu, kaip apibūdinta 4 priedėlyje

Be muito

Neribotas

0406 90 21

Sūriai su prieskoniniais augalais, vandens kiekis ne didesnis kaip 65 % neriebios masės

Be muito

Neribotas

0406 90 31

0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, kitas Pecorino) ir Provolone sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede

Be muito

Neribotas

0406 90 51

0406 90 59

–  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint–Paulin (Port Salut) ir Saint–Nectaire sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede

Be muito

5000

ex 0406 90 91

Raclette tipo sūriai, kaip apibūdinta 4 priedėlyje

0406 90 60

Cantal sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede

Be muito

Neribotas

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal ir Roncal sūriai, kaip apibūdinta 4 priedėlyje

Be muito

Neribotas

ex 0406 90 99

Parmigiano Reggiano ir Grana Padano sūriai, gabalais, be žievelės arba su žievele, ant kurių pakuotės turi būti nurodyta bent sūrio rūšis, riebalų kiekis, atsakingas pakuotojas ir šalis gamintoja, kurių sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 32 % masės

Parmigiano Reggiano sūriai: vandens kiekis ne didesnis kaip 32 %

Grana Padano sūriai: vandens kiekis ne didesnis kaip 33,2 %

Be muito

Neribotas

ex 0406 10 90

Mozzarella tipo sūriai, neatitinkantys LIX sąrašo Šveicarija – Lichtenšteinas, pateikto Marakešo protokolo priede

Be muito

500

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Provolone tipo sūriai, neatitinkantys LIX sąrašo Šveicarija – Lichtenšteinas, pateikto Marakešo protokolo priede, kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 65 % neriebios masės

Be muito

500

ex  04 06

Kieti ir vidutinio kietumo sūriai, išskyrus išvardytuosius pirmiau, kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 65 % neriebios masės

Be muito

5000

ex  04 06

Kiti sūriai, išskyrus išvardytuosius pirmiau

Be muito

1000

0406 10 20

Mozzarella sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede, kaip apibūdinta 4 priedėlyje (2)

185

Neribotas

0406 30

Suspausti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

180,55

Neribotas

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint–Paulin (Port Salut) ir Saint–Nectaire sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede, neįeinantys į 5 000 tonų metinę kvotą

289

Neribotas

0406 90 91

Kiti vidutinio kietumo sūriai, kurių vandens kiekis yra daugiau kaip 54 %, bet ne daugiau kaip 65 % neriebios masės.

315

Neribotas

(1)    Italico rūšies minkštų sūrių, kuriuos galima importuoti į Šveicariją, pavadinimų sąrašas pateiktas 3 priedėlyje.

(2)   Kai Mozzarella sūriai, atitinkantys LIX sąrašą Šveicarija – Lichtenšteinas, pateiktą Marakešo protokolo priede, pateikiami be konservavimo skysčio, taikomas LIX sąraše nustatytas įprastas muito mokestis.

b)   Eksportas iš Šveicarijos

Nustatomi tokie šio priedo 2 dalies d punkte nurodyti baziniai kiekiai:Šveicarijos muitų tarifų subpozicija

Apibūdinimas

Didžiausia (1) eksporto pagalba (2)

(CHF/100 kg neto svorio)

0406 30

Suspausti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

0

0406 20

Visų rūšių rinti arba miltelių pavidalo sūriai

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or sūriai

204

0406 90 21

Glarus sūriai su prieskoniniais augalais

139

ex 0406 90 99

Emmentaler sūriai

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) sūriai

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons sūriai

259

ex 0406 90 91

Tilsit sūriai

113

ex 0406 90 91

Tête de Moine sūriai

259

ex 0406 90 91

Apenzell sūriai

274

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Bergkäse sūriai

343

ex 0406 90 99

Gruyere sūriai

343

ex 0406 90 99

Sbrinz sūriai

384

ex  04 06

Kiti sūriai, išskyrus išvardytuosius pirmiau

 

– Švieži sūriai ir minkštieji sūriai

219

– Vidutinio kietumo sūriai

274

– Kieti ir labai kieti sūriai

343

(1)   Iki visiško liberalizavimo, išskyrus 0406 90 01 KN subpozicijoje klasifikuojamus sūrius, skirtus išlydyti, importuotus į Bendriją, pagal būtiniausio pateikimo susitarimus.

(2)   Įskaitant sumas pagal visas kitas lygiaverčio poveikio priemones.

3 priedėlis

„Italico“ rūšies sūrių, kuriuos leidžiama importuoti į Šveicariją, pavadinimai

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

4 priedėlis

Sūrių apibūdinimai

Toliau pateiktame sąraše nurodytiems sūriams įprasti muitai taikomi tik su sąlyga, jei jie atitinka toliau pateiktą apibūdinimą, pasižymi nurodytomis tipiškomis savybėmis ir importuojami, nurodžius atitinkamą pavadinimą.1.  Feta sūriai

Pavadinimas

Feta sūriai

Gamybos rajonai

Trakija, Makedonija, Tesalija, Emyras, kontinentinė Graikija, Peloponesas ir Lesbos (Graikija)

Forma ir dydis

Įvairių dydžių kubeliai ar stačiakampiai gabalėliai

Savybės

Minkštas sūris be žievelės; baltas, minkštos, tačiau suspaustos ir šiek tiek trapios konsistencijos, šiek tiek rūgštaus aštrumo ir sūraus aštrumo skonio, pagamintas vien tik iš avių pieno arba pridėjus ne daugiau kaip 30 % ožkų pieno, brandintas ne mažiau kaip du mėnesius

Sausos masės riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 43 %

Sausa masė

Ne mažiau kaip 44 %

2.  Balti avių pieno sūriai, užpilti sūrymu

Apibūdinimas

Baltas avių pieno sūris, kilmės šalis, užpiltas sūrymu, pagamintas vien tik iš avių pieno, arba

Baltas avių pieno sūris, kilmės šalis, užpiltas sūrymu, pagamintas vien tik iš avių pieno ir ožkų pieno

Gamybos rajonai

Europos Sąjungos valstybės narės

Forma ir dydis

Įvairių dydžių kubeliai ar stačiakampiai gabalėliai

Savybės

Minkštas sūris be žievelės; baltas, minkštos, tačiau suspaustos ir šiek tiek trapios konsistencijos, šiek tiek rūgštaus aštrumo ir sūraus aštrumo skonio. Sūris pagamintas vien tik iš avių pieno arba pridėjus ne daugiau kaip 10 % ožkų pieno, brandintas ne mažiau kaip du mėnesius

Sausos masės riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 43 %

Sausa masė

Ne mažiau kaip 44 %

Šiems sūriams įprastinis muito tarifas taikomas tik su sąlyga, jei ant kiekvienos jo pakuotės nurodomas visas gamintojo adresas ir pažymima, kad šis sūris pagamintas vien tik iš avių pieno, tam tikrais atvejais pridėjus ožkų pieno.

3.  Manchego sūriai

Pavadinimas

Manchego sūriai

Gamybos rajonai

Castile–La Mancha autonominė bendruomenė (Albacete, Ciudad Real, Cuenca ir Toledo provincijos)

Vieno sūrio forma, dydis ir svoris

Cilindro formos sūriai, beveik plokščiu viršumi (apačia). Aukštis: 7–12 cm. Skersmuo: 9–22 cm. Vieno sūrio svoris: 1–3,5 kg.

Savybės

Kieta žievelė, šviesiai geltona arba žalsvai juoda; tvirtos, suspaustos konsistencijos, nuo baltos iki gelsvos dramblio kaulo spalvos, gali būti su mažomis, netolygiai išsidėsčiusiomis skylutėmis; savito kvapo ir skonio. Kietas arba vidutinio kietumo sūris, pagamintas vien tik iš Manchega veislės avių pieno, natūralaus arba pasterizuoto, 45–60 minučių kaitinto 28–32 °C temperatūroje, ir sukietintas reninu arba kitais patvirtintais koaguliuojančiais fermentais; brandintas ne mažiau kaip 60 dienų

Sausos masės riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 50 %

Sausa masė

Ne mažiau kaip 55 %

4.  Idiazabal sūriai

Pavadinimas

Idiazabal sūriai

Gamybos rajonai

Guipuzcoa, Navaros, Alava ir Vizcaya provincijos

Vieno sūrio forma, dydis ir svoris

Cilindro formos sūriai, beveik plokščiu viršumi (apačia). Aukštis: 8–12 cm. Skersmuo: 10–30 cm. Vieno sūrio svoris: 1–3 kg.

Savybės

Kieta žievelė, šviesiai geltona arba tamsiai ruda, kai sūris parūkytas; tvirtos, suspaustos konsistencijos, nuo baltos iki gelsvos dramblio kaulo spalvos, gali būti su mažomis, netolygiai išsidėsčiusiomis skylutėmis; savito kvapo ir skonio. Sūris pagamintas vien tik iš Lacha ir Carranzana veislės avių natūralaus pieno, 20–45 minutes kaitinto 28–32 °C temperatūroje, ir sukietintas reninu arba kitais patvirtintais koaguliuojančiais fermentais; brandintas ne mažiau kaip 60 dienų

Sausos masės riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 45 %

Sausa masė

Ne mažiau kaip 55 %

5.  Roncal sūriai

Pavadinimas

Roncal sūriai

Gamybos rajonai

Roncal slėnis (Navara)

Vieno sūrio forma, dydis ir svoris

Cilindro formos sūriai, beveik plokščiu viršumi (apačia). Aukštis: 8–12 cm. Įvairaus skersmens ir svorio.

Savybės

Su kieta, grūdėta ir riebia šiaudų spalvos žievele; tvirtos, suspaustos konsistencijos, akytos išvaizdos, tačiau be skylių, nuo baltos iki gelsvos dramblio kaulo spalvos; savito kvapo ir skonio. Kietas ir vidutinio kietumo sūris, pagamintas vien tik iš natūralaus avių pieno, pakaitinto 32–37 °C temperatūroje, ir sukietintas reninu arba kitais patvirtintais koaguliuojančiais fermentais

Sausos masės riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 50 %

Sausa masė

Ne mažiau kaip 60 %

6.  Raclette tipo sūriai

Apibūdinimas

Kilmės šalis, t. y. vokiškas raclette tipo sūris arba prancūziškas raclette tipo sūris

Gamybos rajonai

Europos Sąjungos valstybės narės

Vieno sūrio forma, dydis ir svoris

Sveiki sūriai arba gabalai. Aukštis: 5,5–8 cm; skersmuo: 28–42 cm arba plotis: 28–36 cm. Vieno sūrio svoris: 4,5–7,5 kg.

Savybės

Pusiau kietas sūris su suspausta, aukso spalvos geltonos – šviesiai rudos spalvos žievele, ant kurios gali būti pilkšvų dėmių; švelnus sūris, tinka lydyti, dramblio kaulo ar gelsvos spalvos, suspaustas, gali būti kelios skylutės; savito kvapo ir skonio, nuo švelnaus iki stipraus; pagamintas iš pasterizuoto, pakaitinto arba natūralaus karvių pieno, sukietintas pieno fermentais ir kitais koaguliantais. Varškė suspausta; varškė bendrai išplauta. Brandintas ne mažiau kaip aštuonias savaites.

Sausos masės riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 45 %

Sausa masė

Ne mažiau kaip 55 %

7.  Skysto pavidalo Mozzarella sūriai

Šiems sūriams įprastas muito tarifas taikomas tik su sąlyga, jei sūriai arba gabalėliai yra konservuoti vandenyje ir sandariai uždaryti. Vanduo turi sudaryti bent 25 % bendros masės, įskaitant sūrio ar sūrio gabalėlių, tirpalo ir pakuotės svorį.

4 PRIEDAS

DĖL AUGALŲ SVEIKATOS

1 straipsnis

Tikslas

►M14  1. ◄   Šio priedo tikslas – skatinti Šalių prekybą atitinkamų jų teritorijų kilmės augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems taikomos augalų sveikatos priemonės, arba importuotaisiais iš trečiųjų šalių ir išvardytais 1 priedėlyje, kurį šio Susitarimo 11 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro Komitetas.

▼M14

2.  Nukrypstant nuo Susitarimo 1 straipsnio šis priedas taikomas visiems augalams, augalų produktams ir kitiems 1 priede išvardytiems objektams, kaip nurodyta 1 dalyje.

▼B

2 straipsnis

Principai

1.  Šalys pažymi, kad jos taiko panašius teisės aktus, reglamentuojančius apsaugos priemones nuo kenksmingų organizmų įvežimo ir išplitimo, įvežant augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, kurie užtikrina lygiavertę apsaugą nuo 1 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytame 1 priedėlyje išvardytiems augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo ir išplitimo. Tą patį galima pasakyti ir apie augalų sveikatos priemones, kurios taikomos iš trečiųjų šalių įvežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams.

2.  1 dalyje nurodytų teisės aktų sąrašas pateiktas 2 priedėlyje, kurį Susitarimo 11 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro Komitetas.

▼M14

3.  Šalys abipusiškai pripažįsta augalų pasus, kuriuos išduoda atitinkamų institucijų patvirtintos organizacijos. Reguliariai atnaujinamą tų organizacijų sąrašą galima gauti iš 3 priede išvardytų institucijų. Šiais pasais patvirtinama atitiktis 2 priedėlyje išvardytiems Šalių teisės aktams, kaip numatyta šio straipsnio 2 dalyje, ir laikoma, kad tokie pasai atitinka tais teisės aktais nustatytus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, išvardytų 1 priedėlyje, kaip numatyta 1 straipsnyje, judėjimo atitinkamose Šalių teritorijose dokumentų įforminimo reikalavimus.

▼B

4.  Šalių tarpusavio prekyba 1 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytame 1 priedėlyje išvardytais augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems negalioja augalų pasų susitarimai, taikomi prekybai šių dviejų Šalių teritorijose, gali vykti be augalų pasų, tačiau nepažeidžiant atitinkamais Šalių teisės aktais nustatytų reikalavimų įforminti kitus dokumentus, ypač tuos, kurie įeina į šių augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kilmės atsekimo sistemą.

3 straipsnis

1.  Šalių tarpusavio prekyba 1 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytame 1 priedėlyje konkrečiai nepaminėtais augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems abi Šalys netaiko augalų sveikatos priemonių, gali vykti be dokumentų, tapatybės ar augalų sveikatos patikrinimų, susijusių su augalų sveikatos priemonėmis.

2.  Kai Šalis planuoja priimti augalų sveikatos priemonių, susijusių su 1 dalyje minėtais augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, ji apie tai praneša kitai Šaliai.

3.  Pagal 10 straipsnio 2 dalį, Augalų sveikatos darbo grupė įvertina 2 dalyje nustatyta tvarka padarytų pakeitimų poveikį šiam Priedui, kad pasiūlytų iš dalies pakeisti atitinkamus priedėlius.

4 straipsnis

Regioniniai reikalavimai

1.  Panašių kriterijų pagrindu abi Šalys gali nustatyti konkrečių reikalavimų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų (nepriklausomai nuo jų kilmės) judėjimui jų teritorijose esančiuose rajonuose ir į juos, kai to reikalauja tuose rajonuose susidariusi augalų sveikatos padėtis.

2.  4 priedėlyje, kurį šio Susitarimo 11 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro Komitetas, apibrėžiami 1 dalyje nurodyti rajonai ir su jais susiję konkretūs reikalavimai.

5 straipsnis

Importo patikrinimai

1.  Kiekviena Šalis atlieka augalų sveikatos patikrinimus, imant bandinius; tikrinama ne daugiau kaip tam tikra procentinė dalis 1 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytame 1 priedėlyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntų. Ši procentinė dalis, kurią pasiūlo Augalų sveikatos darbo grupė, o nustato Komitetas, nustatoma atskirai kiekvienam augalui, augaliniam produktui ar kitam objektui, atsižvelgiant į augalų sveikatos riziką. Nuo šio priedo įsigaliojimo dienos taikoma 10 % procentinė dalis.

2.  Pagal šio priedo 10 straipsnio 2 dalį Komitetas, atsižvelgdamas į Augalų sveikatos darbo grupės pasiūlymą, gali sumažinti 1 dalyje nustatytą patikrinimų dažnumą.

3.  1 ir 2 dalys taikomos tik augalų sveikatos patikrinimams, susijusiems su Šalių tarpusavio prekyba augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais.

4.  1 ir 2 dalys taikomos, atsižvelgiant į šio Susitarimo 11 straipsnį ir šio priedo 6 ir 7 straipsnius.

6 straipsnis

Apsaugos priemonės

Apsaugos priemonės taikomos, atsižvelgiant į šio Susitarimo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytas priemones.

7 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.  Kai Šalis visoje kitos Šalies teritorijoje ar jos dalyje ketina taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, ji apie tai iš anksto praneša kitai Šaliai ir nurodo priežastis. Nepažeidžiant galimybės planuojamas leidžiančias nukrypti nuostatas įgyvendinti nedelsiant, Šalys kuo skubiau surengia tarpusavio konsultacijas, siekdamos rasti tinkamus sprendimus.

2.  Kai Šalis dalyje savo teritorijos ar trečiojoje šalyje ketina taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, ji apie tai iš anksto praneša kitai Šaliai ir nurodo priežastis. Nepažeidžiant galimybės planuojamas leidžiančias nukrypti nuostatas įgyvendinti nedelsiant, Šalys kuo skubiau surengia tarpusavio konsultacijas, siekdamos rasti tinkamus sprendimus.

8 straipsnis

Jungtiniai patikrinimai

1.  Abi Šalys sutinka kitos Šalies prašymu atlikti jungtinius patikrinimus, siekiant įvertinti augalų sveikatos padėtį ir priemones, kurių poveikis yra lygiavertis nurodytajam 2 straipsnyje.

2.  „Jungtiniai patikrinimai“ – tai pasienyje atliekami patikrinimai, siekiant nustatyti, ar Šalies siunta atitinka augalų sveikatos reikalavimus.

3.  Šių patikrinimų organizavimo tvarką Augalų sveikatos darbo grupės pasiūlymu patvirtina Komitetas.

9 straipsnis

Keitimasis informacija

1.  Pagal šio Susitarimo 8 straipsnį Šalys keičiasi svarbia informacija apie jų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems taikomas šis priedas, įgyvendinimą ir taikymą, taip pat 5 priedėlyje nurodytais pranešimais

2.  Siekdamos užtikrinti teisės aktų, kuriems taikomas šis priedas, išsamių taikymo taisyklių lygiavertiškumą, Šalys sutinka organizuoti kitos Šalies ekspertų apsilankymus savo teritorijoje; šie apsilankymai rengiami kitos Šalies prašymu, jie organizuojami bendradarbiaujant su oficialia augalų sveikatos organizacija, atsakinga už atitinkamą teritoriją.

