EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC1214(02)

Metinis Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų ir pensijų ir jiems taikomų korekcinių koeficientų atnaujinimas 2022 m (2022 m. spalio 28 d. Eurostato ataskaita dėl metinio ES pareigūnų atlyginimų ir pensijų atnaujinimo 2022 m. pagal Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikytinų Tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsnius ir XI priedą, nuo 2022 m. liepos 1 d. koreguojant dirbančių darbuotojų atlyginimus ir išėjusių į pensiją darbuotojų pensijas ir nuo 2022 m. liepos 1 d. atnaujinant ES ir už jos ribų esančiose darbo vietose dirbančių darbuotojų atlyginimams, išėjusių į pensiją darbuotojų pensijoms pagal jų gyvenamąją vietą ir pensijų pervedimams taikomus korekcinius koeficientus (Ares(2022)7485371).). 2022/C 474/10

PUB/2022/1548

OL C 474, 2022 12 14, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 12 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 474/38


Metinis Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų ir pensijų ir jiems taikomų korekcinių koeficientų atnaujinimas 2022 m (1).

(2022/C 474/10)

1.1.   

Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje nurodyta AD ir AST pareigų grupių kiekvieno lygio ir pakopos bazinio mėnesinio darbo užmokesčio sumų lentelė, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d.:

2022 7 1

PAKOPOS

LYGIAI

1

2

3

4

5

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

2.   

Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje nurodyta kiekvieno AST/SC pareigų grupės lygio ir pakopos bazinio mėnesinio darbo užmokesčio sumų lentelė, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d.:

2022 7 1

PAKOPOS

 

LYGIAI

1

2

3

4

5

6

5 319,31

5 542,85

5 775,76

5 936,43

6 018,46

5

4 701,38

4 898,94

5 105,53

5 246,82

5 319,31

4

4 155,24

4 329,84

4 511,80

4 637,32

4 701,38

3

3 672,53

3 826,85

3 987,69

4 098,60

4 155,24

2

3 245,90

3 382,31

3 524,45

3 622,49

3 672,53

1

2 868,84

2 989,40

3 115,02

3 201,66

3 245,90

3.   

Tarnybos nuostatų 64 straipsnyje nurodyta Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams ir pensijoms taikomų korekcinių koeficientų lentelė, kurioje pateikti:

korekciniai koeficientai, nuo 2022 m. liepos 1 d. taikytini Tarnybos nuostatų 64 straipsnyje nurodytiems pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams (nurodyti toliau pateiktos lentelės 2 skiltyje);

korekciniai koeficientai, nuo 2023 m. sausio 1 d. taikytini pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį (nurodyti toliau pateiktos lentelės 3 skiltyje);

korekciniai koeficientai, nuo 2022 m. liepos 1 d. taikytini pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį (nurodyti toliau pateiktos lentelės 4 skiltyje).

 

Atlyginimai

Pervedimai

Pensijos

Šalis / Vietovė

2022 7 1

2023 1 1

2022 7 1

Bulgarija

65,0

60,9

 

Čekija

95,5

82,8

 

Danija

134,7

136,5

136,5

Vokietija

100,6

100,6

100,6

Karlsrūhė

95,6

 

 

Miunchenas

112,2

 

 

Estija

94,1

98,1

 

Airija

136,3

129,0

129,0

Graikija

89,4

84,8

 

Ispanija

97,4

93,4

 

Prancūzija

116,8

107,7

107,7

Kroatija

80,0

69,9

 

Italija

94,7

94,1

 

Varezė

92,0

 

 

Kipras

82,6

82,9

 

Latvija

85,9

80,9

 

Lietuva

87,4

76,6

 

Vengrija

69,6

58,8

 

Мalta

92,1

94,7

 

Nyderlandai

109,8

110,7

110,7

Austrija

108,8

110,6

110,6

Lenkija

71,7

62,0

 

Portugalija

95,5

89,7

 

Rumunija

70,1

59,1

 

Slovėnija

87,1

83,6

 

Slovakija

81,3

80,9

 

Suomija

117,3

118,9

118,9

Švedija

124,9

114,3

114,3

Jungtinė Karalystė

 

 

125,4

4.1.   

Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje pastraipoje nurodytos vaiko priežiūros atostogų išmokos suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 1 123,91 EUR.

4.2.   

Tarnybos nuostatų 42a straipsnio trečioje pastraipoje nurodytos vaiko priežiūros atostogų išmokos suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 1 498,55 EUR.

5.1.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos namų ūkio išmokos bazinė suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 210,20 EUR.

5.2.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 459,32 EUR.

5.3.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymosi išmokos suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 311,65 EUR.

5.4.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymosi išmokos suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 112,21 EUR.

5.5.   

Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos mažiausia suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 623,01 EUR.

5.6.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 134 straipsnyje nurodytos ekspatriacijos išmokos suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 447,87 EUR.

