EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2447

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2447 2022 m. rugsėjo 30 d. kuriuo nustatant darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 (Tekstas svarbus EEE)

C/2022/6854

OL L 320, 2022 12 14, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2447/oj

2022 12 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2447

2022 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo nustatant darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 808/2004, (EB) Nr. 452/2008 ir (EB) Nr. 1338/2008 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekdama patenkinti poreikius, nustatytus atitinkamose darbo jėgos srities potemėse, Komisija turėtų nustatyti kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų, kurie turi būti pirmą kartą renkami 2024 ir 2025 m., skaičių ir pavadinimus;

(2)

Komisija turėtų nustatyti darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų skaičių ir pavadinimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų skaičius ir pavadinimai nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 261 I, 2019 10 14, p. 1.


PRIEDAS

Darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ (pirmą kartą renkami 2024 m.) ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ (pirmą kartą renkami 2025 m.) kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų skaičius ir pavadinimai

Tema

Potemė

Kintamojo identifikatorius

Kintamojo pavadinimas

03e. Dalyvavimas darbo rinkoje – 3 renkami kintamieji (3 kas aštuonerius metus renkami kintamieji)

Jaunimas darbo rinkoje

LEVMATCH

Įgyto išsilavinimo lygio ir esamo ar paskutinio pagrindinio darbo atitiktis

FIELDMATCH

Aukščiausio baigto mokymo lygmens srities ir esamo ar paskutinio pagrindinio darbo atitiktis

SKILLMATCH

Įgūdžių ir esamo ar paskutinio pagrindinio darbo atitiktis

04b. Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija – 4 renkami kintamieji (4 kas aštuonerius metus renkami kintamieji)

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)

DROPEDUC

Nebaigtas formalusis švietimas ar mokymas

DROPEDUCLEVEL

Nebaigto formaliojo švietimo ar mokymo lygmuo

DROPEDUCREAS

Pagrindinė priežastis, dėl kurios nebaigta formaliojo švietimo programa, nurodyta DROPEDUCLEVEL

MEDLEVQUAL

Įgyto vidutinio lygmens išsilavinimo suteikta kvalifikacija

03f. Dalyvavimas darbo rinkoje – 11 renkamų kintamųjų (11 kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų)

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas

CHCARRES

Reguliarios vaikų iki 14 metų priežiūros pareigos

CHCARAGE

Jauniausio prižiūrimo vaiko arba vaikaičio amžius

CHCARUSE

Naudojimasis vaikų priežiūros paslaugomis

CHCAROBS

Pagrindinė priežastis, dėl kurios nesinaudojama vaikų priežiūros paslaugomis

ELCARRES

Reguliarios 15 metų ir vyresnių sergančių, silpnos būklės ar neįgalių giminaičių priežiūros pareigos

ELCARINT

Sergančių, silpnos būklės ar neįgalių giminaičių priežiūros intensyvumas

CAREFFEM

Priežiūros pareigų poveikis užimtumui

WORKOBS

Pagrindinė kliūtis darbe derinti darbą ir šeimos gyvenimą

CHNUMBER

Užaugintų savo vaikų skaičius

PARLEAV

Naudojimasis atostogomis dėl šeiminių priežasčių

PARLENG

Panaudotų atostogų dėl šeiminių priežasčių trukmė


Top