10 straipsnis

Augalų sveikatos darbo grupė

1.  Pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 7 dalį sudaryta Augalų sveikatos darbo grupė (toliau – Darbo grupė), sprendžia visus klausimus, susijusius su šiuo priedu ir jo įgyvendinimu.

2.  Darbo grupė periodiškai nagrinėja Šalių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems taikomas šis priedas, būklę. Ji gali teikti pasiūlymus Komitetui pritaikyti ir atnaujinti šio priedo priedėlius.

▼M17

1 priedėlis

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI

A.    Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurių kilmės šalis yra bet kuri Šalis ir kuriems abi Šalys taiko panašius teisės aktus, lemiančius lygiaverčius rezultatus, ir pripažįsta augalų pasą

1.    Augalai ir augaliniai produktai

1.1.    Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., išskyrus Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., išskyrus Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.    Augalai, išskyrus vaisius ar sėklas, bet įskaitant gyvas žiedadulkes apdulkinimui

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.    Sodinti skirti palaipinių ir stiebagumbinių rūšių augalai

Solanum L. ir jų hibridai

1.4.    Augalai, išskyrus vaisius

Vitis L.

1.5.    Visiškai arba iš dalies išlaikiusi natūralios apvaliosios medienos formą mediena, su žieve arba be jos, arba pateikiama skiedrų, drožlių, pjuvenų, medienos atliekų ar medienos gabaliukų pavidalu

a) kai visa mediena arba jos dalis buvo gauta iš Platanus L., įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos,

taip pat

b) kai mediena atitinka vieną iš šių 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( 2 ) I priedo antroje dalyje nustatytų aprašymų:KN kodas

Aprašymas

4401 10 00

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės

ex 4401 30 80

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo

4403 10 00

Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4403 99

Ne spygliuočių žaliavinė mediena (išskyrus atogrąžų medžių, kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje, kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4404 20 00

Ne spygliuočių perskelti mediniai poliai: medinės kartys ir kuolai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medžių, kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje, kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.)), kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

2.    Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, pagaminti gamintojų, kuriems leista gaminti, kad parduotų asmenims, profesionaliai besiverčiantiems augalų auginimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, paruoštus ir gatavus parduoti galutiniam vartotojui, ir kurių atžvilgiu garantuojama, kad jų gamyba yra akivaizdžiai atskirta nuo kitų produktų gamybos

2.1.    Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. ir jo hibridai

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: visos Naujosios Gvinėjos hibridų veislės

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

ir kiti žolinių rūšių augalai, išskyrus Gramineae šeimos augalus, svogūnėlius, gumbasvogūnius, šakniastiebius ir gumbavaisius.

2.2.    Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Solanacae, išskyrus tas, kurios nurodytos 1.3 punkte.

2.3.    Šakniastiebiai arba augalai su pridedamu arba su jais susijusiu auginimo substratu

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Sodinti skirtos sėklos ir svogūnėliai

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Sodinti skirti augalai

Allium porrum L.

Palmae augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, priklausantys šioms gentims ar rūšims:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Sodinti skirti svogūnėliai ir svogūniniai šakniastiebiai

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: nykštukinės veislės ir jų hibridai, tokie kaip G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. ir G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurių kilmės šalis yra už Šalių teritorijų ribų ir kuriems taikant abiejų Šalių su importu susijusias augalų sveikatos nuostatas, gaunami lygiaverčiai rezultatai, ir kuriais jos gali prekiauti tarpusavyje pateikus augalų pasą, jeigu jie išvardyti šio priedėlio A dalyje, arba be suvaržymų, jeigu jie jame neišvardyti

1.    Nepažeidžiant šio priedėlio nuostatų dėl priedėlio C dalyje išvardytų augalų, visi sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

2.    Sėklos

2.1.    Argentinos, Australijos, Bolivijos, Čilės, Naujosios Zelandijos arba Urugvajaus kilmės sėklos

Cruciferae

Gramineae, išskyrus Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.    Sėklos, kurių kilmės šalis yra kita negu bet kurios Šalies teritorija

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.    Afganistano, Indijos, Irano, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos arba Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės sėklos

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Augalų dalys, išskyrus vaisius ar sėklas

JAV ir Kanados kilmės Acer saccharum Marsh.

Apium graveolens L.(lapinės daržovės)

ne Europos šalių kilmės Aster spp. (skintos gėlės)

Camellia sp.

Conifers (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Ne Europos šalių kilmės Eryngium L. (skintos gėlės)

Gypsophila L.

Ne Europos šalių kilmės Hypericum L. (skintos gėlės)

Ne Europos šalių kilmės Lisianthus L. (skintos gėlės)

Ocimum L. (lapinės daržovės)

Orchidaceae (skintos gėlės)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Ne Europos šalių kilmės Prunus L.

Rhododendron spp., išskyrus Rhododendron simsii Planch.

Ne Europos šalių kilmės Rosa L. (skintos gėlės)

Quercus L.

Solidago L.

Ne Europos šalių kilmės Trachelium L. (skintos gėlės)

Viburnum spp.

4.    Vaisiai

Ne Europos šalių kilmės Annona L.

Ne Europos šalių kilmės Cydonia L.

Ne Europos šalių kilmės Diospyros L.

Ne Europos šalių kilmės Malus Mill.

Ne Europos šalių kilmės Mangifera L.

Momordica L.

Ne Europos šalių kilmės Passiflora L.

Ne Europos šalių kilmės Prunus L.

Ne Europos šalių kilmės Psidium L.

Ne Europos šalių kilmės Pyrus L.

Ne Europos šalių kilmės Ribes L.

Solanum melongena L.

Ne Europos šalių kilmės Syzygium Gaertn.

Ne Europos šalių kilmės Vaccinium L.

5.    Stiebagumbiai, išskyrus skirtus sodinti

Solanum tuberosum L.

6.

Visiškai arba iš dalies išlaikiusi natūralios apvaliosios medienos formą mediena, su žieve arba be jos, arba pateikiama skiedrų, drožlių, pjuvenų, medienos atliekų ar medienos gabaliukų pavidalu

a) kuri visa arba iš dalies buvo gauta iš vienos iš toliau išvardytų klasių, genčių ar rūšių, išskyrus pakavimo medžiagą iš medienos pakavimo dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu apdorotą medieną, iš kitų nei Šalims priklausančių teritorijų:

 Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės Quercus L., įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos, išskyrus medieną, kuri atitinka b punkte nurodytą KN kodo 4416 00 00 aprašymą ir jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C,

 Jungtinių Amerikos Valstijų arba Armėnijos kilmės Platanus L., įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos,

 Amerikos žemyno šalių kilmės Populus L., įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos,

 JAV ir Kanados kilmės Acer saccharum Marsh., įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos,

 ne Europos šalių, Kazachstano, Rusijos ir Turkijos kilmės spygliuočiai (Coniferales), įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos,

 Kanados, Kinijos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV kilmės Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos;

ir

b) atitinka vieną iš šių Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 2 dalyje nustatytų aprašymųKN kodas

Aprašymas

4401 10 00

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą

4401 21 00

Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės

4401 30 40

Pjuvenos

ex 4401 30 90

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo

ex 4403 10 00

Mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 20

Spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 91

Žaliavinė ąžuolo mediena (Quercus spp.), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4403 99

Ne spygliuočių žaliavinė mediena (išskyrus atogrąžų medžių, kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje, kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex  44 04

Perskelti mediniai poliai; medinės kartys ir kuolai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407 10

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4407 91

Ąžuolo mediena (Quercus spp.), kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh mediena, kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4407 95

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medžių, kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje, kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.) arba uosio (Fraxinus spp.)), kurios storis didesnis nei 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

9406 00 20

Mediniai surenkamieji statiniai.

c)

 

 pakavimo medžiaga iš medienos pakavimo dėžių, dėžučių, grotelinių dėžių, būgnų ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu apdorotą medieną,

 mediena, naudojama ne medienos kroviniui pleištuoti arba paremti, įskaitant medieną, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu apdorotą medieną.

7.

Dirvožemis ir auginimo substratas

a) Dirvožemis ir auginimo substratas, kurį visą arba kurio dalį sudaro dirvožemis arba kietos organinės medžiagos, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitant durpes arba žievę, išskyrus tą, kurį sudaro tik durpės;

b) Dirvožemis ir auginimo substratas, pridedamas prie augalų arba su jais susijęs, kurį visą arba kurio dalį sudaro a punkte nurodytos medžiagos arba kurio dalį sudaro bet kuri kieta neorganinė medžiaga, skirta palaikyti gyvybingumą augalų, kurių kilmės šalys yra:

 Turkija

 Baltarusija, Gruzija, Moldova, Rusija ar Ukraina,

 ne Europos šalys, išskyrus Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Tunisą.

8.

Šių medžių nulupta žievė

 Ne Europos šalių kilmės spygliuočių (Coniferales)

  Acer saccharum Marsh, Populus L. ir Quercus L., išskyrus Quercus suber L.

 Kanados, Kinijos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV kilmės Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

9.

Afganistano, Indijos, Irano, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos arba Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės grūdai

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, įvežami iš bet kurios iš Šalių, kuriems abi Šalys netaiko panašių teisės aktų ir nepripažįsta augalo paso

1.    Augalai ir augaliniai produktai iš Šveicarijos, prie kurių turi būti pridedamas augalų sveikatos sertifikatas, kai importuoja Bendrijos valstybė narė

1.1.    Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Augalų dalys, išskyrus vaisius ar sėklas

1.3.    Sėklos

Oryza spp.

1.4.    Vaisiai

Citrus L. ir jų hibridai

Fortunella Swingle ir jų hibridai

Poncirus Raf. ir jų hibridai

2.    Augalai ir augaliniai produktai iš Bendrijos valstybės narės, prie kurių turi būti pridedamas augalų sveikatos sertifikatas, kai importuojama į Šveicariją

3.    Augalai ir augaliniai produktai iš Šveicarijos, kurių importas į Bendrijos valstybę narę yra draudžiamas

3.1.    Augalai, išskyrus vaisius ar sėklas

Citrus L. ir jų hibridai

Fortunella Swingle ir jų hibridai

Poncirus Raf. ir jų hibridai

4.    Augalai ir augaliniai produktai iš Bendrijos valstybės narės, kurių importas į Šveicariją yra draudžiamas

4.1.    Augalai

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

2 priedėlis

TEISĖS AKTAI ( 3 )

Europos bendrijos nuostatos

 1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/464/EEB dėl bulvių vėžio kontrolės,

 1974 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 74/647/EEB dėl gvazdikų lapsukio kontrolės,

 1991 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas 91/261/EEB, pripažįstantis Australiją šalimi, neapimta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

 1992 m. liepos 30 d. Komisijos direktyva 92/70/EEB, nustatanti išsamias tyrimų, kurie turi būti atlikti siekiant pripažinti Bendrijos saugomas zonas, taisykles,

 1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90/EEB, nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales,

 1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas,

 1993 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 93/359/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl Thuja L. medienos, kilusios iš Jungtinių Amerikos Valstijų,

 1993 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 93/360/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl Thuja L. medienos, kilusios iš Kanados,

 1993 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas 93/365/EEB, suteikiantis teisę valstybėms narėms nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų, susijusių su termiškai apdorota spygliuočių mediena, kilusia iš Kanados, ir nustatantis rodiklių, taikytinų termiškai apdorotai medienai, sistemą,

 1993 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas 93/422/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl specialiose krosnyse išdžiovintos spygliuočių medienos, kilusios iš Kanados, ir nustatantis specialiose krosnyse išdžiovintai spygliuočių medienai taikytinos indikatorių sistemos detales,

 1993 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas 93/423/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl specialiose krosnyse išdžiovintos spygliuočių medienos, kilusios iš Jungtinių Amerikos Valstijų, ir nustatantis specialiose krosnyse išdžiovintai spygliuočių medienai taikytinos indikatorių sistemos detales,

 1993 m. birželio 24 d. Komisijos direktyva 93/50/EEB, nurodanti tam tikrus Tarybos direktyvos 77/93/EEB V priedo A dalyje nenurodytus augalus, kurių augintojai arba tokių augalų auginimo zonose esantys sandėliai arba išsiuntimo punktai yra įtraukiami į oficialų registrą,

 1993 m. birželio 24 d. Komisijos direktyva 93/51/EEB, nustatanti tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimo per saugomą zoną taisykles ir tokių augalų, augalų produktų ar kitų objektų, kilusių ir judančių toje saugomoje zonoje, judėjimo taisykles,

 1993 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės,

 1994 m. sausio 21 d. Komisijos direktyva 94/3/EB, nustatanti pranešimo apie sulaikytą siuntą ar kenksmingus organizmus, įvežamus iš trečiųjų šalių ir keliančius fitosanitarinį pavojų, tvarką,

 1998 m. balandžio 15 d. Komisijos direktyva 98/22/EB, nustatanti minimalius reikalavimus, keliamus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, sveikatos patikrinimui Bendrijos kontrolės postuose, esančiuose ne paskirties vietoje,

 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/57/EB dėl Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolės,

 1998 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 98/109/EB, leidžiantis valstybėms narėms laikinai imtis nepaprastųjų priemonių prieš Thrips palmi Karny iš Tailando išplatinimą,

 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje,

 2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje,

 2002 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos,

 2002 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas 2002/887/EB, leidžiantis nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2002/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos,

 2003 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2003/766/EB dėl skubių priemonių užkirsti kelią Diabrotica virgifera Le Conte išplitimui Bendrijoje,

 2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2004/4/EB, leidžiantis valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo,

 2004 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 2004/200/EB dėl apsaugos priemonių nuo Pepino mozaikos viruso įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje,

 2004 m. spalio 15 d. Komisijos direktyva 2004/105/EB nustatanti oficialių fitosanitarijos sertifikatų ar fitosanitarijos sertifikatų reeksportui, pateikiamų iš trečiųjų šalių įvežant Tarybos direktyvoje 2000/29/EB išvardytus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, pavyzdžius,

 2005 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimas 2005/51/EB, suteikiantis leidimą valstybėms narėms laikinai taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB reikalavimų leidžiančią nukrypti nuostatą dėl pesticidais ir patvariais organiniais teršalais užteršto dirvožemio, kurį norima nukenksminti, importo,

 2005 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/359/EB, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve,

 2006 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimas 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xynophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė,

 2006 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas 2006/464/EB dėl laikinų neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje,

 2006 m. liepos 5 d. Komisijos sprendimas 2006/473/EB, pripažįstantis, kad kai kuriose trečiosiose šalyse ir kai kuriose trečiųjų šalių teritorijose nėra Xanthomonas campestris (visi štamai pavojingi citrusiniams), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ir Guignardia citricarpa Kiely (visi štamai pavojingi citrusiniams),

 2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2006/91/EB dėl kaliforninio skydamario kontrolės (kodifikuota versija),

 2007 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas 2007/365/EB dėl skubių priemonių užkirsti kelią Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje,

 2007 m. birželio 12 d. Komisijos sprendimas 2007/410/EB dėl priemonių užkirsti kelią bulvių gumbų verpstiškumo viruso įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje,

 2007 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas 2007/433/EB dėl laikinų skubių priemonių užkirsti kelią Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje,

 2007 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas 2007/847/EB, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kroatijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės Vitis L. augalų, išskyrus vaisius,

 2008 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 2008/61/EB, nustatanti sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 2000/29/EB I–V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais,

 2008 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas 2008/840/EB dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje.

Šveicarijos nuostatos

 2001 m. vasario 28 d. potvarkis dėl augalų apsaugos (RS 916.20),

 2002 m. balandžio 15 d. DFE potvarkis dėl draudžiamų augalų (RS 916205.1),

 2004 m. vasario 25 d. OFAG potvarkis dėl laikinųjų augalų sveikatos priemonių (RS 916202.1).

▼M14

3 priedėlis

Institucijos, kurios paprašius turi pateikti oficialių įstaigų, atsakingų už augalų sveikatos pasų parengimą, sąrašą

A.   Europos bendrija:

viena institucija kiekvienai valstybei narei, kaip nurodyta 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvos 2000/29/EB 1 straipsnio 4 dalyje ( 4 ).Belgija:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

Bulgarija:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG – SOFIA 1040

Čekija:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ – 170 00 PRAHA 7

Danija:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Vokietija:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Estija:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Airija:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Graikija:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR – 176 71 ATHENS

Ispanija:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 – 2a planta

E – 28071 MADRID

Prancūzija:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F – 75732 PARIS CEDEX 15

Italija:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I – 00187 ROMA

Kipras:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY – 1412 LEFKOSIA

Latvija:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV – 1981 RIGA

Lietuva:

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

LT – 2005 VILNIUS

Liuksemburgas:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch – BP 1904

L – 1019 LUXEMBOURG

Vengrija:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT – LIJA, LJA 1915

Nyderlandai:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL – 6700 HC WAGENINGEN

Austrija:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A – 1012 WIEN

Lenkija:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL – 01-171 WARSAW

Portugalija:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT – 1949-002 LISBOA

Rumunija:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO – BUCHAREST

Slovėnija:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI – 1000 LJUBLJANA

Slovakija:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK – 812 66 BRATISLAVA

Suomija:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Švedija:

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S – 55182 JÖNKÖPING

Jungtinė Karalystė:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK – YORK YO1 7PX

B.   Šveicarija:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

4 priedėlis ( 5 )

4 STRAIPSNYJE NURODYTOS ZONOS IR SU JOMIS SUSIJĘ YPATINGI REIKALAVIMAI

4 straipsnyje nurodytos zonos ir su jomis susiję ypatingi reikalavimai, kurių turi laikytis abi Šalys, yra apibrėžti toliau nurodytuose abiejų Šalių įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Europos bendrijos nuostatos

 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje,

 2008 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus.

Šveicarijos nuostatos

 2001 m. vasario 28 d. potvarkio dėl augalų apsaugos 4 priedo B dalis (RS 916.20).

▼B

5 priedėlis

Keitimasis informacija

Šio priedo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti pranešimai – tai:

 pranešimai apie sulaikytas siuntas ir kenksmingus organizmus iš trečiųjų šalių ar dalies Šalių teritorijos ir keliančius pavojų augalų sveikatai, kaip numatyta Direktyvoje 94/3/EEB,

 pranešimai, kaip numatyta Direktyvos 77/93/EEB 15 straipsnyje.