6.1.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos už kiekvieną kilometrą mokamos išmokos suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

0 EUR už kiekvieną km nuo

0–200 km

0,2317 EUR už kiekvieną km nuo

201–1 000  km

0,3863 EUR už kiekvieną km nuo

1 001 –2 000  km

0,2317 EUR už kiekvieną km nuo

2 001 –3 000  km

0,0771 EUR už kiekvieną km nuo

3 001 –4 000  km

0,0372 EUR už kiekvieną km nuo

4 001 –10 000  km

0 EUR už kiekvieną km virš

10 000  km

6.2.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto už kiekvieną kilometrą mokamos išmokos fiksuoto dydžio priedo suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

115,86 EUR, jeigu geografinis atstumas tarp 1 dalyje nurodytų vietovių yra nuo 600 km iki 1 200 km,

231,72 EUR, jeigu geografinis atstumas tarp 1 dalyje nurodytų vietovių yra didesnis nei 1 200 km.

7.1.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos už kiekvieną kilometrą mokamos išmokos suma, taikytina nuo 2023 m. sausio 1 d., yra:

0 EUR už kiekvieną km nuo

0–200 km

0,4672 EUR už kiekvieną km nuo

201–1 000  km

0,7787 EUR už kiekvieną km nuo

1 001 –2 000  km

0,4672 EUR už kiekvieną km nuo

2 001 –3 000  km

0,1556 EUR už kiekvieną km nuo

3 001 –4 000  km

0,0751 EUR už kiekvieną km nuo

4 001 –10 000  km

0 EUR už kiekvieną km virš

10 000  km

7.2.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto už kiekvieną kilometrą mokamos išmokos fiksuoto dydžio priedo suma, taikytina nuo 2023 m. sausio 1 d., yra:

233,58 EUR, jeigu geografinis atstumas tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 600 km iki 1 200 km,

467,12 EUR, jeigu geografinis atstumas tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis kaip 1 200 km.

8.   

Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų dienpinigių suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

48,28 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką;

38,94 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

9.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos įsikūrimo išmokos mažiausia suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

1 374,47 EUR tarnautojui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką;

817,25 EUR tarnautojui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

10.1.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytos bedarbio pašalpos apatinės ir viršutinės ribų sumos, taikytinos nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

1 648,40 EUR (apatinė riba);

3 296,81 EUR (viršutinė riba).

10.2.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė neapmokestinamoji suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

1 498,55 EUR.

11.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta lentelė, kurioje nurodytos bazinių darbo užmokesčių skalės sumos, taikytinos nuo 2022 m. liepos 1 d.:

PAREIGŲ GRUPĖS

2022 7 1

PAKOPOS

 

 

FUNKCIJOS

LYGIAI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

7 189,80

7 339,32

7 491,93

7 647,74

7 806,79

7 969,13

8 134,84

 

17

6 354,54

6 486,67

6 621,57

6 759,28

6 899,84

7 043,32

7 189,80

 

16

5 616,29

5 733,08

5 852,31

5 974,01

6 098,26

6 225,09

6 354,54

 

15

4 963,81

5 067,04

5 172,43

5 279,99

5 389,80

5 501,87

5 616,29

 

14

4 387,16

4 478,39

4 571,53

4 666,59

4 763,67

4 862,69

4 963,81

 

13

3 877,47

3 958,12

4 040,42

4 124,46

4 210,22

4 297,78

4 387,16

III

12

4 963,75

5 066,96

5 172,35

5 279,89

5 389,68

5 501,76

5 616,17

 

11

4 387,13

4 478,34

4 571,47

4 666,52

4 763,57

4 862,63

4 963,75

 

10

3 877,46

3 958,09

4 040,40

4 124,43

4 210,19

4 297,75

4 387,13

 

9

3 427,03

3 498,29

3 571,04

3 645,32

3 721,12

3 798,48

3 877,46

 

8

3 028,92

3 091,91

3 156,21

3 221,83

3 288,84

3 357,23

3 427,03

II

7

3 426,95

3 498,24

3 570,98

3 645,25

3 721,10

3 798,48

3 877,47

 

6

3 028,79

3 091,76

3 156,08

3 221,72

3 288,72

3 357,13

3 426,95

 

5

2 676,85

2 732,52

2 789,36

2 847,38

2 906,59

2 967,06

3 028,79

 

4

2 365,82

2 415,03

2 465,27

2 516,55

2 568,88

2 622,31

2 676,85

I

3

2 914,51

2 974,99

3 036,75

3 099,76

3 164,08

3 229,76

3 296,81

 

2

2 576,55

2 630,02

2 684,61

2 740,32

2 797,20

2 855,26

2 914,51

 

1

2 277,79

2 325,07

2 373,31

2 422,56

2 472,85

2 524,17

2 576,55

12.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje nurodytos įsikūrimo išmokos mažiausia suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

1 033,84 EUR tarnautojui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką;

612,96 EUR tarnautojui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

13.1.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytos bedarbio pašalpos apatinės ir viršutinės ribų sumos, taikytinos nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

1 236,30 EUR (apatinė riba);

2 472,57 EUR (viršutinė riba).

13.2   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė neapmokestinamoji suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra 1 123,91 EUR.

