EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1263

2017 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1263, kuriuo atnaujinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

C/2017/4755

OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1263

2017 m. liepos 12 d.

kuriuo atnaujinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1141 (2) nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (toliau – Sąjungos sąrašas), kuris turi būti atitinkamai atnaujinamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 2 dalyje;

(2)

remdamasi turimais įrodymais ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 5 straipsnio 1 dalį atliktais rizikos vertinimais, Komisija padarė išvadą, kad visus to reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus atitinka šios invazinės svetimos rūšys: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov;

(3)

Komisija padarė išvadą, kad svarstant visas šias invazines svetimas rūšis buvo tinkamai atsižvelgta į visus Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 6 dalyje nustatytus elementus;

(4)

remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 9 straipsniu, kai kurios valstybės narės dėl tariamai įtikinamų visuomenės interesų, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus, numato prašyti Komisijos leidimo toliau auginti Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. Todėl įtraukiant šią rūšį į Sąjungos sąrašą turėtų būti taikomas pereinamasis laikotarpis, kad prieš įsigaliojant šios rūšies įtraukimui į sąrašą būtų galima įvykdyti to reglamento 9 straipsnyje nustatytą procedūrą;

(5)

nuo tada, kai buvo priimtas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (3) nustatyti KN kodai buvo atnaujinti – naujausi pakeitimai nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821 (4). Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Invazinių svetimų rūšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 317, 2014 11 4, p. 35.

(2)  2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL L 189, 2016 7 14, p. 4).

(3)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(4)  2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 294, 2016 10 28, p. 1).


PRIEDAS

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

į lentelėje pateiktą Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą abėcėlės tvarka įterpiamos šios rūšys:

Rūšis

Gyvų egzempliorių KN kodai

Galinčių daugintis dalių KN kodai

Susijusių prekių kategorijos

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

2)

iv skilčiai skirtose lentelės pastabose įrašomas šis punktas:

„12)

ex 2309 90 – paukščių pašarams naudojami produktai.“;

3)

visame priede nuorodos į KN kodą „0301 99 18“ pakeičiamos „0301 99 17“;

4)

visame priede nuorodos į KN kodą „0306 24 80“ pakeičiamos „0306 33 90“;

5)

visame priede nuorodos į KN kodą „0306 29 10“ pakeičiamos „0306 39 10“;

6)

visame priede nuorodos į KN kodą „0602 90 49“ pakeičiamos „0602 90 46 arba 0602 90 48“.


(*1)  Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 įtraukimas į sąrašą taikomas nuo 2019 m. vasario 2 d.“;


Top