5 PRIEDAS

DĖL GYVŪNŲ PAŠARŲ

1 straipsnis

Paskirtis

1.  Šiuo dokumentu Šalys įsipareigoja suderinti savo teisės aktus, reglamentuojančius gyvūnų pašarus, siekdamos skatinti tarpusavio prekybą šiais produktais.

2.  Šalių produktų ir produktų grupių, kurias reglamentuojančios Šalių teisės aktų nuostatos, Šalių manymu, užtikrina lygiavertį poveikį, taip pat, tam tikrais atvejais, Šalių teisės aktų nuostatų, kurios, Šalių manymu, užtikrina lygiavertį poveikį, sąrašas pateikiamas 1 priedėlyje, kurį Susitarimo 11 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro Komitetas.

▼M14

2a.  Nukrypstant nuo Susitarimo 1 straipsnio šis priedas taikomas visiems produktams, kuriems taikomos 1 priedėlyje išvardytos teisės aktų nuostatos, kaip numatyta 2 dalyje.

▼B

3.  Šalys panaikina 2 dalyje nustatyta tvarka sudarytame 1 priedėlyje išvardytų produktų ir produktų grupių patikrinimus pasienyje.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame priede:

a) „produktas“ – tai gyvūnų pašaras arba bet kuri jame naudojama medžiaga;

b) „įmonė“ – tai bet kuris vienetas, užsiimantis produkto pateikimu ar gamyba, arba laikantis produktą tarpinio etapo metu prieš išleidžiant jį į laisvąją apyvartą, įskaitant perdirbimo ir pakavimo etapus, arba tiekiantis tą produktą į rinką;

c) „kompetentinga institucija“ – tai Šalies institucija, atsakinga už gyvūnų pašarų srities oficialiųjų patikrinimų organizavimą.

3 straipsnis

Keitimasis informacija

Pagal šio Susitarimo 8 straipsnį Šalys pateikia viena kitai:

 kompetentingos institucijos ar institucijų duomenis, apie jų geografinę jurisdikciją ir kompetencijos sritį,

 sąrašą laboratorijų, kurioms suteikti įgaliojimai atlikti su patikrinimais susijusius tyrimus,

 tam tikrais atvejais – įvairių tipų produktų įvežimo į jų teritoriją punktų sąrašą,

 savo patikrinimų programas, skirtas užtikrinti, kad produktai atitiktų jų teisės aktus, reglamentuojančius gyvūnų pašarus.

Ketvirtoje įtraukoje nurodytuose programose turi būti atsižvelgiama į ypatingą Šalių padėtį, taip pat turi būti nurodyta, kurie patikrinimų tipai atliekami reguliariai, bei nustatytas jų organizavimo dažnumas.

4 straipsnis

Patikrinimams taikomos bendrosios nuostatos

Šalys imasi veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad kitai Šaliai siunčiami produktai būtų tikrinami taip pat kruopščiai, kaip ir tie, kurie pateikiami į rinką jų pačių teritorijoje; ypač jos užtikrina, kad patikrinimai:

 būtų atliekami reguliariai, kilus įtarimui, kad reikalavimų nesilaikoma; kad patikrinimų metu naudojamos priemonės būtų proporcingos siekiamam tikslui, ypač atsižvelgiant į rizikos laipsnį ir sukauptą patirtį,

 apimtų visus gamybos proceso etapus iki pardavimo, pardavimo metu, įskaitant importavimą, ir produktų naudojimo metu,

 būtų atliekami tinkamiausio etapo metu, atsižvelgiant į patikrinimo paskirtį,

 paprastai būtų atliekami iš anksto neįspėjus,

 taip pat apimtų medžiagas, kurias draudžiama naudoti gyvūnų pašaruose.

5 straipsnis

Patikrinimai kilmės vietoje

1.  Šalys užtikrina, kad kompetentingos institucijos organizuotų įmonių patikrinimus, siekiant, kad būtų laikomasi įsipareigojimų, ir kad į rinką pateikiami produktai atitiktų kilmės teritorijoje taikomus teisės aktus, kurių sąrašas pateiktas 1 straipsnyje nurodytame 1 priedėlyje.

2.  Kai yra pagrindas įtarti, kad tų reikalavimų nesilaikoma, kompetentinga institucija atlieka papildomus patikrinimus, o įtarimams pasitvirtinus – imasi tinkamų priemonių.

6 straipsnis

Patikrinimai paskirties vietoje

1.  Paskirties Šalies kompetentingos institucijos gali paskirties vietoje atlikti nediskriminuojančius produktų patikrinimus, imant bandinius, siekiant įsitikinti, kad produktai atitinka nuostatas, kurioms taikomas šis priedas.

2.  Tačiau kai paskirties Šalies kompetentingos institucijos turi informacijos, rodančios, kad esama pažeidimų, patikrinimai taip pat gali būti atliekami gabenant tuos produktus per jos teritoriją.

3.  Kai paskirties vietoje arba gabenimo metu atlikto siuntos patikrinimo metu suinteresuotos Šalies kompetentingos institucijos nustato, kad produktai neatitinka teisės aktų, kuriems taikomas šis priedas, jos imasi tinkamų veiksmų ir pareikalauja, kad siuntėjas, gavėjas ar bet kuri kita suinteresuota šalis:

 per tam tikrą nustatytą laiką įvykdytų produktams taikomus reikalavimus, arba

 tam tikrais atvejais – padarytų produktus nekenksmingais, arba

 apdorotų juos bet kuriuo kitu tinkamu būdu, arba

 panaudotų juos kitais tikslais, arba

 grąžintų produktus į kilmės Šalį, prieš tai pateikus pranešimą jos kompetentingai institucijai, arba

 sunaikintų produktus.

7 straipsnis

Iš kitur, išskyrus Šalių teritorijas, įvežamų produktų patikrinimai

1.  Nežiūrint į tai, kas pasakyta 4 straipsnio pirmojoje įtraukoje, Šalys imasi visų priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad, įvežant produktus į jų muitų teritoriją iš bet kurių teritorijų, išskyrus apibrėžtąsias šio Susitarimo 16 straipsnyje, kompetentingos institucijos atliktų kiekvienos partijos dokumentų patikrinimą ir patikrinimus, imant bandinius, siekiant patikrinti jų:

 pobūdį,

 kilmę,

 geografinę paskirtį,

kad būtų galima nustatyti joms taikomą muitinės procedūrą.

2.  Prieš išleisdamos produktus į laisvąją apyvartą, Šalys imasi visų būtinų priemonių, siekdamos fiziniais bandinių patikrinimais įsitikinti, kad produktai atitinka reikalavimus.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas pažeidimo atveju

1.  Šalys padeda viena kitai šiame priede nustatytu būdu ir sąlygomis. Jos užtikrina, kad būtų tinkamai taikomos gyvūnų pašaruose naudojamus produktus reglamentuojančios teisės aktų nuostatos, visų pirma teikdamos tarpusavio pagalbą bei nustatydamos tų nuostatų pažeidimus ir atlikdamos jų tyrimą.

2.  Šiame straipsnyje numatyta pagalba teikiama nepažeidžiant nuostatų, reglamentuojančių ikiteisminį tyrimą ar Šalių teisminį bendradarbiavimą, tiriant nusikalstamas veikas.

9 straipsnis

Produktai, kuriems reikalingas išankstinis leidimas

1.  Šalys siekia užtikrinti, kad produktų, kuriems taikomos 2 priedėlyje išvardytos teisės aktų nuostatos, sąrašai būtų identiški.

2.  Šalys praneša viena kitai apie paduotas paraiškas gauti leidimą produktams, kaip nustatyta 1 dalyje.

10 straipsnis

Konsultacijos ir apsaugos priemonės

1.  Kai viena Šalis mano, kad kita Šalis nesilaiko šiuo priedu nustatytų įsipareigojimų, Šalys rengia konsultacijas.

2.  Šalis, reikalaujanti surengti konsultacijas, pateikia kitai Šaliai visą informaciją, kuri reikalinga nagrinėjamam atvejui išsamiai ištirti.

3.  Produktams ir produktų grupėms, kurių sąrašas pateiktas 1 straipsnyje nustatyta tvarka sudarytame 1 priedėlyje, nustatytos apsaugos priemonės taikomos laikantis Susitarimo 10 straipsnio 2 dalyje pateiktos tvarkos.

4.  Kai Šalims nepavyksta susitarti 1 dalyje ir Susitarimo 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytose konsultacijose, Šalis, kuri pareikalavo surengti konsultacijas arba ėmėsi 3 dalyje nurodytų priemonių, gali taikyti tinkamas laikinas apsaugos priemones, užtikrinančias šio priedo taikymą.

11 straipsnis

Gyvūnų pašarų darbo grupė

1.  Pagal Susitarimo 6 straipsnio 7 dalį sudaryta Gyvūnų pašarų darbo grupė (toliau – Darbo grupė) sprendžia visus klausimus, susijusius su šiuo priedu ir jo įgyvendinimu. Ji taip pat atsakinga už šiame priede nurodytus darbus.

2.  Darbo grupė periodiškai nagrinėja Šalių vidaus teisės aktų, kuriems taikomas šis priedas, būklę. Ji teikia pasiūlymus Komitetui pritaikyti ir atnaujinti šio priedo priedėlius.

12 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Visa pagal šį priedą bet kuria forma perduodama informacija yra konfidenciali. Jai taikomas profesinės paslapties apsaugos užtikrinimo įsipareigojimas; jai taikoma apsauga yra lygiavertė tai, kurią panašiai informacijai užtikrina atitinkami teisės aktai, galiojantys tą informaciją gavusioje Šalyje.

2.  1 dalyje pateiktas konfidencialumo principas netaikomas 3 straipsnyje nurodytai informacijai.

3.  Šalis, kurios teisinė ar administracinė praktika nustato griežtesnes už nustatytąsias šiuo priedu pramoninių ir komercinių paslapčių apsaugos ribas, neprivalo pateikti informacijos, kai kita Šalis nesiima veiksmų, kad tų griežtesnių ribų būtų laikomasi.

4.  Pateiktą informaciją Šalis gali naudoti kitais tikslais, nei nustatytieji šiuo priedu, tik raštu gavusi išankstinį tą informaciją pateikusios administracinės institucijos sutikimą, bei laikydamasi tos institucijos nustatytų papildomų apribojimų.

1 dalies nuostatos neužkerta kelio naudoti informaciją, atliekant teisminius ar administracinius procesus, inicijuotus bendrosios baudžiamosios teisės pažeidimų atvejais, su sąlyga jei ta informacija gauta tarptautinio teisminio bendradarbiavimo metu.

5.  Savo įrodymų įrašuose, ataskaitose ir liudijimuose, taip pat prašydamos teismų pradėti tyrimus ir pareikšti kaltinimus, Šalys gali naudoti pagal šio straipsnio nuostatas gautą informaciją ir įformintus dokumentus kaip įrodymus.

▼M10

1 priedėlis

Bendrijos teisės aktai

 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

Šveicarijos teisės aktai

 1998 m. balandžio 29 d. federalinis įstatymas dėl žemės ūkio su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. kovo 24 d. (RO 2006 3861)

 1999 m. gegužės 26 d. potvarkis dėl gyvūnų mitybos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 23 d. (RO 2005 5555)

 1999 m. birželio 10 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl baltosios knygos apie gyvūnų mitybą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 2 d. (RO 2006 5213)

 2005 m. lapkričio 23 d. potvarkis dėl pirminės gamybos (RO 2005 5545)

 2005 m. lapkričio 23 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl higienos pirminėje gamyboje (RO 2005 6651)

 2005 m. lapkričio 23 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl higienos pieno gamyboje (RO 2005 6667)

▼M10

2 priedėlis

9 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Bendrijos teisės aktai

 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 15)

 1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti (OL L 213, 1982 7 21, p. 8) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/116/EB (OL L 379, 2004 12 24, p. 81)

Šveicarijos teisės aktai

 1999 m. gegužės 26 d. potvarkis dėl gyvūnų mitybos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 23 d. (RO 2005 5555)

 1999 m. birželio 10 d. Ekonomikos federalinio departamento potvarkis dėl baltosios knygos apie gyvūnų mitybą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapkričio 23 d. (RO 2005 6655)

▼B

6 PRIEDAS

DĖL SĖKLŲ

1 straipsnis

Paskirtis

1.  Šis priedas taikomas žemės ūkio, daržovių, vaisių ir dekoratyvinių augalų bei vynuogių sėklai.

2.  Šiame priede „sėkla“ – tai visa dauginimosi medžiaga bei sodinti skirta medžiaga.

2 straipsnis

Teisės aktų atitikties pripažinimas

1.  Šiame priede Šalys pripažįsta, kad 1 priedėlio 1 skirsnyje išvardytuose teisės aktuose pateikti reikalavimai turi vienodą poveikį.

2.  Nepažeidžiant 5 ir 6 straipsnių, leidžiama plėtoti Šalių tarpusavio prekybą bei abiejų Šalių teritorijoje laisvai prekiauti sėklos rūšimis, apibūdintomis 1 dalyje minėtuose teisės aktuose. Vienintelis dokumentas, patvirtinantis, kad yra laikomasi abiejų Šalių atitinkamų teisės aktų – tai etiketė arba bet kuris kitas dokumentas, kurį būtina turėti pagal minėtus teisės aktus, norint plėtoti prekybą.

3.  Už atitikties patikrinimus atsakingų įstaigų sąrašas pateiktas 2 priedėlyje.

3 straipsnis

Sertifikatų tarpusavio pripažinimas

1.  Abi Šalys pripažįsta sėklos rūšių, kurioms taikomi 1 priedėlio 2 skirsnyje išvardyti teisės aktai, atitikties sertifikatus, kaip apibrėžta 2 dalyje, kuriuos pagal kitos Šalies teisės aktus įformino 2 priedėlyje išvardytos institucijos.

2.  1 dalyje „sertifikatas“ – tai dokumentai, kuriuos reikalauja turėti atitinkami Šalių teisės aktai, reglamentuojantys sėklų importą, kurių sąrašas pateiktas 1 priedėlio 2 skirsnyje.

4 straipsnis

Teisės aktų suderinimas

1.  Šalys siekia suderinti savo teisės aktus, reglamentuojančius prekybą sėklos rūšimis, kurioms taikomi 1 priedėlio 2 skirsnyje išvardyti teisės aktai, bei rūšimis, kurioms netaikomi 1 priedėlio 1 ir 2 skirsniuose išvardyti teisės aktai.

2.  Kai viena Šalis priima naujų teisės aktų nuostatų, abi Šalys, pagal šio Susitarimo 11 ir 12 straipsniuose nustatytą tvarką, įsipareigoja įvertinti galimybę išplėsti šio priedo taikymo sritį, kad ji apimtų tą naują sektorių.

3.  Kai viena Šalis iš dalies pakeičia teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias kurį nors sektorių, kuriam taikomas šis priedas, abi Šalys, pagal šio Susitarimo 11 ir 12 straipsniuose nustatytą tvarką, įsipareigoja įvertinti to pakeitimo pasekmes.

▼M14

5 straipsnis

Veislės

1.  Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies Šveicarija leidžia savo teritorijoje prekiauti 1 priedėlio 1 skirsnyje išvardytuose teisės aktuose nurodytų augalų rūšių Bendrijoje pripažįstamų veislių sėklomis.

2.  Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies Bendrija leidžia savo teritorijoje prekiauti 1 priedėlio 1 skirsnyje išvardytuose teisės aktuose nurodytų augalų rūšių Šveicarijoje pripažįstamų veislių sėklomis.

3.  Šalys bendrai sudaro 1 priedėlio 1 skirsnyje išvardytuose teisės aktuose nurodytų rūšių veislių katalogą tais atvejais, kai Bendrijos teisės aktuose numatyta sudaryti bendrąjį katalogą. Šalys leidžia savo teritorijoje prekiauti tokiame bendrai sudarytame kataloge išvardytų veislių sėklomis.

4.  1, 2 ir 3 dalys netaikomos genetiškai modifikuotoms veislėms.

5.  Šalys praneša viena kitai apie paduotas ir atsiimtas paraiškas pripažinti naujas veisles ir įtraukti jas į nacionalinį katalogą, taip pat apie visus jo pakeitimus. Vienai šaliai pareikalavus, kita šalis pateikia trumpus aprašymus pagrindinių savybių, apibūdinančių kiekvienos naujos veislės paskirtį, bei savybių, pagal kurias vieną veislę galima atskirti nuo kitų žinomų veislių. Šalys viena kitai sudaro sąlygas susipažinti su bylomis, kuriose yra kiekvienos veislės aprašymas ir aiški santrauka visų argumentų, kuriais pagrįstas sprendimas jas įtraukti į katalogą. Kai veislės yra genetiškai modifikuotos, Šalys pateikia viena kitai tų veislių patekimo į aplinką rizikos įvertinimo išvadas.

6.  Šalys gali rengti technines konsultacijas, siekdamos įvertinti duomenis, kuriais pagrįstas vienos kurios nors Šalies sprendimas įtraukti tam tikrą veislę į katalogą. Jei reikia, apie šių konsultacijų rezultatus pranešama Sėklų darbo grupei.

7.  Šalys naudoja esamas kompiuterizuotomis informacijos mainų sistemas arba tas sistemas, kurios bus sukurtos ateityje, siekdamos palengvinti 5 dalyje nurodytus informacijos mainus.

6 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.  Plėtojant prekybą rūšių, kurioms taikomi 1 priedėlio 1 skirsnyje išvardyti teisės aktai, sėklomis Šveicarija ir Bendrija leidžia taikyti 3 priedėlyje išvardytas atitinkamai Bendrijos ir Šveicarijos patvirtintas leidžiančias nukrypti nuostatas.

2.  Šalys praneša viena kitai apie visas sėklų prekybos srities leidžiančias nukrypti nuostatas, kurias jos planuoja įgyvendinti visoje savo teritorijoje ar jos dalyje. Kai leidžiančios nukrypti nuostatos yra trumpalaikės, arba kai jos turi įsigalioti iš karto, pakanka ex post pranešimo.

3.  Nukrypdama nuo 5 straipsnio 1 ir 3 dalių Šveicarija gali nuspręsti uždrausti savo teritorijoje prekiauti į Bendrijos bendrąjį katalogą įtrauktų veislių sėklomis.

4.  Nukrypdama nuo 5 straipsnio 2 ir 3 dalių Bendrija gali nuspręsti uždrausti savo teritorijoje prekiauti į Šveicarijos nacionalinį katalogą įtrauktų veislių sėklomis.

