EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0251

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/251 2023 m. vasario 4 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

C/2023/938

OJ L 32I , 4.2.2023, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/251/oj

2023 2 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 32/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/251

2023 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014, dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1), ypač į jo 7a straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (2) numatytos priemonės;

(3)

Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/1909 (3) nustatyta išimtis, taikoma draudimui teikti jūrų transporto paslaugas, susijusias su Rusijos kilmės arba iš jos eksportuojamos žalios naftos ar naftos produktų, perkamų neviršijant Viršutinės kainos ribos koalicijos sutartos iš anksto nustatytos viršutinės kainos ribos, vežimu laivais jūra į trečiąsias valstybes, ir draudimui teikti su tokiu vežimu susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą. Ta išimtis turėtų sušvelninti neigiamus padarinius energijos tiekimui trečiosioms valstybėms ir sumažinti kainų šuolius, kuriuos lemia ypatingos rinkos sąlygos, kartu apribojant Rusijos pajamas iš naftos;

(4)

Tarybos sprendimo (BUSP) 2022/2369 (4) XI priede nustatyta viršutinė kainų riba, t. y. kaina už barelį, kurios neviršijant Rusijos žalios naftos atžvilgiu netaikomas draudimas teikti jūrų transporto paslaugas, susijusias su vežimu jūra į trečiąsias valstybes, ir draudimas teikti su tokiu vežimu susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą;

(5)

2023 m. vasario 4 d. Taryba Sprendimu (BUSP) 2023/252 (5) iš dalies pakeitė Sprendimą 2014/512/BUSP ir jo XI priede nustatė dar dvi viršutines kainų ribas naftos produktams: vieną – naftos produktams, kuriais prekiaujama mažesne nei žalios naftos kaina (mažesnės nei žalios naftos kainos produktai), ir kitą – naftos produktams, kuriais prekiaujama didesne nei žalios naftos kaina (didesnės nei žalios naftos kainos produktai), t. y. kaina už barelį, kurios neviršijant Rusijos naftos produktų atžvilgiu netaikomas draudimas teikti jūrų transporto paslaugas, susijusias su vežimu jūra į trečiąsias valstybes, ir draudimas teikti su tokiu vežimu susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę paramą;

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XXVIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XXVIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(3)  2022 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1909, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 259 I, 2022 10 6, p. 122).

(4)  2022 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2369, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 311 I, 2022 12 3, p. 8).

(5)  2023 m. vasario 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/252, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 32 I, 2023 2 4, p. 11).


PRIEDAS

Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 XXVIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

išbraukiamas šis tekstas:

„[lentelė, kurioje nurodytos produktų KN pozicijos ir atitinkamos kainos, dėl kurių sutarta Viršutinės kainos ribos koalicijoje]“;

2)

lentelė papildoma šia paantrašte:

Žalios naftos kaina“;

3)

pridedama ši paantraštė ir lentelė:

Naftos produktų kainos

KN kodas

Aprašymas

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai /

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

Kaina už barelį (USD)

Taikymo pradžios data

 

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus neapdorotas) ir produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70  % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės produktų sudėtinės dalys, išskyrus produktus, kurių sudėtyje yra biodyzelino ir išskyrus alyvų atliekas

 

2710 12

Lengvosios alyvos ir preparatai

2710 12 11

Skirtos specifiniams procesams

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 15

Skirtos cheminiams virsmams, vykstant 2710 12 11 subpozicijoje nenurodytam procesui

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

 

Skirtos kitiems tikslams

Specialieji benzinai

 

2710 12 21

Vaitspiritas

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 25

Kiti

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

 

Kiti

Variklių benzinai

 

2710 12 31

Aviaciniai benzinai

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

 

Kiti, kurių sudėtyje esančio švino kiekis

Ne didesnis kaip 0,013  g/l

 

2710 12 41

Kurių oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) mažesnis kaip 95

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 45

Kurių oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) ne mažesnis kaip 95 , bet mažesnis kaip 98

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 49

Kurių oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) ne mažesnis kaip 98

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 50

Didesnis kaip 0,013  g/l

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 70

Ligroininiai (benzino tipo) reaktyviniai degalai

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 12 90

Kitos lengvosios alyvos

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19

Kitos

 

 

Vidutiniosios alyvos

2710 19 11

Skirtos specifiniams procesams

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 15

Skirtos cheminiams virsmams, vykstant 2710 19 11 subpozicijoje nenurodytam procesui

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

 

Skirtas kitiems tikslams

Žibalas

 

2710 19 21

Reaktyviniai degalai

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 25

Kitas

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 29

Kitos

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

 

Sunkiosios alyvos

Gazoliai

 

2710 19 31

Skirti specifiniams procesams

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 35

Skirti cheminiams virsmams, vykstant 2710 19 31 subpozicijoje nenurodytam procesui

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

 

Skirti kitiems tikslams

 

2710 19 43

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro ne daugiau kaip 0,001  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 46

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,001  % masės, bet ne daugiau kaip 0,002  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 47

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,002  % masės, bet ne daugiau kaip 0,1  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 48

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,1  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

 

Skystasis kuras (mazutai)

 

2710 19 51

Skirtas specifiniams procesams

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 55

Skirtas cheminiams virsmams, vykstant 2710 19 51 subpozicijoje nenurodytam procesui

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

 

Skirtas kitiems tikslams

 

2710 19 62

Kurio sudėtyje esanti siera sudaro ne daugiau kaip 0,1  % masės

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 66

Kurio sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,1  % masės, bet ne daugiau kaip 0,5  % masės

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 67

Kurio sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,5  % masės

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

 

Tepalinės alyvos; kitos alyvos

 

2710 19 71

Skirtos specifiniams procesams

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 75

Skirtos cheminiams virsmams, vykstant 2710 19 71 subpozicijoje nenurodytam procesui

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

 

Skirtos kitiems tikslams

 

2710 19 81

Variklinės alyvos, kompresorinės mašininės alyvos, turbininės mašininės alyvos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 83

Hidrauliniai skysčiai

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 85

Baltosios alyvos, skystasis parafinas

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 87

Pavarų alyvos ir reduktorinės alyvos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 91

Metalo apdirbimo mišiniai, alyvos, skirtos liejiniams iš formų išimti, antikorozinės alyvos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 93

Elektroizoliacinės alyvos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 19 99

Kitos tepalinės alyvos ir kitos alyvos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 20

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus neapdorotas) ir produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70  % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės produktų, kurių sudėtyje yra biodyzelino, sudėtinės dalys, išskyrus alyvų atliekas

 

 

Gazoliai

2710 20 11

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro ne daugiau kaip 0,001  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 20 16

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,001  % masės, bet ne daugiau kaip 0,1  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

2710 20 19

Kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,1  % masės

Didesnės nei žalios naftos kainos produktai

100

2023 m. vasario 5 d.

 

Skystasis kuras (mazutai)

 

2710 20 32

Kurio sudėtyje esanti siera sudaro ne daugiau kaip 0,5  % masės

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 20 38

Kurio sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,5  % masės

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 20 90

Kitos alyvos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

 

Alyvų atliekos

 

2710 91

Kurių sudėtyje yra polichlorintųjų bifenilų (PCB), polichlorintųjų terfenilų (PCT) arba polibromintųjų bifenilų (PBB)

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.

2710 99

Kitos

Mažesnės nei žalios naftos kainos produktai

45

2023 m. vasario 5 d.“


Top