13.3.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 136 straipsnyje nurodytos bedarbio pašalpos apatinės ir viršutinės ribų sumos, taikytinos nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

1 087,66 EUR (apatinė riba);

2 559,24 EUR (viršutinė riba).

14.   

Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 (2) 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų išmokų už pamaininį darbą sumos yra:

471,12 EUR;

711,08 EUR;

777,48 EUR;

1 059,95 EUR.

15.   

Koeficientas, nuo 2022 m. liepos 1 d. taikytinas Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 (3) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms yra 6,8007.

16.   

Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje pateikta sumų lentelė, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d.:

2022 7 1

PAKOPOS

LYGIAI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

20 856,62

21 733,04

22 646,29

 

 

 

 

 

15

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 572,40

20 856,62

21 733,04

 

 

14

16 292,34

16 976,99

17 690,38

18 182,55

18 433,77

19 208,39

20 015,53

20 856,62

13

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 070,35

16 292,34

 

 

 

12

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 203,49

14 399,73

15 004,82

15 635,33

16 292,34

11

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 553,51

12 726,95

13 261,75

13 819,04

14 399,73

10

9 941,81

10 359,56

10 794,90

11 095,21

11 248,49

11 721,16

12 213,70

12 726,95

9

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 806,31

9 941,81

 

 

 

8

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 667,15

8 786,88

9 156,12

9 540,89

9 941,81

7

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 660,31

7 766,14

8 092,48

8 432,53

8 786,88

6

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 770,43

6 863,97

7 152,41

7 452,95

7 766,14

5

5 361,87

5 587,18

5 821,96

5 983,94

6 066,59

6 321,53

6 587,16

6 863,97

4

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 288,80

5 361,87

5 587,18

5 821,96

6 066,59

3

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 674,40

4 739,00

4 938,12

5 145,63

5 361,87

2

3 701,91

3 857,46

4 019,56

4 131,40

4 188,45

4 364,48

4 547,89

4 739,00

1

3 271,87

3 409,35

3 552,61

3 651,48

3 701,91

 

 

 

17.   

Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., nurodytos fiksuotos išmokos, kuri naudojama taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, suma, taikytina nuo 2022 m. liepos 1 d., yra:

162,53 EUR per mėnesį C4 arba C5 lygio pareigūnams;

249,19 EUR per mėnesį C1, C2 arba C3 lygio pareigūnams.

18.   

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 133 straipsnyje pateikta lentelė, kurioje nurodytos bazinių darbo užmokesčių skalės sumos, taikytinos nuo 2022 m. liepos 1 d.:

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinis darbo užmokestis už visą darbo dieną

2 071,92

2 413,79

2 617,04

2 837,43

3 076,35

3 335,44

3 616,32

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinis darbo užmokestis už visą darbo dieną

3 920,88

4 251,04

4 609,01

4 997,14

5 417,97

5 874,21

6 368,88

Lygis

15

16

17

18

19

 

 

Bazinis darbo užmokestis už visą darbo dieną

6 905,20

7 486,70

8 117,17

8 800,70

9 541,84

 

 

19.   

Bulgarijoje, Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Italijoje (Varezėje), Kipre, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Švedijoje ataskaitiniu laikotarpiu dirbti paskirtų darbuotojų atveju visos 1–18 punktuose pateiktos nuorodos į 2022 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 8 straipsnio 2 dalies a punktą turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į 2022 m. gegužės 16 d.

20.   

Čekijoje, Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje ataskaitiniu laikotarpiu dirbti paskirtų darbuotojų atveju visos 1–18 punktuose pateiktos nuorodos į 2022 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 8 straipsnio 2 dalies b punktą turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į 2022 m. gegužės 1 d.

21.   

Bulgarijoje, Danijoje, Estijoje, Airijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje ir Švedijoje ataskaitiniu laikotarpiu gyvenančių į pensiją išėjusių darbuotojų atveju visos 1–18 punktuose pateiktos nuorodos į 2022 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 8 straipsnio 2 dalies a punktą turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į 2022 m. gegužės 16 d.

22.   

Čekijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje ataskaitiniu laikotarpiu gyvenančių Į pensiją išėjusių darbuotojų atveju visos 1–18 punktuose pateiktos nuorodos į 2022 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 8 straipsnio 2 dalies b punktą turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į 2022 m. gegužės 1 d.


(1)  2022 m. spalio 28 d. Eurostato ataskaita dėl metinio ES pareigūnų atlyginimų ir pensijų atnaujinimo 2022 m. pagal Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikytinų Tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsnius ir XI priedą, nuo 2022 m. liepos 1 d. koreguojant dirbančių darbuotojų atlyginimus ir išėjusių į pensiją darbuotojų pensijas ir nuo 2022 m. liepos 1 d. atnaujinant ES ir už jos ribų esančiose darbo vietose dirbančių darbuotojų atlyginimams, išėjusių į pensiją darbuotojų pensijoms pagal jų gyvenamąją vietą ir pensijų pervedimams taikomus korekcinius koeficientus (Ares(2022)7485371).

(2)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas su papildymais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6).

(3)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).


Top