5.  3 ir 4 dalys taikomos tais atvejais, kurie numatyti abiejų Šalių teisės aktuose, kurių sąrašas pateiktas 1 priedėlio 1 skirsnyje.

6.  Abi Šalys gali pasinaudoti 3 ir 4 dalių nuostatomis:

 veislių, kurios pripažintos Bendrijoje arba Šveicarijoje iki šio priedo įsigaliojimo, atveju – trejus metus nuo šio priedo įsigaliojimo;

 veislių, kurios buvo pripažintos Bendrijoje arba Šveicarijoje po šio priedo įsigaliojimo, atveju – trejus metus po to, kai buvo gauta 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija.

7.  6 dalis pagal analogiją taikoma toms rūšių veislėms, kurioms taikomos naujos po šio priedo įsigaliojimo priimtos nuostatos, kuriomis pagal 4 straipsnį papildomas 1 priedėlio 1 skirsnyje pateiktas sąrašas.

8.  Šalys gali rengti technines konsultacijas, siekdamos įvertinti 1–4 dalyse nurodytų leidžiančių nukrypti nuostatų poveikį šiam priedui.

9.  8 dalis netaikoma, kai sprendimus dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo 1 priedėlio 1 skirsnyje išvardytų teisės aktų, priima Bendrijos valstybės narės. 8 dalis netaikoma panašiais atvejais Šveicarijos patvirtintoms leidžiančioms nukrypti nuostatoms.

▼B

7 straipsnis

Trečiosios šalys

1.  Nepažeidžiant 10 straipsnio, šis priedas taip pat taikomas abiejose Šalyse parduodamoms sėkloms, kurių kilmės šalis yra ne Bendrijos valstybė narė ar Šveicarija, o kita šalis, kurią pripažįsta abi Šalys.

2.  1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių sąrašas, kurioms taikoma ši nuostata dėl parduodamų sėklų bei pripažinimo taikymo srities, pateiktas 4 priedėlyje.

8 straipsnis

Lyginamieji bandymai

1.  Lyginamieji bandymai organizuojami, siekiant patikrinti paštu atsiųstus bandinius, paimtus iš sėklų, kuriomis prekiaujama abiejose Šalyse, partijų. Šveicarija dalyvauja Bendrijos lyginamuosiuose bandymuose.

2.  Šalyse, kuriose organizuojami lyginamieji bandymai, įvertinimą atlieka Sėklų darbo grupė.

9 straipsnis

Sėklų darbo grupė

1.  Pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 7 dalį sudaryta Sėklų darbo grupė (toliau – Darbo grupė) sprendžia visus klausimus, susijusius su šiuo priedu ir jo įgyvendinimu.

2.  Darbo grupė periodiškai nagrinėja Šalių vidaus įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems taikomas šis priedas, būklę. Ji teikia pasiūlymus Komitetui pritaikyti ir atnaujinti šio dokumento priedėlius.

10 straipsnis

Susitarimai su kitomis šalimis

Šalys susitaria, kad vienos Šalies sudaryti tarpusavio pripažinimo susitarimai su bet kuria trečiąja šalimi jokiomis aplinkybėmis negali sukurti prievolės kitai Šaliai priimti ataskaitas, sertifikatus, leidimus ar ženklus, kuriuos išdavė atitikties patikrinimą atliekančios tų trečiųjų šalių institucijos, išskyrus atvejus, kai Šalys formaliai pateikia sutikimą juos priimti.

1 priedėlis

Teisės aktai

1 skirsnis (atitiktį reglamentuojančių teisės aktų pripažinimas)

A.   BENDRIJOS NUOSTATOS

1.   Pagrindiniai teisės aktai

 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL L 125, 1966 7 11, p. 2306/66), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10)

 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/403/EEB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (OL L 125, 1966 7 11, p. 2320/66), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 98/111/EB (OL L 28, 1998 2 4, p. 42)

 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 70/457/EEB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 225, 1970 10 12, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu ( 6 )

2.   Įgyvendinančios nuostatos (6) 

 1972 m. balandžio 14 d. Komisijos direktyva 72/180/EEB, nustatanti tikrintinų žemės ūkio veislių požymius ir būtiniausius tikrinimo reikalavimus (OL L 108, 1972 5 8, p. 8)

 1974 m. gegužės 2 d. Komisijos direktyva 74/268/EEB, nustatanti tam tikras tuščiosios avižos buvimo pašarinių augalų ir javų sėkloje sąlygas (OL L 141, 1974 5 24, p. 19), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 78/511/EEB (OL L 157, 1978 6 15, p. 34)

 1980 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas 80/755/EEB dėl leidimo neištrinamais spaudmenimis pateikti nustatytą informaciją ant javų sėklos pakuočių (OL L 207, 1980 8 9, p. 37), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 81/109/EEB (OL L 64, 1981 3 11, p. 13)

 1981 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 81/675/EEB, nustatantis, jog tam tikros uždarymo sistemos yra „vienkartinės sistemos“, kaip apibrėžta Tarybos direktyvose 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 69/208/EEB ir 70/458/EEB (OL L 246, 1981 8 29, p. 26), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 86/563/EEB (OL L 327, 1986 11 22, p. 50)

 1986 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 86/110/EEB, nustatantis sąlygas, kurioms esant leidžiama nukrypti nuo draudimo naudoti EEB etiketes pakartotinai ženklinant ir uždarant trečiosiose šalyse pagamintų sėklų pakuotes (OL L 93, 1986 4 8, p. 23)

 1993 m. kovo 30 d. Komisijos direktyva 93/17/EEB, nustatanti Bendrijos pagrindinių sėklinių bulvių kokybės rūšis ir tokioms rūšims taikytinas sąlygas bei pavadinimus (OL L 106, 1993 4 30, p. 7)

 1994 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimas 94/650/EB dėl nefasuotos sėklos pardavimo galutiniam vartotojui laikino eksperimento organizavimo (OL L 252, 1994 9 28, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 98/174/EB (OL L 63, 1998 3 4, p. 31)

 1998 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 98/320/EB dėl laikino sėklos bandinių ėmimo ir sėklos tyrimų eksperimento organizavimo, remiantis Tarybos direktyvomis 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB ir 69/208/EEB (OL L 140, 1998 5 12, p. 14).

B.   ŠVEICARIJOS NUOSTATOS ( 7 )

 1998 m. balandžio 29 d. Federalinis žemės ūkio įstatymas (RO 1998 3033)

 1998 m. gruodžio 7 d. potvarkis dėl augalų dauginimo medžiagos gamybos ir išleidimo į laisvąją apyvartą (RO 1999 420)

 1998 m. gruodžio 7 d. DFE potvarkis dėl ir žemės ūkio kultūrų pašarinių augalų rūšių sėklos ir sodmenų (RO 1999 781)

 OFAG potvarkis dėl javų, bulvių, pašarinių augalų ir kanapių rūšių katalogo (RO 1999 429) (7) .

2 skirsnis (sertifikatų tarpusavio pripažinimas)

A.   BENDRIJOS NUOSTATOS

1.   Pagrindiniai teisės aktai

 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/400/EEB dėl prekybos runkelių sėkla (OL L 125, 1966 7 11, p. 2290/66), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10)

 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL L 125, 1966 7 11, p. 2298/66), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10)

 1969 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 69/208/EEB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 169, 1969 7 10, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10).

2.    Įgyvendinančios nuostatos ( 8 )

 1975 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 75/502/EEB, leidžianti prekiauti tik oficialiai sertifikuota pievinės miglės (Poa Pratensis L.) „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (OL L 228, 1975 8 29, p. 26)

 1981 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 81/675/EEB, nustatantis, jog tam tikros uždarymo sistemos yra „vienkartinės sistemos“, kaip apibrėžta Tarybos direktyvose 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 69/208/EEB ir 70/458/EEB (OL L 246, 1981 8 29, p. 26), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 86/563/EEB (OL L 327, 1986 11 22, p. 50)

 1986 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 86/109/EEB, leidžianti prekiauti tik oficialiai sertifikuota tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (OL L 93, 1986 4 8, p. 21), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/376/EEB (OL L 203, 1991 7 26, p. 108)

 1986 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 86/110/EEB, nustatantis sąlygas, kurioms esant leidžiama nesilaikyti draudimo naudoti EEB etiketes pakartotinai ženklinant ir uždarant trečiosiose šalyse pagamintų sėklų pakuotes (OL L 93, 1986 4 8, p. 23)

 1987 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas 87/309/EEB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant tam tikrų rūšių pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 155, 1987 6 16, p. 26), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 97/125/EB (OL L 48, 1997 2 19, p. 35)

 1992 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 92/195/EEB dėl laikino eksperimento pagal Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla organizavimo, padidinant vienos partijos didžiausią svorį (OL L 88, 1992 4 3, p. 59), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/203/EB (OL L 65, 1996 3 15, p. 41)

 1994 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimas 94/650/EB dėl nefasuotos sėklos pardavimo galutiniam vartotojui laikino eksperimento organizavimo (OL L 252, 1994 9 28, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 98/174/EB (OL L 63, 1998 3 4, p. 3)

 1995 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas 95/232/EB dėl laikino eksperimento pagal Tarybos direktyvą 69/208/EEB organizavimo, siekiant nustatyti sąlygas, kurias turi atitikti švediško rapso ir ropinio rapso hibridai ir rūšiniai junginiai (OL L 154, 1995 7 5, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 98/173/EB (OL L 63, 1998 3 4, p. 30)

 1996 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas 96/202/EB dėl laikino eksperimento organizavimo, siekiant nustatyti sojos pupelių sėklos nejudrios medžiagos didžiausią kiekį (OL L 65, 1996 3 15, p. 39)

 1997 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas 97/125/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos pakuočių, ir iš dalies pakeičiantis Sprendimą 87/309/EEB, leidžiantį neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant tam tikrų rūšių pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 48, 1997 2 19, p. 35)

 1998 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 98/320/EB dėl laikino sėklos bandinių ėmimo ir sėklos tyrimų eksperimento organizavimo remiantis Tarybos direktyvomis 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB ir 69/208/EEB (OL L 140, 1998 5 12, p. 14).

B.   ŠVEICARIJOS NUOSTATOS

 1998 m. balandžio 29 d. Federalinis žemės ūkio įstatymas (RO 1998 3033)

 1998 m. gruodžio 7 d. potvarkis dėl augalų dauginimo medžiagos gamybos ir išleidimo į laisvąją apyvartą (RO 1999 420)

 1998 m. gruodžio 7 d. DFE potvarkis dėl ir žemės ūkio kultūrų pašarinių augalų rūšių sėklos ir sodmenų (RO 1999 781)

 1974 m. birželio 6 d. DFEP sėklų katalogas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. gruodžio 7 d. (RO 1999 408).

C.   SERTIFIKATAI, BŪTINI NORINT IMPORTUOTI

a) Dokumentai, kuriuos reikalauja pateikti Europos bendrija:

dokumentai, nurodyti Tarybos sprendime 95/514/EB (OL L 296, 1995 12 9, p. 34), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 98/162/EB (OL L 53, 1998 2 24, p. 21).

b) Dokumentai, kuriuos reikalauja pateikti Šveicarija:

EB arba OECD oficialios pakuočių etiketės, išduotos šio priedo 2 priedėlyje išvardytų institucijų, bei oranžinės arba žalios spalvos ISTA sertifikatai arba panašūs kiekvienos siuntos sėklos tyrimų sertifikatai.

2 priedėlis

Sėklų tikrinimo ir sertifikavimo institucijosA. Europos bendrija

Belgija

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBrussels

 

Danija

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Maisto produktų, žemės ūkio ir žvejybos ministerija)Plantedirektoratet (Danijos augalų direktoratas)Lyngby

 

Vokietija

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft– Abteilung IV E 3 –Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg– Abt. III, Referat 34 –Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau – Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf– und AnerkennungsstelleHalle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen

HB

WirtschaftsbehördeAmt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land– und ErnährungswirtschaftHamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg– VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat– und PflanzgutRostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena

I

Regierungspräsidium Karlsruhe– Referat 34 –Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland–Pfalz– Amtliche Saatanerkennung –Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig–HolsteinLUFA–ITLKiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen–Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster

MS

Landwirtschaftskammer Weser—EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart

S

Landwirtschaftskammer fur das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen

Regierung von Unterfranken– Anerkennungs– und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern –Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft– Sachgebiet Weinbau –Würzburg

Graikija

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAthens

 

Ispanija

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentatiónDirecctión General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdireccíon General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarselona

Comunidad Autónoma de País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agriculture, Ganadería y MontesSantiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agriculture y PescaSantander

Principado de AsturiasConsejería de AgricultureOviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSeville

Comunidad Autonoma de la Región de MurmieConsejeríe de Medio Ambiente, Agriculturí y PesceMurcia

Diputacion Generel de AragónConsejería de Agriculture y Medio AmbienteZaragoza

Junta de Comunidades de Castille–La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteVelencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo RuralLogroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejeía de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife

Junta de Castillay LeónConsejería de Agricultura y GanaderíaValladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid

Diputeción Forel de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona

 

Prancūzija

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris

 

Airija

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin

 

Italija

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milan

 

Liuksemburgas

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxembourg

 

Austrija

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftVienna

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Nyderlandai

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Portugalija

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecçâo Géral de Protecçâo das CulturaLisbon

 

Suomija

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosastoFrökontrollavdelingenLoimaa

 

Švedija

a)  Sėklos, išskyrus sėklines bulves:

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Švedijos sėklų bandymų ir sertifikavimo institutas)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

b)  Sėklinės bulvės:

Statens utsädeskontroll (SUK)(Švedijos sėklų bandymų ir sertifikavimo institutas)Svalöv

 

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas:

a)  Sėklos, išskyrus sėklines bulves:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge

b)  Sėklinės bulvės:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYork

Škotija:

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburgh

Šiaurės Airija:

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast

 

B. Šveicarija

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat– unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

3 priedėlis

Leidžiančios nukrypti Bendrijos nuostatos, kurias leidžia taikyti Šveicarija ( 9 )

a) Atleidžiančios tam tikras valstybes nares nuo įsipareigojimo taikyti Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl javų sėklų prekybos tam tikroms rūšims:

 Komisijos sprendimas 69/270/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 8)

 Komisijos sprendimas 69/271/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 9)

 Komisijos sprendimas 69/272/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 10)

 Komisijos sprendimas 70/47/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 26), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 80/301/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 30)

 Komisijos sprendimas 74/5/EEB (OL L 12, 1974 1 15, p. 13)

 Komisijos sprendimas 74/361/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 19)

 Komisijos sprendimas 74/532/EEB (OL L 299, 1974 11 7, p. 14)

 Komisijos sprendimas 80/301/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 30)

 Komisijos sprendimas 86/153/EEB (OL L 115, 1986 5 3, p. 26)

 Komisijos sprendimas 89/101/EEB (OL L 38, 1989 2 10, p. 37).

b) Leidžiančios tam tikroms valstybėms narėms apriboti prekybą kai kurių rūšių javų sėklomis ir tam tikrų rūšių sėklinėmis bulvėmis (žiūrėti Žemės ūkio augalų rūšių bendrojo katalogo 20 išsamaus leidimo 4 stulpelį (OL C 264 A, 1997 8 30, p. 1).

c) Leidžiančios tam tikroms valstybėms narėms priimti griežtesnių nuostatų dėl Avena fatua buvimo javų sėklose:

 Komisijos sprendimas 74/269/EEB (OL L 141, 1974 5 24, p. 20), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 78/512/EEB (OL L 157, 1978 6 15, p. 35) ( 10 )

 Komisijos sprendimas 74/531/EEB (OL L 299, 1974 11 7, p. 13)

 Komisijos sprendimas 95/75/EB (OL L 60, 1995 3 18, p. 30)

 Komisijos sprendimas 96/334/EB (OL 127, 1996 5 25, p. 39).

d) Leidžiančios taikyti griežtesnes priemones prieš tam tikras ligas, nurodytas Tarybos direktyvos 66/403/EEB I ir II prieduose, plėtojant prekybą sėklinėmis bulvėmis visoje tam tikrų valstybių narių teritorijoje ar jos dalyje:

 Komisijos sprendimas 93/231/EEB (OL L 106, 1993 4 30, p. 11), su paskutiniais pakeitimais, padarytais sprendimais:

 

 95/21/EB (OL L 28, 1995 2 7, p. 13)

 95/76/EB (OL L 60, 1995 3 18, p. 31)

 96/332/EB (OL L 127, 1996 5 25, p. 31).

4 priedėlis

Trečiųjų šalių sąrašas ( 11 )

Argentina

Australija

Bulgarija

Kanada

Čilė

Kroatija

Čekijos Respublika

Vengrija

Izraelis

Marokas

Naujoji Zelandija

Norvegija

Lenkija

Rumunija

Slovakija

Slovėnija

Pietų Afrika

Turkija

Jungtinės Amerikos Valstijos

Urugvajus

▼M19

7 PRIEDAS

DĖL PREKYBOS VYNO SEKTORIAUS PRODUKTAIS

1 straipsnis

Tikslai

Šalys susitaria laikydamosi nediskriminavimo ir abipusiškumo principų palengvinti ir skatinti tarpusavio prekybą Šalių kilmės vyno sektoriaus produktais šiame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis priedas taikomas vyno sektoriaus produktams, apibrėžtiems 1 priedėlyje išvardytuose teisės aktuose.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame priede vartojama, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai numatyta kitaip:

a)

„vynuogių ir jų produktas, kurio kilmės šalis“, po kurio nurodomas vienos iš Šalių pavadinimas – 2 straipsnyje apibrėžtas produktas, pagamintas remiantis šio priedo nuostatomis minėtos Šalies teritorijoje tik iš toje pačioje teritorijoje arba 2 priedėlyje nurodytoje teritorijoje užaugintų vynuogių;

b)

geografinė nuoroda – bet kokia nuoroda, įskaitant kilmės vietos nuorodą, kaip apibrėžta prie Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties pridedamo Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (toliau – TRIPS susitarimas) 22 straipsnyje, kuri Šalies įstatymais ar kitais teisės aktais pripažįstama tos Šalies teritorijos arba 2 priedėlyje nustatytos teritorijos kilmės vynuogių ir jų produktams, nurodytiems 2 straipsnyje, apibūdinti ir pateikti;

c)

tradicinis terminas – tradiciškai vartojamas pavadinimas nurodant, visų pirma, vyno sektoriaus produktų, kurie apibrėžti 2 straipsnyje, gamybos būdą arba kokybę, spalvą, tipą, kurį Šalies teisės aktai leidžia vartoti tos Šalies kilmės produktui apibūdinti ir pateikti;

d)

saugomas pavadinimas – geografinė nuoroda arba tradicinis terminas, kurie yra apibrėžti straipsnio b ir c punktuose ir yra saugomi pagal šį priedą;

e)

apibūdinimas – apibūdinantys žodžiai, naudojami etiketėse arba 2 straipsnyje apibrėžto vyno produkto transportavimo dokumentuose, prekybos dokumentuose, pirmiausia sąskaitose faktūrose ir pristatymo kvituose, taip pat reklamoje;

f)

etiketė – visi vyno sektoriaus produktus, kurie apibrėžti 2 straipsnyje, apibūdinantys žodžiai ir kitos nuorodos, simboliai, iliustracijos ir prekių ženklai, nurodomi ant tos pačios talpyklos, įskaitant jos uždarymo priemonę arba prie talpyklos tvirtinamą žymeną ir butelių kaklelių apvalkalą;

g)

pateikimas – ant talpyklų, įskaitant jų uždarymo priemones, etikečių ir pakuotės vartojami apibūdinantys žodžiai;

h)

pakuotė – apsauginė pakavimo medžiaga, pavyzdžiui, popierius, visų rūšių šiaudai, kartoniniai indai ir dėžės, naudojama vežant vieną ar daugiau talpyklų ir (arba) pateikiant parduoti galutiniam vartotojui;

i)

prekybą vyno sektoriaus produktais reguliuojančios taisyklės – visos šiame priede numatytos nuostatos;

j)

kompetentinga institucija – Šalies paskirta institucija ar tarnyba, atsakinga už prekybą vyno sektoriaus produktais reguliuojančių taisyklių taikymo priežiūrą;

k)

kontaktinė institucija – vienos Šalies paskirta oficiali įstaiga ar kompetentinga institucija, atsakinga už ryšius su kitos Šalies kontaktine institucija;

l)

prašančioji institucija – Šalies paskirta kompetentinga institucija, kuri teikia pagalbos prašymus šioje antraštinėje dalyje nurodytose srityse;

m)

prašomoji institucija – Šalies paskirta oficiali įstaiga ar kompetentinga institucija, kuri gauna pagalbos prašymus šioje antraštinėje dalyje nurodytose srityse;

n)

pažeidimas – bet kuris vyno sektoriaus produktų gamybą ir prekybą jais reguliuojančių taisyklių pažeidimas ar mėginimas jas pažeisti.I

ANTRAŠTINĖ DALIS

IMPORTUI IR PARDAVIMUI TAIKOMOS NUOSTATOS

4 straipsnis

Etiketės, pateikimas ir lydraščiai

1.  Šalių prekyba jų teritorijose pagamintais vyno sektoriaus produktais, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, turi vykti pagal šiame priede pateiktas technines nuostatas. „Techninės nuostatos“ – visos 3 priedėlyje išvardytos nuostatos, susijusios su vyno sektoriaus produktų apibrėžimu, vynininkystės praktika, minėtų produktų sudėtimi, jų lydraščiais ir transportavimo bei prekybos tvarka.

2.  Komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti 1 dalyje numatytų techninių nuostatų apibrėžtį.

3.  3 priedėlyje pateiktų teisės aktų nuostatos, susijusios su jų įsigaliojimu ar įgyvendinimu, nebus taikomos šiam priedui.

4.  Šis priedas nepažeidžia nacionalinių ar Europos Sąjungos taisyklių, susijusių su mokesčiais, arba atitinkamų kontrolės priemonių taikymo tvarkos.II

ANTRAŠTINĖ DALIS

2 STRAIPSNYJE APIBRĖŽTŲ VYNO SEKTORIAUS PRODUKTŲ PAVADINIMŲ ABIPUSĖ APSAUGA

5 straipsnis

Saugomi pavadinimai

Saugomi šie 4 priedėlyje nurodyti Europos Sąjungos ir Šveicarijos vyno sektoriaus produktų pavadinimai:

a) pavadinimas arba nuorodos į vyno kilmės Europos Sąjungos valstybę narę arba į Šveicariją;

b) konkretūs terminai;

c) kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos;

d) tradiciniai terminai.

6 straipsnis

Europos Sąjungos valstybei narei ir Šveicarijai nurodyti naudojami pavadinimai ar nuorodos

1.  Kad Šveicarijoje būtų atpažinta vynų kilmė, pavadinimai ar nuorodos į ES valstybes nares, naudojami tiems produktams pavadinti:

a) išimtinai vartojami atitinkamos valstybės narės kilmės vynams;

b) gali būti vartojami tik Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Europos Sąjungos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.  Kad Europos Sąjungoje būtų atpažinta vynų kilmė, pavadinimai ar nuorodos į Šveicariją, naudojami tiems produktams pavadinti:

a) išimtinai vartojami Šveicarijos kilmės vynams;

b) gali būti vartojami tik Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

7 straipsnis

Kiti apibrėžimai

1.  Terminai „saugoma kilmės vietos nuoroda“, „saugoma geografinė nuoroda“ ir jų santrumpos „SKVN“ ir „SGN“, terminai „Sekt“ ir „crémant“, numatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2009 ( 12 ), išimtinai vartojami tik atitinkamos valstybės narės kilmės vynams nurodyti ir tik Europos Sąjungos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.  Nepažeidžiant 10 straipsnio terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir jo santrumpa SKVN, terminas „vin de pays“, numatyti federalinio žemės ūkio įstatymo 63 straipsnyje, išimtinai vartojami tik Šveicarijos kilmės vynams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose numatytomis sąlygomis.

Terminas „vin de table“ numatytas federacinio žemės ūkio įstatymo 63 straipsnyje, išimtinai vartojamas tik Šveicarijos kilmės vynams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose numatytomis sąlygomis.

8 straipsnis

Kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga

1.  Šveicarijoje 4 priedėlio A dalyje išvardytos Europos Sąjungos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos:

I. yra saugomos, jei vynai yra Europos Sąjungos kilmės;

II. gali būti vartojamos tik Europos Sąjungos vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Europos Sąjungos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Europos Sąjungoje 4 priedėlio B dalyje išvardytos Šveicarijos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos:

I. yra saugomos, jei vynai yra Šveicarijos kilmės;

II. gali būti vartojamos tik Šveicarijos vyno sektoriaus produktams nurodyti ir tik Šveicarijos įstatymuose ir taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.  Susitariančiosios šalys imasi būtinų priemonių pagal šį priedą, kad būtų abipusiškai apsaugomos 4 priedėlyje išvardytos kilmės vietos ir geografinės nuorodos, kurios yra vartojamos apibūdinant ir pateikiant vynus, kurių kilmės šalis yra susitariančiųjų šalių teritorijoje. Kiekviena šalis sukuria tinkamas teisines priemones, kad būtų užtikrinta veiksminga 4 priedėlyje išvardytų kilmės vietos ir geografinės nuorodų apsauga ir neleidžiama jų naudoti vynui, kurio kilmės šalis neapima vietos, numatytos minėtų kilmės vietos nuorodų ar geografinių nuorodų.

3.  1 dalyje numatoma apsauga taikoma, net jei:

a) yra nurodyta tikroji vyno kilmė;

b) kilmės vietos ar geografinė nuoroda išversta, transkribuota ar transliteruota;

c) nuoroda vartojama su tokiais žodžiais kaip „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“, „metodas“ ar pan.

4.  Tuo atveju, jei kai kurie 4 priedėlyje išvardytos kilmės vietos ar geografinės nuorodos yra homonimai, apsauga suteikiama kiekvienai tokiai nuorodai, jei jos naudojamos sąžiningai ir jei, esant susitariančių šalių Komitete nustatytoms praktinėms naudojimo sąlygoms, užtikrinama, kad atitinkami gamintojai yra traktuojami vienodai, o vartotojas nėra klaidinamas.

5.  Jei 4 priedėlyje nurodyta geografinė nuoroda yra trečiosios šalies geografinės nuorodos homonimas, taikomos TRIPS sutarties 23 straipsnio 3 dalies nuostatos.

6.  Šio priedo nuostatos jokiu būdu nepažeidžia jokio asmens teisės prekiaujant naudoti savo arba savo verslo pirmtako pavardę, išskyrus atvejus, kai tokia pavardė naudojama vartotojus klaidinančiu būdu.

7.  Nė viena šio priedo nuostata neįpareigoja Šalies saugoti 4 priedėlyje nurodytų kitos Šalies saugomos kilmės ar geografinių nuorodų, kurios nėra saugomos arba tampa nebesaugomos savo kilmės šalyje arba kurios toje šalyje nebenaudojamos.

8.  Šalys patvirtina, kad teisės ir pareigos pagal šį priedą netaikomos kitoms, 4 priedėlyje nenurodytoms, kilmės vietos ar geografinėms nuorodoms.

9.  Nepažeidžiant TRIPS sutarties šiuo priedu papildomos ir patikslinamos teisės ir prievolės, taikomos geografinių nuorodų apsaugai kiekvienoje šalyje.

Tačiau šalys atsisako teisės taikyti TRIPS susitarimo 24 straipsnio 4, 6 ir 7 dalis norėdamos atsisakyti skirti apsaugą kitos šalies pavadinimui, išskyrus šio priedo 5 priedėlyje nurodytus atvejus.

10.  Šiame straipsnyje nustatyta išimtinė apsauga yra taikoma pavadinimui „Champagne“, kuris įrašytas 4 priedėlyje esančiame Europos Sąjungos sąraše.

9 straipsnis

Kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir prekių ženklų sąsajos

1.  Susitariančios šalys neprivalo saugoti kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, jei, atsižvelgiant į ankstesnio ženklo gerą vardą ar pripažinimą, vartotojas galėtų susidaryti klaidingą nuomonę apie tikrąją taip saugomo vyno tapatybę.

2.  Registruoti 2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto prekės ženklą, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatyta saugoma kilmės vietos arba geografinė nuoroda, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu atsisakoma ar iš dalies atsisakoma, jei aptariamo produkto kilmės vieta skiriasi nuo kilmės vietos ar geografinėje nuorodoje nurodytos vietos.

3.  2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto užregistruotas prekės ženklas, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatyta saugoma kilmės vietos arba geografinė nuoroda, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu pripažįstamas negaliojančiu ar iš dalies negaliojančiu, jei toks prekės ženklas susijęs su produktu, neatitinkančiu kilmės vietos ar geografinėms nuorodoms būtinų sąlygų.

4.  Prekės ženklas, kurio naudojimas atitinka ankstesnėje dalyje nurodytą situaciją, ir dėl kurio registracijos buvo kreiptasi ir jis buvo įregistruotas, arba kurį šalis (įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares) įgijo sąžiningai naudodama, jei tokia galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose, iki kitos šalies kilmės vietos ar geografinės nuorodos apsaugos nustatymo pagal šį priedą dienos, gali būti toliau naudojamas neatsižvelgiant į kilmės vietos ar geografinės nuorodos apsaugą su sąlyga, kad atitinkamos šalies teisės aktuose nenumatytas joks prekės ženklo panaikinimo pagrindas.

10 straipsnis

Tradicinių terminų apsauga

1.  4 priedėlio A dalyje išvardyti Europos Sąjungos tradiciniai terminai Šveicarijoje:

a) nevartojami apibūdinant ir pateikiant Šveicarijos kilmės vyną;

b) negali būti vartojami apibūdinant ir pateikiant Europos Sąjungos kilmės vyną kitaip, negu jį siejant su vynais, kurių kilmė, kategorija ir jiems nurodyti naudojama kalba yra nurodyta priedėlyje, ir laikantis sąlygų, numatytų Europos Sąjungos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

4 priedėlio B dalyje išvardyti Šveicarijos tradiciniai terminai Europos Sąjungoje:

a) nevartojami apibūdinant ir pateikiant Europos Sąjungos kilmės vyną;

b) negali būti vartojami apibūdinant ir pateikiant Šveicarijos kilmės vyną kitaip, negu jį siejant su vynais, kurių kilmė, kategorija ir jiems nurodyti naudojama kalba yra nurodyta priedėlyje, ir laikantis sąlygų, numatytų Šveicarijos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

2.  Pagal šį susitarimą šalys imasi būtinų priemonių, kad pagal šį straipsnį apsaugotų 4 priedėlyje nurodytus tradicinius terminus, kurie vartojami apibūdinant ir pateikiant vynus, kurių kilmės šalis yra atitinkamų šalių teritorijose. Todėl šalys užtikrina veiksmingą teisinę apsaugą, kad nebūtų leidžiama minėtų tradicinių terminų vartoti apibūdinant vyną, kurio atveju nėra suteikta teisė vartoti tradicinius terminus, net jei prie vartojamų tradicinių terminų pridedami tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“, „metodas“ ar pan.

3.  Tradicinių terminų apsauga taikoma tik:

a) kalbai ar kalboms, kuriomis tradicinis terminas yra įtrauktas į 4 priedėlį;

b) vyno kategorijai, kuriai jis yra saugomas Europos Sąjungos naudai ar vyno klasei, kuriai jis yra saugomas Šveicarijos naudai, kaip nurodyta 4 priedėlyje.

4.  Tuo atveju, kai tarp 4 priedėlyje išvardytų tradicinių terminų yra homonimų, apsauga suteikiama kiekvienam tradiciniam terminui, jei jie naudojami sąžiningai ir jei, esant susitariančių šalių Komitete nustatytoms praktinėms naudojimo sąlygoms, užtikrinama, kad atitinkami gamintojai yra traktuojami vienodai, o vartotojas nėra klaidinamas.

5.  Jei 4 priedėlyje nurodytas tradicinis terminas yra vyno sektoriaus produkto, kurio kilmės šalis nėra nė viena iš Šalių, pavadinimo homonimas, šis pavadinimas gali būti naudojamas apibūdinant ir pateikiant vyno sektoriaus produktą, jeigu šis pavadinimas naudojamas tradiciškai ir nuosekliai, jo naudojimą tokiam tikslui reglamentuoja atitinkama kilmės šalis ir vartotojas neklaidinamas dėl tikslios atitinkamo vyno kilmės vietos.

6.  Šio priedo nuostatos jokiu būdu nepažeidžia jokio asmens teisės prekiaujant naudoti savo arba savo verslo pirmtako pavardę, išskyrus atvejus, kai tokia pavardė naudojama vartotoją klaidinančiu būdu.

7.  Registruoti 2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto prekės ženklą, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatytas tradicinis terminas, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu atsisakoma ar iš dalies atsisakoma, jei minėtas prekės ženklas nesusijęs su vyno sektoriaus produktais, kurių kilmės vieta yra geografinė kilmė, siejama su tuo tradiciniu terminu.

2 straipsnyje nurodyto vyno sektoriaus produkto užregistruotas prekės ženklas, kuriame yra arba kurį sudaro 4 priedėlyje numatytas tradicinis terminas, atitinkamai pagal kiekvienos šalies teisę oficialiai ar suinteresuotosios šalies prašymu pripažįstamas negaliojančiu ar iš dalies negaliojančiu, jei toks prekės ženklas nesusijęs su vyno sektoriaus produktais, kurių kilmės vieta yra geografinė kilmė, siejama su tuo tradiciniu terminu.

Prekės ženklas, kurio naudojimas atitinka ankstesnėje dalyje nurodytą situaciją ir dėl kurio registracijos buvo kreiptasi ir jis buvo įregistruotas, arba kurį šalis (įskaitant Sąjungos valstybes nares) įgijo sąžiningai naudodama iki kitos šalies tradicinio termino apsaugos nustatymo pagal šį priedą dienos, gali būti toliau naudojamas su sąlyga, kad atitinkamos šalies teisės aktuose tokia galimybė yra numatyta.

8.  Jokia šio priedo nuostata neįpareigoja šalių saugoti 4 priedėlyje nurodytą tradicinį terminą, kuris nėra saugomas ar tampa nebesaugomas ar nebevartojamas jo kilmės šalyje.

11 straipsnis

Apsaugos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas

1.  Šalys imasi visų priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, jei jų kilmės vyno sektoriaus produktai, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, yra eksportuojami ir parduodami už jų teritorijos ribų, šiame priede minimi ir saugomi vienos Šalies pavadinimai nėra naudojami apibūdinant ir pateikiant kitos Šalies kilmės produktus.

2.  Jei nepažeidžiami atitinkami Šalių teisės aktai, šiuo priedu numatyta apsauga taikoma ir fiziniams bei juridiniams asmenims, federacijoms, gamintojų, prekybininkų bei vartotojų asociacijoms ir organizacijoms, kurių buveinės yra kitos Šalies teritorijoje.

3.  Jei vyno sektoriaus produkto apibūdinimas ir pateikimas, visų pirma etiketėse, oficialiuose ar prekybos dokumentuose, reklamoje pažeidžia šiuo priedu nustatytas teises, Šalys taiko būtinas administracines priemones ar imasi teisminių priemonių, siekdamos kovoti su nesąžininga konkurencija arba kitais būdais išvengti piktnaudžiavimo saugomu pavadinimu.

4.  3 dalyje nurodytos priemonės yra pirmiausia taikomos šiais atvejais:

a) jeigu apibūdinimų, patvirtintų Europos Sąjungos ar Šveicarijos teisės aktuose, vertime į kitos Šalies kalbas yra žodis, kuris gali klaidinti dėl tokiu būdu apibūdinamo ar pateikiamo vyno sektoriaus produkto kilmės;

b) jeigu apibūdinimai, prekių ženklai, pavadinimai, įrašai arba iliustracijos, kuriuose tiesiogiai arba netiesiogiai nurodyta klaidinga arba klaidinanti informacija apie produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį arba esmines savybes, yra pateikiami ant talpyklų arba pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba oficialiuose ar prekybos dokumentuose, susijusiuose su produktu, kurio pavadinimas yra saugomas pagal šį priedą;

c) jeigu naudojamos talpyklos ar pakuotės, kuriose nurodyta klaidinga informacija apie produkto kilmę.

5.  Šis priedas taikomas nepažeidžiant Šalių pagal jų vidaus teisės aktus arba kitus tarptautinius susitarimus suteikiamos didesnės apsaugos šiuo priedu saugomiems pavadinimams.III

ANTRAŠTINĖ DALIS

KONTROLĖ IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ SAVITARPIO PAGALBA

12 straipsnis

Tikslas ir apribojimai

1.  Šalys teikia viena kitai pagalbą pagal šioje antraštinėje dalyje nustatytas sąlygas. Teisingas prekybos vyno sektoriaus produktais taisyklių taikymas užtikrinamas pirmiausia teikiant savitarpio pagalbą, nustatant ir tiriant šių taisyklių pažeidimus.

2.  Taikant šioje antraštinėje dalyje numatytą pagalbą, nepažeidžiamos nuostatos, reguliuojančios baudžiamąjį procesą ar teisinę pagalbą tarp Šalių baudžiamosiose bylose.

3.  Šios antraštinės dalies nuostatos nepažeidžia teisminių tyrimų konfidencialumą reguliuojančių nacionalinių nuostatų.I

PAANTRAŠTĖ

Kontroliuojančios ir savitarpio pagalbos valdžios institucijos; asmenys, kuriems taikoma kontrolė

13 straipsnis

Kontaktinė institucija

1.  Skirdama keletą kompetentingų institucijų, Šalis užtikrina šių institucijų veiklos koordinavimą.

2.  Kiekviena Šalis skiria vieną kontaktinę instituciją. Ši institucija:

 siekdama taikyti šios antraštinės dalies nuostatas, siunčia kitos Šalies kontaktinei institucijai prašymus dėl bendradarbiavimo,

 gauna minėtos institucijos panašaus pobūdžio prašymus ir persiunčia juos tos pačios Šalies kompetentingai institucijai ar institucijoms,

 atstovauja Šaliai bendradarbiaujant su kita Šalimi, kaip nurodyta šioje antraštinėje dalyje,

 praneša kitai Šaliai apie veiksmus, kurių buvo imtasi remiantis 11 straipsniu.

14 straipsnis

Valdžios institucijos ir laboratorijos

Šalys:

a) keičiasi reguliariai atnaujintais sąrašais:

 institucijų, kompetentingų parengti VI 1 dokumentus ir kitus vyno sektoriaus produktų lydraščius, taikant šio priedo 4 straipsnio 1 dalį ir 3(A) priedėlio atitinkamas Europos Sąjungos nuostatas, sąrašu,

 savo kompetentingų ir kontaktinių institucijų sąrašais, kaip numatyta 3 straipsnio j ir k punktuose,

 savo laboratorijų, kurios įgaliotos atlikti tyrimus remiantis 17 straipsnio 2 dalimi, sąrašais,

 remiantis 3(B) priedėliu iš Šveicarijos vežamų vyno sektoriaus produktų lydraščio 4 langelyje numatytų Šveicarijos kompetentingų institucijų sąrašu;

b) konsultuojasi ir keičiasi informacija apie veiksmus, kurių jos ėmėsi dėl šio priedo nuostatų taikymo. Visų pirma, Šalys viena kitai siunčia informaciją apie jų taikomas nuostatas ir administracinių ir teismo sprendimų santraukas, kurios yra ypač svarbios siekiant tinkamai taikyti šio priedo nuostatas.

15 straipsnis

Asmenys, kuriems taikoma kontrolė

Fiziniai arba juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės, kurių veikla gali būti kontroliuojama pagal šią antraštinę dalį, negali kliudyti tokiai kontrolei ir privalo sudaryti sąlygas ją atlikti.II

PAANTRAŠTĖ

Kontrolės priemonės

16 straipsnis

Kontrolės priemonės

1.  Šalys imasi visų būtinų veiksmų, siekdamos užtikrinti 12 straipsnyje minimą pagalbą, teikiamą imantis tinkamų kontrolės priemonių.

2.  Kontrolė atliekama sistemingai arba atliekant atrankinius patikrinimus. Pastaruoju atveju Šalys užtikrina, kad jie bus reprezentatyvūs savo kiekiu, pobūdžiu ir dažnumu.

3.  Šalys imasi visų atitinkamų priemonių, palengvinančių jų kompetentingų institucijų pareigūnų darbą, visų pirma užtikrindamos, kad jie:

 galėtų patekti į vynuogynus, vyno sektoriaus produktų gamybos, paruošimo, sandėliavimo ir perdirbimo patalpas bei į šiuos produktus gabenančias transporto priemones,

 galėtų tikrinti bet kieno komercines patalpas (arba sandėlius) ir transporto priemones, laikomas vyno sektoriaus produktų arba produktų, kurie gali būti skirti naudoti tokiems produktams gaminti, parduoti, pateikti į rinką arba gabenti,

 galėtų atlikti vyno sektoriaus produktų ir medžiagų arba produktų, kurie gali būti naudojami tokiems produktams gaminti, inventorizaciją,

 galėtų imti pardavimui, prekybai ar transportavimui skirtų vyno sektoriaus produktų mėginius,

 galėtų analizuoti apskaitos duomenis ar kitus kontrolės procedūrose naudojamus dokumentus, daryti jų kopijas ar išrašus,

 galėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, susijusių su vyno sektoriaus produktų arba produkto, skirto naudoti tokio produkto paruošimui, gamyba, paruošimu, laikymu, transportavimu, apibūdinimu, pateikimu, eksportu į kitą Šalį ir prekyba, jei būtų pagrįsta manyti, kad buvo iš esmės pažeistos šio priedo nuostatos, pirmiausia apgaulės arba pavojaus visuomenės sveikatai atvejais.

17 straipsnis

Mėginiai

1.  Kompetentinga Šalies institucija gali paprašyti kitos Šalies kompetentingos institucijos, kad ji paimtų mėginius remdamasi joje galiojančiomis nuostatomis.

2.  Prašomoji institucija saugo pagal 1 dalį surinktus mėginius ir priima sprendimą, inter alia, dėl laboratorijos, kuriai jie turi būti perduoti ištirti. Prašančioji institucija gali paskirti kitą laboratoriją panašiems mėginiams ištirti. Šiuo tikslu prašomoji institucija persiunčia reikiamą mėginių kiekį prašančiajai institucijai.

3.  Tuo atveju, jei prašančioji ir prašomoji institucijos nesutaria dėl 2 dalyje nurodyto tyrimo rezultatų, bendrai paskirta laboratorija atlieka arbitražinį tyrimą.III

PAANTRAŠTĖ

Procedūros

18 straipsnis

Priežastinis veiksnys

Jei Šalies kompetentinga institucija turi pagrįstų įtarimų ar sužino, kad:

 vyno sektoriaus produktas neatitinka prekybą vyno sektoriaus produktais reguliuojančių taisyklių ar yra susijęs su apgaulingais veiksmais gaminant ar parduodant tokį produktą, ir kad

 šis neatitikimas gali ypač sudominti kitą Šalį ir dėl jo gali būti imamasi administracinių arba teisminių priemonių, ji per savo kontaktinę instituciją nedelsdama apie tai praneša susijusios šalies kontaktinei institucijai.

19 straipsnis

Savitarpio pagalbos prašymai

1.  Prašymai pagal šią antraštinę dalį yra teikiami raštu. Jie pateikiami kartu su dokumentais, kurie reikalingi atsakymui parengti. Jei reikėtų skubiai spręsti iškilusį klausimą, gali būti priimami ir žodiniai prašymai, tačiau jie nedelsiant turi būti patvirtinami raštu.

2.  Remiantis 1 dalimi, kartu su prašymais pateikiama informacija apie:

 prašančiąją instituciją (nurodomas jos pavadinimas),

 prašomą priemonę,

 prašymo pateikimo tikslą ar priežastį,

 susijusius įstatymus, taisykles ar kitus teisės aktus,

 fizinius ar juridinius asmenis, kurie yra tyrimo objektas (kiek įmanoma tiksliau ir išsamiau),

 atitinkamus faktus (jų aprašas).

3.  Prašymai rašomi viena oficialių Šalyse vartojamų kalbų.

4.  Jei prašymas neatitinka formalių reikalavimų, gali būti prašoma jį pataisyti ar papildyti; tačiau gali būti imamasi apsaugos priemonių.

20 straipsnis

Procedūra

1.  Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija pateikia visą reikiamą informaciją, kad pirmoji galėtų patikrinti teisingą prekybos vyno sektoriaus produktais taisyklių taikymą, įskaitant informaciją dėl pastebėtų arba planuojamų veiksmų, kurie pažeidžia arba pažeistų šias taisykles.

2.  Kai prašančioji institucija pateikia pagrįstą prašymą, prašomoji institucija, siekdama numatytų tikslų, vykdo specialią priežiūrą ar atlieka patikrinimus, arba imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų tokios priežiūros atlikimą.

3.  Prašomoji institucija, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, veikia taip, tarsi veiktų savo iniciatyva arba gavusi savo šalies institucijos prašymą.

4.  Susitarusi su prašomąja institucija, prašančioji institucija gali paskirti savo pareigūnus arba Šalies, kuriai ji atstovauja, kitos kompetentingos institucijos pareigūnus:

 dirbdami kompetentingos institucijos patalpose tos Šalies, kurioje yra įsteigta prašomoji institucija, rinktų informaciją, susijusią su tinkamu taisyklių, reguliuojančių prekybą vyno sektoriaus produktais, taikymu arba kontrolės procedūromis, ir darytų transportavimo bei kitų dokumentų, ir registrų įrašų kopijas,

 dalyvautų taikant 2 dalyje numatomas priemones.

Pirmojoje įtraukoje nurodytos kopijos gali būti daromos tik gavus prašomosios institucijos sutikimą.

5.  Prašančioji institucija, pageidaujanti pasiųsti pareigūną kitai Šaliai, kuris paskiriamas atsižvelgiant į 4 dalies pirmą pastraipą dalyvauti tos pastraipos antroje įtraukoje minimose kontrolės procedūrose, apie tai prašomajai institucijai praneša laiku prieš pradedant taikyti šias procedūras. Prašomosios institucijos pareigūnai visą laiką lieka atsakingi už kontrolės procedūras.

Prašančiosios institucijos pareigūnai:

 parengia raštišką įgaliojimą, kuriame nurodoma jų tapatybė ir oficialios pareigos,

 naudojasi, laikydamiesi apribojimų, kuriuos pagal jai taikomus teisės aktus prašomoji institucija numato savo pareigūnams, atliekantiems konkrečias kontrolės procedūras:

 

 prieigos teise, kaip numatyta 16 straipsnio 3 dalyje,

 teise naudotis informacija, susijusia su patikrinimų, kuriuos atliko prašomosios institucijos pareigūnai remiantis 16 straipsnio 3 dalimi, rezultatais,

 per patikrinimus laikosi pozicijos, atitinkančios elgesio normas ir taisykles, kurių turi laikytis Šalies, kurios teritorijoje atliekamos kontrolės procedūros, pareigūnai.

6.  Kaip numatyta šiame straipsnyje, pagrįsti prašymai siunčiami suinteresuotos Šalies prašomajai institucijai per tos Šalies kontaktinę instituciją. Ta pati tvarka galioja:

 atsakymams į tokius prašymus,

 pranešimams, susijusiems su 2, 4 ir 5 dalių taikymu.

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, siekiant spartesnio ir veiksmingesnio šalių bendradarbiavimo, šalis tam tikrais tinkamais atvejais gali leisti kompetentingai institucijai:

 tiesiogiai pateikti pagrįstus prašymus ir pranešimus kitos Šalies kompetentingoms institucijoms,

 tiesiogiai atsakyti į pagrįstus prašymus ir pranešimus, gautus iš kitos Šalies kompetentingų institucijų.

Tokiais atvejais tos kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja suinteresuotos Šalies kontaktinę instituciją.

7.  Kiekvienos Šalies analitinių duomenų banke esanti informacija, apimanti duomenis, gautus analizuojant atitinkamus Šalies vyno sektoriaus produktus, turi būti prieinama tam tikslui Šalių paskirtoms laboratorijoms, jeigu jos to prašo. Perduodami tik tie analitiniai duomenys, kurių reikia norint interpretuoti mėginio, kurio panašios savybės ir kilmė, analizės rezultatus.

21 straipsnis

Sprendimas dėl savitarpio pagalbos

1.  Prašomosios institucijos šalis gali atsisakyti suteikti pagalbą pagal šią konstatuojamąją dalį, jei tokia pagalba kelia pavojų tos šalies suverenumui, viešajai tvarkai, saugumui ar kitiems svarbiems interesams.

2.  Jei prašančioji institucija prašo pagalbos, kurios ji pati paprašyta negalėtų suteikti, savo prašyme ji atkreipia dėmesį į šį faktą. Tada institucija, į kurią kreipiamasi, turi nuspręsti, kaip atsakyti į tokį prašymą.

3.  Jei atsisakoma teikti pagalbą, prašančiajai institucijai nedelsiant raštu turi būti pranešta apie šį sprendimą ir jo priežastis.

22 straipsnis

Informacija ir dokumentacija

1.  Prašomoji institucija perduoda prašančiajai institucijai tyrimų rezultatus dokumentų, patvirtintų dokumentų kopijų, ataskaitų ir panašia forma.

2.  1 dalyje numatyti dokumentai gali būti pakeičiami bet kurios formos tuo pačiu tikslu parengta informacija elektroniniu formatu.

3.  18 ir 20 straipsniuose minima informacija pateikiama kartu su atitinkamais dokumentais ar kita išsamia informacija ir įrodymais apie administracines bei teismines priemones, ir yra visų pirma susijusi su:

 atitinkamo vyno sektoriaus produkto sudėtimi ir organoleptinėmis savybėmis,

 to produkto apibūdinimu ir pateikimu,

 taisyklių, reguliuojančių gamybą, paruošimą ir pardavimą, laikymusi.

4.  Kontaktinės institucijos, suinteresuotos pagal 18 ir 20 straipsnius pradėtomis savitarpio pagalbos procedūromis, nedelsdamos keičiasi informacija apie:

 tyrimų eigą, visų pirma pateikdamos ataskaitas ir kitus dokumentus ar nurodydamos informacijos šaltinius,

 bet kokias po atitinkamų veiksmų taikytas administracines priemones ar iškeltas teismo bylas.

23 straipsnis

Išlaidos

Kelionės išlaidas, atsirandančias taikant šios antraštinės dalies priemones, padengia ta Šalis, kuri paskyrė pareigūną 20 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytoms funkcijoms atlikti.

24 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Visa pagal šią antraštinę dalį bet kuria forma perduota informacija yra konfidenciali. Jai taikomas įsipareigojimas oficialiai užtikrinti slaptumą ir ji saugoma atitinkamai pagal ją gaunančioje Susitariančiojoje šalyje taikomus atitinkamus įstatymus arba atitinkamas Sąjungos institucijoms taikomas nuostatas.

2.  Jei Šalies teisės aktuose ar administracinėse taisyklėse numatytos griežtesnės pramonės ir komercinių paslapčių apsaugos sąlygos nei tos, kurios yra nurodytos šioje antraštinėje dalyje, pastaroji neįpareigoja tą Šalį teikti informaciją, jei prašančioji institucija nesiima veiksmų, kad atitiktų tas griežtesnes sąlygas.

3.  Surinkta informacija naudojama tik šios antraštinės dalies tikslams. Kitiems tikslams kurioje nors šalyje ji gali būti naudojama tik gavus išankstinį rašytinį ją suteikusios administracinės institucijos sutikimą, be to, jai taikomi minėtos institucijos nustatyti apribojimai.

4.  1 dalies nuostatos netrukdo naudoti informaciją teismo arba administracinėse bylose, iškeltose dėl to, kad nesilaikoma įprastų baudžiamosios teisės nuostatų, jei ji buvo gauta teikiant tarptautinę teisinę savitarpio pagalbą.

5.  Pateikdamos įrodymus, ataskaitas ir duodamos parodymus, taip pat teismo procesuose ir teisme pateikiamuose kaltinimuose Šalys kaip įrodymus gali naudoti gautą informaciją ir dokumentus, su kuriais buvo susipažinta pagal šios antraštinės dalies nuostatas.IV

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Išimtys

1.  I ir II antraštinių dalių nuostatos netaikomos vyno sektoriaus produktams, apibrėžtiems 2 straipsnyje, kurie yra:

a) vežami tranzitu per vienos iš Šalių teritoriją arba

b) kilę iš vienos iš Šalių teritorijos ir kuriais Šalys prekiauja nedideliais kiekiais, kaip numatyta šio priedo 5 priedėlyje nustatytose sąlygose ir tvarkoje.

2.  Bendrijos ir Šveicarijos pasikeitimo raštų dėl bendradarbiavimo oficialios vynų kontrolės srityje, pasirašytų 1984 m. spalio 15 d. Briuselyje, taikymas yra sustabdomas tol, kol galios šis priedas.

26 straipsnis

Konsultacijos

1.  Šalys pradeda konsultacijas, jei Šalis, kitos Šalies manymu, neįvykdė pagal šį priedą prisiimto įsipareigojimo.

2.  Šalis, kuri prašo pradėti konsultacijas, pateikia kitai Šaliai visą informaciją, reikalingą konkrečiam atvejui išsamiai išnagrinėti.

3.  Tais atvejais, kai delsimas galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai arba pakenktų sukčiavimo kontrolės priemonių veiksmingumui, be išankstinių konsultacijų gali būti imtasi tinkamų laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu konsultacijos surengiamos iš karto po to, kai buvo imtasi tokių priemonių.

4.  Jeigu po šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytų konsultacijų Šalims susitarti nepavyko, Šalis, kuri prašė pradėti konsultacijas arba kuri ėmėsi šio straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, gali imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų galima deramai taikyti šį priedą.

27 straipsnis

Darbo grupė

1.  Pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 7 dalį sudaryta „Vynuogių ir jų produktų“ darbo grupė (toliau – darbo grupė) sprendžia visus klausimus, susijusius su šiuo priedu ir jo įgyvendinimu.

2.  Darbo grupė karts nuo karto peržiūri Šalių nacionalinius įstatymus ir teisės aktus, reguliuojančius šiame priede minimas sritis. Ji taip pat suformuluoja pasiūlymus ir teikia juos Komitetui, kad būtų iš dalies pakeistas šis priedas su priedėliais.

28 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Nepažeidžiant 8 straipsnio 10 dalies, vyno sektoriaus produktai, kurie įsigaliojus šiam priedui buvo pagaminti, paruošti apibūdinti ir pateikti laikantis nacionalinių šalių įstatymų ar teisės aktų, bet šiame priede uždrausti, gali būti pardavinėjami tol, kol baigsis jų atsargos.

2.  Jei Komitetas nenusprendžia kitaip, vyno sektoriaus produktais, pagamintais, paruoštais apibūdintais ir pateiktais laikantis šio priedo reikalavimų, tačiau kurie šių reikalavimų po minėto priedo pakeitimų nebeatitinka, galima prekiauti, kol baigsis jų atsargos.

1 priedėlis

2 straipsnyje numatyti vyno sektoriaus produktai

Europos Sąjungoje:

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL L 346, 2010 12 30, p. 11). Produktai, kurių KN kodai yra NC 2009 61 , 2009 69 ir 2204 (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

Šveicarijoje

2005 m. lapkričio 23 d. Federalinio vidaus reikalų departamento (DFI) potvarkio dėl alkoholinių gėrimų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. (RO 2010 6391), 2 skirsnis. Produktai, kurių Šveicarijos muitų tarifų numeriai yra 2009.60 ir 2204 .

2 priedėlis

3 straipsnio a ir b dalyse nurodytos tam tikros nuostatos

Saugoma kilmės vietos nuoroda Genève (SKVN Genève)

1.   Geografinė vietovė

SKVN Genève geografinė vietovė apima:

 visą Ženevos kantono teritoriją,

 visas šias Prancūzijos savivaldybes:

 

 Challex,

 Ferney-Voltaire,

 dalį šių Prancūzijos savivaldybių:

 

 Ornex,

 Chens-sur-Léman,

 Veigy-Foncenex,

 Saint-Julien-en-Genevois,

 Viry,

aprašytų SKVN Genève reglamentuojančiose nuostatose.

2.   Vynuogių auginimo vietovė

Vynuogių auginimo vietovė apima:

a. Ženevos teritorijoje esančius sklypus, kurie, kaip nustatyta federacinio žemės ūkio įstatymo (RS 910.1) 61 straipsnyje, įtraukti į vynuogynų registrą ir kuriuose užaugintos vynuogės skirtos vynui gaminti;

b. Prancūzijos teritorijoje esančius sklypus, kurie yra 1 punkte nurodytose savivaldybėse arba savivaldybių dalyje, užsodintus vynmedžiais, arba sklypus, kuriems gali būti suteikta teisė atsodinti ne didesnį nei 140 hektarų plotą.

3.   Vyno gamybos zona

Vyno gamybos zona yra tik Šveicarijos teritorijoje.

4.   Vyno kategorijos sumažinimas

Naudojant SKVN Genève, nedraudžiama apibūdinimus „vin de pays“ ir „vin de table suisse“ naudoti vynams iš 2 punkto b papunktyje nurodytoje vietovėje užaugintų vynuogių ir vynams, kurių kategorija sumažinta, pavadinti.

5.   SKVN Genève reglamentuojančių nuostatų laikymosi kontrolė

Šią kontrolę Šveicarijoje atlieka kompetentingos Šveicarijos, visų pirma, Ženevos institucijos.

Prancūzijos teritorijoje atliekant fizinius patikrinimus kompetentinga Šveicarijos institucija Prancūzijos institucijų patvirtintai kontrolės institucijai suteikia atitinkamus įgaliojimus.

6.   Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Augintojai, turintys 2 punkto b papunktyje nurodytai vynuogių auginimo vietovei nepriskiriamų vynmedžiais apsodintų plotų, anksčiau teisėtai naudoję SKVN Genève, gali ir toliau iki 2013 m. ją naudoti, o atitinkamais gaminiais galima prekiauti, kol baigsis jų atsargos.

3 priedėlis

4 straipsnyje minimų teisės aktų ir techninių nuostatų, susijusių su vyno sektoriaus produktais, sąrašas

A.    Teisės aktai, taikomi Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktų importui ir pardavimui Šveicarijoje

Teisės aktai, į kuriuos daroma nuoroda ir konkrečios nuostatos:

1. 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17).

2. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, 2008 11 8, p. 25).

3. 1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti (OL L 186, 1989 6 30, p. 21) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1992 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 92/11/EEB (OL L 65, 1992 3 11, p. 32).

4. 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų (OL L 237, 1994 9 10, p. 13) su pataisymais, padarytais OL L 259, 1994 10 7, p. 33, OL L 252, 1996 10 4, p. 23 ir OL L 124, 2000 5 25, p. 66.

5. 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius (OL L 61, 1995 3 18, p. 1) su pataisymais, padarytais OL L 248, 1995 10 14, p. 60 ir su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 22 d. Komisijos direktyva Nr. 2010/69/ES (OL L 279, 2010 10 23, p. 22).

6. 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).

7. 2002 m. liepos 11 d. Komisijos direktyva 2002/63/EB, nustatanti Bendrijos mėginių ėmimo metodus oficialiai kontroliuojant pesticidų likučius augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir ant jų bei panaikinanti Direktyvą 79/700/EEB (OL L 187, 2002 7 16, p. 30).

8. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).

9. 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 813/2011 (OL L 208, 2011 8 13, p. 23).

10. 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93 nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu – Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).

11. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL L 346, 2010 12 30, p. 11).

12. 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 772/2010 (OL L 232, 2010 9 2, p. 1).

13. 2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL L 128, 2009 5 27, p. 15) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 173/2011 (OL L 49, 2011 2 24, p. 16).

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 436/2009 24 straipsnio 1 dalies b punkto, importuojant į Šveicariją Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktus reikalaujama to paties reglamento 24 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto lydraščio.

14. 2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. sausio 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 53/2011 (OL L 19, 2011 1 22, p. 1).

15. 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 670/2011 (OL L 183, 2011 7 13, p. 6).

B.    Teisės aktai, taikomi Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktų importui ir pardavimui Europos Sąjungoje

Teisės aktai, į kuriuos daroma nuoroda:

1. 1998 m. balandžio 29 d. federalinis įstatymas dėl žemės ūkio su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 18 d. (OR (Oficialus rinkinys) 2010 5851).

2. 2007 m. lapkričio 14 d. potvarkis dėl vynininkystės ir vyno importo (Potvarkis dėl vyno) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 4 d. (OR 2010 733).

3. 2007 m. sausio 17 d. OFAG (Federalinio žemės ūkio biuro) potvarkis dėl leidžiamų sertifikuoti ir standartinių produktų gamybai skirtų vynuogių veislių sąrašo ir vynuogių veislių rūšiavimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 6 d. (OR 2011 2169).

4. 1992 m. spalio 9 d. federalinis įstatymas dėl maisto produktų ir kasdienio naudojimo objektų (Maisto produktų įstatymas, LDA1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 5 d. (OR 2008 785).

5. 2005 m. lapkričio 23 d. potvarkis dėl maisto produktų ir kasdienio naudojimo objektų (ODAlOU) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 13 d. (OR 2010 4611).

6. 2005 m. lapkričio 23 d. Federalinio vidaus reikalų departamento (DFI) potvarkis dėl alkoholinių gėrimų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. (OR 2010 6391).

Nukrypstant nuo potvarkio 10 straipsnio, taikomos tos aprašymą ir pateikimą reglamentuojančios taisyklės, kurios taikomos iš trečiųjų šalių importuojamiems produktams – jos nurodytos toliau išvardytuose reglamentuose:

1. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1234/2010 (OL L 346, 2010 12 30, p. 11).

Taikant šį priedą, reglamentas skaitomas kartu su šiais pakeitimais:

a) nukrypstant nuo 118y straipsnio 1 dalies a punkto, kategorijų pavadinimai pakeičiami, kaip numatyta DFI potvarkio dėl alkoholinių gėrimų 9 straipsnyje;

b) nukrypstant nuo 118y straipsnio 1 dalies b punkto i įtraukos, terminai „saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir „saugoma geografinė nuoroda“ atitinkamai pakeičiami „appellation d’origine contrôlée“ ir „vin de pays“;

c) nukrypstant nuo 118y straipsnio 1 dalies f punkto, importuotojo nuoroda gali būti pakeičiama nuoroda į gamintoją, vyno rūsio savininką, prekybininką ar išpilstytoją.

2. 2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 670/2011 (OL L 183, 2011 7 13, p. 6).

Taikant šį priedą reglamentas skaitomas kartu su šiais pakeitimais:

a) nukrypstant nuo reglamento 54 straipsnio 1 dalies, alkoholio koncentracija gali būti nurodyta dešimtąja tūrio procento dalimi;

b) nukrypstant nuo 64 straipsnio ir nuo XIV priedo B dalies, užrašai „demi-sec“ (pusiau sausas) ir „moelleux“ gali būti atitinkamai pakeisti užrašais „légèrement doux“ (saldokas) ir „demi-doux“ (pusiau saldus);

c) nukrypstant nuo reglamento 62 straipsnio, vynuogių veislės arba kelių veislių pavadinimai gali būti vartojami, jei paminėta veislė arba veislės sudaro ne mažiau kaip 85 % vynuogių, iš kurių gaminamas šveicariškas vynas.

7. 2005 m. lapkričio 23 d. Vidaus reikalų departamento (DFI) potvarkis dėl maisto produktų žymėjimo ir reklamos (OEDAI) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 13 d. (OR 2010 4649).

8. 2007 m. birželio 22 d. DFI potvarkis dėl maisto produktuose leidžiamų priedų (Potvarkis dėl priedų, OAdd (OR 2009 2047) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 11 d. (OR 2009 2047)).

9. 1995 m. birželio 26 d. potvarkis dėl maisto produktuose esančių užsienio kilmės medžiagų ir komponentų (Potvarkis dėl užsienio kilmės medžiagų ir komponentų) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 16 d. (OR 2011 1985).

10. 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17).

11. 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 772/2010 (OL L 232, 2010 9 2, p. 1).

Taikant šį priedą reglamentas skaitomas kartu su šiais pakeitimais:

a) į Europos Sąjungą importuojant Šveicarijos kilmės vyno sektoriaus produktus visuomet reikia pateikti toliau nurodytą lydraštį, parengtą pagal 2004 m. gruodžio 29 d. Komisijos sprendimą 2005/9/EB (OL L 4, 2005 1 6, p. 12).

b) Šis lydraštis pakeičia VI1 dokumentą, numatytą 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 772/2010 (OL L 232, 2010 9 2, p. 1).

c) Laikoma, kad reglamente esančios nuorodos „valstybė (-ės) narė (-ės)“ arba „nacionalinės arba Bendrijos nuostatos“ (arba „nacionalinės arba Bendrijos taisyklės“) apima ir Šveicariją arba jos teisės aktus.

d) Vynai, kurių kilmės šalis Šveicarija, prilyginami vynams su geografine nuoroda, kurių bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi, yra mažesnis kaip 3,5 g/l, bet ne mažesnis, kaip 3 g/l, gali būti importuojami, jei jie pažymėti geografine nuoroda ir jų sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % toliau nurodytų vienos arba kelių vynuogių veislių vynuogių: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir arba Merlot.

Vyno sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis Šveicarija ( 13 ), vežimo lydraštis ( 14 )

image

4 priedėlis

5 straipsnyje nurodyti saugomi pavadinimai

A   DALIS.

Saugomi Europos Sąjungos kilmės vyno sektoriaus produktų pavadinimaiBELGIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualite de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

appellation d’origine contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

gecontroleerde oorsprongsbenaming

SKVN

Olandų k.

Vin de pays

SGN

Prancūzų k.

Landwijn

SGN

Olandų k.BULGARIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Асеновград; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Asenovgrad

Болярово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Bolyarovo

Брестник; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Brestnik

Варна; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Varna

Велики Преслав; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Veliki Preslav

Видин; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Vidin

Враца; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Vratsa

Върбица; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Varbitsa

Долината на Струма; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Struma valley

Драгоево; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Dragoevo

Евксиноград; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Evksinograd

Ивайловград; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Ivaylovgrad

Карлово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Karlovo

Карнобат; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Karnobat

Ловеч; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lovech

Лозицa; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lozitsa

Лом; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lom

Любимец; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lyubimets

Лясковец; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Lyaskovets

Мелник; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Melnik

Монтана; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Montana

Нова Загора; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Nova Zagora

Нови Пазар; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Novi Pazar

Ново село; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Novo Selo

Оряховица; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Oryahovitsa

Павликени; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pavlikeni

Пазарджик; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pazardjik

Перущица; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Perushtitsa

Плевен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pleven

Пловдив; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Plovdiv

Поморие; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Pomorie

Русе; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Ruse

Сакар; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sakar

Сандански; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sandanski

Свищов; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Svishtov

Септември; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Septemvri

Славянци; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Slavyantsi

Сливен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sliven

Стамболово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Stambolovo

Стара Загора; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Stara Zagora

Сунгурларе; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Sungurlare

Сухиндол; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Suhindol

Търговище; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Targovishte

Хан Крум; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Han Krum

Хасково; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Haskovo

Хисаря; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Hisarya

Хърсово; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Harsovo

Черноморски район; šalia gali būti nurodyta Южно Черноморие

Lygiavertis terminas: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Northen Black Sea Region

Шивачево; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Shivachevo

Шумен; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Shumen

Ямбол; šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Yambol

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Дунавска равнина

Lygiavertis terminas: Danube Plain

Тракийска низина

Lygiavertis terminas: Thracian Lowlands

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Благородно сладко вино (БСВ)

SKVN

Bulgarų k.

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

SKVN

Bulgarų k.

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

SKVN

Bulgarų k.

Регионално вино

(regioninis vynas)

SGN

Bulgarų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Колекционно

(kolekcinis)

SKVN

Bulgarų k.

Ново

(jaunas)

SKVN/SGN

Bulgarų k.

Премиум

(aukščiausios kokybės)

SGN

Bulgarų k.

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(aukščiausios kokybės, iš ąžuolo statinių)

SKVN

Bulgarų k.

Премиум резерва

(aukščiausios kokybės, iš atsargų)

SGN

Bulgarų k.

Резерва

(iš atsargų)

SKVN/SGN

Bulgarų k.

Розенталер

(Rosenthaler)

SKVN

Bulgarų k.

Специална селекция

(rinktinis)

SKVN

Bulgarų k.

Специална резерва

(iš specialiųjų atsargų)

SKVN

Bulgarų k.ČEKIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Čechy; šalia gali būti nurodyta Litoměřická

Čechy; šalia gali būti nurodyta Mělnická

Morava; šalia gali būti nurodyta Mikulovská

Morava; šalia gali būti nurodyta Slovácká

Morava; šalia gali būti nurodyta Velkopavlovická

Morava; šalia gali būti nurodyta Znojemská

Vynas su saugoma geografine nuoroda

České

Moravské

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SKVN

Čekų k.

aromatický sekt s.o.

SKVN

Čekų k.

jakostní likérové víno

SKVN

Čekų k.

jakostní perlivé víno

SKVN

Čekų k.

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SKVN

Čekų k.

jakostní víno

SKVN

Čekų k.

jakostní víno odrůdové

SKVN

Čekų k.

jakostní víno s přívlastkem

SKVN

Čekų k.

 

SKVN

Čekų k.

V.O.C

SKVN

Čekų k.

víno originální certifikace

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem kabinetní víno

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem ledové víno

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem pozdní sběr

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem slámové víno

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem výběr z bobulí

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem výběr z cibéb

SKVN

Čekų k.

víno s přívlastkem výběr z hroznů

SKVN

Čekų k.

Víno origininální certifikace (VOC arba V.O.C.)

SGN

Čekų k.

zemské víno

SGN

Čekų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Archivní víno

SKVN

Čekų k.

Burčák

SKVN

Čekų k.

Klaret

SKVN

Čekų k.

Košer, Košer víno

SKVN

Čekų k.

Labín

SKVN

Čekų k.

Mladé víno

SKVN

Čekų k.

Mešní víno

SKVN

Čekų k.

Panenské víno, Panenská sklizeň

SKVN

Čekų k.

Pěstitelský sekt (*)

SKVN

Čekų k.

Pozdní sběr

SKVN

Čekų k.

Premium

SKVN

Čekų k.

Rezerva

SKVN

Čekų k.

Růžák, Ryšák

SKVN

Čekų k.

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

SKVN

Čekų k.VOKIETIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Ahr; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Baden; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Franken; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Hessische Bergstraße; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Mittelrhein; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Mosel; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Nahe; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Pfalz; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Rheingau; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Rheinhessen; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Saale-Unstrut; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Sachsen; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Württemberg; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)); šalia nurodyta:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

SKVN

Vokiečių k.

Qualitätswein; šalia gali būti nurodyta:

b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Qualitätslikörwein; šalia gali būti nurodyta:

b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Qualitätsperlwein; šalia gali būti nurodyta:

b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

SKVN

Vokiečių k.

Landwein

SGN

Vokiečių k.

Winzersekt

SKVN

Vokiečių k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Affentaler

SKVN

Vokiečių k.

Badisch Rotgold

SKVN

Vokiečių k.

Ehrentrudis

SKVN

Vokiečių k.

Hock

SKVN

Vokiečių k.

Klassik/Classic

SKVN

Vokiečių k.

Liebfrau(en)milch

SKVN

Vokiečių k.

Riesling-Hochgewächs

SKVN

Vokiečių k.

Schillerwein

SKVN

Vokiečių k.

Weißherbst

SKVN

Vokiečių k.GRAIKIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Αγχίαλος

Lygiavertis terminas: Anchialos

Αμύνταιο

Lygiavertis terminas: Amynteo

Αρχάνες

Lygiavertis terminas: Archanes

Γουμένισσα

Lygiavertis terminas: Goumenissa

Δαφνές

Lygiavertis terminas: Dafnes

Ζίτσα

Lygiavertis terminas: Zitsa

Λήμνος

Lygiavertis terminas: Lemnos

Μαντινεία

Lygiavertis terminas: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Lygiavertis terminas: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Lygiavertis terminas: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Lygiavertis terminas: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Lygiavertis terminas: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Lygiavertis terminas: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Lygiavertis terminas: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Lygiavertis terminas: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Lygiavertis terminas: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Lygiavertis terminas: Naoussa

Νεμέα

Lygiavertis terminas: Nemea

Πάρος

Lygiavertis terminas: Paros

Πάτρα

Lygiavertis terminas: Patras

Πεζά

Lygiavertis terminas: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Lygiavertis terminas: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Lygiavertis terminas: Rapsani

Ρόδος

Lygiavertis terminas: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Lygiavertis terminas: Robola of Cephalonia

Σάμος

Lygiavertis terminas: Samos

Σαντορίνη

Lygiavertis terminas: Santorini

Σητεία

Lygiavertis terminas: Sitia

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Tοπικός Οίνος Κω

Lygiаvertiѕ terminаѕ: Regionаl wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Lygiavertis terminas: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος arba Τοπικός Οίνος Θράκης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thrace-Thrakikos arba Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων; šalia gali būti nurodyta Evvia

Lygiavertis terminas: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών; šalia gali būti nurodyta Viotia

Lygiavertis terminas: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου; šalia gali būti nurodyta Evvia

Lygiavertis terminas: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Παιανίας arba Ρετσίνα Λιοπεσίου; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Kropia arba Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnée ou non de Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Peania arba Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων; šalia gali būti nurodyta Attika

Lygiavertis terminas: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας; šalia gali būti nurodyta Evvia

Lygiavertis terminas: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Lygiavertis terminas: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Lygiavertis terminas: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Lygiavertis terminas: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Lygiavertis terminas: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Lygiavertis terminas: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Lygiavertis terminas: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Lygiavertis terminas: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Lygiavertis terminas: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Lygiаvertis terminаs: Regionаl wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Lygiavertis terminas: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Lygiavertis terminas: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Lygiavertis terminas: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Lygiavertis terminas: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Lygiavertis terminas: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Lygiavertis terminas: Regional wine of Halkidiki

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(aukščiausios kokybės kilmės vietos nuoroda)

SKVN

Graikų k.

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

SKVN

Graikų k.

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

SKVN

Graikų k.

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

SKVN

Graikų k.

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

SGN

Graikų k.

τοπικός οίνος

(vin de pays)

SGN

Graikų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

SKVN/SGN

Graikų k.

Αμπέλι

(Ampeli)

SKVN/SGN

Graikų k.

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

SKVN/SGN

Graikų k.

Αρχοντικό

(Archontiko)

SKVN/SGN

Graikų k.

Κάβα

(Cava)

SGN

Graikų k.

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

SKVN

Graikų k.

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

SKVN

Graikų k.

Κάστρο

(Kastro)

SKVN/SGN

Graikų k.

Κτήμα

(Ktima)

SKVN/SGN

Graikų k.

Λιαστός

(Liastos)

SKVN/SGN

Graikų k.

Μετόχι

(Metochi)

SKVN/SGN

Graikų k.

Μοναστήρι

(Monastiri)

SKVN/SGN

Graikų k.

Νάμα

(Nama)

SKVN/SGN

Graikų k.

Νυχτέρι

(Nychteri)

SKVN

Graikų k.

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

SKVN/SGN

Graikų k.

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

SKVN/SGN

Graikų k.

Πύργος

(Pyrgos)

SKVN/SGN

Graikų k.

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

SKVN

Graikų k.

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

SKVN

Graikų k.

Βερντέα

(Verntea)

SGN

Graikų k.

Vinsanto

SKVN

Lotynų k.ISPANIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Abona

Alella

Alicante; šalia gali būti nurodyta Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Lygiavertis terminas: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Lygiavertis terminas: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Lygiavertis terminas: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Lygiavertis terminas: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Artesa

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Les Garrigues

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Raimat

Costers del Segre; šalia gali būti nurodyta Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Lygiavertis terminas: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma; šalia gali būti nurodyta Fuencaliente

La Palma; šalia gali būti nurodyta Hoyo de Mazo

La Palma; šalia gali būti nurodyta Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Lygiavertis terminas: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei; šalia gali būti nurodyta Ladera de Monterrei

Monterrei; šalia gali būti nurodyta Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra; šalia gali būti nurodyta Baja Montaña

Navarra; šalia gali būti nurodyta Ribera Alta

Navarra; šalia gali būti nurodyta Ribera Baja

Navarra; šalia gali būti nurodyta Tierra Estella

Navarra; šalia gali būti nurodyta Valdizarbe

Pago de Arínzano

Lygiavertis terminas: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Condado do Tea

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta O Rosal

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Ribeira do Ulla

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Soutomaior

Rías Baixas; šalia gali būti nurodyta Val do Salnés

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Amandi

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Chantada

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra; šalia gali būti nurodyta Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Cañamero

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Matanegra

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Montánchez

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Ribera Alta

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Ribera Baja

Ribera del Guadiana; šalia gali būti nurodyta Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja; šalia gali būti nurodyta Rioja Alavesa

Rioja; šalia gali būti nurodyta Rioja Alta

Rioja; šalia gali būti nurodyta Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga; šalia gali būti nurodyta Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarrangona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Lygiavertis terminas: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia; šalia gali būti nurodyta Alto Turia

Valencia; šalia gali būti nurodyta Clariano

Valencia; šalia gali būti nurodyta Moscatel de Valencia

Valencia; šalia gali būti nurodyta Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid; šalia gali būti nurodyta Arganda

Vinos de Madrid; šalia gali būti nurodyta Navalcarnero

Vinos de Madrid; šalia gali būti nurodyta San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vynas su saugoma geografine nuoroda

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Mursija

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

D.O

SKVN

Ispanų k.

D.O.Ca

SKVN

Ispanų k.

Denominacion de origen

SKVN

Ispanų k.

Denominacion de origen calificada

SKVN

Ispanų k.

vino de calidad con indicación geográfica

SKVN

Ispanų k.

vino de pago

SKVN

Ispanų k.

vino de pago calificado

SKVN

Ispanų k.

Vino dulce natural

SKVN

Ispanų k.

Vino generoso

SKVN

Ispanų k.

Vino generoso de licor

SKVN

Ispanų k.

Vino de la Tierra

SGN

Ispanų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Amontillado

SKVN

Ispanų k.

Añejo

SKVN/SGN

Ispanų k.

Chacolí-Txakolina

SKVN

Ispanų k.

Clásico

SKVN

Ispanų k.

Cream

SKVN

Ispanų k.

Criadera

SKVN

Ispanų k.

Criaderas y Soleras

SKVN

Ispanų k.

Crianza

SKVN

Ispanų k.

Dorado

SKVN

Ispanų k.

Fino

SKVN

Ispanų k.

Fondillón

SKVN

Ispanų k.

Gran reserva

SKVN

Ispanų k.

Lágrima

SKVN

Ispanų k.

Noble

SKVN/SGN

Ispanų k.

Oloroso

SKVN

Ispanų k.

Pajarete

SKVN

Ispanų k.

Pálido

SKVN

Ispanų k.

Palo Cortado

SKVN

Ispanų k.

Primero de Cosecha

SKVN

Ispanų k.

Rancio

SKVN

Ispanų k.

Raya

SKVN

Ispanų k.

Reserva

SKVN

Ispanų k.

Sobremadre

SKVN

Ispanų k.

Solera

SKVN

Ispanų k.

Superior

SKVN

Ispanų k.

Trasañejo

SKVN

Ispanų k.

Vino Maestro

SKVN

Ispanų k.

Vendimia Inicial

SKVN

Ispanų k.

Viejo

SKVN/SGN

Ispanų k.

Vino de Tea

SKVN

Ispanų k.PRANCŪZIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace; šalia gali būti nurodyta vynuogių veislė ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas

Lygiavertis terminas: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru; prieš tai nurodyta Rosacker

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Brand

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Bruderthal

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Eichberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Engelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Florimont

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Frankstein

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Froehn

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Furstentum

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Geisberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Gloeckelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Goldert

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Hatschbourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Hengst

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kanzlerberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kastelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kessler

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Kitterlé

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Mambourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Mandelberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Marckrain

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Moenchberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Muenchberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Ollwiller

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Osterberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Pfersigberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Pfingstberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Praelatenberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Rangen

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Saering

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Schlossberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Schoenenbourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Sommerberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Sonnenglanz

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Spiegel

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Sporen

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Steinen

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Steingrubler

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Steinklotz

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Vorbourg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Wiebelsberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Winzenberg

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru; šalia nurodyta Zotzenberg

Anjou; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Anjou-Villages Brissac; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Arbois, šalia gali būti nurodyta Pupillin; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Auxey-Duresses; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Bandol

Lygiavertis terminas: Vin de Bandol

Banyuls; šalia gali būti nurodyta„Grand Cru“ir (arba) „Rancio“

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn šalia gali būti nurodyta Bellocq

Beaujolais,šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta„Villages“; šalia gali būti nurodyta„Supérieur“

Beaune

Bellet

Lygiavertis terminas: Vin de Bellet

Bergerac; šalia gali būti nurodyta„sec“

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny; šalia gali būti nurodyta Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Bordeaux; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“, „Mousseux“arba„supérieur“

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Lygiavertis terminas: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Chitry

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côte Chalonnaise

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côte Saint-Jacques

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côtes d’Auxerre

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Côtes du Couchois

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Épineuil

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Le Chapitre

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“arba smulkesnis geografinis vienetas Vézelay

Bourgogne; šalia gali būti nurodyta„Clairet“, „Rosé“, „ordinaire“arba„grand ordinaire“

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, šalia gali būti nurodytas paregionis ir (arba) smulkesnis geografinis vienetas, prieš tai gali būti nurodyta„Vins du“, „Mousseux du“, „Pétillant“ar„Roussette du“arba šalia gali būti nurodyta„Mousseux“ar„Pétillant“, šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Cabernet de Saumur; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis; šalia gali būti nurodyta Beauroy; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis, šalia gali būti nurodyta Berdiot; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Beugnons

Chablis, šalia gali būti nurodyta Butteaux; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis, šalia gali būti nurodyta Chapelot; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Chatains; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Chaume de Talvat; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Bréchain; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Cuissy

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Fontenay; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Jouan; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Léchet; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Savant; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte de Vaubarousse; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Côte des Prés Girots; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Forêts; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Fourchaume; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta L’Homme mort; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Beauregards; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Épinottes; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Fourneaux; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Les Lys; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Mélinots; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Mont de Milieu; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Montée de Tonnerre

Chablis; šalia gali būti nurodyta Montmains; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Morein; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Pied d’Aloup; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Roncières; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Sécher; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Troesmes; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaillons; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vau de Vey; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vau Ligneau; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaucoupin; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaugiraut; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaulorent; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaupulent; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vaux-Ragons; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis; šalia gali būti nurodyta Vosgros; šalia gali būti nurodyta„premier cru“

Chablis

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Blanchot

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Bougros

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Grenouilles

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Les Clos

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Preuses

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Valmur

Chablis grand cru; šalia gali būti nurodyta Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet; šalia gali būti nurodyta Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume-Premier cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune; šalia gali būti nurodyta Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Calvi; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Coteaux du Cap Corse; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Figari; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Porto-Vecchio; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corse; prieš tai gali būti nurodyta Sartène; prieš tai gali būti nurodyta„Vin de“

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune; prieš tai nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, prieš tai gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, šalia nurodytas vynuogių veislės pavadinimas

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Cabrières

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Saint-Christol ’/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Montpeyroux

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Quatourze

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc; šalia gali būti nurodyta Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Coteaux du Layon Chaume; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux du Loir; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Lygiavertis terminas: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Boudes

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Chanturgue

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Châteaugay

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Corent

Côtes d’Auvergne; šalia gali būti nurodyta Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais; šalia gali būti nurodyta Fronton

Côtes du Frontonnais; šalia gali būti nurodyta Villaudric

Côtes du Jura; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, šalia gali būti nurodyta Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Lygiavertis terminas: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Brem

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Mareuil

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Pissotte

Fiefs Vendéens; šalia gali būti nurodyta Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan; prieš tai gali būti nurodyta„Muscat de“

Fronton

Gaillac; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon; šalia gali būti nurodyta„Rancio“

Grand-Échezeaux

Graves; šalia gali būti nurodyta„supérieures“

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Lygiavertis terminas: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Juliénas

Jurançon; šalia gali būti nurodyta„sec“

L’Étoile; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

La Grande Rue

Ladoix; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Lalande de Pomerol

Languedoc, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta„Supérieur“arba„Villages“

Lygiavertis terminas: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges; šalia gali būti nurodyta Clos de la Boutière

Maranges; šalia gali būti nurodyta La Croix Moines

Maranges; šalia gali būti nurodyta La Fussière

Maranges; šalia gali būti nurodyta Le Clos des Loyères

Maranges; šalia gali būti nurodyta Le Clos des Rois

Maranges; šalia gali būti nurodyta Les Clos Roussots

Maranges, šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas, šalia gali būti nurodytas„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Marcillac

Margaux

Marsannay; šalia gali būti nurodyta„rosé“

Maury; šalia gali būti nurodyta„Rancio“

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Mercurey

Meursault; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Montlouis-sur-Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Lygiavertis terminas: Moulis-en-Médoc

Muscadet; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de- Minervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Lygiavertis terminas: Nuits-Saint-Georges

Orléans; šalia gali būti nurodyta Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh; šalia gali būti nurodyta„sec“

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Pessac-Léognan

Petit Chablis, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Pineau des Charentes

Lygiavertis terminas: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Lygiavertis terminas: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Quarts de Chaume; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Quincy; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Rasteau; šalia gali būti nurodyta„Rancio“

Régnié

Reuilly; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes; šalia gali būti nurodyta„Rancio“; prieš tai gali būti nurodyta„Muscat de“

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, prie kurio nurodytas ar nenurodytas mažesnio geografinio vieneto pavadinimas

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Saint-Péray; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Saint-Pourçain

Saint-Romain; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Saumur; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Saumur-Champigny; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Savigny-les-Beaune; šalia gali būti nurodyta„Côte de Beaune“arba„Côte de Beaune-Villages“

Lygiavertis terminas: Savigny

Seyssel; šalia gali būti nurodyta„mousseux“

Tâche (La)

Tavel

Touraine; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Touraine Amboise; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Touraine Mestand; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Touraine Noble Joué; šalia gali būti nurodyta Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray; šalia gali būti nurodyta Val de Loire; šalia gali būti nurodyta„mousseux“arba„pétillant“

Vynas su saugoma geografine nuoroda

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes; šalia gali būti nurodyta Mont Bouquet

Charentais; šalia gali būti nurodyta Ile d’Oléron

Charentais; šalia gali būti nurodyta Ile de Ré

Charentais; šalia gali būti nurodyta Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive; šalia gali būti nurodyta Coteaux du Termenès

Hauterive; šalia gali būti nurodyta Côtes de Lézignan

Hauterive; šalia gali būti nurodyta Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France; šalia gali būti nurodyta Marches de Bretagne

Jardin de la France; šalia gali būti nurodyta Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord; šalia gali būti nurodyta Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Côtes de L’Adour

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Sables de l’Océan

Terroirs Landais; šalia gali būti nurodyta Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies a punktas)

Appellation contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

Appellation d’origine contrôlée

SKVN

Prancūzų k.

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

SKVN

Prancūzų k.

Vin doux naturel

SKVN

Prancūzų k.

Vin de pays

SGN

Prancūzų k.

Tradiciniai terminai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalies b punktas)

Ambré

SKVN

Prancūzų k.

Clairet

SKVN

Prancūzų k.

Claret

SKVN

Prancūzų k.

Tuilé

SKVN

Prancūzų k.

Vin jaune

SKVN

Prancūzų k.

Château

SKVN

Prancūzų k.

Clos

SKVN

Prancūzų k.

Cru artisan

SKVN

Prancūzų k.

Cru bourgeois

SKVN

Prancūzų k.

Cru classé; šalia gali būti nurodyta Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

SKVN

Prancūzų k.

Edelzwicker

SKVN

Prancūzų k.

Grand cru

SKVN

Prancūzų k.

Hors d’âge

SKVN

Prancūzų k.

Passe-tout-grains

SKVN

Prancūzų k.

Premier Cru

SKVN

Prancūzų k.

Primeur

SKVN/SGN

Prancūzų k.

Rancio

SKVN

Prancūzų k.

Sélection de grains nobles

SKVN

Prancūzų k.

Sur lie

SKVN/SGN

Prancūzų k.

Vendanges tardives

SKVN

Prancūzų k.

Villages

SKVN

Prancūzų k.

Vin de paille

SKVN

 ITALIJA

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda

Aglianico del Taburno

Lygiavertis terminas: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige; šalia nurodyta Colli di Bolzano

Lygiavertis terminas: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige; šalia nurodyta Meranese di collina

Lygiavertis terminas: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige; šalia nurodyta Santa Maddalena

Lygiavertis terminas: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige; šalia nurodyta Terlano

Lygiavertis terminas: Südtirol Terlaner

Alto Adige; šalia nurodyta Valle Isarco

Lygiavertis terminas: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige; šalia nurodyta Valle Venosta

Lygiavertis terminas: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Lygiavertis terminas: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige arba dell’Alto Adige; šalia gali būti nurodyta Bressanone

Lygiavertis terminas: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige; šalia gali būti nurodyta Burgraviato

Lygiavertis terminas: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti; šalia gali būti nurodyta„spumante“; arba prieš tai gali būti nurodyta„Moscato di“

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Lygiavertis terminas: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti; šalia gali būti nurodyta Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti; šalia gali būti nurodyta Nizza

Barbera d’Asti; šalia gali būti nurodyta Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Lygiavertis terminas: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Lygiavertis terminas: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri; šalia gali būti nurodyta Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Lygiavertis terminas: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Lygiavertis terminas: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Jerzu

Cannonau di Sardegna; šalia gali būti nurodyta Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Lygiavertis terminas: Piglio

Cesanese di Affile

Lygiavertis terminas: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Lygiavertis terminas: Olevano Romano

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colli Aretini

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colli Fiorentini

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colli Senesi

Chianti; šalia gali būti nurodyta Colline Pisane

Chianti; šalia gali būti nurodyta Montalbano

Chianti; šalia gali būti nurodyta Montespertoli

Chianti; šalia gali būti nurodyta Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre; šalia gali būti nurodyta Costa da Posa

Lygiavertis terminas: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre; šalia gali būti nurodyta Costa de Campu

Lygiavertis terminas: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre; šalia gali būti nurodyta Costa de Sera

Lygiavertis terminas: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Lygiavertis terminas: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Colline di Oliveto

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Colline di Riosto

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Colline Marconiane

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Monte San Pietro

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Serravalle

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Terre di Montebudello

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodyta Zola Predosa

Colli Bolognesi; šalia gali būti nurodytas smulkesnis geografinis vienetas

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Lygiavertis terminas: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano; šalia gali būti nurodyta Fregona

Colli di Conegliano; šalia gali būti nurodyta Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli; šalia gali būti nurodyta Cialla

Colli Orientali del Friuli; šalia gali būti nurodyta Rosazzo

Colli Orientali del Friuli; šalia gali būti nurodyta Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit; šalia gali būti nurodyta Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi; šalia gali būti nurodyta Focara

Colli Pesaresi; šalia gali būti nurodyta Roncaglia

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Gutturnio

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Val Trebbia

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Valnure

Colli Piacentini; šalia gali būti nurodyta Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Lygiavertis terminas: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi; šalia gali būti nurodyta Furore

Costa d’Amalfi; šalia gali būti nurodyta Ravello

Costa d’Amalfi; šalia gali būti nurodyta Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Lygiavertis terminas: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Lygiavertis terminas: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Lygiavertis terminas: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici